Na skórze

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...temperatury organizmu poprzez skórną regulację przepływu krwi; bierze udział w reakcjach odpornościowych organizmu - transport przeciwciał, leukocytów do miejsca infekcji; transport hormonów. Fala depolaryzacji biegnąca przez mięśniówkę przedsionków i komór powoduje ich skurcz, faza..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...miejscu styku elektrody ze skórą; wybrać wartość energii ( 200J dla pierwszych dwóch defibrylacji, 300 - 360J dla następnych ); poprzednio skuteczna energia przy kolejnej defibrylacji w przypadku nawrotu migotania komór; naładować defibrylator; nie dotykać pacjenta ani łóżka; przyłożyć..

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

.. ...umieszczany jest pod skórą po lewej stronie klatki piersiowej. Następnie umieszczane są elektrody - 1 lub 2 w zależności od rodzaju stymulacji ( tzw. jednojamowa lub dwujamowa ). Kolejnym etapem jest połączenie elektrod ze stymulatorem i jego zaprogramowanie. Zabieg trwa od około godziny..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...nudności, odruchów wymiotnych, objawy uczulenia ( wysypka, zaczerwienienie skóry, kaszel, duszność. Ponadto mogą wystąpić powikłania związane z nakłuciem naczynia, takie jak krwiaki, krwawienia, tętniaki...

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...Przed wkłuciem igły skóra pacjenta jest znieczulana roztworem lignokainy. Dostępy przy nakłuciu worka osierdziowego. Stosowane są dwa rodzaje dostępu przy punkcji worka osierdziowego: nakłucie z dostępu podmostkowego - igłę wkłuwa się w okolicę między wyrostkiem mieczykowatym i lewym..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...obserwuje zabarwienie skóry. Ta czynność określona jest jako ocena oznak krążenia. Pozostałe postępowanie w punkcie C nie różni się od opisanego poniżej. Jeśli poszkodowany nie ma tętna centralnego ( brak krążenia krwi ) należy rozpocząć zewnętrzny masaż serca. Masaż serca prowadzi się w..

Borelioza

Borelioza

.. ...jest zanikowe zapalenie skóry. Boreliozę przewlekła leczy się przede wszystkim antybiotykami, jednak na tym etapie leczenie jest trudniejsze i może być nieskutecznie. Leczenie modyfikuje się w zależności od konkretnej postaci choroby i występujących objawów. Nie istnieje szczepionka..

Ból serca

Ból serca

.. ...postaci maści wcieranej w skórę klatki piersiowej ). Ból zawałowy jest podobny do bólu wieńcowego, zwykle jednak silniejszy. Ma charakter uczucia ciężaru na klatce piersiowej, ściskania. Może też być ostry, kłujący. Często obserwuje się promieniowanie bólu do żuchwy, lewego baku, ręki,..

Sarkoidoza

.. ...układu nerwowego, oka, skóry, kości, nerek i serca. Nie jest zanany czynnik, który wywołuje uogólnioną odpowiedź zapalną organizmu i przyczynia się do tworzenia ziarniniaków. Chory skarży się zwykle na uczucie ogólnego osłabienia, brak apetytu, często duszność wysiłkową ( zajęcie płuc )...

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...zaatakowane. Typowe są zmiany skórne na twarzy w postaci rumienia w kształcie motyla. Występuje też nadwrażliwość na światło słoneczne objawiająca się nasilaniem zmian skórnych. Toczeń rumienowaty układowy może atakować płuca, stawy, nerki, układ pokarmowy, układ nerwowy. Toczeń może..

Niedoczynność tarczycy

.. ...pomieszczeniach, łatwo marzną. Skóra staje się sucha, włosy łamliwe. Bardzo częstym objawem jest wzrost masy ciała. Często występują zaparcia, mogą także wystąpić problemy z koncentracją i zaburzenia pamięci. U kobiet pojawiają się zaburzenia miesiączkowania. Sam wygląd chorego i objawy..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...jest wzrost wrażliwości skóry na promieniowanie UV - osoby stosujące lek nie powinny się opalać. Opinie co do wyższości preparatów ziołowych nad syntetycznymi lekami przeciwdepresyjnymi ( np. inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny ) są podzielone. Za preparatami ziołowymi przemawia..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...biopsję przez powłoki skórne. Przerzutów szukamy głownie w węzłach chłonnych klatki piersiowej, w jamie brzusznej ( wątroba, okrężnica ) oraz w mózgu. Rak płuc potrafi rozwijać się powoli o podstępnie, zajmując obwodowe części narządu. W takich sytuacjach często pierwsze objawy wynikają..

