Niedorozwój

Hipoplazja

.. Termin hipoplazja jest w zasadzie rozpoznaniem patomorfologicznym. Oznacza niedokończenie tworzenia się narządu. Wiąże się najczęściej z zmniejszona ilością komórek danej struktury i z upośledzeniem funkcji narządu. Przyczynami hipoplazji mogą być czynniki teratogenne, czyli uszkadzające płód. Zjawisko może..