Napadowy częstoskurcz nadkomorowy objawy

WPW co to takiego?

.. ...kliniczne pod postacią napadowych częstoskurczów nadkomorowych i/lub migotania przedsionków ujawniają się najczęściej u nastolatków lub młodych dorosłych. Objawowi chorzy powinni być kierowani do badania elektrofizjologicznego, gdyż ablacja dodatkowej drogi jest postępowaniem z wyboru i..

Częstoskurcz u dziecka

.. ...trafiliśmy do szpitala z napadowym częstoskurczem nadkomorowym. Hospitalizowany w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach - Ligocie, z objawami niedokrwienia, przez 3 tygodnie ( 7 dni OIOM ) . Napady uporczywe trudne do umiarowienia, od tego czasu bez napadu, leki do ustne..