Zespół Gilberta

.. ...się zażółceniem oczu i skóry ( potocznie żółtaczką ). Zespół Gilberta jest najczęstszą wrodzoną hiperbilirubinemią, dotyczy około 5% populacji, częściej dotyczy mężczyzn. Nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia. Diagnozę stawia się na podstawie wykluczenia innych, potencjalnych..

Zator

.. ...bakteryjne zdążają się w ciężkich, uogólnionych infekcjach ( np. w sepsie meningokokowej ). Zlepione masy bakteryjne zatykają drobne naczynia krwionośne, objawem są krwawe wybroczyny na skórze chorego...

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...na swoim przebiegu, skóra nad nią jest zaczerwieniona, bolesna, lekko obrzęknięta, ciepła. Leczenie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych sprowadza się do podawania leków przeciwzapalnych ( NLPZ ) i stosowania okładów z Altacetu bądź maści heparynowych. Operacyjne leczenie jest..

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi

.. ...tzw. zmian troficznych skóry golenia. Ostatecznie jednak, skóra staje się cienka, ciemna ( złogi hemosyderyny - zdegradowanej hemoglobiny z przesączonych czerwonych krwinek ) i podatna na urazy. Z uwagi na znacznie zaburzone krążenie krwi w zmienionym obszarze, nawet niewielki uraz może..

Choroba Kawasaki

.. ...Kawasaki ( zespół śluzowo - skórno - węzłowy ) występuje u małych dzieci, dotyczy głównie naczyń wieńcowych. Nadmierna odpowiedź układu odpornościowego po kontakcie z wirusem lub bakterią ( dokładna etiologia choroby wciąż nie jest znana ) wywołuje uogólniony stan zapalny naczyń..

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...przeszczep biegnie zaraz obok i podobnie jak niedrożny odcinek tętnicy ) lub pozaanatomiczne ( np. przeprowadzenie przeszczepu z lewej do prawej tętnicy udowej pod skóra brzucha w okolicy spojenia łonowego )...

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...tętnicach podudzia. Objawem, wynikającym z przedłużającego się krytycznego niedokrwienia, jest martwica skóry i mięśni. Niestety często jedynym możliwym postępowaniem jest amputacja części lub całej kończyny...

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

.. ...bezwzględnym zaprzestaniu palenia. Początkowo, pomiędzy atakami, palce wyglądają prawidłowo. Z czasem jednak, powtarzające się epizody niedokrwienia, mogą doprowadzić do zmian w obrębie paznokci i skóry...

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...urządzeniem wszczepianym pod skórę na klatce piersiowej pacjenta. Urządzenie stale zapisuje w swojej pamięci wykres EKG, kasując aktualny zapis co kilka minut. Pacjent jest wyposażony w specjalnego pilota. Przy pomocy odpowiedniego przycisku można kazać rejestratorowi zachować ostatni..

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...zapalenia wielomięśniowe i skórno - mięśniowe, układowe zapalenie naczyń, choroba Stilla, zespół Sjogrena. Wszystkie wymienione choroby maja kilka cech wspólnych, stąd ujmuje się je w jedną grupę. Choroby tkanki łącznej dotykają wielu narządów, czasem współistnieją ze sobą ( u jednej..

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

.. ...Służy ona do przebicia skóry i naczynia oraz do wprowadzenia wenfolnu. W momencie, gdy wenflon znajduje się już w naczyniu krwionośnym, igłę wyjmuje się. Wenflon jest ciałem obcym, stąd zawsze istnieje możliwość podrażnienia czy reakcji alergicznej. Jest także połączeniem układu..

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...wyraźnie widoczna przez skórę, która często jest zaczerwieniona. Możliwe są także inne objawy ogólne, jak podwyższenie temperatury, bóle mięśni, osłabienie. Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest biopsja fragmentu zmienionej tętnicy. Inne badania obrazowe, jak USG, są wykonywane..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...postaci wstrzyknięć podskórnych ( najczęściej w skórę brzucha, w okolicy pępka ) u chorych unieruchomionych, zagrożonych zakrzepicą kończyn dolnych lub inną postacią choroby zakrzepowo - zatorowej ( prewencja zatoru płucnego ). Tego typu profilaktyka dotyczy osób po zabiegach..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...dochodzi do włóknienia skóry, naczyń i narządów, co prowadzi do ich postępującego uszkodzenia, zmian morfologicznych i niewydolności. Twardzina układowa ma wiele postaci, zajmuje w różnym stopniu i czasie niemal każdy układ w ludzkim organizmie. Zmiany dotyczące serca mogą się przejawiać..

VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca)

.. ...brzusznej, pod powłoką skóry brzucha lub na zewnątrz ciała chorego. Czas, na jaki instaluje się VAD może być różny - od kilku dni nawet do kilku lat. Warunkiem zezwalającym na wykorzystanie tej techniki jest odwracalność niewydolności serca ( np. pooperacyjna niewydolność serca lub..

Objawy cukrzycy

.. ...drożdżakowe zmiany skórne ( np. pod piersiami lub w pachwinach ) oraz zakażenia układu moczowego. Zdarza się, na szczęście rzadko, że pierwszym objawem cukrzycy typu pierwszego jest kwasica ketonowa i śpiączka...

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...uszkodzonego ( np. poparzonej skóry ) ale także najbliższej jego okolicy. Zjawiska zaburzenia przypływu informacji o modalności bólu mogą zachodzić na każdym poziomie układu nerwowego. Najczęściej uszkodzenie dotyczy nerwów obwodowych, a przyczyną jest ucisk lub choroba uszkadzająca..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...obrębie drobnych naczyń skórnych charakterystyczne krwawe wybroczyny. Uogólniona aktywacja kaskady krzepnięcia i powikłania zatorowe są pierwszym etapem zespołu DIC. Organizm, aby się bronić, uruchamia mechanizmy fibrynolityczne, mające przeciwstawić się ogólnej tendencji krwi do..

Świąd skóry

Świąd skóry

.. Świąd skóry, wyjątkowo dokuczliwa i nieprzyjemna dolegliwość, jest kojarzony przede wszystkim z chorobami dermatologicznymi i alergicznymi. Świąd jest objawem charakterystycznym w takich chorobach jak atopowe zapalenie skóry, w różnego typu zakażeniach grzybiczych czy bakteryjnych, w skórnych odczyny..

Lindan (Jacutin)

.. ...błony śluzowe, zraniona skóra, połknięcie i wchłoniecie leku w jelitach ) może wywołać bardzo poważne działania niepożądane - od wymiotów, biegunki i duszności, przez drgawki, hipotonię, uszkodzenie wątroby i szpiku, nawet śmierć. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...D, której produkcja w skórze spada przy mniejszym nasłonecznieniu. Potwierdzenia tej teorii naukowcy upatrują też w innych badaniach, dotyczących sposobu działania witaminy D w organizmie. Zespół kierowany przez Edwarda Giovannucciego z Harvard School of Public Health w Bostonie..

Rozrusznik serca ma 50 lat

.. ...jeszcze wszczepić pod skórę pacjenta, jak się to robi obecnie. Aparat miał bowiem wymiary krążka hokejowego ( średnica ok. 8 cm, grubość 2,5 cm ). Ponadto jego baterie działały tylko przez dwie godziny. Dlatego Larssonowi wprowadzono do wnętrza ciała jedynie kable łączące urządzenie z..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...objawiającego się przebarwieniem skóry, niegojącymi się owrzodzeniami i wreszcie niewydolnością żylną. Powikłaniem zatoru tętnicy płucnej ( ZTP ) jest natomiast przewlekłe zakrzepowo - zatorowe nadciśnienie płucne. Skrzepliny przylegają zwykle do ściany naczynia. Ich proksymalna część..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...Transponder przesyła dane do noszonego na pasku urządzenia z ekranem, można je stamtąd bezprzewodowo przekazać do gabinetu lekarza. Akumulator transpondera łatwo doładowywać za pomocą odpowiedniej cewki...

Chipsy szkodzą sercu

.. ...przez układ pokarmowy; skórę - bo jest zawarty w kosmetykach i w wodzie oraz przez układ oddechowy - bo duże jego ilości powstają w czasie palenia papierosów. Dlatego palacze mają kilkakrotnie wyższy poziom akrylamidu niż ludzie niepalący. Akrylamid jest trucizną, a dawka trucizny jest..

