Naczynia wieńcowe

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...zamknięciem światła naczynia wieńcowego najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany lewej komory. Zawał może obejmować całą grubość mięśnia ( zawał pełnościenny )..

Powikłania zawału serca

.. ...zamknięciem światła naczynia wieńcowego ) dochodzi do licznych powikłań. Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia rytmu i przewodzenia, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta ( najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92% pacjentów ze świeżym zawałem ( AMI ) występują..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...miażdżycowej w ścianę naczynia wieńcowego. Podczas PTCA balonik może być pompowany kilka razy aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Napompowanie balonika może wywołać u pacjenta ból wieńcowy, co jest spowodowane chwilowym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Po usunięciu cewnika z balonikiem w..

STENT

.. ...wewnętrzną powierzchnię naczynia wieńcowego zapobiegając jego zwężeniu. W ostatnim okresie obserwuje się wzrost ilości zakładanych stentów zarówno pacjentom ze świeżym zawałem serca jak i cierpiącym na chorobę niedokrwienną. W czasie każdej angioplastyki rozważana jest konieczność..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana jest rola triglicerydów w powstawaniu blaszki miażdżycowej bierze się z trudności w separacji efektów HDL i triglicerydów. Stężenie triglicerydów i cholesterolu HDL są ze sobą ściśle skorelowane. Wyniki wielu prób..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...głównymi czy dużymi naczyniami tętniczymi. Przetoki u ludzi starszych mogą doprowadzić do niewydolności serca spowodowanej przeciążeniem objętościowym serca. W przypadku gdy przetoki tętniczo - żylne uchodzą do przedsionków mogą być one przyczyną nadkomorowych zaburzeń rytmu np...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...także przepływ przez naczynia krążenia płucne. Patologiczne połączenie pomiędzy szeroką zatoką wieńcową a lewym przedsionkiem powoduje obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe ( początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce co może przypominać wieniec ). Wyróżniamy dwie główne tętnice wieńcowe, które odchodzą od aorty wstępującej w tzw. zatokach aorty ( Valsalvy ). Główne tętnice wieńcowe to lewa i prawa tętnica..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe nie mają możliwości rozrostu ). Wszystkie te zmiany w morfologii serca prowadzić mogą do zawału serca, niewydolności zastoinowej ( spadek kurczliwości lewej komory ) i upośledzenie jej napełniania, zaburzeń rytmu serca ( najczęściej zaburzenia..

By-passy

.. ...poszerzenie zwężonego naczynia wieńcowego specjalnym balonikiem, który wypełniany powietrzem powoduje wgniecenie blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia. U pacjentów z chorobą wieńcową ( zwężeniami wielu naczyń wieńcowych ) angioplastyka może być bardziej ryzykowna niż operacja..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...wprowadzana jest tzw. koszulka naczyniowa a przez nią specjalny cewnik ( plastikowa rurka ), który przez aortę prowadzony jest do serca. Koszulka naczyniowa usuwana jest natychmiast po badaniu lub po kilku godzinach ( do 6h ). Odpowiednia końcówka cewnika zapewnia dostęp do..

No reflow phenomenom

.. ...przepływu po udrożnieniu naczynia wieńcowego. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną pęknięciem blaszki miażdżycowej, która całkowicie zamyka światło naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...powodujących zwężenie światła naczynia wieńcowego - mówimy wtedy o chorobie wieńcowej; wymienione poniżej inne przyczyny choroby niedokrwiennej serca są bardzo rzadkie; zwężenia naczynia w przebiegu: kiły, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego, guzkowego zapalenia tętnic,..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Nawet przed okresem menopauzy 10 proc. kobiet bez typowych czynników ryzyka ma subkliniczne zmiany miażdżycowe, co wskazywać może, że czynniki ryzyka u kobiet różnią się od rozpoznawanych u mężczyzn. Z powodu innej struktury tkanki włóknistej..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...przepływu krwi przez naczynia wieńcowe w warunkach długotrwałego niedokrwienia, czy też objawem mechanizmów degeneracyjnych. Pewne jest, że dochodzi dochodzi do komórkowych zmian wstecznych, polegających na zaniku włókien mięśniowych, pojawieniu się małych mitochondriów oraz powstawaniu..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...działaniu rozkurczającym naczynia poprzez zwiększanie stężenia tlenku azotu. Leki z grupy beta - blokerów są wykorzystywane w leczenie choroby wieńcowej ( zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ), nadciśnienia tętniczego ( zmniejszenie..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej wymienianych schorzeniach. Dodatkowo, przez wpływ hamujący na układ bodźcoprzewodzący serca, werapamil jest zaliczany do leków antyarytmicznych. Podaje..

