Narkomania

Narkomania a zapalenie wsierdzia

Narkomania a zapalenie wsierdzia

.. ...i trójdzielnej. Dla narkomanów charakterystyczne jest zajęcie pierwotnie prawidłowych zastawek prawej połowy serca, w tym najczęściej - zastawki trójdzielnej ( oddzielającej prawy przedsionek od prawej komory serca ). Czynnikiem odpowiedzialnym za infekcje jest w przeważającym odsetku..