Narząd

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...cor s. cardia ) jest narządem ośrodkowym układu naczyniowego określanym przez anatomów jako mięsień wydrążony, odgrywający rolę pompy. Serce pobiera krew krążącą w organizmie z obu żył głównych, górnej i dolnej ( vena cava superior et inferior ), oraz z żył płucnych. Krew z komór serca..

Zastawki serca

.. ...wszystkich położeniach żywego narządu są tak ustawione, że swobodnie powiewają we krwi. Struny ścięgniste ( chordae tendineae ) są to podłużne okrągławe twory, które jednym swym końcem wachlarzowato przytwierdzają się czy do wolnego brzegu płatka, czy do jego powierzchni komorowej,..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...- kontrola odgórnie narzuconego rytmu przez węzeł SA, następnie docierają one do pęczka przedsionkowo - komorowego ( utworzony jest on przez pień oraz prawą i lewą odnogę ). Przejście włókien pęczka przedsionkowo - komorowego we właściwą mięśniówkę serca odbywa się u podstawy mięśni..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...profilaktyki uszkodzeń narządowych, w tym naczyń krwionośnych i serca, pacjenci chorzy na cukrzycę muszą regularnie przyjmować leki kontrolujące stężenie glukozy we krwi. Farmakoterapia tego schorzenia jest bardzo złożona i indywidualnie dopasowana do danego pacjenta. Cukrzycy leczeni są..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...przerwać stymulacją o narzuconym szybkim rytmie ( overdrive ). Wskazania do stymulacji stałej serca. Blok AV trzeciego stopnia z utratami przytomności lub zasłabnięciami - pacjenci bezobjawowi z nabytym blokiem AV trzeciego stopnia i czynnością komór serca poniżej 40/min, lub pauzami..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...powodować niedokrwienie narządów zaopatrywanych przez daną tętnicę. Blaszka miażdżycowa może pękać, aktywuje wtedy osoczowe czynniki krzepnięcia i dochodzi do wytworzenia skrzepu. Może to spowodować całkowite zamkniecie światła naczynia, właśnie w tym mechanizmie dochodzi najczęściej do..

Aorta

Aorta

.. ...doprowadzają krew do wszystkich narządów jamy brzusznej ( żołądek, śledziona, wątroba, trzustka, jelita itd ). Aorta brzuszna dzieli się w końcu na dwie tętnice biodrowe wspólne, których kolejne rozgałęzienia doprowadzają krew do narządów miednicy i do kończyn dolnych. Na całym przebiegu..

Arytmia serca

.. ...arytmii stosuje się środki farmakologiczne, kardiowersję, zabiegi ablacji. Niekiedy istnieje konieczność wszczepienia stymulatorów serca, które kontrolują i w razie potrzeby narzucają sercu prawidłowy rytm...

Gazometria

.. ...świadczyć o uszkodzeniu tych narządów. Gazometria jest kluczowym badaniem w ocenianiu wydolności oddechowej pacjenta. Uczucie duszności jest subiektywne, dopiero ocena prężności tlenu i dwutlenku węgla ( czyli wydolności wymiany gazowej zachodzącej w płucach ) pozwala lekarzowi ocenić..

Borelioza

Borelioza

.. ...etapie jest to choroba narządowa. Może się ona rozwinąć gdy nie podjęto leczenia w pierwszym etapie choroby lub gdy leczenie okazało się nieskuteczne. Bakterie atakują stawy, układ nerwowy lub serce. Postacie boreliozy. W postaci stawowej zajęte są zwykle stawy kolanowe ( obrzęki, stan..

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...obszaru jamy brzusznej ale również z klatki piersiowej. Zawał serca może zamiast typowym bólem zamostkowym manifestować się właśnie bólami w okolicy nadbrzusza. Jest to tak zwana maska brzuszna zawału...

Sarkoidoza

.. ...powstawać w różnych narządach, najczęściej w płucach, węzłach chłonnych i wątrobie ale zmiany mogą także dotyczyć układu nerwowego, oka, skóry, kości, nerek i serca. Nie jest zanany czynnik, który wywołuje uogólnioną odpowiedź zapalną organizmu i przyczynia się do tworzenia ziarniniaków...

