Naczyniowa

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający rolę pompy. Serce pobiera krew krążącą w organizmie z obu żył głównych, górnej i dolnej ( vena cava superior et inferior ), oraz z żył płucnych. Krew z komór serca tłoczona jest do aorty..

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...na na układ sercowo - naczyniowy. Badania naukowe wykazały, że ACE - inhibitory korzystnie działają u pacjentów z mikroalbuminurią w przebiegu nefropatii cukrzycowej ( zmniejszają ilość białka, które przesącza się przez kłębuszki nerkowe uszkodzone w przebiegu cukrzycy ). Do korzystnych..

Zespół Eisenmengera

.. ...który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia płucnego. Wszystkie te zaburzenia powodują spadek wysycenia krwi tętniczej tlenem, co prowadzi do sinicy. Badania wykonywane przy podejrzeniu zespołu..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...problemów sercowo - naczyniowych są różnorodne, dlatego leki stosowane w walce z nimi należą do wielu grup. Najbardziej rozpowszechnionymi schorzeniami kardiologicznymi są: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca czy niewydolność serca. Strategie..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...wpływa na układ sercowo - naczyniowy; wzrost frakcji cholesterolu HDL i obniżenie cholesterolu VLDL, który jest prekursorem LDL, zwolnienie spoczynkowej i wysiłkowej czynności serca i wzrost odporności na sytuacje stresowe; spadek zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen; zwiększenie..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...prawidłowym układzie naczyniowym odchodzi od lewej zatoki wieńcowej w opuszce aorty. Wada ta powoduje pogorszenie ukrwienia mięśnia sercowego - co może objawiać się upośledzeniem kurczliwości lewej komory. Odejście lewej tętnicy wieńcowej jest poważną anomalią i ujawnia się zwykle jako..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...gładkiej, obniżenie oporu naczyniowego a co za tym idzie obniżenie obciążenia serca. Badania naukowe dowodzą o korzystnym działaniu inhibitorów receptora angiotensynowego na proliferację mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają hipotensyjnie ( obniżają ciśnienie ) poprzez..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...ciśnienia w łożysku naczyniowym płuc. Przyczyny obrzęku płuc. sercowo - naczyniowe. nagłe pogorszenie funkcji mięśnia sercowego u pacjentów z niewydolnością serca; zawał serca, ostry stan niedokrwienny mięśniówki serca; nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np...

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...rzutu serca, oporów naczyniowych. Przed zabiegiem pacjent powinien być na czczo. Po upływie od 4 do 6 godzin od badania pacjent może już chodzić. Powikłaniami zabiegu cewnikowania serca są najczęściej: krwiak w miejscu wytworzenia dostępu naczyniowego, zaburzenia rytmu serca, zawał..

Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

.. Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego ( PDA ) odbywa się przy pomocy specjalnych sprężynek naczyniowych nazywanych koilami. Bardzo wysoką skuteczność zabiegu uzyskuje się stosując korek Amplatza ( the Amplatzer duct occluder ). Każdy przetrwały przewód tętniczy, który w życiu płodowym..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być podejmowane szczególnie ostrożnie z odpowiednio dostosowanym dawkowaniem. Zawsze należy uwzględniać upośledzenie czynności nerek, zmniejszenie masy mięśniowej, zmiany sposobu odżywiania ze zmniejszonym poborem kalorii i..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...wprowadzana jest tzw. koszulka naczyniowa a przez nią specjalny cewnik ( plastikowa rurka ), który przez aortę prowadzony jest do serca. Koszulka naczyniowa usuwana jest natychmiast po badaniu lub po kilku godzinach ( do 6h ). Odpowiednia końcówka cewnika zapewnia dostęp do..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...różnych częściach układu naczyniowego. Badanie powtórzono średnio po 6, 5 roku. Wyniki skorygowano względem wieku, płci i palenia papierosów. Ilorazy szans związane ze stężeniami CRP w najwyższym kwartylu w porównaniu z najniższym zwiększały się w zależności od postępu miażdżycy w..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...właściwościom układu sercowo - naczyniowego wyróżniamy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. W niektórych publikacjach spotyka się określenie górne i dolne ciśnienie krwi. Jest to nic innego jak ciśnienie skurczowe ( górne ) i rozkurczowe ( dolne ). RR = 120/80 mmHg - takie oznaczenie..

