Niedokrwienie mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...wspólna dla ostrego niedokrwienia, krwotoków śródmózgowych i podpajęczynówkowych. 85% udarów mózgu spowodowanych jest zmianami na tle niedokrwiennym mózgu, pozostałe mają przyczynę krwotoczną. Aby jednoznacznie określić z jakim patomechanizmem udaru mamy do czynienia należy wykonać..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...acetylosalicylowego: choroba niedokrwienna serca, prewencja pierwotna i wtórna zawału serca, profilaktyka przejściowych epizodów niedokrwiennych mózgu ( TIA, transcient ischaemic attack ). Zastosowanie wynikające z właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Działania niepożądane:..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...występujących zaliczamy: choroba niedokrwienna i zawał mięśnia sercowego; udar mózgu ( Insultus cerebri ); retinopatia - uszkodzenie siatkówki w wyniku nadciśnienia; przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, tętnicach szyjnych, nerkowych, oraz w obrębie tętnic..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...zawał serca, ostry stan niedokrwienny mięśniówki serca; nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne,..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...ryzyka ostrych epizodów niedokrwiennych serca, niewydolności krążenia i udarów mózgu. Mało dotychczas wiadomo o stanowiących podstawą przerostu procesach patologicznych zachodzących w komórkach mięśnia sercowego. Według naukowców z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Londyńskiego może tu..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...organ bardzo wrażliwy na niedokrwienie, stąd chorzy ze zważeniami tętnic szyjnych mogą cierpieć na zawroty głowy, utraty przytomności, z czasem także udary niedokrwienne mózgu. Siatkówka również jest organem bardzo wrażliwym na niedokrwienie, stad w tej samej grupie pacjentów przy..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji energetycznych ( głównie glukoza ) ulega nieodwracalnym uszkodzeniom już po 4 minutach. Prawidłowe ukrwienie mózgu nie zawsze oznacza, że organ ten otrzymuje odpowiednią ilość tlenu. Objawy..

Zespół wazowagalny

.. ...powoduje przejściowe niedokrwienie mózgu. Podstawową sytuacją prowokującą omdlenie jest, w przypadku zespołu wazowagalnego, długi czas zachowywania pozycji pionowej ( np. w kościele, na apelu szkolnym, podróż autobusem na stojąco itp. ). W takiej sytuacji mniej krwi dopływa z kończyn..

Omdlenie

Omdlenie

.. ...omdlenia jest chwilowe niedokrwienie mózgu, do którego może dochodzić w różnych mechanizmach. Najczęstszą przyczyną omdleń są zaburzenie napięcia naczyń krwionośnych ( spadek napięcia ścian naczyń powoduje spadek ciśnienie krwi ). W tej grupie mieszczą się omdlenia wazowagalne i..

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...przemijającymi atakami niedokrwiennymi ( ang. Temporary Ischaemic Atacks ). Przyczyną wystąpienia chwilowego niedokrwienia mózgu może być nagły spadek ciśnienia u osób ze zwężonymi naczyniami szyjnymi, zaburzenia rytmu, lub miażdżycowe zmiany samych naczyń mózgowych. Objawem zespołu TIA..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...może dojść do udaru niedokrwiennego mózgu. Zwężenie tętnic szyjnych operuje się, jeśli towarzyszą mu objawy i osiągnie minimum 70% światła tętnicy szyjnej, lub jeśli przekroczy 74% ( nawet bez objawów ). Możliwe jest leczenie wewnątrznaczyniowe, ale popularniejsza jest nadal metoda..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...do wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. W zależności od sytuacji, do obniżania ciśnienia stosuje się dożylny wlew z nitrogliceryny, nitorprusydek sodu, labetalol i inne. Wyjątkową sytuacją, wymagającą specjalnych leków i umiejętności personelu medycznego, jest kryza nadciśnieniowa u..

Śmierć kliniczna

.. ...się natychmiastowych działań, niedokrwienie mózgu, wywołane zatrzymaniem krążenie, doprowadzi do obumarcia ośrodkowego układu nerwowego. Śmierci klinicznej nie należy mylić ze stanem głębokiej śpiączki...