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...i uszkodzenie wielu narządów. Toczeń układowy występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Dokładne przyczyny wystąpienia reakcji autoimmunologicznej nie są znane, dyskutowana jest rola uwarunkowanie genetycznego oraz wpływ hormonów. Choroba przebiega z okresami zaostrzeń i remisji, nie..

Niedotlenienie

.. ...stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili. Stan taki może wiązać się z nieprawidłowościami dotyczącymi naczyń doprowadzających krew do danego obszaru, narządu ( mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie..

Niedotlenienie serca

.. ...energetycznych ( glukoza ) oraz tlenu koniecznego to reakcji biochemicznych, w wyniku których powstaje energia konieczna do pracy narządu. Oznaką niedotlenienia mięśnia sercowego jest więc ból wieńcowy...

Krew w moczu (krwiomocz)

.. ...chorobowych w obrębie tych narządów oraz ich naczyń krwionośnych. Częstą przyczyną obecności krwi w moczu jest kamica układu moczowego. Kamień, przesuwając się w dół układu, kaleczy najpierw miedniczkę nerkową, potem nabłonek moczowodu i wreszcie ściany pęcherze i cewki. Wędrówce..

Lipemia

Lipemia

.. ...tłuszcze z wątroby do narządów. Lipemia, wynikająca z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, objawia się białawym lub mlecznym zabarwieniem osocza krwi. Kolor ten wynika z wysokiej zawartości tłuszczy i jest nie tylko objawem zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, ale..

Niedociśnienie

.. ...prawidłowego zaopatrywania narządów w tlen i związki odżywcze. Krytycznym organem jest mózg. Reaguje najszybciej. Spektakularnym przykładem takiej reakcji są ortostatyczne spadki ciśnienia ( efekt uboczny niektórych leków ) odczuwalny dla człowieka w postaci nagłych zawrotów głowy i..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji energetycznych ( głównie glukoza ) ulega nieodwracalnym uszkodzeniom już po 4 minutach. Prawidłowe ukrwienie mózgu nie zawsze oznacza, że organ ten otrzymuje odpowiednią ilość tlenu. Objawy..

Kwasica

.. ...buforowych. Główne dwa narządy kompensujące zaburzenia kwasowo - zasadowe organizmu to płuca i nerki. Do rozwoju kwasicy może dojść w przebiegu wielu chorób: cukrzycy ( kwasica ketonowa, ketoza ), zatrucia alkoholowego, chorób nerek ( niewydolność nerek ) i przewodu pokarmowego, płuc,..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...zajmując obwodowe części narządu. W takich sytuacjach często pierwsze objawy wynikają już z obecności przerzutów, szczególnie przerzutów do mózgu ( objawy neurologiczne zależne od umiejscowienia guza )...

Przepuklina przełykowa (przepuklina rozworu przełykowego)

.. ...otworów, przez które biegną narządy takie jak aorta, żyła główna czy przełyk. Przełyk ciągnie się przez cała klatkę piersiową, w jej części zwanej śródpiersiem tylnym, za tchawicą, potem za sercem i aortą. Przebija przeponę w miejscu zwanym rozworem przełykowym. Zaraz pod przeponą, już w..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...ono ocenić nie tylko narządy jamy brzusznej, ale także naczynia krwionośne - w tym przypadku aortę. Ocenia się jej przebieg, odgałęzienia, poszerzenie średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...Najczęściej atakowane narządy to stawy, serce i układ nerwowy. Zapalenie stawów na tle choroby reumatycznej nieleczone trwa do kilku tygodni. Podstawowe dolegliwości to ból i obrzęk dużych stawów. Nie dochodzi do trwałego uszkodzenia. Zajęcie układu nerwowego objawia się w postaci..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...atakuje swój własny narząd przy pomocy układu odpornościowego. W chorobie Hashimoto we krwi krążą przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie i tyreoperoksydazie, substancjom zawartym w gruczole tarczowym. Sama tarczyca jest także atakowana przez limfocyty. Stan zapalny rozwijający się w..

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...także dekstrogram, odnoszącym się nie do anatomicznego ułożenia serca jako narządu, ale do wektora osi elektrycznej serca i drogi rozchodzenia się impulsów elektrycznych po układzie bodźcoprzewodzącym...

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...lub wątroby, nadciśnienie płucne, zaawansowana cukrzyca. Te wszystkie choroby stwarzają na tyle niesprzyjające warunki w organizmie biorcy, że utrzymanie się przeszczepionego serca jest wysoce wątpliwe...