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

.. ...Odsłonięcie śródbłonka naczyniowego - typ II uszkodzenia. Uwalnianie czynników wzrostu ( GF - growth factors, cytokin ). Migracja i proliferacja ( rozrost mięśni gładkich budujących ścianę naczynia ). III. Włóknista osłona pokrywająca jądro o zmiennej zawartości lipidów ( blaszka..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...naczyniowego są przyczyna bardzo dużych wahań ciśnienia tętniczego. Utratę możliwości regulacji ciśnienia tętniczego można wykorzystać do leczenia tej patologii za pomocą małych dawek leków presyjnych...

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...chorób układu sercowo - naczyniowego. Jednym z pierwszych badań, w którym zwrócono uwagę na pozytywny wpływ diety śródziemnomorskiej było badanie Seven Countries Study przeprowadzone na początku lat 60. W badaniu tym wzięło udział ponad 12 000 mężczyzn z 7 krajów. Analiza wyników tego..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...chorób układu sercowo - naczyniowego. Otyłość może być powodem niemożności zgrania terapii lekami i dietą tak by osiągnąć normoglikemię. Cukrzyca typu 1 ( insulinozależna ), czyli wymagająca podawania insuliny występuje z reguły u pacjentów z prawidłową lub zmniejszoną masą ciała. W..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może doprowadzić do krwotoków zagrażających życiu pacjenta. Dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego..

Kardiowersja

.. ...serca za pomocą cewnika naczyniowego. Jest to jednak metoda stosowana bardzo rzadko. Kardiowersję elektryczną wykonuje się w znieczuleniu. Pacjent musi być na czczo. Dożylnie podaje się lek, który wywołuje kilkuminutowy sen. W tym czasie, pod kontrolą EKG, wyzwala się kilka impulsów..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...z układem sercowo - naczyniowym ( po za możliwością reakcji alergicznych i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, co dotyczyć może każdego leku ) należy wspomnieć o zaburzeniach ze strony tarczycy ( amiodaron zawiera jod ) i płuc. Możliwe jest także wystąpienie nadwrażliwości na..

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

.. ...ostateczności należy wcześnie rozpocząć leczenie. Metodą z wyboru jest chirurgia naczyniowa - wszczepianie stentów ( jeśli umożliwiają to warunki anatomiczne ) lub protez naczyniowych omijające zwężenia...

Sarkoidoza

.. ...przypadku układu sercowo - naczyniowego najczęściej są obecne komorowe zaburzenia rytmu i zaburzenia przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym mięśnia sercowego. Możliwe jest wystąpienie nagłego zgonu sercowego ( NZK ). U znacznej większości chorych w przeciągu dwóch lat proces..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...innymi ma działanie naczynioskórczowe ), ostatnio podkreśla się pozytywne działanie ACE - I w cukrzycy i nefropatii cukrzycowej. Inhibitory konwertazy angiotensyny II ograniczają także przerost mięśnia sercowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego, poprawiają funkcję serca w przebiegu..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również proces remodelignu mięśnia sercowego, ponadto zmniejsza stężenie aldosteronu w organizmie, co również przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Leki z grupy sartanów mają więc podobne..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...wpływ na układ sercowo - naczyniowy, obniża natomiast ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, stąd jest wykorzystywany w okulistyce w leczeniu jaskry. Działania niepożądane: bradykardia i bloki przewodzenia, hipotonia ortostatyczna, ewentualne objawy wynikające z szczątkowego wpływu na..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...wydolność okładu sercowo - naczyniowego. Perindopryl jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Podawany razem z diuretykiem zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu. Preparaty zawierające perindopryl dostępne w Polsce ( za indexem leków MP..

Niedowaga

Niedowaga

.. ...mogą wystąpić zaburzenia miesiączkowania lub nawet zatrzymanie krwawień. Niedowaga wiąże się także z zaburzeniami w funkcjonowaniu układu naczyniowo - sercowego. Może prowadzi do niewydolności krążenia...

Kwasica

.. ...Kwasica, zaburza prawidłowy metabolizm organizmu, może stanowić zagrożenie dla życia,w związku z tym musi być odpowiednio wyrównana przez lekarza. Wymaga to hospitalizacji i podawania odpowiednich płynów...

