Niepożądane

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...nerek i inne. Działania niepożądane stosowania ACE - inhibitorów. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych inhibitorów konwertazy zalicza się: suchy, uciążliwy kaszel wywołany zwiększeniem stężenia bradykininy we krwi, bóle głowy, niedociśnienie, wysypka, uczucie zmęczenia...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...przedawkowanie i objawy niepożądane wpływają na układ krążenia to np. lindan ( Jacutin ) lek przeciwpasożytniczy mogący wywołać hipotonię. Choroby psychiatryczne również mogą manifestować się objawami ze strony układu sercowo - naczyniowego. W psychiatrii wykorzystuje się szereg..

Statyny

Statyny

.. ...statyn. Statyny są zazwyczaj dobrze tolerowane jednak mogą pojawić się bóle brzucha, wzdęcia, bóle mięśniowe, zaburzenia czucia; odnotowano sporadyczne przypadki rabdomiolizy ( rozpad mięśni szkieletowych )...

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...przeciwbólowych. Działania niepożądane: pacjenci skarżą się głównie na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, wysypkę.Może nasilać objawy astmy oskrzelowej. Przykładowe preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy: Aspirin, Aspiryna, Acard, Acesan, Bestpirin i inne. Tiklopidyna...

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zawroty głowy, zaparcia, uczucie zmęczenia, bradykardia - zwolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę. Przykładowe preparaty: Isoptin ( werapamil ), Oxycardil ( Diltiazem ), Amlopin ( amlodypina )...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...konwertazy dają działania niepożądane, niewydolność serca, nefropatia cukrzycowa, kardiomiopatia. Działania niepożądane antagonistów receptorów angiotensyny II. niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, szczególnie po pierwszych dawkach preparatu, kaszel, uczucie kołatania serca. Przykłady..

Alprazolam (Afobam, Alprozomerck, Neurol, Xanax, Zomiren)

.. ...znacznie nasilić działania niepożądane benzodiazepin. Do najistotniejszych działań niepożądanych, pomijając ryzyko uzależnienia, należą efekt z odbicia i depresja układu oddechowego. Układ GABA jest jednym z głównych układów hamujących ludzkim mózgu, pod jego wpływem znajdują się między..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...powodują cofanie się niepożądanych zmian w mięśniu sercowym, wywołanych nadciśnieniem tętniczym ( remodeling serca ). Jak wszystkie leki obniżające ciśnienie ( leki hipotensyjne ), również ACE - I mogą obniżać ciśnienie w nadmiernym stopniu, powodując złe samopoczucie, zawroty głowy czy..

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...możliwe są pewne działania niepożądane. Mogą wystąpić ortostatyczne spadki ciśnienia. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leków antyarytmicznych i przeciwdepresyjnych z opisywanej grupy, możliwe jest wystąpienie zaburzeń rytmu. Clomipramina i inne podobne leki mogą..

Atenolol

.. ...są pozbawione działań niepożądanych wynikających z jednoczesnego blokowanie receptorów beta 2 ( na przykład skurcz oskrzeli, niebezpiecznego szczególnie u astmatyków ). Mogą natomiast w sposób nadmierny hamować układ bodźcoprzewodzący serca i doprowadzić do bradykardii ( częstość serca..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...innymi zaburzenia rytmu serca o charakterze bloków przewodzenia, skurcz oskrzeli i duszność ( szczególnie niebezpieczne u astmatyków ), impotencja, zawroty głowy i nadmierne spadki ciśnienia tętniczego...

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...migotania komór. Działania niepożądane mogą dotyczyć zjawisk elektrofizjologicznych w sercu. Stosowanie amiodaronu wiąże się z ryzykiem wystąpienia bradykardii ( rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę ) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...snu. Są to działania niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy betaadrenolityków. Betaloc to handlowa nazwa preparatu zawierającego metoprolol. Inne preparaty zawierające metoprolol dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL ( także w..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...ma niewiele działań niepożądanych. Leki przeciwdepresyjne starszej generacji, poza hamowaniem wychwytu zwrotnego serotoniny, wpływały również na stężenie domapiny, noradrenaliny, wiązały się z receptorami dla histaminy i acetylocholiny - brak wybiórczości powodował liczne efekty uboczne..