Tętniak aorty brzusznej

.. ...pochodzą z okolicznych narządów uciskanych przez rosnący worek tętniaka. Leczenie tętniaka aorty brzusznej. O operacji tętniaka decyduje się po ocenie ryzyka jego pęknięcia. Jeżeli średnica tętniaka przekracza 4,5 cm ( wg niektórych 5 cm ), jeśli tętniak niepokojąco szybko rośnie lub są..

Choroby spichrzeniowe

.. ...wynikającymi z zajęcia innych narządów, na przykład mięśni szkieletowych, dochodzi do przerostu mięśnia sercowego i jego powiększenia ( wrodzona przyczyna kardiomegalii ). Lipidozy, jak choroba Taya - Sachsa czy Niemanna - Picka, powodują z kolei uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego...

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...łącznej dotykają wielu narządów, czasem współistnieją ze sobą ( u jednej osoby występuje jednocześnie kilka kolagenoz ), u ich podłoża leżą zaburzenia układu odpornościowego o charakterze autoagresji ( choroby autoimmunologiczna ). Ponadto występują tak zwane zespoły nakładania, czyli..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji krążenia i ciśnienia krwi. Tętnice. Tętnice dzielimy na tętnice dużego, średniego i małego kalibru. Do pierwszych zaliczamy aortę i jej główne odgałęzienia. Tętnice średniego kalibru..

Skrobiawica (amyloidoza)

.. ...której w tkankach i narządach gromadzi się nierozpuszczalne białko ( amyloid ). Skrobiawica występuje w postaci pierwotnej, to znaczy bez uchwytnej przyczyny, oraz w postaci wtórnej, na tle przewlekłych chorób reumatycznych lub chorób tkanki łącznej ( kolagenoz ). Chorobami..

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle

.. ...( nerwice narządowe, zespól psychoorganiczny ). W takich sytuacjach, po wykluczeniu innych możliwych przyczyn dolegliwości, wdraża się odpowiednie leczenie środkami uspakajającymi lub antydepresantami...

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...płuc. Same płuca jako narząd nie są unerwione czuciowe, bogato unerwiona jest jednak opłucna. Gdy proces zapalny przechodzi na opłucną ( wysięk ) lub powoduje jej podrażnienia, wywołuje to dolegliwości bólowe. Jeśli ból w klatce piersiowej u dziecka pojawia się nagle, po wysiłku,..

Nowotwory serca

.. ...się z komórek danego narządu. W przypadku serca, najczęstszym nowotworem pierwotnym jest śluzak. U dzieci najczęściej występuje mięśniak poprzecznie prążkowany. Śluzak umiejscawia się zwykle w lewym przedsionku, często ma postać polipa na szypule. Może zmieniać swoje położenie w jamach..

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

.. ...dożylna ), niezbędne narzędzie dzisiejszej medycynie. Wenflon można zakładać do żył ( najczęstsze zastosowanie ), ale także do naczyń tętniczych. Pozwala na stały dostęp do danego naczynia krwionośnego, bez konieczności wielokrotnego nakłuwania przy pomocy igły. Wenflon umożliwia przede..

Bóle w pachwinie

.. ...chorobowych toczących się w narządach jamy brzusznej lub miednicy. Bardzo istotny jest charakter bólu, okoliczności jego wystąpienia oraz zjawisko promieniowania. Kłujący ból promieniujący z okolicy lędźwiowej w dół do pachwiny może być na przykład związany z kamicą układu moczowego. Z..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...dochodzi także to zmian narządowych. Uszkodzona jest siatkówka oka ( retinopatia nadciśnieniowa ). Uszkodzone są nerki, szybko rozwijają się objawy niewydolności serca, szczególnie często dochodzi do obrzęku płuc. Istnieje także duże ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Złośliwe nadciśnienie..

Nadciśnienie wtórne

.. ...przewlekłym zapaleniem tego narządu. Nie można przenosić na dzieci norm ciśnienia tętniczego stosowanych dla dorosłych. Wartości ciśnienia ocenia się w oparciu o specjalne siatki centylowe. W przypadku stwierdzenia podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego u dzieci należy zawsze..

