Naczynia krwionośne

Asystolia

Asystolia

.. ...braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek organizmu a zwłaszcza komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są najbardziej wrażliwe i najszybciej obumierają. W ciągu kilku minut następuje śmierć organizmu. Najczęstszymi..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...gdy inne głównie na naczynia krwionośne. Właściwości te decydują o ich zastosowaniu w określonych stanach klinicznych. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów wapnia. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej wymienianych schorzeniach. Dodatkowo, przez wpływ hamujący na układ bodźcoprzewodzący serca, werapamil jest zaliczany do leków antyarytmicznych. Podaje..

Indapamid (Ipres long)

.. ...również ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Indapamid dodatkowo rozkurczania mięśnie naczyń ( spadek oporu naczyń prowadzi do spadku ciśnienia tętniczego ) i ogranicza przerost lewej komory. Działania niepożądane indapamidu to przede wszystkim zaburzenia elektrolitowe wynikające z..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...również bezpośrednio na naczynia krwionośne - rozszerzając je, dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Leki moczopędne są także stosowane w niewydolności serca - w celu eliminacji lub zapobiegania obrzękom obwodowym oraz obrzękowi płuc. Preparaty zawierające torasemid dostępne w Polsce ( za..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...Angiotensyna druga m.in. zwęża naczynia krwionośne podnosząc ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa wydzielanie aldosteronu ( hormonu odpowiadającego za zwiększenie stężenia sodu w organizmie, co również pośrednio przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego ) oraz bierze udział..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...brzusznej, ale także naczynia krwionośne - w tym przypadku aortę. Ocenia się jej przebieg, odgałęzienia, poszerzenie średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej sytuacji przede wszystkim na celu..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...skutek uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego, zaburzeń przepływu krwi lub dysfunkcji samej krwi ( stany nadkrzepliwości ) powstaje przyścienna skrzeplina. Twór ten może zwiększać swój obwód aż do zamknięcia żyły, może także wydłużać się i przechodzić do sąsiednich naczyń. Może..

Woda w płucach

Woda w płucach

.. ...wzrostu ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc, płyn przesącza się do pęcherzyków. Ma to miejsce przy niewydolności lewej komory serca. W skrajnych przypadkach niewydolności serca może dojść do obrzęku płuc. O wysięku mówimy, gdy płyn jest czynnie wydzielany do światła pęcherzyków...

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...naczyń włosowatych. Naczynia są rodzajem przewodów, rur, jednak ich funkcja wykracza poza jedynie transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji krążenia i ciśnienia krwi. Tętnice. Tętnice dzielimy na tętnice dużego, średniego i..

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

.. ...stały dostęp do danego naczynia krwionośnego, bez konieczności wielokrotnego nakłuwania przy pomocy igły. Wenflon umożliwia przede wszystkim podawanie leków bezpośrednio do układu krwionośnego człowieka ( niekiedy ominięcie przewodu pokarmowego jest bardzo pożądane lub wręcz konieczne )...

Nadciśnienie wrotne

.. Żyła wrotna to naczynie krwionośne, za którego pośrednictwem krew z jelit dostaje się do wątroby. Jest funkcja bardzo istotna z punktu widzenia metabolizmu całego ustroju. Wątroba zapewnia nie tylko odpowiednie przekształcenie większości substancji odżywczych, ale przede wszystkim neutralizuje substancje..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje skurcz naczyń, działanie niepożądane tej grupy leków ). Acebutolol zmniejsza szybkość przewodzenia impulsów w układzie bodźco - przewodzącym serca, zwalnia tym samym jego rytm i zmniejsza pojemność minutową...

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...powstawanie skrzeplin w naczyniach krwionośnych lub też rozpuszczające takie, które już powstały, ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Zdolność krwi do krzepnięcia zależy od chwiejnej równowagi pomiędzy dwoma układami - układem krzepnięcia i układem trombolizy, czyli naturalnego..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...przyczyną otępienia naczyniopochodnego jest miażdżyca. Uszkodzenia naczyń krwionośnych ( angiopatie ) są także często konsekwencją nieleczonego nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy. Prawidłowa kontrola tych chorób, walka z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy ( przede wszystkim z..

Milrynon (Corotrope)

.. ...inotropowo dodatni ). W naczyniach krwionośnych zmiana przepływu jonów wapnia wiąże się z rozkurczem tych naczyń. Zestawienie tych dwóch efektów: wzrost siły skurczu serca oraz spadek oporu obwodowego, któremu serce musi się przeciwstawiać, sprawia, że wzrasta wydolność pracy mięśnia..