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...strony układu sercowo - naczyniowego ( tachykardia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze itp ). Ponieważ średnica mikrogruczolaków może być znacznie mniejsze niż 1 cm ( poniżej 3 mm są niewykrywalne w badaniach obrazowych np. MR - rezonans magnetyczny ) o obecności guza często..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...z układem sercowo - naczyniowym. Ważne jest, czy obrzęk jest symetryczny, czy dotyczy tylko nóg, czy też innych części ciała. Istotne jest także, czy poza obrzękiem występują dodatkowe objawy jak podwyższona temperatura, ból, zaczerwienienie. Obrzęk miejscowy może być spowodowany urazem..

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...płodowym układ sercowo - naczyniowy człowieka nie tylko funkcjonuje inaczej niż po urodzeniu, ale jest także inaczej zbudowany. Serce płodu ma kształt w przybliżeniu kulisty, lewe komora jest podobnej grubości co prawa. Przedsionki serca są połączone przez otwór w przegrodzie..

Choroba Kawasaki

.. ...zajęcia układu sercowo - naczyniowego mogą towarzyszyć dolegliwości z innych układów: drgawki i zaburzenia przytomności, biegunka i nudności, zaburzenia funkcji wątroby, bolesność stawów, zapalenie cewki moczowej. Podstawa leczenia jest podawanie immunoglobuliny. Szybko podana, daje..

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...przeprowadzić metodą wewnątrznaczyniową. Podobnie jak w przypadku angioplastyki wieńcowej, do tętnicy poniżej ( lub powyżej ) zwężenia wprowadza się cewnik. Naczynie w obrębie przewężenia rozszerza się za pomocą balonu. Zwykle na balonie umocowany jest STENT, który pozostaje w tętnicy i..

Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)

.. ...wszczepianiu protez naczyniowych lub na, niestety często koniecznych, dokonywaniu amputacji obumarłych kończyn. Leczenie farmakologiczne sprowadza się do podawania leków zmniejszających krzepliwość krwi i poprawiających przepływ naczyniowy. Konieczne są także środki przeciwbólowe i leki..

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...tętnice od wewnątrz za pomocą cewników z balonikami oraz zakładania stentów. Przy krytycznych zwężeniach konieczne jest obejście niedrożnego odcinka tętnic za pomocą przeszczepu naczyniowego lub sztucznego...

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...99% masy całego układu naczyniowego. Kapilary są zbudowane z warstwy śródbłonka, błony postawnej i warstwy komórek tkanki łącznej. Taka budowa umożliwia sprawną wymianę składników odżywczych, tlenu i dwutlenku węgla oraz metabolitów pomiędzy komórkami danego narządu a krwią płynącą w..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób z neuropatią cukrzycową ( spowalniają procesy chorobowe zachodzące w nerkach - nefroprotekcja ). Mechanizm działania ramiprilu, i innych leków z tej grupy jest złożony. Bezpośrednio..

Sulpiryd

.. ...chorobami sercowo - naczyniowymi. Podobnie w przypadku współistniejącej choroby Parkinsona, niewydolności nerek i epilepsji. Sulpiryd nie powinien być podawany osobom ze stanami pobudzenia psychoruchowego. Z istotnych działań niepożądanych sulpirydu należy wymienić ortostatyczne spadki..

Nowotwory serca

.. ...mięśniowych lub mięsaki naczyniokowate. Innym nowotworem złośliwym serca jest chłoniak. Przerzuty nowotworowe do serca. Nowotwory wtórne to takie, których ognisko pierwotne znajduje się poza danym narządem. Do serca przerzutu mogą dawać następujące nowotwory: rak płuc ( w sytuacji, gdy w..

Wady serca

Wady serca

.. ...serca. Wady serca nabyte to najczęściej wady zastawek ( niedomykalności lub zwężenia ) powstałe na tle różnych chorób. Sztandarowym przykładem są wady zastawkowe będące powikłaniem choroby reumatycznej...

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

.. ...to najprostszy cewnik naczyniowy ( kaniula dożylna ), niezbędne narzędzie dzisiejszej medycynie. Wenflon można zakładać do żył ( najczęstsze zastosowanie ), ale także do naczyń tętniczych. Pozwala na stały dostęp do danego naczynia krwionośnego, bez konieczności wielokrotnego nakłuwania..

Nadciśnienie wtórne

.. ...późniejszym wieku nadciśnienie naczynionerkowe jest zwykle związane z dysplazja naczyniowo mięśniową tętnicy nerkowej. Inną wrodzoną przyczyną nadciśnienia tętniczego dzieci jest kaorktacja aorty – wrodzona wada polegająca na zwężeniu tętnicy głównej w jej części piersiowej. Za..