Perfuzja narządowa

.. ...przepływu krwi przez różne narządy, szczególnie przez serca. Perfuzja jest wartością zmienną, zależną przede wszystkim od chwilowego zapotrzebowania danego narządu na tlen i substancje odżywcze oraz od intensywności jego pracy. Krew nie tylko dostarcza odpowiednich zasobów, ale również..

Hipoplazja

.. ...niedokończenie tworzenia się narządu. Wiąże się najczęściej z zmniejszona ilością komórek danej struktury i z upośledzeniem funkcji narządu. Przyczynami hipoplazji mogą być czynniki teratogenne, czyli uszkadzające płód. Zjawisko może wynikać z zaburzenia lub zahamowania organogenezy (..

Sterydy

.. ...redukując dawkę. Dotyczy to głównie chorób, w których przebiegu sterydy przyjmuje się doustnie lub dożylnie. Leki przyjmowane w postaci aerozoli ( astmie, POChP ) nie mają działania ogólnoustrojowego...

Torbiel (cysta)

.. ...rozmaite, poczynając od narządów takich jak wątroba czy nerka, przez tarczycę, jajniki ( np. zespół policystycznych jajników ), oskrzela ( torbiel bronchogena ), itd. Torbiel może być zmianą wrodzoną, wynikająca z zaburzeń różnicowania się tkanek lub migracji komórek w życiu płodowym...

Objawy wegetatywne zaburzeń lękowych

.. ...objawy z różnych układów narządowych ludzkiego ciała. Są to tak zwane objawy wegetatywne zaburzeń lękowych. Często występuje uczucie kołatania serca ( tachykardia ), wzmożone pocenie się, drżenia, wrażenie braku powietrza ( subiektywne doznanie duszności ), uczucie dławienia się, ból w..

Hipochondria

.. ...nieświadomie, do uzyskania różnych świadczeń. Psychologiczne podłoże objawów hipochondrycznych zwykle pozostaje poza obszarem świadomości człowieka. Powodu są odsunięte, ukryty, maskowane przez objawy...

Alat (aminotransferaza alaninowa, ALT)

.. ...wyłącznie w komórkach tego narządu ( hepatocytach, hepar - łac. wątroba ), każde wahanie stężenia tego enzymu, zwłaszcza jego wzrost, dostarcza nam więc istotnych informacji na temat stanu głównego laboratorium chemicznego ludzkiego organizmu. U zdrowego człowieka stężenie..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...włóknienia skóry, naczyń i narządów, co prowadzi do ich postępującego uszkodzenia, zmian morfologicznych i niewydolności. Twardzina układowa ma wiele postaci, zajmuje w różnym stopniu i czasie niemal każdy układ w ludzkim organizmie. Zmiany dotyczące serca mogą się przejawiać jako..

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. ...od kolan w dół i od łokci w dół. Jest to choroba ciężka, rokowanie przy zajęciu narządów wewnętrznych jest niepomyślne. W przypadku postaci lSSc rokowanie jest lepsze niż w postaci uogólnionej ( dSSc )...

Plastyka serca

.. ...transplantację tego narządu za realną metodę leczenia dla większości chorych. W środowisku lekarskim istnieje opinia, że transplantacja serca w ujęciu zdrowia publicznego jest jedynie tymczasowym rozwiązaniem problemu niewydolności tego narządu. Badania nad sztucznym sercem nadal jednak..

Akromegalia

.. ...ręce, tkanki miękkie, narządy wewnętrzne i kości. Najczęstszą przyczyną akromegalii jest wspomniany guz przysadki ( gruczolak ). W bardzo rzadkich przypadkach nadmierne wydzielanie hormonu wzrostu jest spowodowane stymulacją przysadki przez hormony tropowe wydzielane przez inne guzy:..

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...powodu zmiany ułożenia narządów miednicy dochodzi do ucisku macicy na pęcherz, może to powodować zaburzenia w oddawaniu moczu. Ostatnie dwa objawy przypuszczalne to uczucie zmęczenia oraz ruchy płody wyczuwane około 18 tygodnia ciąży, początkowa jako bąbelki lub trzepotania ...

Stłuszczenie wątroby

.. ...i do marskości tego narządu. Może również dojść do transformacji nowotworowej. Poza otyłością i towarzyszącymi jej zaburzeniami metabolicznymi, stłuszczenie wątroby może być spowodowane niektórymi lekami ( np. amiodaron, diltiazem, sterydy ). Objawy stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie..