Niedotlenienie serca

.. ...wieńcowych serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. Tętnice wieńcowenaczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej, rozpoczynają się tuż nad płatkami zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź..

Choroba Kawasaki

.. ...zajęcia układu sercowo - naczyniowego mogą towarzyszyć dolegliwości z innych układów: drgawki i zaburzenia przytomności, biegunka i nudności, zaburzenia funkcji wątroby, bolesność stawów, zapalenie cewki moczowej. Podstawa leczenia jest podawanie immunoglobuliny. Szybko podana, daje..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...pectoris ). Zwężone naczynia wieńcowe zapewniają odpowiednie ukrwienie mięśnia sercowego w warunkach optymalnych. Zawodzą jednak w przypadku wysiłku, gdy, wraz ze wzrostem częstości serca, wzrasta jego zapotrzebowanie na tlen. Pojawia się ból wieńcowy. W przypadku jelit, odpowiednikiem..

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...przeprowadzić metodą wewnątrznaczyniową. Podobnie jak w przypadku angioplastyki wieńcowej, do tętnicy poniżej ( lub powyżej ) zwężenia wprowadza się cewnik. Naczynie w obrębie przewężenia rozszerza się za pomocą balonu. Zwykle na balonie umocowany jest STENT, który pozostaje w tętnicy i..

Wsierdzie

.. ...warstwy wymaga odpowiednio długiej fazy rozkurczu serca. Krew wypełniająca komory może uciskać na drobne naczynia warstwy podwsierdziowej i powodować jej niedokrwienie objawiające się bólem wieńcowym...

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...działa pozytywnie na naczynia wieńcowe. Wysiłek, czy w ogóle aktywność fizyczna, stanowią bodziec do wytwarzania obocznego krążenie wieńcowego. Powstają nowe połączenia, drobne naczynia, które mogą zaopatrywać w krew obszary zagrożone zawałem. Plan rehabilitacji powinien być ustalony w..

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...obrazujących światło naczynia oraz budowę jego ściany. Powikłania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej. Możliwe powikłania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej są podobne jak w przypadku innych inwazyjnych procedur przeprowadzanych na naczyniach wieńcowych: odruchowy skurcz naczyń, przebicie..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...normalnych warunkach. Naturalnie, procesy te czynią większe szkody w sercu, którego naczynia są uszkodzone przez miażdżycę. Podstawową metodą leczenie ostrego zawału pooperacyjnego jest koronaroplastyka...

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...mechanicznie przetkać naczynie wieńcowe ( tak jakby się udrażniało zatkaną rurę ) albo zastosować środek fibrynolityczny, który rozpuszcza zakrzep, krew może znowu swobodnie dopływać do mięśnia i serce wychodzi z zawału bez większych uszkodzeń - wyjaśniał prof. Grajek. Jak przyznał, w..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...częściej - wobec tego, że naczynia wieńcowe kobiet są mniejsze - podczas ich operacji kardiochirurgicznych do pracy włączają się również kardiologowie. Kobiety mają również gorzej nadające się pomostowania - czyli omijania zmian miażdżycowych - żyły. Dlatego zabrzańscy chirurdzy szeroko..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...który odkłada się w naczyniach wieńcowych, że wiele osób dotkniętych tą chorobą w wieku 20, 30 lat już przebyło zawał - wyjaśnia naukowiec. Innym zastosowaniem tej nowoczesnej techniki biologii molekularnej może być przeciwdziałanie nawrotowi zwężenia tętnic po zabiegu ich udrażniania...

