Niedokrwienie mięśnia

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca

.. ...dolegliwości dławicowych i niedokrwienia mięśnia sercowego oraz by nie dopuścić do całkowitego zamknięcia naczynia ( w ten sposób do STEMI ) lub zgonu. Wskazania do rewaskularyzacji mięśnia sercowego i preferowana metoda leczenia ( PCI lub CABG ) zależą od rozległości zmian miażdżycowych..