Skurcze macicy w czasie porodu

.. ...aktywność skurczowa tego narządu świadczy bliskim rozwiązaniu. W drugiej połowie ciąży ( zwykle po 20 tygodniu ) pojawiają się dwa typy aktywności skurczowej macicy: nieskoordynowane, chaotyczne, słaba - rzez ginekologów nazywane skurczami Alvareza; silniejsze ale bezbolesne, rzadsze..

Przełyk Barretta

.. ...przełyk. Prawidłowo narząd ten jest wysłany nabłonkiem płaskim ( nazwa odnosi się do kształtu komórek powierzchownej warstwy ). W przypadku opisywanego schorzenia dochodzi do zastąpienie prawidłowego nabłonka płaskiego nabłonkiem walcowatym, który jest z kolei charakterystyczny dla..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...drobne naczynia wielu narządów - nerek, wątroby, mózgu. Mikrozatory w obrębie drobnych naczyń skórnych charakterystyczne krwawe wybroczyny. Uogólniona aktywacja kaskady krzepnięcia i powikłania zatorowe są pierwszym etapem zespołu DIC. Organizm, aby się bronić, uruchamia mechanizmy..

Ból trzustki

.. Trzustka jest narządem położonym w lewym, górnym kwadrancie jamy brzusznej, do tyłu do żołądka i pomiędzy śledzioną a dwunastnicą ( dwunastnica obejmuje głowę trzustki ). Bóle wywołane patologią tego narządu, najczęściej ostrym lub przewlekłym zapaleniem trzustki, są odczuwalne głównie w lewym nadbrzuszu...

Rak gardła

.. ...Gardło to nieparzysty narząd, w obrębie którego krzyżują się droga pokarmowa i droga oddechowa. Gardło jest podzielone na trzy piętra lub części. Piętru górnemu odpowiada część nosowa gardła, piętru środkowemu część ustana natomiast gardło dolne nosi także nazwę części krtaniowej. Procesy..

Usuwanie migdałków

.. ...pamiętać, że migdałki nie są narządami zbędnymi. Stanowią element pierścienie chłonnego gardła ( pierścień Waldeyera ), którego funkcją jest ochrona niżej położonych części okładu oddechowego przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Usunięcie migdałków otwiera więc wielu patogenom drogą..

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

.. ...wiekiem wiele naszych narządów niszczeje, ulega degeneracji. Proces ten jest do pewnego stopnia fizjologiczny, czasem ma jednak cechy patologii. AMD to patologiczna degeneracja fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego oraz drobnych naczynek. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem pojawia..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...i klirens kreatyniny ) oraz badanie ogólne moczu wykluczające albuminurie. Uszkodzenie nerek w przebiegu cukrzycy często prowadzą do konieczności przewlekłej dializoterapii lub transplantacji narządu...

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...działaniu na wybrany narząd wysoką temperaturą. W przeciwieństwie do krioablacji, jest to jednak procedura nieodwracalna, przez co ryzykowna i groźna dla pacjenta, w przypadku, gdy lekarzowi nie uda się dokładnie zlokalizować źródła arytmii. Przy krioablacji problem ten nie istnieje...

Terapia genowa w kardiologii

.. ...optymalnego wektora, narzędzia dzięki, któremu można by wprowadzić do komórki zmodyfikowany materiał genetyczny. Wiele wektorów jest na etapie prób na zwierzętach, niektóre stosuje się już u ludzi w ramach prób klinicznych. Do tej pory najczęściej stosowanymi wektorami są wektory..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...serca czy niewydolności narządów - serca i nerek. Zdaniem prof. Januszewicza, trzeba jednak pamiętać o tym, że dzięki postępowi nauki medycyna dysponuje obecnie wieloma lekami, które są skuteczne w leczeniu nadciśnienia i obniżają związane z nim ryzyko powikłań. Są poza tym mało..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...przeszczepu, ale i zapewni narządowi prawidłowe odżywianie i działanie wewnątrz organizmu biorcy. Zdaniem autorów pracy, odkrycie to otwiera nowy rozdział w transplantologii. Teraz można będzie stworzyć dowolny organ - nerki, wątrobę, płuca, trzustkę. Pacjent powie nam czego potrzebuje,..