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...spowodowany zablokowaniem naczynia wieńcowego przez zakrzep i w konsekwencji niedotlenieniem komórek serca. Obecnie nie ma metod, które w bezpośredni sposób chroniłyby mięsień sercowy przed skutkami zawału. Najnowsze badania naukowców z Collegium Medycznego Stanu Wisconsin w Milwaukee..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...odkładania złogów w naczyniach krwionośnych. W Polsce cierpi na chorobę wieńcową około 2 milionów osób i zdarza się od 80 do 100 tysięcy zawałów rocznie. Jak się oblicza, od 30 do 50 proc. z nich można by uniknąć, gdyby udało się całkowicie wyeliminować palenie. Poważne czynniki ryzyka..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...jest w stanie widzieć naczynie wieńcowe u pacjenta w zawale serca z dokładnością niemalże mikroskopu - powiedział doktor Dudka. Jak podkreślił, dzięki temu można precyzyjniej zaplanować terapię, rodzaj używanego stentu ( niewielkich rozmiarów sprężynka, umieszczana wewnątrz naczynia..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest do nadmiernej pracy. Nieleczone nadciśnienie szybko prowadzi do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i demencji starczej. Nadciśnienie można rozpoznać..

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. ...uszczelniać zniszczone naczynia krwionośne. Bez niego każde skaleczenie prowadziłoby do utraty całej krwi, jednak nieprawidłowe krzepnięcie w naczyniach mózgu czy naczyniach wieńcowych serca może spowodować udar mózgu lub zawał serca. Główną rolę w procesie krzepnięcia odgrywają płytki..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...jest wykrycie zmian w naczyniach krwionośnych, które wskazują na możliwość rozwinięcia się choroby wieńcowej u osoby poddanej badaniu. Atutem nowo opracowanego kompleksu technetu, jest stosunkowo łatwa metoda otrzymywania tego związku chemicznego - substancja ta powstaje w reakcji..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...naturalnej wyściółki naczynia krwionośnego - zminimalizują prawdopodobieństwo ponownego zarośnięcia naczynia w miejscu założenia stentu wieńcowego i powrotu chorego do szpitala. Dr Ciach podkreśla, że komplikacje sercowo - naczyniowe, których przyczyną jest zwężenie naczyń krwionośnych..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...dokładny obraz wnętrza naczynia i uwidocznić różne patologiczne zmiany, które w nim zaszły - na przykład obecność płytek miażdżycowych. Naukowcy niemieccy ze Szpitala Uniwersyteckiego we Freiburgu wykazali, że 17 fragmentów pewnego białka jest obecnych jedynie w moczu pacjentów z..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...lekarze mogli udrożnić naczynia wieńcowe i ograniczyć rozmiar zniszczeń. Duńscy naukowcy z uniwersytetu w Aarhus przebadali około 150 pacjentów po zawale. Jak wykazało wstrzyknięcie małej ilości radioaktywnego izotopu, w lepszym stanie było serce tych chorych, którym podczas przewozu..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 22

.. ...stwierdzono po nim że naczynia wieńcowe są wolne czyli ok. Mam jednak wiele wątpliwości: 1. nadal czuję się źle i odczuwam dodatkowe skurcze co jest bardzo uciążliwym dyskomfortem i w dodatku bolesnym ponieważ odczuwam w tych momentach ból w klatce piersiowej. Ponadto mam nadciśnienie..

Echo serca - Str. 17

.. ...nie okresla zmian w naczynaich wieńcowych ,ael można podejrzewac miażdzyce np. widząc blaszki miażdzycowe w scianie aorty Izo, bardzo dziękuję za wyjaśnienie. pani Izabelo a ja mam takie pytanie. co oznacza: śladowa IM, IP I st, gradient RV - RA 25 mmHg ???????? Pani Izabelo dziękuję za..