Lipidogram

.. ...ryzykiem miażdżycy i chorób sercowo - naczyniowych. U ludzi z cukrzycą wartości norma się bardziej rygorystyczne z uwagi na fakt, że sama cukrzyca stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych...

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...przeciwdziałanie chorobom sercowo - naczyniowym, które do zawału serca doprowadziły. Podstawowe trzy jednostki chorobowe, które należy brać pod uwagę, to nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest redukcja wagi ( zespół metaboliczny ). Bardzo istotne jest..

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

.. ...oceny układu sercowo - naczyniowego. Sylwetka serca, jego rozmiar, położenie oraz rysunek naczyniowy płuc pozwalają nam wyciągnąć wnioski na temat wydolności mięśnia sercowego. Kształt, długość i wysycenie aorty na zdjęcie rentgenowskim pozwala w sposób pośredni wnioskować na temat..

Homocysteina

.. ...hiperhomocysteinemią mają podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych takich jak zawała mięśnia sercowego czy udar mózgu. Oznaczenie poziomu homocyteiny we krwi nie jest badaniem rutynowo wykonywanym...

Neurastenia

.. ...strony układu sercowo - naczyniowego takie jak chwiejność tętna czy skoki ciśnienia tętniczego krwi. Terapia opiera się na umiejętnym wypoczynku, zmianie środowiska, fizykoterapii czasem farmakoterapii...

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy oraz profilu lipidów. Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad zdrowego rozsądku są takie powikłania naczyniowe, jak zawał serca, udar, niedokrwienie kończyn dolnych, itp...

Nerwoból (neuralgia)

.. ...chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają się przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej aktywności fizycznej, czasem maści z niesterydowymi lekami..

Mostki mięśniowe

.. ...ultrasonograficznego badania wewnątrznaczyniowego. Osób z uwidocznionymi mostkami mięśniowymi za pomocą koronarografii jest znacznie mniej - około 2%. Wpływ anomalii na ryzyko wystąpienia zawału serca, ciężkich zaburzeń rytmu czy nagłego zatrzymania krążenia jest nieznany. Wydaje się, że..

Akromegalia

.. ...zmiany to nadciśnienie tętnicze, kardiomegalia i niewydolność serca. Podstawą leczenie akromegalii jest usunięcie gruczolaka przysadki. W niektórych wypadkach stosuje się farmakoterapię lub/i radioterapię...

Badanie CRP

.. ...przebiegu chorób nowotworowych, reumatycznych, w ostrym zawale serca, po rozległych urazach. Pomiar poziomu CRP jest także wykorzystywany w ocenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo - naczyniowych...

Otępienie naczyniopochodne

.. ...przyczyną otępienia naczyniopochodnego jest miażdżyca. Uszkodzenia naczyń krwionośnych ( angiopatie ) są także często konsekwencją nieleczonego nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy. Prawidłowa kontrola tych chorób, walka z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy ( przede wszystkim z..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...Alzheimera, otępienie naczyniopochodne ( głównie związane z miażdżycą ) oraz otępienie z ciałami Lowy - ego. Dość często u jednej osoby współistnieją zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera oraz ogniska mikroudarów lub uszkodzenia naczyń mózgowych związane z nadciśnieniem..

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

.. ...ślepoty. Retinopatia cukrzycowa jest przyczyną pogarszania się wzroku osób chorych na cukrzycę, z czasem może prowadzić do ślepoty związanej z odwarstwieniem siatkówki, uszkodzeniem plamki lub wtórną jaskrą...