Oparzenia szkodzą sercu

.. ...czynności serca. Także inne narządy są narażone na bardzo silny stres. Jak wyjaśniają naukowcy, oparzenie prowadzi do dramatycznej reakcji zapalnej, po której następuje znaczne zwiększenie metabolizmu. Podnosi się poziom uczestniczących w reakcji zapalnej cytokin - takich jak TNF czy..

Leczenie nadciśnienia zapobiega otępieniu

.. ...do uszkodzenia wielu narządów - zarówno serca i układu krążenia, jak i nerek. Rośnie także zagrożenie demencją - prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Naukowcy z londyńskiego Imperial College badając grupę starszych pacjentów wykazali, że leki na nadciśnienie mogą zmniejszyć..

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...niż wykorzystywanie narzędzi stacjonarnych. Zaznaczają jednak, że w fazie wdrożenia niezbędne są istotne nakłady na wyposażenie centrów monitoringu i urządzeń rejestrujących. Nakłady mają się zwrócić już po dwóch latach. W przypadku podejrzenia zawału serca, jeśli karetka pogotowia..

Sztuczne serce działa jak prawdziwe?

.. ...znajdzie się odpowiedni narząd do przeszczepu. Pacjent nie ma z nimi pełnej swobody ruchów, pojawiają się też komplikacje w rodzaju zakrzepów czy infekcji. Opracowane przez zespół profesora Alaina Carpentiera oraz firmę Carmat po 15 latach badań sztuczne serce dzięki elektronicznym..

Przeszczep serca od tej samej płci jest lepszy

.. ...wielkości przeszczepianego narządu. Wobec ciągłego niedoboru narządów do przeszczepów wszczepianie męskich narządów kobietom - i odwrotnie - zdarza się często ( w około 30 procentach przypadków ). Jak jednak wynika z nowych badań takie przeszczepy mogą nie być najlepszym rozwiązaniem -..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...naczynia krwionośne i wiele narządów - na przykład nerki czy mózg. Skuteczne leczenie nadciśnienia wymaga przeprowadzenia dokładnych pomiarów, ale długotrwałe mierzenie ciśnienia tętniczego bywa próbą cierpliwości zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Trzeba robić pomiary odpowiednim..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...odżywianego przez nią narządu ( np. serca lub mózgu ). Głównymi objawami aterotrombozy są: uczucie ciężaru lub piekącego bólu za mostkiem podczas wysiłku, niedowład kończyny, zaburzenia mowy, drętwienie ust, zaburzenia widzenia i utrata równowagi. W zależności od miejsca zwężenia tętnic..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...doskonałe, nowoczesne narzędzia, które pozwolą wykonywać operacje małoinwazyjne, na odległość - powiedział jeden z twórców robota dr Zbigniew Nawrat z FRK. Jak mówił Romuald Cichoń, w robocie trzeba poprawić jeszcze szybkość i precyzję ruchu, szybkość i dokładność zaciskania się narzędzi..

Nowa metoda leczenia zastawek serca

.. ...odkrycie, ale kolejne cenne narzędzie, które pomoże chirurgom w leczeniu chorób zastawki dwudzielnej serca. Teraz coraz częściej chore zastawki się naprawia, a nie zastępuje sztuczną protezą - powiedział Wojtalik. Opracowanie nowej metody było możliwe dzięki współpracy kardiochirurgów z..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...określają stan tego narządu podczas wykonywania codziennych zajęć. Zespół Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej ( PŁ ) zaprojektował i uruchomił zmodyfikowany system akwizycji danych. Innowacyjne modyfikacje polegają na dostosowaniu urządzenia do nowych..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...do uszkodzenia wielu narządów - zarówno serca i układu krążenia, jak i nerek. Rośnie także zagrożenie demencją - prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Geny wpływają na różnice w ciśnieniu krwi Małe różnice genetyczne między poszczególnymi osobami leżą u podstaw różnic w ciśnieniu..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...się na otłuszczenie narządów wewnętrznych. Mobilizacja tłuszczów z tej tkanki jest szybsza i przyczyniają się one w większym stopniu do rozwoju miażdżycy naczyń oraz powikłań sercowo - naczyniowych - wyjaśniła specjalistka. Jak podkreślali kardiolodzy, redukcja masy ciała ma ogromne..

