Napadowe trzepotanie

Trzepotanie przedsionków

.. ...dłuższy niż 48 godzin ). Napadowe trzepotanie przedsionków jest arytmią, wymagającą natychmiastowej interwencji lekarskiej i umiarowienia ( przywrócenia prawidłowego rytmu serca ) najczęściej w warunkach szpitalnych. Umiarowienie może być uzyskane dwiema drogami: farmakologiczne (..