Szczepionka przeciw nadciśnieniu

.. ...( angiotensyna zwęża naczynia krwionośne ). Szczepionkę przetestowano na 72 pacjentach z wysokim ciśnieniem - okazało się, że działa, nie powodując poważnych efektów ubocznych Niezależni eksperci uważają tę metodę leczenia z obiecującą - zwłaszcza u pacjentów, którzy nieregularnie..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...wchodzące w jego skład naczynia krwionośne. Miejsce usuniętych kardiomiocytów uzupełnili natomiast macierzystymi komórkami mięśnia sercowego. Po 4 dniach hodowli w laboratorium serce zaczęło się kurczyć, a po 8 dniach podjęło pracę pompy. Szacuje się, że około 3000 pacjentów w samych..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...odkładania złogów w naczyniach krwionośnych. W Polsce cierpi na chorobę wieńcową około 2 milionów osób i zdarza się od 80 do 100 tysięcy zawałów rocznie. Jak się oblicza, od 30 do 50 proc. z nich można by uniknąć, gdyby udało się całkowicie wyeliminować palenie. Poważne czynniki ryzyka..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy te wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu, gdyż są zasadniczym składnikiem błony komórkowej komórek nerwowych. Łagodzą objawy depresji i zaburzeń pamięci...

Metoda OCT na zawał serca

.. ...umieszczana wewnątrz naczynia krwionośnego w celu przywrócenia drożności naczynia ) oraz techniki wyłapujące skrzeplinę. Jak dodał Dudka, obecnie ultrasonografia jest obecnie dostępna we wszystkich ośrodkach akademickich zaś OCT w Instytucie Kardiologii w Krakowie i Warszawie. Metody te..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...może uszkodzić serce, naczynia krwionośne i wiele narządów - na przykład nerki czy mózg. Skuteczne leczenie nadciśnienia wymaga przeprowadzenia dokładnych pomiarów, ale długotrwałe mierzenie ciśnienia tętniczego bywa próbą cierpliwości zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Trzeba robić..

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. ...uszczelniać zniszczone naczynia krwionośne. Bez niego każde skaleczenie prowadziłoby do utraty całej krwi, jednak nieprawidłowe krzepnięcie w naczyniach mózgu czy naczyniach wieńcowych serca może spowodować udar mózgu lub zawał serca. Główną rolę w procesie krzepnięcia odgrywają płytki..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...jest wykrycie zmian w naczyniach krwionośnych, które wskazują na możliwość rozwinięcia się choroby wieńcowej u osoby poddanej badaniu. Atutem nowo opracowanego kompleksu technetu, jest stosunkowo łatwa metoda otrzymywania tego związku chemicznego - substancja ta powstaje w reakcji..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...chorobą układu sercowo - naczyniowego. Rozwija się jako następstwo wieloletniego odkładania cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych w postaci tzw. blaszek miażdżycowych. Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...naturalnej wyściółki naczynia krwionośnego - zminimalizują prawdopodobieństwo ponownego zarośnięcia naczynia w miejscu założenia stentu wieńcowego i powrotu chorego do szpitala. Dr Ciach podkreśla, że komplikacje sercowo - naczyniowe, których przyczyną jest zwężenie naczyń krwionośnych..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...komórki wyściełające naczynia krwionośne zaczynają różnicować się w komórki krwi. George Daley wraz z kolegami ze Szpitala Dziecięcego w Bostonie odkrył, że napięcie jakiemu podlegają ściany naczyń krwionośnych znacząco pobudza powstawanie wczesnych komórek krwi. Zahamowanie syntezy..

Pomidory pomogą w leczeniu chorób serca

.. ...LDL, który może zatykać naczynia krwionośne, jednak w naturalnej postaci jest słabo wchłaniany. Zanim suplement trafi do sprzedaży, potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Na razie przeprowadzono wstępne eksperymenty z udziałem 150 osób chorych na serce - Ateronon w ciągu ośmiu miesięcy..

Dla serca najlepszy jest świeży czosnek

.. ...Siarkowodór rozluźnia naczynia krwionośne, co zwiększa przepływ krwi. Jednak suszony czy gotowany czosnek nie dostarcza organizmowi siarkowodoru. Podczas badań karmiono jedną grupę szczurów świeżym, a drugą - przetworzonym czosnkiem, po czym powodowano u nich zawały serca. Oba rodzaje..

