Niedrożność naczyń

Stenty powlekane lekami lepsze od metalowych w zapobieganiu restenozie

Stenty powlekane lekami lepsze od metalowych w zapobieganiu restenozie

.. ...bezpieczniejsze. Przewlekła niedrożność naczyń wieńcowych. Przewlekła niedrożność naczyń wieńcowych jest jedną z trudniejszych do leczenia zmian naczyń krwionośnych okalających serce. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom oraz zaawansowanej technice przewlekłą niedrożność naczyń wieńcowych..