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...odsetek epizodów sercowo - naczyniowych ma miejsce właśnie w godzinach porannych. W zasadzie chodzi nie tyle o porę dnia, co o reakcję układu naczyniowego na szybką zmianę pozycji leżącej na pionową oraz przejście ze stanu spoczynku do stanu równego nasilenia aktywności dziennej. Zmiany..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...powodu chorób sercowo - naczyniowych w Europie spada, wyraźnie zauważalny staje się podział na kraje o małym i dużym ryzyku sercowo - naczyniowym; Polska wciąż należy do tej drugiej grupy - poinformował Instytut Aterotrombozy w oparciu o najnowszy raport opublikowany w internetowym..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...ochrony układu sercowo naczyniowego przez dwa leki nowoczesne leki - antagonistę receptora angiotensyny II - telmisartan - oraz inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę - ramipril. Okazało się, ze mimo odmiennego mechanizmu działania skuteczność obu leków jest identyczna, a ich..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...przyczyną powikłań sercowo - naczyniowych, takich jak zawał serca, czy udar mózgu. Z tego powodu uważa się je za główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych - przed paleniem i wysokim poziomem cholesterolu. W Polsce na nadciśnienie cierpi 8 mln osób, a drugie tyle jest nim..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...Polcard ( Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego ). W Polsce technikę krioablacji stosuje się już do niszczenia małych guzów nowotworowych. Katarzyna Pawłowska..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...uszkadzać układ sercowo - naczyniowy i hormonalny dziecka. Od dawna wiadomo, że takie dzieci są mniejsze. Naukowcy obserwowali kobiety w ciąży przebywające w miejscach położonych wysoko nad poziomem morza, gdzie brakuje tlenu, a także prowadzili badania na zwierzętach. Nie tylko wykazali..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...stentu, czyli protezy naczyniowej. Kiedyś stentowanie pnia było herezją. To badanie pokazuje, że jest lepsze dla chorego. Choć przeprowadzone na niezbyt dużej liczbie pacjentów, jest czyste pod względem metodologicznym - powiedział prof. Stefan Kiesz. Protokół badania i technika..

Chirurdzy zszyli pęknięte serce

.. ...Kucharski, chirurg ogólny i naczyniowy, który operował 19 - latka. To było dla nas ogromne wyzwanie, gdyż do tej pory mieliśmy do czynienia głównie z ranami kłutymi klatki piersiowej, zadanymi nożem. Postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby chorego uratować - i udało się - cieszy się...

USG może pomóc w zidentyfikowaniu osób zagrożonych zawałem serca

.. ...chorobami układu sercowo - naczyniowego - informuje pismo Radiology . W porównaniu z pozostałymi metodami obrazowania stosowanymi w medycynie, USG jest metodą tanią i dostępną - aparaty do ultrasonografii to właściwie tylko odpowiednio przystosowane komputery z kilkoma przetwornikami -..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...na choroby sercowo - naczyniowe, stanowiące przyczynę ponad połowy zgonów w Europie - podkreślono. Według lekarzy, choroby te powodują więcej zgonów niż nowotwory. Większości chorób układu krążenia udałoby się uniknąć poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu,..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...chorobami układu sercowo - naczyniowego. Prof. Zbigniew Gąsior przypomniał, że do podstawowych czynników ryzyka sercowo - naczyniowego zalicza się m.in.: podwyższone ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, znaczną różnicę między nimi, wiek pacjenta, palenie tytoniu, podwyższone stężenie..

Zmiana czasu a atak serca

.. ...na system sercowo - naczyniowy niektórych osób. Oddziaływanie na system sercowo - naczyniowy jest mniej dotkliwe, kiedy zmiana czasu pozwala na wydłużenie snu - piszą naukowcy. Jesienią korzystny wpływ zmiany czasu może utrzymywać się tylko jeden dzień, ponieważ poniedziałek jest tym..

Ciśnienie krwi jest uwarunkowane genetycznie

.. ...ryzyka chorób sercowo naczyniowych i uszkodzenia nerek, może być skutkiem posiadania niekorzystnych wariantów genów, które kontrolują przepływ krwi - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nautre Genetics. Christopher Newton - Cheh wraz z kolegami z Massachusetts General Hospital w..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...chorobą układu sercowo - naczyniowego. Rozwija się jako następstwo wieloletniego odkładania cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych w postaci tzw. blaszek miażdżycowych. Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec..

Rezygnacja z palenia i umiarkowane picie pomaga profilaktyce chorób serca

.. ...nowotworów i chorób układu naczyniowego. Z uzyskanych danych wynika, że zgodność wagi z normą, obliczoną według formuły indeksu masy ciała ( BMI ) - waga w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu - nie jest tak korzystna dla człowieka, jak rezygnacja z tytoniu i..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...i choroby sercowo - naczyniowej - informują naukowcy z USA na łamach pisma Obstetrics & Gynecology . Choroby serca są wiodącą przyczyną śmierci kobiet, tak więc bardzo ważna jest dla nas wiedza, co możemy zrobić, żeby się przed nimi zabezpieczyć - mówi Eleanor Bimla Schwarz z University..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...komplikacje sercowo - naczyniowe, których przyczyną jest zwężenie naczyń krwionośnych mięśnia sercowego, są głównym zabójcą rozwiniętych społeczeństw. Najpopularniejszą obecnie metodą leczenia tego schorzenia, jest implantacja stentu w miejscu zwężenia naczynia. Naukowiec przypomina, że..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...co zdaniem autorów sugeruje, że bicie serca powodujące krążenie krwi oraz działające na ściany naczyń krwionośnych jest bezpośrednim czynnikiem biomechanicznym rozpoczynającym powstawanie komórek krwi...