Daktyle chronią przed odkładaniem cholesterolu w naczyniach

.. Daktyle są bardzo słodkie, ale nie powodują wzrostu poziomu cukru we krwi i rzeczywiście chronią przed odkładaniem się złogów cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych. Badania przeprowadzone w ośrodku medycznym im. Majmonidesa ( hebr. Rambam ) i Instytucie Technologii Technion w Hajfie, najbardziej..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...drutu wprowadzonego do naczynia krwionośnego. Koszt operacji jest stosunkowo niski ( w Wielkiej Brytanii - około 4000 funtów ), a pozwala ona zmniejszyć ryzyko udaru mózgu czy zawału serca aż o połowę. Obecnie prowadzone są badania kliniczne, które obejmą 110 pacjentów - część będzie..

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

.. ...co może w efekcie mieć wpływ na ryzyko chorób układu krążenia. Zaznaczają jednocześnie, że dopiero lepsze zrozumienie tych zmian pozwoli dokładniej określić przyczynę tej zależności. Nauka w Polsce PAP..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ wywiera na naczynia dzieci i nastolatków - komentuje główna autorka pracy dr Katariina Kallio z Uniwersytetu w Turku w Finlandii. Badania jej zespołu prowadzone wśród 494 dzieci..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 49

.. ...ja mogę mieć zamykane naczynko krwionośne i zbędne owłosienie tzw. laserem PTF ( Photo Therapy Flash )?ma zakres długości fal od 400 do 1200 nm. wcześniej się nad tym nie zastanawiałam i przez myśl mi nie przeszło że do takiego zabiegu są przeciwwskazania dopiero dzisiaj od firmy..

Echo serca - Str. 27

.. ...oceny przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Wykorzystuje się tu fakt zmiany długości fali odbitej od przedmiotu, który zbliża się lub oddala od głowicy. W przypadku USG takim przedmiotem są krwinki czerwone. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową, można wykreślić..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 16

.. ...szumy w głowie, drgania naczynek krwionośnych ( tak to sobie wymyśliłam : ) i pieczenie w krtani czy sama nie wiem gdzie. Zauważyłam, że jak chodzę i coś robię, to oddycha mi się normalnie, a jak tylko usiądę, to od razu coś mi tam przy tym oddychaniu przeszkadza. To jest..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 557

.. ...wpływają niekorzystnie na naczynia krwionośne. Pozdrawiam nea - i inni - rozumiem Was doskonale .. ja tez mam obsesje nt mojego zdrowia.. ciagle robie rozne badania i doszukuje sie roznych chorob.. a jak pojawi sie u mie cos deikatnie niepokjacego - od razu mi sie wydaje ze to smeirtelna..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 586

.. ...drżenie rąk i rozszerza naczynia krwionośne przez co obniża nieznacznie ciśnienie. co do leczenia się pochodnymi paracetamolu... ból głowy jest spowodowany lękiem, więc trzeba uderzyć w jego źródło czy w niego samego a nie dobijać wątrobę Apapami i innymi. jeśli już musicie to polecam..

Chelatacja - Str. 4

.. ...temat dobrze oczyszcza naczynia krwionośne ale przede wszystkim z obecności metali ciężkich /ołowica itp./ Ludzie prosze czytajcie to forum dokladnie niedowiarkowie niech wejda na ta strone ,ktora podal p Andrzej w grudniu http://www.drcranton.com/chelation/meta.htm i tam jest napisane A..

Chelatacja - Str. 10

.. ...Badanie powinno objąć naczynia krwionośne, które stwierdza prześwit czyli drożność. Wynik badań powinien jasno odpowiedzieć na stawiane pytanie działa czy mobilizuje organizm do samodziałania. A może ani jedno ani drugie? Moja ocena - potencjalnego pacjenta kardiologów a może gabinetów..

Chelatacja - Str. 11

.. ...Badanie powinno objąć naczynia krwionośne, które stwierdza prześwit czyli drożność. Wynik badań powinien jasno odpowiedzieć na stawiane pytanie działa czy mobilizuje organizm do samo wyzdrowienia. A może ani jedno ani drugie? * Takie badania wykonano już wielokrotnie i potwierdzanie ich..

Co to jest PCI, RCA, pień?

.. ...badanie,a dwa pozostałe to naczynia krwionośne.Proszę o pomoc.Dzięki.Pozdrawiam. PCI - przezskórna interwencja wieńcowa, RCa - prawa tętnica wieńcowa, pien - pień lewej tetnicy wieńcowej Wielkie dzięki...

