Niedotlenienie

Niedotlenienie

.. Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili. Stan taki może wiązać się z nieprawidłowościami dotyczącymi naczyń doprowadzających krew do danego obszaru, narządu ( mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie..

Niedotlenienie serca

.. Niedotlenienie serca wiąże się głównie z wydolnością naczyń wieńcowych serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji energetycznych ( głównie glukoza ) ulega nieodwracalnym uszkodzeniom już po 4 minutach. Prawidłowe ukrwienie mózgu nie zawsze oznacza, że organ ten otrzymuje odpowiednią ilość..