Fenylbutazon (Butapirazol)

.. ...leczeniu dny moczanowej. Działania niepożądane są wspólne dla całej grupy NLPZ. Fenylbutazon może wywołać uszkodzenia szpiku kostnego. Butapirazol to nazwa handlowa preparatu zawierającego fenylbutazon...

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...tego typu działaniami niepożądanymi. Jako lek antyarytmiczny satalol może mieć działanie paradoksalne, proarytmiczne. Podobnie jak w przypadku amiodaronu, w czasie stosowania sotalolu istnieje ryzyko wystąpienia torsady. Preparaty zawierające sotalol dostępne w Polsce ( za indexem leków..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...serca czy jako działanie niepożądane niektórych leków antyarytmicznych itd. Blok lewej odnogi jest częstszy niż prawej. Brak synchronizacji w pracy komór może powodować lub pogłębiać już istniejącą niewydolność serca. Blok odnogi może również przejść w całkowity blok przedsionkowo -..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...Ewentualne poważne działania niepożądane diltiazemu występują głównie w przypadku przedawkowania: nadmierny spadek ciśnienia tętniczego, bradykardia lub zaburzenia rytmu serca w postaci bloków przewodzenia. Po terapeutycznych dawkach mogą zdążyć się bóle i zawroty głowy oraz zaburzenia..

Tianeptyna (Coaxil)

.. ...zawroty głowy, dolegliwości żołądkowa - jelitowe, drżenia i bóle mięśni. Nie wolno łączyć tianeptyny z lekami z grupy inhibitorów enzymu MAO. Coaxil to nazwa handlowa preparatu zawierającego tianeptynę...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...nadmierne spowolnienie rytmu serca i ryzyko wystąpienia bloków przewodzenia. Inne preparaty zawierające werapamil dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens...

Indapamid (Ipres long)

.. ...lewej komory. Działania niepożądane indapamidu to przede wszystkim zaburzenia elektrolitowe wynikające z mechanizmu działania leku ( hipokaliemia, hiponatremia ). Lek może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, stąd możliwe są napady dny moczanowej u ludzi cierpiących na tą chorobę...

Hydroksyzyna (Hydroxyzinum, Atarax)

.. ...uciążliwy świąd. Efekty niepożądane hydroksyzyny są raczej łagodne, niegroźne i szybko ustępują. Dokuczliwe może być uczucie suchości w ustach. W czasie przyjmowania hydroksyzyny nie wolno spożywać alkoholu. Należy również pamiętać, że lek ten może upośledzać szybkość reakcji - w czasie..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...występowania efektów niepożądanych. Najważniejszym efektem niepożądanym jest możliwość hipokaliemii i wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Torasemid rzadko prowadzi do tak znacznych spadków stężenia potasu, jest jednocześnie kilkakrotnie silniejszym lekiem od furosemidu - innego..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...aldosteron ( RAA ). Działania niepożądane, poza zawsze możliwymi reakcjami alergicznymi, ograniczają się głównie do nadmiernych spadków ciśnienia i ich konsekwencji ( zawroty głowy, omdlenia, u pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest także wystąpienie bóli wieńcowych, itd ). Ciekawym..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...wachlarz możliwych działań niepożądanych niż leki niewybiórcze. Pierwsze działanie antydepresyjne fluwoksaminy pacjent odczuwa już po tygodniu stosowania leku. Efekty uboczne to miedzy innymi hipotonia ortostatyczna, bóle i zawroty głowy, tachykardia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe...

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...stosowanie ziołowych preparatów w czasie terapii innymi antydepresantami bez wiedzy lekarza prowadzącego. Deprim ( Deprim forte ) to handlowa nazwa ziołowego preparatu zwierającego wyciąg z dziurawca...

