Nerw współczulny

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...min. autonomiczny układ nerwowy - współczulny przyspiesza czynność serca, przywspółczulny zwalnia ją. Wskaźnik sercowy ( cardiac index ) - jest to wskaźnik, który jest stosunkiem pojemności minutowej serca do powierzchni ciała. Pojemność minutowa serca w spoczynku przeliczona jest na 1..

Praca serca

.. ...serca reguluje układ nerwowy. Wzrost aktywności układu współczulnego - przyspiesza czynność serca a wzrost aktywności włókien przywspółczulnych zwalnia. Objętość wyrzutowa serca zmienia się zależnie od kurczliwości komór, ciśnienia tętniczego i objętości krwi w komorze na początku..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...przez autonomiczny układ nerwowy ( niezależny od woli człowieka ). Układ współczulny składa się z dwóch komponent, współczulnej i przywspółczulnej. Aktywacja układu współczulnego objawia się przyspieszeniem akcji serca. Pobudzenie układu przywspółczulnego objawia się zwolnieniem akcji..

Tachykardia zatokowa

.. ...autonomicznego układu nerwowego ( nerw błędny – układ przywspółczulny ), częstość ta jest redukowana do około 70 na minutę. Tachykardia zatokowa może więc wynikać z zmiany wpływu nerwu błędnego na węzeł zatokowy ( odhamowanie ). Nerw błędny ma działanie przeciwstawne do układu..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...autonomicznego układu nerwowego ). Aktywność ta wzmaga się w sytuacjach stresowych. Możliwe jest, że wizyta u lekarza i lęk przed nieprawidłowym wynikiem pomiaru ciśnienia jest tak duży, iż powoduje pobudzenie układu współczulnego, obkurczenie się naczyń tętniczych pod wpływem..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...( ablacja nerkowego nerwu współczulnego ) polega na kontrolowanym uszkodzeniu nerwu odpowiadającego za podwyższanie ciśnienia krwi za pomocą cienkiego drutu wprowadzonego do naczynia krwionośnego. Koszt operacji jest stosunkowo niski ( w Wielkiej Brytanii - około 4000 funtów ), a pozwala..

Poziom jaki reprezentują niektórzy lekarze w Polsce

.. ...autonomicznego układu nerwowego ( nadaktywacja układu wzbudzenia - współczulnego nad układem hamowania - przywspólczulnym ) Dlaczego Panu o tym pisze , z prostego powodu - polscy lekarze kardiolodzy i nie tylko lekceważa powyższą chorobę koncentrujac sie na samym sercu a skargi pacjetów..