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...zawale serca i udarze niedokrwiennym mózgu, uogólnionej chorobie miażdżycowej. Często podaje się go wraz z kwasem acetylosalicylowym. Oba leki mają podobny efekt terapeutyczny, różnią się jednak mechanizmem działania, stąd ich jednoczesne stosowanie jest w niektórych sytuacjach..

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

.. ...się rzadziej niż udar niedokrwienny mózgu. W chwili gdy tkanka mózgowa została już zniszczona, objawy udaru zależą nie tyle od jego typu ( niedokrwienny, krwotoczny czy zatokowy ) co od lokalizacji uszkodzenia. W przypadku udaru krwotocznego najczęściej dochodzi do uszkodzenia jąder..

Leczenie nadciśnienia zapobiega otępieniu

.. ...College badając grupę starszych pacjentów wykazali, że leki na nadciśnienie mogą zmniejszyć zagrożenie demencją o 13 procent, co w skali średniej wielkości kraju oznacza kilka tysięcy zachorowań mniej...

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...krwi skutkuje natomiast niedokrwieniem odżywianego przez nią narządu ( np. serca lub mózgu ). Głównymi objawami aterotrombozy są: uczucie ciężaru lub piekącego bólu za mostkiem podczas wysiłku, niedowład kończyny, zaburzenia mowy, drętwienie ust, zaburzenia widzenia i utrata równowagi. W..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Geny wpływają na różnice w ciśnieniu krwi Małe różnice genetyczne między poszczególnymi osobami leżą u podstaw różnic w ciśnieniu krwi oraz ryzyku ataku serca i udaru - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nature Genetics . Dwie duże..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...niedokrwiennego mózgu, powstawania skrzeplin krwi, a także podwyższa ciśnienie tętnicze i zmniejsza poziom tlenu we krwi. Im sztywniejsze tętnice, tym większe ryzyko chorób serca i udaru - podkreśla badaczka...

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 2

.. ...przemijającego ataku niedokrwiennego mózgu. Niestety u nas operują tą wade wyłącznie po przebytym udarze - u dorosłych bo w naszym roczniku nie wykrywano tej wady jeszcze jako dzieciom. To szkoda bo możnaby uniknąć wielu trudnych sytuacji gdyby jednak NFZ płącił za operowanie w pore..

Wypadanie płatka (syndrom Barlova)

.. ...chirurgiczne itp. Udar niedokrwienny mózgu – spowodowany zaczopowaniem tętnic mózgowych przez materiał zakrzepowy powstały na płatkach zastawki mitralnej ( bardzo rzadko ) Niewydolność krążenia Zaburzenia rytmu serca powrót Badania dodatkowe Badaniem w pełni diagnozującym i..

Koronarografia - czy to poważny zabieg?

.. ...www.kardiolo.pl - choroba niedokrwienna serca, koronarografia, angioplstyka, zawal serca. Tam jest wszystko opisane.Pozdr spójrz na moja wypowiedz z 30.04.br.Jestem po udarze nidokrwiennym mózgu.Jeśli interesuje Cie moja opinia i obecna sytuacja po tzw niby badaniu czyli koronarografii..

Koronarografia i niedokrwienie mózgu

.. ...koronarografii nastąpiło niedokrwienie mózgu i dokonał się udar niedokrwienny.Niedowład i afazja ustąpiły w następnych dniach, dlaczego do tego doszło?Dlaczego teraz kiedy chodzę odczuwam bóle jakby chory był żołądek szybko się męczę,jest 10 dni od zabiegu. Z podziękowaniem Jest to..

Niedomykalność zastawki mitralnej - Str. 2

.. ...zakrzepowo - zatorowa, niedokrwienie mózgu, stany zapalne naczyń, choroba niedokrwienna serca ... Bardzo uważnie należy rozważyć stosowanie tej metody antykoncepcyjnej u kobiet chorych na nadciśnienie. Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych zawsze powinno się odbywać pod kierunkiem..

Śluzak?

.. ...ciała jest wynikiem niedokrwienia mózgu. Wiem coś o tym, bo sama mam to za sobą. Owszem często jest to powikłanie przy chorobach serca. tak było w moim pzrypadku. Śluzak z tego co wiem często jest uważany za skrzeplinę, a to właśnie skrzepy powoduja wszelkiego rodzaju udary, zatory...