Propranolol

.. ...preparatem rozszerzającym naczynia krwionośne, zwlaniającym czynność serca i zmniejszającym siłę jego skurczu. Wskazaniami do jego stosowania są m.in. nadciśnienie tętnicze, zespół WPW,nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu serca, zawał serca, phaeochromocytoma czy dodatkowe skurcze...

Alveo faktycznie pomaga?

.. ...Alveo ? 1. Mocne serce i naczynia krwionośne: # Wzmacnia pracę serca # Reguluje ciśnienie # Przywraca sprężystość ścian naczyń krwionośnych # Obniża poziom negatywnych frakcji cholesterolu we krwi. 2. Jasny umysł, mocne nerwy: # Zapewnia lepsze dotlenienie komórek mózgowych, a tym samym..

Odczyt z EKG a leki

.. ...najpierw rozszerzać naczynia krwionośne innym preparatem. Nie wiem czy to logiczne, aby na podstawie samego EKG przepisywać takie właśnie leki. Po prostu mam wątpliwości co do słuszności takiej decyzji. Dodam, że jestem facetem, 25 lat, szczupły. Wypowiedzcie się, z góry dziękuję !!!..

Dodatkowe skurcze - Str. 302

.. ...się napinają, niektóre naczynia krwionośne się rozszerzają, a inne kurczą.Na zmianę pogody Cierpią szczególnie reumatycy, chorzy na astmę i wszystkie osoby z dolegliwościami serca i układu krwionośnego, osoby ze skłonnościami do skurczów,Zmiany pogody mają bezpośredni wpływ na ważne dla..

Lekarza do *** a znachorowi pomnik

.. ..., w rezultacie czego naczynia krwionośne stają elastyczne ( miażdzyca ), co z kolei zapobiega zawałom układów krwionośnych, serca ( zapaście ) etc. Zapobiega sklerozie ( starcy ), paraliżom ( wylewy ), szumom w głowie ( migreny ) etc. Złoty srodek dla wszystkich, którzy chcą poprawić..

Wąskie naczynia krwionośne oka

.. ...że mam bardzo wąskie naczynia krwionośne oraz wąskie tętnic o wzmozonym odblasku naczynia wypełnione prawiodłow, echo serca w normie proszę o odpowiedź co może być tego przyczyną wysoki poziom cholesteroku ogólny 237 LDL 156 HDL 60 trójgrycelidy 102 Przede wszystkim powinnaś skonsultować..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 135

.. ...promieniujący ból ) i naczynia krwionośne ( co skutkuje niedokrwieniem mięśni i zawrotami głowy ). Dlatego to, co próbuje się diagnozować jako objawy nerwicy, często można leczyć masażem leczniczym. Mam masażystę który setki ludzi uratował przed bezsensownymi zabiegami - to naprawdę..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 257

.. ...liść głogu rozszerza naczynka krwionośne które podczas nerwicy się zaciskają i przy tym wyskakuje wysokie i nawzajem niskie cisnienie.Ja to już sprawdziłam na sobie i jestem zadowolona.Pozdrawiam.Odpisujcie witam wszystkich; ) ja równiez podejrzewam u siebie nerwice, dopiero kilka..

Marihuana, czy alkohol? co tak naprawde gorsze dla serca? - Str. 5

.. ...Szybko się zasyfiają, naczynia krwionośne również stają się mniej drożne i dupa - mamy chorobę. Medycznie marihuanę podaje się zwykle przy pomocy vaporizerów - urządzeń, które przy użyciu wysokiej temperatury, ale bez płomienia odparowują z materiału roślinnego jedynie substancje aktywne..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 18

.. ...prace serca i rozszerza naczynie krwionośne.( mam brać 3 razy dziennie ) FLUOXETIN - W leczeniu dużej depresji mam brac 1 tab dziennie po śniadaniu a po 10 dniach 2 ) ale już widze że beda mi pomagać bo już dzisiaj sie lepiej czułem prawie wogóle nie mialem drżenia a jak były to bardzo..

Ucisk, gula w gardle - Str. 16

.. ...zwiększa ciśnienie w naczyniach krwionośnych, zaburzając naszą jaźń i przyjmowanie tego świata takim jaki jest, budzi też nadmierny egoizm, a stres wtedy jest nieunikniony, bo człowiek z dużym poczuciem egoizmu będzie widzieć wszystko wokół siebie jako zło tylko siebie będzie uważać za..

