Nano bio chip

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. Nowy nano - bio - chip będzie mógł rozpoznać wczesną postać zawału serca na podstawie badania kilku kropli śliny - poinformowano na zjeździe American Association for Dental Research. Metodę opracował zespół naukowców z University of Texas w Austin, University of Kentucky oraz University of Louisville. U..