Migotanie przedsiomków - Str. 4

.. ...trafiłem na neurologię z niedokrwiennym udarem mózgu. Przyczyną był skrzep spowodowany migotaniami, który zablokował mi jakąś żyłkę do mózgu. Na całe szczęście nie nastąpił żaden paraliż u mnie, ale skutki udaru odczuwam cały czas ( 9 miesięcy po udarze ). Pokochać musiałem swój..

Wsteczna perfuzja mózgu

.. ...perfuzja mózgu - po udarze niedokrwiennym, kiedy po zatrzymaniu krążenia w tkance, jej martwicy - dochodzi do wtórnego ukrwienia niedotlenionych tkanek - z kolejną falą zaburzeń funkcjonowaniamózgu? stosowana np. przy operacjach tętniaka aorty wstępującej połączona z głęboką hipotermią a..

Operacja wymiany aorty wstępującej - Str. 3

.. ...roku doznałem udaru niedokrwiennego mózgu i przy okazji angio TK wykryto mi tętniaka aorty wstępującej bez rozwarstwień ( ówcześnie 46 mm ). Byłem pod stałą kontrolą lekarzy z kliniki w Zabrzu, m.in. prof.Przybylskiego ( angio TK co pół roku celem sprawdzenia wzrostu szerokości aorty )...

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 27

.. ...to powodować chwilowe niedokrwienie mózgu i utratę przytomności. Zdarza się to takżę u ludzi zdrowych i choć trwa bardzo krótko może spowodować jakiś uraz. Mój sąsiad stracił na chwilę przytomność jadąc samochodem. Nie muszę pisać, że skutki były bardzo poważne. Do Ireny! WPW jest..

Udar mózgu

.. ...podobniez przeszła udar niedokrwienny mózgu. Jka na swoje lata była bardzo sparwna, w tym w pełni umysłowo. 23 - go miała zawroty głowy, podobniez dwukrotnie się przewróciła, w tym byc może z ytrata świadomości. Kiedy przyjechałam i zobaczyłam jak jest słaba, że kącik ust lekko jej..

Udar mózgu - Str. 2

.. ...tez miał udar mózgu( niedokrwienny ) dokładnie 29.04.2009 ale NIE miała tyle szcześcia bo niestety 4.05.2009 zmarł,co chce napisać ,że tata pomimo tego że miał zamkniete oczy i prawie cały czas spał to mnie słyszał ponieważ pożegnał się ze mną, powiedział mi ostatni raz cześć i zasnoł na..

Udar mózgu - Str. 4

.. ...jaki to jest udar czy niedokrwienny czy krwotoczny jesli mialbys jakies pytanie moge podac maila . Mój tato w wieku 58 lat, dwa dni temu kiedy szykował się do pracy o 5:20 upadł, dostał udaru.We wtorek siedziałam z nim do 21. Płakał do 16 godziny... Lewa strona została sparaliżowana,..

Udar mózgu - Str. 5

.. ...codziennego chorych po udarze niedokrwiennym mózgu * chciałabym państwa poprosić o pomoc - wypełnienie ankiety dotyczącej właśnie tego zagadnienia. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Osobom, które wezmą udział w ankiecie mogę udostępnić wyniki moich badań. oto link do ankiety:..

Jak leczyć udar mózgu?

.. ...niedokrwiennym udarze mózgu miała dzine objawy - wciąz uskarązała sie na pieczenie stóp :( . Masaz stóp, nacieranie spirytusem salicylowym, maścią dla sportowców, moczenie w masażerze dawało tylko chwilowa ulgę...

Dwa zawały serca u 23-latka

.. ...pewnym wypadku. Miał niedokrwienie mózgu i leżał nieprzytomny kilka tygodni. Od tego czasu był pod obserwacją lekarzy. Musiał skończyć z większym wysiłkiem. Wczorajszy zawał znowu osłabił Jego serce. Był nieprzytomny całą noc. Nad ranem odzyskał przytomność. Jest nafaszerowany lekami ale..

