Napady paniczne

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...choroby mogą występować napady paniki, objawy mogą mieć charakter falujący ( przeplatające się zaostrzenia i remisje ). Leczenie agorafobii ma na celu zminimalizowanie lęku, zmniejszenie częstości napadów i przystosowanie pacjenta do normalnego funkcjonowania. Wykorzystuje się metody..