Echo serca - Str. 25

.. ...UKG widać również czy naczynia wieńcowe są pozatykane. Czym się różni zwykłe UKG od UKG z Doplerem Witam Izabelo. Dzis mialem wizyte u kardiologa. No i z mysla o operacji juz sie musze pogodzic. 1. Najpierw musze isc na cewnikowanie. A tego sie boje cholernie, bo sie naczytalem w necie,..

Co to jest PCI, RCA, pień?

.. ...badanie,a dwa pozostałe to naczynia krwionośne.Proszę o pomoc.Dzięki.Pozdrawiam. PCI - przezskórna interwencja wieńcowa, RCa - prawa tętnica wieńcowa, pien - pień lewej tetnicy wieńcowej Wielkie dzięki...

Po bajpasach

.. ...48 lat,a serce tzn. naczynia wieńcowe jak u staruszka.OPERACJA SIę UDAłA.A póżniej to już zgórki choć i ciężkie dni bywały.I jeszcze jedna uwaga:prawie każdy pacjent miał po operacji dołatzn.kompletny brak apetytu,żadnej radości z życia,prawie załamanie.Pociecha - to przechodzi.I..

Po bajpasach - Str. 3

.. ...wprowadzone leki rozszerzające naczynia wieńcowe tj.effox long50mg. W następnym tygodniu mam zaplanowane badania w klinice więc się okaże co nowego się stało.Stenty szybciej zarastają niż by - passy, ale to nie reguła, ponieważ wszystko zależy od chorego jak szybko postępuje choroba...

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...tytoniu ( choć przecież naczynia wieńcowe masz w miarę czyste )mogły sie do tego przyczynić. Pyt.2uszkodzenia sa nieodwracalne, co nie znaczy, że nie da się z tym życ Pyt.3 - musisz o siebie zadbać, a przede wszystkim nie denerwować się, stosować dietę, robić badania okresowe i stosować..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera?

.. ...wszepiony tzw. stent do naczynia wieńcowego - co wazne - dobra profilaktyka p/zakrzepowa ( na pewno kwas acetylosalicylowy na stałe ) ticlopidyna , a najlepiej plavix ( ale wada diabelnie drogi ) co najmniej miesiac ( niektorzy zalecaja rok ) po zabiegu. Przy migotaniu przedsionków warto..

By-passy operacja Zabrze

.. ...bajpasów( pomostów ) w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej o ktrej pisze kilku naszych Czytelników. Co proponujemy i co wykonujemy w Zabrzu: A.W leczeniu choroby wieńcowej: - małoinwazyjne wideotorakospowe leczenie chory jednegfo ale za to najważniejszej tetnicy wieńcowej .Jest nia..

Zespół wazowagalny - Str. 3

.. ...zwałszcza zniszczone naczynia i przyjmowanie leków na nadciśnienie /moze też dochodzić do omdleń ortostatycznych/. sama lecze się na nadciśnienie i to niestety powoduje nasilenie moich omdleń. Wróciłam od kardiologa i już wiem,że zespół x to jest choroba małych naczyń wieńcowych.Mam..

Dodatkowe skurcze - Str. 100

.. ...tomografii serca, chodzi mi o naczynia wieńcowe. pozdrawiam i udanego badania. hej Gabi, jutro pogadamy,lece do wyrka, milego dnia papa brrr....ale kopanie, a za oknem deszcz. Mnie lekarz z Ochojca powiedział, że ze strony serca organicznie nic nie ma..a że zepsuła się elektryka, cóż...

Dodatkowe skurcze - Str. 270

.. ...wywiera chwilowy skurcz naczynia wieńcowego ograniczając zasilenie serca w tlen co się wiąże z niekożystnymi zmianami skłdu chemicznego w mięśniu sercowym i miewłaściwą prace serca. Niestety tych czynników jest wiele. Pomine to. Przepraszam ale opisy które podałeś niczego nie wniosły...