Słońce zmniejsza ryzyko chorób serca

.. ...się starzejemy nasza skóra wytwarza mniej witaminy D, przez co wzrasta ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego związanego z cukrzycą i chorobami serca - dowodzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Warwick. Do tego wniosku doprowadziły naukowców przeprowadzone w Chinach badania, w..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...ataku, stwierdzono częstoskórcz napadowy nadkomorowy. Żadnych badań więcej nie robiono, dostałam Polfenon 0,3 g do brania trzy razy dziennie. Biorę go od cały czas. Pół roku temu przy okazji robienia badań okresowych, EKG wykazało zespół WPW z falą delta. Dodam, że ostatni częstoskórcz..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...łydkach, pulsowanie pod skórą i trzęsienie powiek .. Byłem u kardiologa, zalecił magnez i Betaloc ZOK w przypadku gdybym miał następny atak, nie biore go no bo ma według mnie niepokojące działania niepożądane .. Mam pytania, czy taki częstoskurcz może byc niebezpieczny dla życia w moim..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 18

.. ...p.doktora.Choruję na częstoskórcz i zwyrodnienie kręgosłupa co powoduje silny ból.Czy częstoskórcz wyklucza zastosowanie blokad przeciwbólowych? do Magdaleny:powiedz miał 16 jak miał ablacje czy był młodszy? Jak to zniósł,i czy to pomogło?nie wiem co prawda jakie miał wcześniej..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 44

.. ...tym: 3462 pojedyńczych skórczów dodatkowych, 42 par, 6 wstawek częstoskórczu, 923 okresów bigemini oraz 0 epizodów tachykardii komorowej; - Rytm serca: średnia 73 ud/min ( min HR 51, max HR 120 ); - Liczne pojedyńcze PVCs, dwuogniskowe, układające się okresowo w rytm bliźniaczy,..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...kwestii ablacji, częstoskórczów i migotania przedsionków. Mam to za sobą więc chętnie wypowiem się na TEN temat oczywiście. Pozdrawiam wszystkich cierpiących Witam wszystkich wczoraj milam robiony zabieg. samo badanie nie bolalo tylko ablacja byla bardzo nieprzyjemna lale da sie zniesc...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 16

.. ...wpływa na jej oczy, skórę - dostaje poparzeń od pierwszych promieni słonecznych, trzeba kontrolować stan tarczycy i wątroby.Ale nie było wyjścia , bo moje dziecko stało się lekoodporne, a ponadto uczuliło sie na jeden z nich i ma astmę oskrzelową( lekką ).Pomimo wszystko jestem wdzięczna..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 25

.. ...i przez bardziej doświadczonego lekarza. Jak by nie było, głowa do góry Witam wszystkich !!! Dawno mnie tu nie było .Jak sięczujecie ablowicze i ablowiczki ??? Pozdrawiam serdecznie.Życzę duzo zdrowka..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 26

.. ...strupy, za to czuje pod skórą na tętnicy takie grudki, nie wiem czy one znikną a chodzi tez o to, że od czasu zabiegu cały czas boli mnie w pachwinie, ciezko mi sie chodzi a minął juz tydzien od zabiegu, nie wiem czy isc z tym fantem do szpitala czy to normalne w tym czasie... Witam..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...łydkach, pulsowanie pod skórą i trzęsienie powiek .. Byłem u kardiologa, zalecił magnez i Betaloc ZOK w przypadku gdybym miał następny atak, nie biore go no bo ma według mnie niepokojące działania niepożądane .. Mam pytania, czy taki częstoskurcz może byc niebezpieczny dla życia w moim..

Echo serca - Str. 18

.. ...ASD II polega na przezskórnym zamknięciu ubytku lub operacji kardiochirurgicznej z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Wskazaniem do leczenia inwazyjnego jest istotny przeciek lewo - prawy przez przegrodę międzyprzedsionkową, wyrażony wskaźnikiem Qp:Qs * =1,5. Metodą przezskórną..

Echo serca - Str. 30

.. ...naczynek krwionośnych na skórze twarzy i dekoltu.wieczorami czasami ból w kostach, delikatny szum w uszach,po wypicu większej ilości alkoholu długie dochodzenie do siebie psychiczne i fizyczne:( . Jeśli to wada serca ( zastawka dwupłatowa ) to możliwość wrodzonej - mama paliła w czasie..