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego ( POLKARD ). Nasz kraj jest w czołówce Europy pod względem zastosowania najlepszej ( według wytycznych europejskich z 2008 r. ) metody leczenia ostrego zawału - tzw. pierwotnej angioplastyki. Polega ona na mechanicznym odetkaniu zaczopowanej tętnicy...

Cukrzyca ciążowa zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca

.. ... Choroby sercowo - naczyniowe są jedną z wiodących przyczyn śmierci kobiet na całym świecie, dlatego niezwykle ważne jest rozpoznanie wczesnych wskaźników przyszłego ryzyka. Z kolei mianem cukrzycy ciążowej określa się schorzenie prowadzące do czasowo podniesionego poziomu cukru we krwi..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...wpływ na układ sercowo - naczyniowy, co nie znajduje odzwierciedlenia w prostych badaniach krwi - podkreśla specjalista. Osobą, która jako pierwsza zainteresowała się zagadnieniem diet ubogich w węglowodany i ich wpływu na serce była kardiolog dr Shi Yin Foo z laboratorium Rosenzweiga...

Bezsenność a choroby serca

.. ...ustalili wcześniej amerykańscy naukowcy, których badania wykazały, że osoby śpiące mniej niż 5 godzin na dobę są 500 - krotnie bardziej narażone na nadciśnienie tętnicze niż osoby śpiące powyżej 6 godzin...

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...choroby układu sercowo - naczyniowego są główną przyczyną zgonów na świecie - co roku umiera na nie 17,2 mln ludzi. W Polsce odpowiadają one za 48 proc. zgonów, podczas gdy choroby nowotworowe - za 23 proc. Mimo to Polacy ciągle boją się bardziej nowotworów niż zawału - podkreślił..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...właśnie choroby sercowo - naczyniowe - mówił lekarz. Banasiak podkreślił, że głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zawału serca są m.in. siedzący tryb życia, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, ale nie jest trudno samemu zadbać o swoje zdrowie. Nikogo nie namawiamy do tego, żeby..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...ryzyka chorób sercowo - naczyniowych niż otyłość, brak ruchu, niezdrową dietę czy palenie. Może to być związane z faktem, że uniknięcie stresu jest trudniejsze niż np. rzucenie palenia - powiedział prof. Andrzej Tykarski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Macinkowskiego w Poznaniu...

Dentysta ostrzega przed zawałem

.. ...chorób układu sercowo - naczyniowego osób w wieku od 40 do 65 lat, biorąc pod uwagę wiek, płeć, poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze i palenie tytoniu. Osoby, dla których ryzyko udaru bądź zawału okazywało się wyraźnie wyższe, były kierowane do specjalisty od układu krążenia. W sumie..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...oraz powikłań sercowo - naczyniowych - wyjaśniła specjalistka. Jak podkreślali kardiolodzy, redukcja masy ciała ma ogromne znaczenie w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia. Nawet umiarkowane schudnięcie może zapobiegać nadciśnieniu u osób z nadwagą i ciśnieniem wysokim prawidłowym, a u..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...chorób układu sercowo - naczyniowego. Jak dowodzą badania przeprowadzone na zlecenie Instytutu Kardiologii w Warszawie, stres jest powszechnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi odczuwają jego objawy, choć zaledwie 4 proc. z nich potrafi prawidłowo powiązać je ze zjawiskiem..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...zaburzeń rytmu: wieńcowa, naczyniowa i elektrofizjologiczna. W budynku B znajdzie się również m.in. zespół przychodni ŚCCS, w których odbywają się konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne pacjentów ze Śląska i całej Polski. Dotąd przychodnie mieszczą się w zaadaptowanych barakach,..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...z układem sercowo - naczyniowym oraz częstości i nasilenia bólów głowy, jak również towarzyszących im objawów. Analiza wykazała, że w grupie pacjentów z migrenami odsetek zawałów serca był ponad dwukrotnie wyższy niż w grupie kontrolnej - odpowiednio 4,1 proc. i 1,9 proc. Wzrost ryzyka..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ wywiera na naczynia dzieci i nastolatków - komentuje główna autorka pracy dr Katariina Kallio z Uniwersytetu w Turku w Finlandii. Badania jej zespołu prowadzone wśród 494 dzieci..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...na choroby sercowo - naczyniowe tłumienie złości może prawie trzykrotnie zwiększyć ryzyko zawału i przedwczesnej śmierci - informują naukowcy na łamach American Journal of Cardiology . Nie oznacza to jednak, że należy wyładowywać swoją złość przy każdej nadarzającej się okazji - zaznacza..

