Niedodma płucna

Kardiomegalia

.. ...oddechowego ( zapalenie płuc, niedodma ), wreszcie w zapaleniu mięśnia sercowego czy zapaleniu wsierdzia. U osób dorosłych powiększenie sylwetki serca jest najczęściej związane z długotrwałym, źle leczonym ( lub nieleczonym w ogóle ) nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi lub..

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

.. ...płuc, różnicuje odmę, niedodmę, płyn w opłucnej, pozwala także wykryć zmiany w miąższu płuc oraz ewentualne nieprawidłowości okolicznych węzłów chłonnych. Ostatnim elementem jest możliwość pobieżnej oceny układu sercowo - naczyniowego. Sylwetka serca, jego rozmiar, położenie oraz rysunek..

Płuca w stenozie aortalnej

.. ...pojedyncze pasma zwłóknień?, niedodmy? Sylwetka serca lewokomorowa Czy to ma związek ze stenozą aortalna czy może wiązać się z nowotworem???Prośba o interpretację Opisywane zmiany nie mają związku ze stenozą aortalną i nie swiadczą o niczym grożnym: ) nie mają również zwiazku z chorobą..

Duszności po by passach

.. ...płucnych o charakterze niedodmowym i włóknistym,rysunek podścieliskowy płuc wzmożony. Zrosty opłucnowo - przeponowe. Lewy kąt p - z nieco przymglony zrosty? mała ilość płynu ? prawy kąt p - ż wolny. , zrobiono tez EKG i test wysiłkowy, który wyszedł dobrze ( 75 % ), nie doszło do..