Echo serca - Str. 50

.. ...stało ..dodam że te skórcze ręki mam od kilku lat a nocne dolegliwości tylko w czasie snu od roku co miesiąc mniej więcej ) bo przypisują mi padaczkowe napady..a wyniki mam dobre EEG i rezonans głowy tez bez zmian.w dzień nigdy nie zamdlałam w życiu.. biore leki przeciwpadaczkowe na noc..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...nocach,kiedy przychodzą skórcze,robi mi się gorąco,drętwieja mi ręce i nogi,a po tym robi mi się zimno.Cały czas jade na lekach ziołowych uspokajających,bo nie chcę uzależniac się od psychotropów.Lekarz pierwszego kontaktu zapisał mi najpierw Concor 2,5,pomagał,ale to długo..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...morze powodować częstoskórcze to są szybkie bicia serca napewno poczujesz lecz mogą przejść w migotanie przedsionków to się leczy np Polfenonem. Jedna nieraz migotanie może przejść w trzepotanie komór a to już jest niebezpieczne .Leczenie niekiedy nie przynosi efektów i wtedy wykonuje..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...plecy pokryły mi się podskórnymi pryszczami ( wyglądały jak wysypka ), choć wcześniej nie miałam żadnego najmniejszego wyprysku, momenatmi myślałam, że wariuje, objawy się nasilały, musiałam mocno się koncentrować, aby nie wejść na jezdnię na czerwonym świetle. Nie radziłam sobie w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 13

.. ...potu, woskowiny, łoju np na skórze głowy, zrozumiałam o co chodziło ), poza tym coś porobiło się z moimi oczami ( nawet wybrałam się do okulisty, wydałam 300 zl na wizytę i okulary, choć stwierdzono, że w jednym oku mam wadę 0,5, w drugi 0, więc co to za wada... ). Mówiąc, że coś..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 16

.. ...Przeżywam to na własnej skórze i coś o tym wiem. Jestem raczej domatorką, ale wiem już, że jak z kimś sie spotykam, wyjdę z domu, muszę gdzieś jechać czy po prostu iść do pracy, bo nie mam wyjścia, to czuję się lepiej. Już chyba tu dziś nie zajrzę, zrobię to dopiero po powrocie z..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 22

.. ...gdy człowiek zadbany, skóra opalona i lśniąca, to od razu lepiej się czuje. Może dzięki temu uda się zatrzymać wakacyjną beztroskę. Obecnie jestem na etapie * zacznę od poniedziałku * i tyczy się to wszystkiego: odchudzania ( bo przybyło mi parę kilo i już źle się z tym czuję ), ćwiczeń,..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...mozliwość wylewów podskórnych. Ryzyko powaznego krwawienia u chorych stosujących acenokumarol w zalecanej dawce jest niewielkie ( ok.1% ).. W przypadku wartości INR przekraczających znacznie zalecana dawkę , szczególnie przy wystąpieniu objawów krwotocznych należy koniecznie skontaktować..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 6

.. ...może on wpływa.Plamy na skórze to napewno od cordarone na migotanie przedsionków.Pozdrawiam! witam ponownie. Oprócz warfinu przyjmuje leki na niedoczynność tarczycy od 12 lat. Z tym związana jest suchość skóry i wypadanie włosów. Ale u mnie to sie nasiliło po operacji zastawki i lekach..

Stent to zło?

.. ...komorową, ataki dodatkowych skórczy ok 2x w tygodniu, głównie po wysiłku. Obecnie nie może nawet powiesić prania lub iść na dłuższy spacer. Lekarz powiedził, żebym przy każdym * ataku * wzywała eRkę, jednak mama często się buntuje. Czy uważacie , że to konieczne? Miszkam w niedużej..

Ból między żebrami a żołądkiem po lewej stronie

.. ...jak kolka albo cos jak skórcz pojawia się nagle i trwa pare min. nasile sie przy gwałtownych ruchach ,głębokim odychaniu i śmiechu.Czy ktoś wie coś na ten temat procze o porade............ Mam dokładnie mam to samo. Nie wiem co to jest. Lekarz powiedział mi że boli mnie żebro, ale to..

Chelatacja - Str. 5

.. ...ustąpienia brązowych plam na skórze. Zmiany te, nie mają bowiem jednej przyczyny i należy uzdrowić możliwie wszystkie dziedziny życia, które są zaburzone. To co był Pan łaskaw opisać: * gwizdy i szumy w uszach nie ustępują a ciemnych brązowych plam na nogach nad stopami przybywa a nie..

Chelatacja - Str. 13

.. ...* to juz mi cierpnie skóra - preferuję metody zgodne z naturą: ) Czy przejście z 60% miażdżycy do 100% drożności żył w 6 miesięcy, pijąc zioła, to bobry wynik? Jeżeli tak, to zainteresowanych zapraszam: andyi@wp.pl Do Andrzeja - myślę, że czasem EDTA również jest potrzebne, choć może nie..

Ablacja gdzie lepiej?

