Neuropatia

Jaskra

Jaskra

.. ...których wspólną cechą jest neuropatia ( uszkodzenie ) nerwu wzrokowego. Typowemu obrazowi tarczy nerwu wzrokowego w badaniu dna oka towarzyszy postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego, charakterystyczne ubytki w polu widzenia oraz typowa ewolucja tych zmian. Wzrost ciśnienia..