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...Istotnymi działaniami niepożądanymi jest możliwość uszkodzenia wątroby lub mięśni. W czasie terapii statynami należy raz na jakiś czas kontrolnie oznaczać poziom enzymów wątrobowych ( ASPT, ALT ). Każde nasilone bóle mięśniowe lub uczucie męczenia się mięśni należy zgłosić do lekarza...

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. ...Leku nie należy stosować przy współistniejącej niewydolności nerek lub/i wątroby. Preparaty zawierające trimetazydynę dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Metazydyna, Preductal, Trimetaratio...

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...jelitowymi w ramach działań niepożądanych możliwe jest wystąpienie znacznego spadku ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób stosujących jednocześnie leki diuretyczne lub odwodnionych z innych przyczyn. Obserwuje się również zapalenia zatok przynosowych w czasie terapii lekami z grupy..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...ewentualne objawy wynikające z szczątkowego wpływu na receptory beta 2. Preparaty zawierające betaksolol dostępne w Polsce ( za idnexem leków MP 2007 ): Locren ( Lokren ), Betabion, Betoptic, Optibetol...

Klarytromycyna (Fromilid, Klacid, Klabax, Klabion, Klarmin, Lekoklar, Taclar)

.. ...miękkich. Działania niepożądane antybiotyków makrolidowych to głównie zaburzenia ze strony układu pokarmowego oraz reakcje uczuleniowe. Możliwe jest wystąpienie przemijających zaburzeń słuchu oraz przebarwień zębów. Z punktu widzenia kardiologii, istotna jest możliwość wystąpienia..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...wskazania oraz działania niepożądane. Spośród tych drugich wspólne dla wszystkich i najbardziej paradoksalne jest zjawisko proarytmii - zdolność leku do potencjalnego wywoływania zaburzeń rytmu. Z tego powodu, jeśli jest to tylko możliwe, dąży się do wyeliminowania przyczyn zaburzeń..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...występować jako działanie niepożądane niektórych leków nasercowych. Objawy zespołu tachy - brady to zwykle napadowe utraty przytomności. W lżejszych postaciach: zawroty głowy, uczucie nierównego bicia serca, zmniejszenie tolerancji wysiłku. Jeśli nie jest możliwe wyeliminowanie przyczyny..

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

.. ...pojawić się jako działanie niepożądane niektórych leków. Leczenie polega na eliminacji przyczyny, jeśli jest możliwe doszukanie się jej, oraz na unikaniu zimna ( rękawiczki ) i bezwzględnym zaprzestaniu palenia. Początkowo, pomiędzy atakami, palce wyglądają prawidłowo. Z czasem jednak,..

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...większa dawka, tym większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego dawki leków dobiera się indywidualnie w każdym przypadku, stosując najniższa dawkę skuteczną ( czyli dającą porządny efekt )...

Propranolol

.. ...bólom głowy. Do działań niepożądanych propranololu należą nadmierne obniżenie ciśnienia i nadmierne spowolnienie akcji serca ( hipotonia ortostatyczna i bloki przewodzenia ). Podczas stosowania leku niektórzy odczuwają zawroty głowy, mdłości. U mężczyzn możliwe są zaburzenia potencji...

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...zawierające kwas acetylosalicylowy ( za indexem leków MP 2007 ): Acard, Acesan, Alka - Seltzer, Aspiryn, Bestpirin, Cardiopiryn, Encopiryn, Laspal, Proficar, Polocard, Polopiryna, Salpirin, Upsarin 325...

Medazepam (Rudotel)

.. ...wystąpienia działań niepożądanych, wśród nich najniebezpieczniejszego – wystąpienia bezdechu. Benzodiazepiny działają anksjolitycznie ( przeciwlękowo ), przeciwdrgawkowo, nasennie oraz relaksacyjnie w stosunku do mięśni gładkich. W przypadku medazepamu najwyraźniej jest zaznaczone..

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...powodować przyspieszenie akcji serca jako odruch na chwilowy spadek ciśnienia. Preparaty zawierające winpocetynę dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton...