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

.. ...nerek i układu sercowo - naczyniowego. Blokada produkcji prostaglandyn w błonie śluzowej żołądka może doprowadzić do powstania wrzodów i krwawień. Możliwe są reakcje alergiczne, zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Wszystkie leki z tej grupy, również te dostępne bez recepty, należy stosować..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...wenflony - koszulki naczyniowe - i przez nie wprowadza się do serca elektrody - druciki rejestrujące ekg z wnętrza serca. To nie boli. Natomiast w większości przypadków trzeba wywołać arytmię w czasie zabiegu ( jeśli trzeba możemy ją zaraz przerwać, bez obaw ). U części chorych ablacja -..

Echo serca - Str. 18

.. ...nadciśnienie płucne z dużym naczyniowym oporem płucnym. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu wtórnego ( ang. atrial septum defect – ASD II ) jest drugą pod względem częstości rozpoznawania wrodzoną wadą serca u dorosłych ( 22% ) [1]. Obecnie są stosowane 2 metody..

Echo serca - Str. 57

.. ...trenować Zgodne powiązania naczyniowo - sercowe i wewnątrzsercowe. Nie uwidoczniono wyraźnego przecieku przez przegrody. Wymiary jam serca i kurczliwość w normie IVSd 6mm. LVDd 38mm. PWLVD 6mm FS 38%. Niedomykalność zastawki trójdzielnej I stopnia, fala zwrotna 2m/s. Przepływ a MPA..

Echo serca - Str. 59

.. ...przedsionkowo - komorowo - naczyniowe.Utrzymuje się niewielki przeciek L - R na poziomie IAS w miejscu FO o śr.ok 2 - 3 mm,Szczelna IVS, nie ma PDA. Wymiary i funkcja serca prawidłowe. IVSd/s 0,59/1,25 cm, LVDd/s 2,17/1,25 cm, LVpwd/s 0,59/0,79 cm , FS 42,4 %,FE 76,1%.Struna ścięgnista w..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 15

.. ...nerwica lękowa wegetatywna naczyniowo - ruchowa. Lęki wracają kiedy chcą. Dużo o tym czytałam, niby jestem świadoma moich dolegliwości, ale ciągle latałabym po nowych lekarzach, a najchętniej zamieszkałabym z takim * uspokajaczem * na stałe. Zapomniałam napisać, że mam 32 lata, ostatnio..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 23

.. ...przez lekarza nerwicę naczyniowo - ruchową jakieś 2 lata temu ( szum w uchu, zawroty głowy, stany lękowe ) i stwierdziłam, że teraz doszły mi nowe przyjemności nerwicowe, związane właśnie z sercem.A serce zawsze miałam * jak dzwon * , to czemu nagle miałoby się popsuć? Parę dni temu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 413

.. ...szpitala do tz przychodni naczyniowej a to ze względu na moje nogi bo zaczeły mi się robić coś podobnego do żylaków kurde jeszcze tego mi potrzeba och nie ma spokoju.POZDRAWIAM potem napisze znowu będę myśleć co z tymi żyłami sie robi znowu znając siebie będe miała doły bo jak by to nie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 681

.. ...np. układu sercowo - naczyniowego, oddechowego, czuciowo - ruchowego, moczowo - płciowego, jak również zaburzeń funkcji narządów zmysłowych ( widzenia, słuchu, węchu, smaku ), zaburzeń metabolicznych i funkcji mowy. W moim przypadku..ja już chyba przeszłam wszelkie możliwe etapy nerwicy..