Naczynia nerkowe

Nadciśnienie wtórne

.. ...późniejszym wieku nadciśnienie naczynionerkowe jest zwykle związane z dysplazja naczyniowo mięśniową tętnicy nerkowej. Inną wrodzoną przyczyną nadciśnienia tętniczego dzieci jest kaorktacja aorty – wrodzona wada polegająca na zwężeniu tętnicy głównej w jej części piersiowej. Za..