Bypassy i udar mózgu

.. ...wyjśnienie. Przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca. Z powodu nasilonej miażdżycy obejmującej naczynia wieńcowe twój tata, M, miał wykonane bypassy. Miażdżyca jest chorobą obejmującą WSZYSTKIE tętnice w organizmie człowieka. Czyli, jeżeli ktoś ma nasiloną miażdżycę w..

Dalsze postąpienia po udarze mózgu

.. ...problemy z chorobami niedokrwiennymi układu krążenia mogą być przyczyną śmierci.Do tego niewydolność płuc,ma obrzęk i zbiera się jej wydzielina którą trzeba odsysać.Więc przypadki są bardzo podobne. Bardzo mi szkoda kiedy widzę jak ona się męczy ale coz można więcej zrobić?? Pozdrawiam..

Dalsze postąpienia po udarze mózgu - Str. 2

.. ...szpitala! Babcia miała udar niedokrwienny lewostronny, tzn. ma niewładną prawą część ciała. Na początku w szpitalu się krztusiła i zachłystywała teraz jest nieco lepiej i się nie krztusi, zahłystuje, ale jest b. słaba albo całymi dniami śpi i b. mało je i tylko..

Dalsze postąpienia po udarze mózgu - Str. 3

.. ...codziennego chorych po udarze niedokrwiennym mózgu * chciałabym państwa poprosić o pomoc - wypełnienie ankiety dotyczącej właśnie tego zagadnienia. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Osobom, które wezmą udział w ankiecie mogę udostępnić wyniki moich badań, proszę tylko po wypełnieniu..

Nieduży przepływ L-P przez PFO (ASD2)

.. ...wówczas dojść do udaru niedokrwiennego mózgu albo innego incydentu niedokrwiennego. Jak na razie niestety nie ma żadnych standardów postępowania z chorym z PFO. Co prawda łączy się jego występowanie z migreną, bezdechem sennym, ale nie ma na to niezbitych dowodów. Obecnie ( czerwiec 2009..

Niskie ciśnienie czy nerwy?

.. ...każde przewężenie, a niedokrwienie mózgu może prowadzić do omdlenia. pytałam Cię o uszy, bo ich zatkanie - jak u mnie - może być objawem zmiany - spadku - ciśnienia. czesc,napiszcie do mnie jesli ktos mial wlasnie takie ala omdlenia,zatkane uszy...uczice odretwienia,,,wrazenie ,ze cos..

Osłabienie, uczucie zimnych rąk - zapalenie serca?

.. ...sercowy, powoduje to niedokrwienie/niedotlenienie mózgu i przez to osłabienie. Dlatego zrobiłem te badania na serce. W morfologii niepokojącym może być tylko MCH - 33,0 pg ( norma 28 - 32 ), Monocyty - 4% ( norma 5 - 12 ) ASO - 200 ( norma do 200 ) CRP - 6 ( norma do 6 ) USG, EKG Echo..

Chwilowy, mijający paraliż rąk i nóg

.. ...czyli przejściowego niedokrwienia mózgu i wszystkie objawy zgadzają się z tym co wczoraj działo sie z moją mamą. Oczywiście nie wiem czy jest to ta choroba - mama sie uparła ze nie chce iść do lekarza. Chciałabym wiedzieć co to moze być za choroba, może u kogoś z was występowały podobne..

Nerwica? 19 lat

.. ...hipodensyjne ognisko niedokrwienne... W MRI wyszło: * W badaniu MR stwierdza się w lewej półkuli mózgu w ‘centrum semiovale’ dwukomorową 10mm zmianę płynową – lakuna lub torbiel. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mozgu, móżdżku i..

Po by-passach

.. ...zawału serca lub udaru niedokrwiennego mózgu. Jeśli jesteś zainteresowany mogę Ci pomóc mój e - mail ewa810@poczta.onet.pl Mąż miał by - passy w Szczecinie w październiku 2008. Od ponad 5 lat ma też migotanie przedsionków. Po operacji czuje się dobrze. * Migotka * jest nadal, nie..

Jak dział alkohol na układ krążenia.