Jestem podłamany leczeniem nadciśnienia

.. ...delikatnie sztywniejsze naczynia krwionośne w stosunku do moich rówieśników. Przyjmowałem już enarenal, tritace w połączeniu z tertensifem. Obecnie przyjmuje prestarium( 10 )+tertensif+agen( 5 ) i.. nic. Jak miałem ciśnienie na poziomie 145/90 - 100 tak nadal mam, jak bym nie przyjmował..

Zapalenie mięśnia sercowego - dolegliwości po

.. ...zmian zwężających w naczyniach krwionośnych * . Lekaż sugerował że moje bóle i gorsze samopoczucie mogą być spowodowane własnie tym, ale wcześniej nie miałem z tego powodu żadnych dolegliwości, sam zresztą mówił to bez zbytniego przekonania. Echo w porządku. Most mieśniowy mozę dawac..

Przeskakiwanie pod żebrem na brzuchu z lewej strony

.. ...wkońcu przebiega tam duże naczynie krwionośne - aorta brzuszna. Mam nadzieje że badanie USG wyjaśni Twoje wątpliwości. Witam ponownie. Lekarz przed badaniem USG stwierdzil,ze faktycznie cos mi tam haczy. Naklada sie na ostatnie zebro i przy ruchu odskakuje. Zabral sie za badanie, ale USG..

Szukam wsparcia - tachycardia, nadciśnienie, trójglicerydy

.. ...ochronnych na śródbłonek naczyn krwionośnych, czyi miejsce gdzie mogą się pojawiać niekorzystne zmiany prowadzące w efekcie do zamknięcia naczynia i np. zawału serca. Oczywiście nikt nie mówi, że to da Wam gwarancję zycia bez ryzyka zawału lub generelanie choroby wieńcowej ale zawsze..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 10

.. ...zaczyna osadzać sie w naczyniach krwionośnych. Czytałam też kiedyś artykuł na temat niepotrzebnego aplikowania przez lekarzy dużych ilości leków na jego obniżenie. Do Kuki!!! Napisz proszę gdzie miałaś robioną ablację? Jakiego typu zaburzenia rytmu rejestrujesz obecnie? Jakie leki..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 16

.. ...jak: choroby sercowo - naczyniowe ( niewydolność serca, zawał ), nowotwory, osteoporoza, choroby układu immunologicznego, powikłania układu krwionośnego przy cukrzycy i inne. Czy wiesz dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca?. Ich wątroba( poza świnką morską , niektórymi gatunkami..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 69

.. ...ponieważ kurczą się naczynia krwionośne a w upałach to z kolei spada bo wtedy naczynia się rozszerzają.Na tętno tak ogólnie pogoda nie ma wpływu. witam wszystkich, własnie zaczynam lekturę forum. Jestem po pierwszej ablacji, niestety w niedługim czasie czeka mnie druga - lewego..

Rozległy zawał serca i problemy z oddychaniem

.. ...cukrzyca, choroby układu naczyniowo sercowego, osteoporoza, migrena, bóle głowy, zawał serca, choroba Altzheimera, choroba Crone * a, choroba Parkinsona, udary mózgu, pęknięcia naczyń krwionośnych, zaćma, alergia, astma, zwyrodnienia i bóle stawów, oraz wiele innych ). •..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 20

.. ...słyszałaś ), rozszerza naczynia krwionośnie, żeby węcej krwi mogło przepłynąc między sercem a płucami. Przeciwzakrzepowe - raczej wszyscy tylko ja nie polecam osobiście Accenocumarol, skacze bardzo przy tym INR, jestem na Warfin. Nie mam takich innych dolegliwości jak ty. A do..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 2

.. ...sercowym to tak, jeżeli w naczyniach krwionośnych to nie bo ich nie widzie, co najwyżej może dać pewne wskazania co do ewentualnie przytkanych naczyń. Tak czy tak daje pacjentowi bardzo czytelny bo podany w procentach w stosunku do zdrowego serca, stan zagrożenia zawałem. Nie ma żadnej..

Wąskie naczynia krwionośne na dnie oka

.. ...że mam bardzo wąskie naczynia krwionośne. Co gorsza określił, że u tak młodej osoby ( mam 17 lat ) nie widział jeszcze takich naczyń i że przypominają one naczynia 50 - latka. Cukier i cholesterol mam w normie. Cały czas czuję się zmęczona i senna, trudno mi sie skoncentrować, mam niskie..

