Nefropatia niedokrwienna

Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek

Przyczyny przewlekłej niewydolności nerek

.. ...oraz cewek nerkowych. Nefropatia niedokrwienna. Pojęcie nefropatii niedokrwiennej oznacza uszkodzenie nerek spowodowane zmniejszoną perfuzją ( przepływem ) krwi przez nerkę. Jest najczęściej wynikiem istotnych hemodynamicznie zwężeń naczyń nerkowych. Nieprawidłowy przepływ, a co za tym..