.. ...pierwszego na włanej skórze ( właściwie mój syn )natomiast drugi ze słyszenia także ponoć wspaniłąy lekarz i ablator pozdrawiam z Poznania dziekuje za odzew. moze to zabrze nie jest takie zle...moze ktos jeszcze wie cos na ten temat... Polecam Profesora Walczaka, Instytut Kardiologii w..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...latwo powstają wylewy podskórne. Od 13 lat w związku z tym towarzyszą mi siniaki. Ostatnio po upadku mialem duże wylewy, ręka była granatowa. I wlaśnie likwidacja przez organizm tych wylewów niekorzystnie wpływa na stawy. Zmiana leku tutaj nic nie da. witam : ) ja od roku byłam na..

Potas - czemu go tak mało? - Str. 2

.. ...wytrzeszczone. Zaczyna siwieć, skóra jest dosłownie popielata. Wszystko rozgrywa się przez 5 minut. Zawsze wzywamy karetkę. Dostaje zastrzyk i po jakimś czasie dochodzi do siebie. Kiedyś wzięli go na badania do szpitala. Wykluczyli padaczkę. Stwierdzili że ma niedobór potasu. Czy..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 3

.. ...ok 100 zamknięć przeskórnych ( konwencjonalni zabiegowcy jakies 10 razy więcej ) I jak ja po tym wszystkim mam być zdrowa i mysleć optymistycznie?? : - ( ( ( Chętnie porozmawiałabym z Panem M np. przez GG ( szybsza wymiana zdań ) ale nie wiem, czy Pan znajdzie dla mnie czas, ochotę i..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 9

.. ...niewielki wylew krwi pod skórę ( na oko 5x3cm ), który widzę, że zniknie za klika dni oraz pomarańczowa plama po odkażaniu jodyną ( ma zejść po kilku praniach ). Razem ze mną w planie były trzy inne osoby. Z rozmów z nimi dowiedziałem się, że ich zabiegi trwały trochę dłużej. Jedyne na..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 24

.. ...czułam. Wywoływanie częstoskórczy trwało wieczność a tak dokładnie 35min. Następnie gdy nadszedł czas na wypalanie to ból był jeszcze większy, można by go było porównać do rozsadzania klatki piersiowej. Zabieg trwał 3,5h. Z powodu wkłócia do tętnicy musiałam leżeć 12h. Jedyny plus tego..

Po ablacji - Str. 20

.. ...ale mniewam czasami skórcze zwłaszcza jak się zdenerwuję,miałam w robioną w Klinice Allenort .Boję się , że nic dobrego nie będzie - co prawda osoby bliskie mnie pocieszają , że będzie ok.Jak możesz napisz mi czy mniewałaś skórcze po zabiegu.Pozdrawiam fela : ) podobno skurcze po ablacji..

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród

.. ...przed ciążą. Ataki częstoskórczu mam średnio raz do roku. Ostatni miałam w 2005 w listopadzie. Od tamtego czasu przez jakiś czas serce mi się uspokoiło teraz czasami czuję nierówne palpitację głównie jak się zdenerwuję i uczucie ciężkości tak jak by ktoś połażył mi dłoń pod piersią...

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród - Str. 3

.. ...różnica między tymi częśtoskórczami, nadkomorowym i komorowym? I skąd wiesz jaki ja mam częstoskórcz bo ja nawet nie wiem. Już wiem jaka jest różnica między tymi częstoskórczami, poczytałam w internecie. Ja nie wiem jaki ty masz - wiem ,że komorowe są dużo gorsze bo od niech do migotania..

Niedoczynność tarczycy - Str. 4

.. ...trądzik, a także o suchość skóry - mimo używania najlepszych balsamów i łykania setek tabletek z witaminami. Także jeżeli chodzi o wyniki krwi, czy też o uczucie ciągłego zimna, zmęczenia, otępienia. Dziś Pani podczas badania USG zasugerowała Morbus Hashimoto [tj. przewlekłe limfocytowe..

Niedoczynność tarczycy - Str. 5

.. ...stwierdzając dużą suchość skóry na łokciach i kolanach. Niestety znalazło to potwierdzenie w wynikach.. Pojawił mi się teraz problem - początkowo zaczęłam brać Euthyrox 50, a pod koniec ubiegłego roku lekarz zalecił ten sam lek w dawce 75 obiecując jednak - w oparciu o analizę..

Niedoczynność tarczycy - Str. 13

.. ...przekonałam na własnej skórze i dalej niewiem co robic bo do tego swojego juz niebardzo mam zaufanie az sie boje isc do niego bo nowu bedzie mnie namawił na branie teo leku. Pozatym niemiałam nawt czasu bo mam taki natłok zajec że obłed,musze jeszcze pczekac z ta wizytą,a czuje sie..