Wszczepiono sztuczną komorę serca 13-miesięcznej dziewczynce

.. ...funkcjonuje jej krążenie oraz narządy wewnętrzne. Dzięki sztucznej komorze serca dziewczynka, u której stwierdzono ciężką niewydolność serca, ma teraz szansę bezpiecznie czekać na przeszczep. Od wielu miesięcy jest na pierwszym miejscu listy transplantacyjnej w Polsce. Istnieje cień..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...lat, od bardzo dawna narzekam na bóle serca, kłucie, ucisk i zdarza się że nie mogę złapać powietrza, duszę się. W 2004 roku poszłam do lekarza, który po zrobieniu badań ECHO EKG stwierdził że mam szmery w okolicach zastawki trójdzielnej i niedomykalność zastawek. Odesłano mnie do..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...wysycania interesujacych nas narządów i ich elementów z użyciem różnych znaczników i kontrastów. tak więc trudno najogólniej stwierdzić czy Tk jest dokładniejsze od MRI ( NMR ): - ) a Brad Pitt to sie podoba nie niektórym, a niemal wszystkim kobietom. ale przy Oskarze Kowalskim Brad pitt..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 27

.. ...przykleja sie do wielu narządów i potrafi imitować wiele chorób. Etykietka - * nerwica, hipohondria * jest wstydliwa. moje cierpienie nie jest dla otoczenia ( również lekarzy ) UZASADNIONE, USPRAWIEDLIWIONE. Gdybym miała jakąś * normalną * chorobę, możnaby mnie leczyć i współczuć mi..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 40

.. ...wystarczylo - o sercu! W sensie narzadu do leczenia i w sensie etyczno - filozoficznym. O ile tylko czas Panu pozwala - niech Pan pisze do nas. Pozdrowienia dla Pana, Pana bliskich i Pana kolegów z Ośrodka...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...zmówiły się by wspólnie tu narzekać i odstraszać ludzi? :/ mam pytnie jakie masz samopoczucie po zabiegu. co jest gorsze od czestokurczów po zabiegu. mam zabieg za tydzien i sie ciekawie czego zlego moge sie spodziewac po zabiegu??????? Gorsze - w tym sensie, że po ablacji: - nadal..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...wyjaśnisz? wolny kraj..a tu ponarzekać sobie nie wolno?i nawet policją straszycie za nic?ehh.. To ja powinnam postraszyć niektórych za jawne obrażanie mnie...:] 1. Co do policji, to nie sądziłam,że może się ona zajmować takimi bzdurami:/ ale cóż, wierzę Ci, moja droga.. 2. Uważałam,że to..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 15

.. ...na ten temat z moim narzeczonym. A czy Pani albo ktoś z rodziny mial tam ten zabieg... ? Chciałabym najpierw się upewnić co i jak bo nie chcielibyśmy się zawieść :( :( :( Mój narzeczony miał robiony zabieg w Śląskie Centrum Chorób Serca i niestety nie udało się... Codziennie bierze..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 56

.. ...postami w których ludzie narzekają że to bez sensu,nic nie pomogło itp.koleżanka mówi że piszą to osoby rozżalone,sfrustrowane nie mające gdzie się wyżalić./co prawda przykro mi z tego powodu/ ale uważam że nie powinni tak straszyć!! wiem że zawsze mogą wystąpić komplikacje.Choć tak..

Echo serca - Str. 18

.. ...krwi, a do pozostałych narządów napływa zbyt mała ilośc krwi. Krew do prawego przedsionka napływa pod stosunkowo niskim ciśnieniem, panującym w lewym przedsionku, w związku z czym wada ta rzadko daje zaburzenia we wczesnym dzieciństwie. Na ogół pierwsze objawy występują w wieku..

Echo serca - Str. 30

.. ...wieku do 2 lat, Pacjent narzeka na przewlekłe kłopoty z swędzeniem i infekcjami uszu , - zrobić posiew na bakterie? problemy z krwawieniem dziąseł - parodontoza - możliwośc zakażenia wsierdzia przez taki stan rzeczy ? dwa lata temu grudki na kciukach i palcach wsazujących małe napełnione..