Duszenie się - Str. 47

.. ...Są osoby ze słabymi naczyniami krwionośnymi i maja słabe krążenie i dla nich zbyt wysokie ciśnienie krwi powoduje przyspieszoną pracę serca i duszności. Warto porozmawiać o tym z lekarzem. Dodam jeszcze że papierosy i alkohol zwłaszcza przed snem są nam niewskazane...no chyba że alkohol..

Ból głowy i ciągłe zmęczenie

.. ...niż zwykle popękane naczynka krwionośne w oczach. no i non stop zmęczenie.. prosił bym o jakąś doraźną pomoc. a i do tej pory wszystko ze zdrowiem miałem ok.. na dodatek jestem straaaaaasznym cholerykiem.. ;] denerwuje sie bardzo czesto i bardzo latwo.. Czesc ! Mam podobny problem po..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 665

.. ...rozszerzają się lub kurczą naczynia krwionośne, z oczu płyną łzy, wydziela się pot czy ślina. W stresie, gdy organizm jest w stanie gotowości, układ autonomiczny mobilizuje go do obrony. Kiedy jednak sygnały docierające do niego są niejednoznaczne albo działają zbyt długo i nie ma..

Nerwica w ciąży - Str. 32

.. ...ze bardzo rozszerza naczynia krwionośne. Stąd te zawroty, bole głowy, zero koncentracji. Skoro i Ty tak sie czulas, a teraz bez niego dajesz rade, to sobie go odpusc. Widocznie jestes na takim etapie ze poradzisz sobie z tym sama - zobaczysz; ) Ja po odstawieniu tez jeszcze pilam..

Szumy uszne - pisk 24/7 - Str. 2

.. ...prawdopodobnie konflikt naczyniowo - nerwowy, do mojego VIII nerwu czaszkowego ( odpowiedzialnego za przewodzenie impulsów słuchowych ) dochodzi szersze naczynie krwionośne, poza tym znaleziono kilka obszarów hiperaktywnych, bla bla. na początku stycznia wybieram się na kontrolę z..

Szumy uszne - pisk 24/7 - Str. 3

.. ...spowodowany jednak tym naczyniem krwionośnym, które dochodzi do mojego nerwu słuchowego - słyszę po prostu szum swojej krwi, a ponieważ krew płynie we mnie 24 h na dobę to szumi mi cały czas : ). jedyny sposób na pozbycie się tego problemu to otwarcie czaszki i zaklipsowanie naczynka,..

Niedomykalność mitralna i aortalna - co robić?

.. ...Sildenafil - rozszerza naczynia krwionośne ). Jest to pierwszy taki lek w mojej * karierze * . Chyba trochę mniej się męczę. LEK JEST DROGI - 1 tabletka to 18 - 25 zł ( tak, tak, 1 tabletka! ). Poza tym suplement diety Medargin ( saszetki ). Też dla nadciśnieniowców. Mam wrażenie, że..

Krwawienie z nosa

.. ...jedje tabl - uszczelnia naczynia krwionośne. przy obfitych i częstych krwawieniach możan barć Cyclonamine - na recepte - nie lubie tego leku ale pomaga buziaki ja tez mialam przepalane naczynka jak sie pozniej okazalo niepotrzebnie bo wiecej szkody mi to dalo a na krwotoki jest dobry (..

Drętwienie skóry a potem ból

.. ...nie jest związane z naczyniami krwionośnymi skóry? co to może być? czy któś z was ma podobny problem? pozdrawiam serdecznie abisynka Ave Abisynko,zeby byc kosmitka trzeba miec wyobraznie,wyobraz sobie waz strazacki polaczony koncami z pompa,jest przezroczysty i wypelniony plynem..

Ból głowy, ciągnący do tego wysokie cisnienie, ból w klatce piersiowej

.. ...jest to, że rozszerza naczynia krwionośne, co może powodować bóle głowy typu migrenowego ( jeśli naczynia rozszerzą się w mózgu ), sensacje ze strony serca ( jeśli rozszerzą się naczynia w jego okolicach np.aorta ). Przy migrenia podwyższa się ciśnienie obwodowe krwi a naczynia mózgowe..

Concor Cor a alkohol - Str. 2

.. ...Generalnie procent rozszerza naczynia krwionośnie czyli obniża - w małych dawkach, w dużych odwrotnie, Poczytaj np, http://www.nadcisnienie.org.pl/zalecenia/Alkohol_obniza_cisnienie/ To prawda, jedno np piwo usypia, mowie na to usypiacz : - ) to jesli rozrzerza naczynia to i krew ma..