Niedoczynność tarczycy - Str. 14

.. ...się słodyczami. Suchą skórę mam od zawsze, a włosy wypadają mi pewnie od częstego farbowania.. Nigdy nie miałam ataków zimna, apatii, zmiennych nastrojów, nie męczę się szybko. Wiec jedynym objawem było tycie i rozregulowane miesiączki. Zaczęłam brać Letrox. Od poniedziałku do piątku 25..

Propranolol - Str. 3

.. ...alergię, a i tak swędzenie skóry nie przeszło całkowicie. Propranolol dostałam głównie dlatego że mam częstoskurcz. Wszystkim, u których występuje drżenie rąk zalecam badania TSH ( od swojego lekarza można wziąść skierowanie ) , bo najczęstrzą przyczyną takiego stanu jest chora tarczyca...

Po bajpasach - Str. 2

.. ...na dziwną wrażliwość skóry i jakby brak czucia w okolicach cięcia. Czy jest to normalne i po jakim czasie mija??? Ani ja ani mama nie miałyśmy nigdy żadnej operacji, dlatego nie wiemy czy tak ma być witam `~~kate. tak mama bedzie jeszcze przez dlugi czas odczuwac ta dolegliwosc.jak umiem..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 7

.. ...czuje jakby zaraz pod skóra glowy, takie z poczatku ni to szczypanie, ni to mrowienie, pozniej pojawia sie cholerny ucisk...Czasem mi sie zdaje, ze to moze problem z krazeniem, ze moze krew nie dochodzi, albo slabiej przeplywa do glowy...Wy z kolei piszecie, ze wasi lekarze łączą wasze..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 10

.. ...pewnie tylko przeczulica skóry...A nerwica czy inne zaburzenia nerwowe mogą dawac rózne objawy - drżenie nóg, lęki, zaburzenia snu, nagłe budzenei sie w nocy, kołatanie serca, bóle kończyn... Ja dzięki uspokojeniu przez neurologa i zazywaniu leków czuje sie ( póki co, bo nie chce..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 11

.. ...dodatkowo swędzenie całej skóry bez objawów skórnych ), OB, magnez, potas, sód, hormony tarczycy... i kilka innych mniej ważnych - wszystko w normie poza cholesterolem : ) Kolejny lekarz? ? ? - z powodu bólów brzucha, do których ostatnio dołączyły bardzo bolesne skurcze odbytu ( wrrr!! -..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 23

.. ...ręki,nerwobóle,bóle głowy,swędzenie skóry.Odstawiłam hormon 2 tyg.temu i nie wiem jak sobie radzić.Codziennie dopada mnie atak paniki,biorę rudotel i chyba wybiorę sie do psychiatry,bo jestem bezsilna.Chciałabym wreszcie żyć normalnie,na luzie,a tak odechciewa się wszystkiego.Pozdrawiam..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 5

.. ...słyszałam jak przecinał skórę to wcale nie bolało natomiast gdy tam się grzebał to odczuwałam bardzo silny ból,zaczęłam płakać.To urządzenie jest duże i dlatego był pewien problem z włożeniem go na odpowiednie miejsce,ponieważ jestem dość szczupła.U mężczyzn,wygląda to troszkę..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 6

.. ...już niebezpiezcznych skórczów komorowych.., nie mialam też wyładowań ( na szczescie ), Uwierz Donizosie ,że bedziesz uprawiał sport, no moze nie wyczynowo, ale dla własnej satysfakcji, też na weekendy latem jezdzilam rowerkiem po parę km.. Aha...i jeszcze coś, u mnie wada sie nie..

Solarium a choroby serca

.. ...że chciałabyś dodać skórze trochę kolorytu, ale masz obawy. Dobrze, że pytasz. Może znajdzie się ktoś, kto nam wszystkim to wyjaśni. Ja gdybym była pewna, że się nie pochoruję poszłabym jeszcze raz. Ja mam zwężenie zastawki tętnicy płucnej, niedomykalność zastawki mitralnej i fale..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...wieńcowa, była bladość mojej skóry na twarzy i nie tylko. W/g mojej oceny głównymi czynnikami ryzyka - choroba wieńcowa w moim przypadku głównie to : stres, wiek, ponadto sterydy zawarte w maściach stosowane systematycznie w walce z łuszczycą.To co opisałem dedykuje fachowcom medycznym..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 3

.. ...zespół wpw, napady częstoskórczu lewej komory serca. Nic przyjemnego ale da się z tym żyć - pewnie dlatego, że mam to odkąd pamiętam.Trudno się czasami odnaleść - niby normalne funkcjonowanie ale z koniecznością nieustannej kontroli,obserwacji nadchodzących objawów. Czasami czuje się jak..