Echo serca - Str. 33

.. ...wynikają z uszkodzenia narzadow w przebiegu kardiomiopatii. Leczenie farmakologiczne wg schematu leczenia niewydolnosci serca tata nie miał koronografii - ale lekarz zalecił jej wykonanie,a co Pani sadzi o wyniku Ef?jak długo ojciec pożyje z tak słabym sercem ,czy miał zawał?i co to jest..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...dawna ale nigdy nie narzekalem na zaklocenia rytmu serca.....a on na to...ze widocznie silene stresy itd..; )Wiem co przezywales odczuwajac te potkniecia serca..bo czuje to sxamo z lekiem..strachem...panika...i mimo wmawiania sobie ze to nic..nie umre tak szybko niepokoj dalej..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...dalo wam w kosc ajuz narzekacie U mnie wykryli czestoskurcze nadkomorowe ( AVNRT ) w wieku 9 lat, a dopiero w wieku 19 lat wykryli ze to jest ukryte WPW. Ablacje mialam robiona 6 lat temu. Od tego czasu nie mialam zadnych napadow czestoskurczu, czuje sie jak nowo narodzona. Pozdrawiam...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...przepraszam, ale w ferworze narzekań na lekarzy zapomniałem o jeszcze jednej przyczynie... Przed zawałem paliłem ponad 30 mocnych papierosów dziennie i wypijałem 3 - 4 duże mocne kawy. Sercu na pewno to nie pomagało. Problem w tym że po zawale robię to nadal, chociaż ograniczyłem *..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 11

.. ...ulicami, czekając aż mój narzeczony wróci z podróży. Pomyślałam sobie, jak padnę to na ulicy, ktoś mnie pozbiera, a jak nie dam rady, to poproszę sąsiadów o pomoc. Bałam się bardzo, nie było przy mnie rodziny, przyjaciół, byłam zupełnie sama. Szłam, myśli kotłowały się w mojej głowie, na..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...to reguluje czynność narządów wewnętrznych, jednak niektóre źródła twierdzą, że nie należy wykonywać go bez wskazań lekarza. W pewnych schorzeniach narządów wewnętrznych ( np. wrzodach przewodu pokarmowego z tendencją do krwawień ) rozszerzanie naczyń krwionośnych w obrębie brzucha może..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 14

.. ...Poznałam mojego obecnego narzeczonego. Już na wstępie, kiedy po raz pierwszy powiedział mi, że mnie kocha, odparłam * jak możesz mnie kochać, skoro wogóle mnie nie znasz? * Miałam na myśli moje schizy, wiedziałam, że mężczyźni nie akceptują takich płaczliwych hipochondryczek. Było to 3..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 4

.. ...codziennie...bo ja jak narzie czuje się źle codziennie..i zastanawiam sie czy to minie??!! Odp PZDR Mam 30 lat. Wypadanie płatka zdiagnozowano u mnie jakieś 10 lat temu.Uważam, że psychika jest tu najważniejsza. Czasem zupełnie o tym zapominam, nawet na kilka miesięcy, jeżdze na rowerze,..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 8

.. ...męcze tym moim ciagłym narzekaniem czasami mam sama siebie doś . spoko sa te fora można wygadać cześć! zupełnie, ale to zupełnie się z robą zgadzam, gaga. Sama mogę wam podać przykład; teraz byłam chora. Okazało sie, że miałam grypę żołądkową z anginą razem wzięte. Nic nie jadła, wiec..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 25

.. ...klapa , ale jakos nie narzekalam. OD roku nerwica wrocila i gorzej ze zdrowiem i z sercem, wszystkie negatywne mysli odbijaja sie na sercu. Walcze z ty dziadostwem jest troche lepiej ale jeszcze nie tak jakbym sobie zyczyla. Ludzie jak dobrze że was znalazłam,myslałam że jestem sama z..

Chelatacja - Str. 6

.. ...lub e - mail diamond - narzedzia@o2.pl.Trzymajcie się ciepło i niepoddawajcie się chwilom słabości.Mnie trzyma walka z szarlatanami począwszy od ministerstw a skończywszy na dochtorach,którzy AM oglądali przez okno autobusu. jureklubl zapowiadam koniec z szarlatanami i obiecuję,że..

Chelatacja - Str. 7

.. ...kontakt e - mail diamond - narzedzia@o2.pl lub 0602 238645 jureklubl do Marka - chelatacja to jest naciąganie chorych ludzi na pieniądza.Mnie osobiście dała 2 zawał i wzw * C * .Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.Pozdrawiam przechelatowany i żółty jurek jureklubl do Bogdana..