Kłopoty z sercem podczas zasypiania

.. ...małolata powoduje zmiany w naczyniach krwionośnych i dla tego mogę odczuwać nadciśnienie podczas gdy po zbadaniu mi ciśnienia stwierdził że trudno w zasadzie to nazwać nadciśnieniem i więcej ruchu jak się zmęczę to później dużo lepiej się czuje ale lepiej wybierz się do lekarza i na..

Nerwica serca?fobia spoleczna?zycie to dla mnie koszmar - Str. 2

.. ...znaleźć.Witamina PP powoduje, że naczynia krwionośne się rozszerzają i wtedy więcej krwi napływa do tętniczek znajdujących się w okolicach twarzy i efekt rumieńca gotowy. Prawie całkowicie z tego wyszłam dzięki odpowiedniej diecie.Trzeba po prostu unikać pokarmów zawierających duże..

Ciśnienie krwi a siłownia

.. ...wysiłku fizycznym sie obniża ze względu na rozszerzające sie naczynia krwionośne.Po jakimś czasie ciśnienie wraca do stanu przed wysiłkiem.Jednakże systematyczne treningi trwale obiniżają cisnienie krwi...

Złe badania-cholesterol

.. ...bo to prawie tylko z nich i aminokwasów itp. powstają te jady trupie w brzuchu z gnijących niestrawionych części.Dlatego doradzam też przynajmniej kilka lewatyw do oczyszczenia brzucha z tych trucizn...

WITAM DIETA PO ZAWALE

.. ...zastąpienie ich sztucznymi naczyniami krwionośnymi. Ponieważ przed operacją zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc, wyjaśniłem mu, że jeśli całkowicie zmieni styl życia i dokładnie zastosuje wszystkie zalecenia, jakie mu podałem, wówczas proces miażdżycowy z całą pewnością się cofnie. Choć..

Jak dział alkohol na układ krążenia.

.. ...koniak i to rozszerza mi naczynia krwionośne.Bez tego bałabym się,że umrę.Takie mam objawy.Mrowienie twarzy,drżenie rąk i nóg, uczucie kłucia w głowie i całym ciele. S.łabość nóg i rąk itp.. Natomiast gdy wypiłam znacznie więcej alkoholu czułam się jeszcze gorzej.Tak więc mała dawka..

Przyczyna ostrych bóli głowy

.. ...około 100% zakrzepów w naczyniach krwionośnych dopiero po conajmniej roku. szok migreny miałam raz na miesiąc pracowałam w aptece 25 lat i troche znam sie na lekach i brałam je pod kontrolą lekarza i on sam mi to zaproponował taką metode bo bóle migrenowe były nie do wytrzymania Gdyby mi..

Szmery sercowe a ECHO serca

.. ...przepływ krwi przez naczynia krwionośne i jamy serca jest przepływem warstwowym ( laminarnym ). zwężenia ujść zastawkowych, poszerzenie wielkich naczyń lub nieprawidłowo duże i szybkie przepływy warunkują zaburzony ( turbulentny ) charakter przepływu. taki jest w uproszczeniu mechanizm..

Czy to nadmiar potasu?

.. ...czynności serca ). Rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu serce może łatwiej dostarczyć krew do wszystkich części ciała. Prowadzi to do obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego. Lozap poprawia czynność serca. * Teraz spojrzałam na składniki i substancją czynną jest losartan potasu,..

Ciężki dobór leków na nadcisnienie...

.. ...substancje rozszeżającą naczynia krwionośne. Jutro zaczynam go stosować i zobaczę co sie bedzie ze mną działo. Czytałem na internecie, że kilka osób miało po nim dość poważne skutki uboczne, m.in. obrzęki jezyka, twarzy, problemy z oddychaniem. Dotychczas podczas stosowania Noriprelu nic..

LEK STOPRESS

.. ...zmniejszenie ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych a jednocześnie jest to lek antyarytmiczny serca i zmniejszający ryzyko wystąpienia zawału. Wyczytałam informację,iż jest to lek o silnym działaniu. Ponadto zapisano mi także lek CONCOR COR. Ciekawa jestem czy ktoś może też zażywał ten..

Nadciśnienie tętnicze a suplementy diety

.. ...które * rozszerzają naczynia krwionośne * oraz jak się to przekłada na wartość ciśnienia ( czyli czy będzie maleć czy urośnie )?? Z góry dziękuję za odpowiedz. poczytaj: niefarmakologiczne metody obniżania ciśnienia * * - Odp: - Mogą. no nie do końca o to mi chodziło, chodzi o to czy..