Objawy i leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. ...spowodowało zmiany w naczyniach wieńcowych i stąd też miewam objawy choroby niedokrwiennej serca ( potwierdzone próba wysiłkową i scyntygrafia serca ). Próbuja mnie namówić na koronarografię ( badanie naczyń wieńcowych ), a ostanio ( w czwartek ) lekarz wspominał o biopsji właśnie w..

CRP (białko C-reaktywne)

.. ...złogów cholesterolu w naczyniach, co usposabia do rozwoju miażdżycy i choroby wieńcowej. Istnieje kilka podgrup cholesterolu, z których najważniejsze to cholesterol HDL i cholesterol LDL. Norma: * 200 mg/dl ( * 5,2 mmol/l ) Wartości graniczne: 200 - 250 mg/dl ( 5,2 - 6,5 mmol/l )...

Migotanie przedsiomków - Str. 3

.. ...że mięsień sercowy i naczynia wieńcowe są bez zmian, ale etiologia AF jest zupełnie inna.Polega to na wyzwalaniu dodatkowych, nieprawidłowych impulsów z okolic ujść żył płucnych,które powodują nieprawidłowe skurcze przedsionków. Teoretycznie można z tym żyć, ale każdy atak AF zmniejsza..

Choroba wieńcowa naczynioskurczowa

.. ...Simvacard,Polocard.Rozpoznano chorobę naczynioskurczową.Czy ja miałem NSTEMI??.Osoby z tego typu chorobą proszę o podzielenie się swoimi informacjami, doświadczeniem. Witam ponownie. Popełniłem kilka błędów w moim poprzednim opisie:CK - MB=27.A moje dziwne pytanie czy miałem..

Szukam wsparcia - tachycardia, nadciśnienie, trójglicerydy

.. ...ochronnych na śródbłonek naczyn krwionośnych, czyi miejsce gdzie mogą się pojawiać niekorzystne zmiany prowadzące w efekcie do zamknięcia naczynia i np. zawału serca. Oczywiście nikt nie mówi, że to da Wam gwarancję zycia bez ryzyka zawału lub generelanie choroby wieńcowej ale zawsze..

Dziesięcioletnie baypasy i jaka pomoc po tym?

.. ...koranografii przy niedrożnych naczynaich wieńcowych ( ok. 50% ) i dwóch niedrożnych zupełnie bypasach czekam na kolejne badanie stresecho - tylko przy leczeniu farmakologicznym. Nadal nie wiem jaki naprawdę jest mój stan zdrowia. Przy minimalnym wysiłku pojawia się ból w klatce..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 33

.. ...ocenia się tylko duże naczynia wieńcowe, a przecież jest mnóstwo mniejszych które też mogą powodować niedokrwienie. Wtedy czasem wykonuje się - jeżeli oczywiście szpital ma taką możliwość - tzw. tomograf spiralny, który pomaga ocenić też mniejsze naczynia, a dodatkowo pomaga sprawdzić..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 58

.. ...sartany - rozszerza naczynia szczególnie wieńcowe. Co do zaflegmionego kaszlu to mam duże wątpliwości czy spowodował to enarenal - poczekałbym raczej czy nie wykluje się z tego jakaś infekcja grypopodobna. Enarenal powoduje najczęściej suchy kaszel lub drapanie, łaskotanie w gardle. Z..

Uszkodzania mózgu przy reanimacji po zawale serca

.. ...wieńcowej ( udrożnienia naczynia wieńcowego ) stosuje się silne leki p/krzepliwe które niestety czasami mogą również powodować krwotoki - także do mózgu. MOj tata niestety umarl dwa tygodnie temu, dostal zawalu i byl 30 min reanimowany. NIe odzyskal przytomnosci i lezal tydzien na..