Aspiryna po zamknięciu przeskórnym ubytku między przedsionkami

.. ...jest po zamknieciu przeskórnym ubytku niędzyprzedsionkami bierze aspirynę 325 mg /dz na pośladkach i udach pojawiły mu się roztępy takie podłużne małe krwiaczki co to moze być , miał to ktoś z Was prosze o pilna odpowiedź przecież dzieciom nie powinno sę podawać aspiryny, ze względu na..

Opis kardiogramu (EKG)

.. ...to czuć jakby tuż pod skórą nie w głębi. Głównie wtedy gdy długo siedzę albo jestem zestresowany. Kilka tygodni temu jeździłem na rowerze i może nie byłem w super formie ale serce mnie nie bolało ani nie kuło podczas jazdy ani po. Pół roku temu miałem badania okresowe i lekarz nie wykrył..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 5

.. ...indyka gotowanej bez skóry i kośći - oczywiście mało mięska.Z zalecanych roślin strączkowych pyszne potrawy można robić.KTO MA FAJNY PRZEPIS - NIECH PODA. Cała dieta polega na zastąpieniu w jak największym stopniu tłuszczów zwierzecych - roślinnymi.Dlatego ważna jest oliwa extra vwegin (..

Nerwica, choroba serca, skurcze dodatkowe? - Str. 2

.. ...lepiej!!!!!, owszem mam skórcze dodatkowe, bywaja u mnie złe myśli, negatywne myśli, jednak nie da sie wyjsc z tej choroby szpikując sie lekami i licząc ze nam przejdzie, nie łudzcie sie !!! trzeba walczyć o kontrole nad naszą głową, zdyscyplinować umysł i wypełniać go pozytywnymi..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 5

.. ...wyczuję dziwnego pod skórą to właściwie nie idę z tym do lekarza tak długo aż mi to naprawdę za bardzo nie przeszkadza czasami pól roku a czasami rok trwa zanim z tym pójdę a to głupie. ale niestety przez lejarzy którzy traktowali mnie aj wariatkę już nie mam zaufania i bardziej boję sie..

Pulsowanie w brzuchu - Str. 3

.. ...przez nadciągnięcie skóry w tym miejscu albo od dźwigania lub od kiły. Idę na badania krwi, kału i moczu to się dowiem więcej. Jeśli to tętniak do 4cm. to można operować a jak większy to się boją. Witam No ja miałam takie pulsowanie w podbrzuszu to się okazało, że to dzidzia : ) i było..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 7

.. ...efekt jakby naciągania skóry na twarzy, choc nie wiem czy nie są one wynikiem mojego leku oraz nieustannego myslenia o bolu, guzie i szukania jego objawów w sieci. Obecnie bóle jakby troszkę ustapiły w sile. Bylam u okulisty - dno oka, ostsrośc wzroku i cisnienie w oku prawidłowe. Byłam..

Przyczyny zatorowości płucnej

.. ...wątrobowe oraz zmiany na skórze.... chciałam sie zapytac jak mam wyniki takie jak: INR 0,79 a norma ( 0,8 - 2 ) APTT mam 25,6 a norma( 26,4 - 39,6 ) nadmienie iż rok temu dokładnie 13.stycznia miałam robione badania Dopplera żył dolnych ponieważ lekarz podejrzewał zakrzep w nodze po..

Acenocumarol a uczulenie

.. ...i pojawiają się pod skórą czerwone plamy jakby wylewy krwi. Jak walczyć z uczuleniem na acenocumarol czy są jakieś jego zamienniki inne leki zioła itp.. ? może sintrom - to samo ale jest lepszy ( inny producent ). czesc. biore juz ten lek 5 lat i tez mam podobnie ale tylko wtedy jak jest..

Alveo faktycznie pomaga?

.. ...oczyszczenie nerek, potem skóry, układu hormonalnego, wątroby i trzustki. Nie wyczuwam torbieli w piersi, praca hormonalna przebiega we właściwy sposób. Lekarz prowadzący powiedział, gdy dowiedział się że biorę Alveo, że to mi wystarczy. Nie przepisał mi żadnego już * specyfiku * , już..