Operacja bez otwierania klatki

.. ...piersiowej, wykorzystując duże naczynia krwionośne są możliwe tylko w przypadku zastawki aortalnej. W Twoim przypadku zmieniona jest zastawka mitralna. Jest możliwa operacja małoinwazyjna z tzw. dotępu bocznego czyli niewielkiego cięcia kilkucentymetrowego pod prawą piersią. Takie..

Powtórne bypassy

.. ...koronarografia. Pozwala na ocenić naczynia krwionośne ( które uległo zamknięciu? ) oraz drożność bypassów, a także czy istnieja podstawy do ponownej operacji. Czasami zdaża się, że zawał powstaje w wyniku zamknięcia innej tętnicy niż ta do której był wykonany w przeszłości bypass...

Ból z tyłu głowy a zapalenie zatok

.. ...nie rozrzedziłam, ale naczynia krwionośne i owszem. Dzisiaj się jeszcze dowiem o Sinupret bo podobno można nawet w ciąży, a on rozrzedza. * kazał unikać * chciałam napisać oczywiście ja na zapalenie zatok oprócz antybiotyku miałam 5x lampę solux niebieską i to mi bardzo pomogło,bo rano..

Jad węża w leczeniu chorób serca i raka

Jad węża w leczeniu chorób serca i raka

.. ...nowotworowe pobudzają naczynia krwionośne do wzrostu i istnieje możliwość, że tworzenie naczyń limfatycznych może się przyczyniać do rozprzestrzeniania komórek nowotworowych w organizmie. Zatem, zablokowanie lub wyeliminowanie receptora CLEC - 2 uniemożliwi rozprzestrzenianie się raka tą..

Arbuzy obniżają ciśnienie

Arbuzy obniżają ciśnienie

.. ...działaniem rozszerzającym naczynia krwionośne. Dzięki temu hamuje się negatywne skutki nadciśnienia oraz zapobiega zawałom czy udarom. Dlaczego arbuzy?. Po pierwsze, są one najbogatszym źródłem aminokwasu L - citrulline, który w organizmie przekształca się w L - arginine. Jednak samo..

Dietetyczne napoje gazowane podnoszą ryzyko chorób naczyniowych

Dietetyczne napoje gazowane podnoszą ryzyko chorób naczyniowych

.. ...podwyższone ryzyko chorób naczyniowych w porównaniu do osób, które tego rodzaju napojów w ogóle nie spożywają. Badania dowodzą, że codzienne sięganie po dietetyczne napoje gazowane podnosi ryzyko chorób naczyniowych aż o 61%. Ryzyko spożywania napojów gazowanych. Do tej pory uważano, że..

Przyczyna uszkodzonych naczyń krwionośnych u cukrzyków

Przyczyna uszkodzonych naczyń krwionośnych u cukrzyków

.. ...wzroku. Wpływ enzymów na naczynia krwionośne. Naukowcy po przeprowadzeniu badań na myszach zauważyli, że dwa enzymy są związane z brakiem szczelności w naczyniach krwionośnych: syntaza kwasu tłuszczowego oraz syntaza tlenku azotu. Oba enzymy mają wpływ na komórki budulcowe naczyń..

Im wyższa wysokość nad poziomem morza tym niższe ryzyko chorób serca

Im wyższa wysokość nad poziomem morza tym niższe ryzyko chorób serca

.. ...geny szybciej tworzą naczynia krwionośne, co sprzyja ukrwieniu serca. Dłuższe i zdrowsze życie w górach. Przy współpracy z Uniwersytetem Harvarda badacze z Kolorado dowiedli, że osoby mieszkające na terenach wyżynnych oraz górskich rzadziej umierają na skutek chorób niedokrwiennych serca..

Naczynia krwionośne niszczą nowotwory!

Naczynia krwionośne niszczą nowotwory!

.. ...się wykryć specyficzne naczynia krwionośne w obrębie guzów nowotworowych. Naczynia te umożliwiają kontakt tkanek rakowych z białymi ciałkami krwi, znanymi jako zabójcze limfocyty . Dzięki takiemu pośrednictwu naczynia krwionośne przyczyniają się do skutecznej walki z nowotworami. Jak..

Śmiech chroni naczynia krwionośne

Śmiech chroni naczynia krwionośne

.. ...przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Właśnie dlatego badacze zdecydowali się sprawdzić, czy pozytywne emocje mogą wywrzeć odwrotny wpływ na żyły i tętnice. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że śmiech, nawet w czasie oglądania zabawnego filmu, może doprowadzić do..