Koronarografia

.. ...mięśniowy zwężający światło naczynia do 75 %.Poza tym nierówności przyścienne, bez istotnych przewężeń. GO - Gałąź okalająca: drożna,z nierównościami przyściennymi bez istotnych przewężeń. PTW - Prawa tętnica wieńcowa: zwężona proksymalnie 40 - 60%, następnie w segmencie środkowym..

Ramipril

.. ...rozszerza także duże naczynia i tętniczki wieńcowe zarówno w obszarze niedokrwienia jak i obszarach o prawidłowym ukrwieniu. Amlodypina zwiększa całkowitą tolerancję wysiłku, zmniejsza częstość i nasilenie bólów dławicowych. Nie zaburza czynności węzła zatokowego, przewodnictwa..

Koronografia a angioplastyka

.. ...stwierdziła zmiany w jednym naczyniu wieńcowym i został wyznaczony termin angioplastyki. Jakie mogą nastąpić komplikacje? człowieku odpusc sobie,chyba ,ze jakis dobry osrodek masz i pilnuj konowaŁow na kazdym kroku Ja m zaufałem i dzisiaj matke pochowałem a znajomy ojca jutro chowa tez..

Interpretacja wyników - bajpasy

.. ...nie znam sie na tych naczyniach wieńcowych i nie wiem czy takie miejsca które ma zapchane da sie uratowac bajpasami oto wyniki, proszę o pomoc kogos kto sie zna: GPZ naczynie kręte w ujsciu zwęzenie 50%( zmiana trudna do rozprojektowania ) obwód zachowany GO naczynie zmienione..

Czy mam chorobę wieńcową?

.. ...prognozę incydentów naczyniowych na 5lat. Ja robiłam to w szpitalu kardiologicznym. Zbadaj tez krew ( w panelu kardiologicznym ), oraz zapalnyum CRP, OB itp. Z kompletem udaj się do dobrego kardiologa który będzie chcial się skupić nad tymi wszystkimi wynikami razem i je przeanalizować...

W młodym wieku się zdarza zawał serca? jestem panikarą - Str. 3

.. ...upływu lat rozwijają się naczynia wieńcowe co powoduje, że zawały w zaawansowanym wieku są * mniej niebezpieczne * . Mój wiele młodszy kolega w pracy ( ok 30 tki ) miał zawał, ledwie odratowany, był na rencie i niestety następnego już nie przeżył ( po 2 latach ). Ja mam pytanko.Czy w..

Koronografia - powikłania i znieczulenie

.. ...ekranie były widoczne naczynia wieńcowe. Po badaniu zakłada się opaskę uciskowa, aby nie doszło do krwotoku i pacjent musi leżeć nieruchomo określoną ilość godzin, to określa lekarz.. Pozdrawiam Olu, jestem po koronografi, w moim przypadku odbyła się ona z prawej ręki i to był plus,..

Rodzaj zastawek mechanicznych

.. ...aortalnej jest operacją na naczyniach wieńcowych? Ubezpieczyciel uważa, że to dotyczy tylko wymiany by - passów. Czy ma rację? Bardzo proszę o opinię. Jest to dla mnie bardzo ważne. Nie , są to dwa różne zabiegi Pozdr dotty, dziękuję za informacje, Mąż ma wszczepioną mechaniczną zastawkę..

Zapalenie mięśnia sercowego czy nerwica?

.. ...może należy sprawdzić naczynia wieńcowe, czy nie są zwężone.Może powinna przejść dokładniejsze badania serca w warunkach szpitalnych. Pozdrawiam Nie wiem w jakim wieku jest Twoja mama, ale ja w wieku 30 lat, zeby zdiagnozować że moje objawy są najprawdopodobniej nerwicowe miałam w..

Niepoprawny rozwój naczyń wieńcowych

.. ...ze ma zle zbudowane naczynia wiencowe. Wygladaja one jak meandrujaca rzeka i sa liczne przetoki. To bardzo rzadko wsytepujaca wada. Mimo tego Maluszek jest w stanie ogolnym dobrym. Jest ruchliwy, ma apetyt, nie meczy sie. Z zewnatrz wszystko wyglada prawidlowo. Podajemy mu Captopril..

