Neuroglikopenia

Hipoglikemia

.. ...chorych na anoreksje. Neuroglikopenia. W skrajanych przepadkach może dojść do neuroglikopenii, czyli zaburzeń neurologicznych w związku z zbyt niskim poziomem glukozy ( poniżej 45 mg/dl ). Mogą pojawić się zaburzenia świadomości do jej utraty włącznie. Jest to stan zagrożenia życia i..