.. ...puls. Ja mam kłopoty z niedokrwieniem mózgu.Czekając na swój termin u neurologa( miesiąc ) popijam sobie ( 50 g ) raz dziennie koniak i to rozszerza mi naczynia krwionośne.Bez tego bałabym się,że umrę.Takie mam objawy.Mrowienie twarzy,drżenie rąk i nóg, uczucie kłucia w głowie i całym..

Udar mózgu proszę pocieszcie chociaż...

.. ...tata zachorował na udar niedokrwienny z prawej strony, a z tego co wiem jest bardziej niebezpieczny niż z lewej. nie ruszał prawymi kończynami, nie mówił po moim języku, tylko wymyślał jakieś dziwne słowa, czasami śmiał się nie wiadomo z czego i nucił wesołe piosenki, ale przecież on..

Prawdopodobnie mam nerwice jak większość z was tutaj

.. ...stwierdzili ze mam udar niedokrwienny mózgu dlatego ten nie dowład.w późniejszych badaniach stwierdzono że przyczyną jest tętniak wrzecionowaty w mózgu.po konsultacjach lekarz oznajmił mi że nic sie nie da znim zrobić bo jest nietypowy i takie tam.Nie musze wam pisac co przezywałem w tym..

Czy to mógł być niedokrwienny udar mózgu?

.. Moja babcia 86 lat sprawna, wszystko sama potrafila zrobic,wiadomo ze byla coraz slabsza ale byl ok . nagle 5 tyg zaczely sie wymioty, biegunka, lekarz powiedzial ze pewnie grypa jelitowa, babcia poszla do domu, lezala, mama byla caly czas przy niej, minal tydzien a bylo gorzej, okropne badania krwi, trafila..

Udar mózgu niedokrwienny z sparaliżowaną lewą połową

.. ...już że jest to udar niedokrwienny z sparaliżowaną lewą połową .Nie rusza lewą nogą i ręką. Mówi trochę słabo i ma problem z oczami ale widzi i poznaje osoby Jak nie śpi jest przytomna mówi że boli ją głowa i że chce do domu. Lekarze mówią tylko że trzeba powtórzyć tomgrafię bo przy..

Czy to udar mózgu? po zawale i zakrzepie w stencie

.. ...obustronna zaawansowana niedokrwienna neuropatia .Jednak po ponad roku wzrok się poprawił.Nie widzi dobrze,ale może się samodzielnie poruszać.Ale nie stało się to samo.Cały czas odżywianie obniżające cholesterol,codzienne ćwiczenia [jest w dobrej kondycji fizycznej,a także..

Nie wiem na co choruję ?

.. ...potrzebujących.A jeżeli te ataki to niedokrwienie mózgu?Istnie coś takiego co nazywa się anemią,a bardziej swojso niedokrwistością,wcale się przy tym nie upieram.że to właśnie to.W takiej sytuacji sięgnąłbym po zioła * * krwiotwórcz * * ,pił więcej wody i jadłbym owoce i jarzyny w ilości..

Problemy życia codziennego chorych po udarze niedokrwiennym mózgu

.. ...codziennego chorych po udarze niedokrwiennym mózgu * chciałabym państwa poprosić o pomoc - wypełnienie ankiety dotyczącej właśnie tego zagadnienia. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Osobom, które wezmą udział w ankiecie mogę udostępnić wyniki moich badań. oto link do ankiety:..

Prosze o porade udar mózgu

.. ...rokowania. Po udarze niedokrwiennym szanse na powrót do jako takiej sprawności są duże i zależą od ogólnego stanu zdrowia przed udarem,wieku,motywacji itd. Mam pewne doświadczenia z udarami , w opisanej sytuacji nie będę ukrywał , nie jest dobrze . Rokowania są niepewne . Przepraszam..

Niskie ciśnienie krwi ???

.. ...metaboliczny, rozpoznaną chorobę niedokrwienną serca lub miażdżycę tętnic obwodowych, przebyty udar mózgu to ciśnienie twoje powinno być około 120/80. witam, dzieki za twoje opinie - czyli takie nieskie cisnienie jest ok ? hmm a ja sie wtedy tak sobie czule, taki pijany itp... a co z..

Czy bajpasy mają sens?

.. ...niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ketoprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia ( np...