Operacaj stenoza aortalna, bajpasy u 78 latka

.. ...stenoza aortalna, trójnaczyniowa choroba wieńcowa. Operacja w Ochojcu ma polegać na wymianie zastawki i 2 bajpasy ( ? ) ze znakiem zapytania bo lekarz powiedział że zobaczą jak otworzą, może zrobliliby stendy, ale to póżniej. Najpierw byłam pozytywnie nastawiona do operacji, wtedy..

Koronografia.

.. ...monitorze moje serce i naczynia wieńcowe. Trochę gorzej było po zabiegu, bo 6 godz. nie można było ruszać się, ale leżeć spokojnie. Należy wówczas dużo pić, żeby wydalić kontrast. Przez ok 24 godz.leżałam na OIOM podłączona do monitorów, ciśnienie mierzyło się co ok 5 minut. Pobierano mi..

Choroba wieńcowa naczynio-skurczowa

.. ...u której rozpoznano naczynioskurczową postać choroby wieńcowej, ale z racji wykonywanej pracy ( jestem pielęgniarzem na oddziale kardiologii ) troszkę o tej chorobie wiem. Jeżeli tylko będę mógł postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Witam i dziękuję za odpowiedz.Wiem ,ze to dośc..

Ból serca i osłabienie organizmu help :)

.. ...pewnością poczujesz się lepiej. jesteś po prostu osłabiony. Mateuszu w pierwszym rzędzie odstaw papierosy nikotyna działa niekorzystnie na naczynia wieńcowe drętwienie ręki to nic w tym wieku nie lękaj się..

Scyntygrafia - hipoperfuzja w obrębie ściany dolnej

.. ...zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Koronografia była robiona ale wypadła ok i nie zakładali mi stentów. mam 33 lata pod tym linkiem wynik mojego badania izotopowego serca - może kogoś zainteresuje ( wyciąłem dane personalne - swoje i pieczątki lekarzy - to nie jest tu..

Plavix

.. ...założenie stentu do naczynia wieńcowego. Po 12 miesiącach teoretycznie wnętrze stentu powinno pokryć się śródbłonkiem i wówczas kontakt płytek krwi z ciałem obcym jest teoretycznie uniemożliwione. Używam słowa teoretycznie celowo, gdyż u niektórych osób proces ten trwa wolnej i dlatego..

Czy bajpasy mają sens?

.. ...kontrolnym stwierdzono,że naczynia wieńcowe znów się zatykaja.Z tym ,że facet pieści się ze sobą jak z jajkiem: leży lub siedzi przed TV,nic nie robi,mało chodzi , ,,bo jest chory * * .Ten zabieg ,w jakim zakresie nie byłby robiony - po prostu przedłuża życie i poprawia jego komfort.Taka..

Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

.. Dokładniejsze badanie krwi, które w mniej szczegółowej wersji zlecane jest w celu potwierdzenia ataku serca może pomóc wykryć chorobę układu krążenia u osoby w średnim wieku, która nie wykazuje ku temu żadnych objawów. Badanie krwi polega na sprawdzeniu stężenia białka zwanego troponiną T we krwi. Na co..

Stenty pokrywane lekami

Stenty pokrywane lekami

.. ...tzn. powtórne zwężenie naczynia wieńcowego poddawanego uprzednio zabiegowi. Statystycznie ryzyko nawrotu zwężenia po angioplastyce balonowej wynosi około 20%, po wszczepieniu stentu metalowego 10 - 15%. Wyniki te skłoniły do poszukiwania kolejnych ulepszeń, dzięki którym wskaźniki te..

Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

.. ...wszczepianej do światła naczynia w celu zwiększenia i utrzymania jego drożności. Istnieją dwie grupy stentów donaczyniowych: rozprężane na balonie oraz samorozprężalne. Stent samorozprężalny w momencie wprowadzania go w miejsce zwężenia jest zwinięty w rulonik i dopiero po umieszczeniu..