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...najistotniejszych działań niepożądanych klasycznych beta - blokerów - działaniu kurczącemu na naczynia obwodowe. Karwedilol jest jednym z czterech, obok nebiwololu, metoprololu, i bisoprololu, leków z grupy beta - blokerów zarejestrowanych do leczenie niewydolności serca. Inne główne..

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. ...bardzo poważne działanie niepożądane benzodiazepin, występujące zwykle po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym stosowaniu leków z tej grupy i spożywaniu alkoholu ). Nie zaobserwowano dotychczas zjawiska tolerancji na buspiron, to znaczy sytuacji, w której organizm przyzwyczaja się do..

Sulpiryd

.. ...Z istotnych działań niepożądanych sulpirydu należy wymienić ortostatyczne spadki ciśnienia, zaburzenia ruchowe o postaci podobnej do choroby Parkinsona ( polekowy zespół pozapiramidowy ) oraz trudności w zasypianiu. U mężczyzn może wystąpić ginekomastia ( powiększenie gruczołów..

Senność

Senność

.. ...być również działaniem niepożądanym wielu leków, nie koniecznie leków nasennych. Uczucie ciągłego zmęczenie i senności utrzymujące się przez długi czas i bez żadnej uchwytnej przyczyny może być jednym z objawów depresji lub dystymii. Jeśli więc uczucie senności wydaje nam się..

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...spowodowane działaniami niepożądanymi niektórych leków neurologicznych. Zaburzenia tego typu obserwuje się czasem w trakcie przyjmowania leków na chorobę Parkinsona oraz preparatów z grupy neuroleptyków ( leki stosowane miedzy innymi w terapii schizofrenii ). Najczęściej spotykaną..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...potencjalnym działaniem niepożądanym jest wystąpienie krwawienia lub krwotoku. Lek może także powodować biegunkę, bóle brzucha i niestrawność. Przed planowymi zabiegami chirurgicznymi należy rozważyć odstawienie leku, jeśli jego stałe przyjmowanie nie jest bezwzględnie konieczne. Nie ma..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...się z równymi objawami niepożądanymi takimi jak zaburzenia snu, niepokój i zawroty głowy, drżenia mięśni, suchość w jamie ustnej. Terapia musi być prowadzona ściśle według zaleceń lekarza, szczególnie jeśli chodzi o inne, przyjmowane w tym samym czasie, leki. Preparaty zawierające..

Wenflataksyna (Efectin, Velafax, Velaxin, Venlectine)

.. ...leku. Wśród działań niepożądanych należy podkreślić możliwość wystąpienia impotencji, zaburzeń ejakulacji i innych funkcji seksualnych. Możliwe jest także wystąpienie drżeń i drgawek ( rzadziej po preparatach o wydłużonym działaniu ). Lek wpływa negatywnie na szybkość reakcji, nie należy..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...acenokumarolu ). Działania niepożądane związane z nodraparyną to przede wszystkim krwawienia i krwotoki. Możliwe jest także wystąpienie małopłytkowości zagrażającej ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia do DIC włącznie. Jest to jednak rzadko spotykane powikłanie, nie mniej spadek wartości..

Mianseryna (Deprexolet, Lerivon, Mianserin, Miensemerck, Norserin)

.. ...depresyjnych. Do działań niepożądanych mianseryny należą miedzy innymi drżenia i akatyzja ( zespół niespokojnych nóg ). Najczęściej sprowadzają się jednak do nadmiernego uspokojenia i senności pojawiającej się na początku leczenia i mijającej z czasem. Możliwe jest także wystąpienie..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...skurcz naczyń, działanie niepożądane tej grupy leków ). Acebutolol zmniejsza szybkość przewodzenia impulsów w układzie bodźco - przewodzącym serca, zwalnia tym samym jego rytm i zmniejsza pojemność minutową. Jest to sercowa składowa wpływająca na wysokość ciśnienia tętniczego, w ten..

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...licznymi działaniami niepożądanymi. Inhibitory monoaminooksydazy ( inh. MAO - A lub MAO - B ) - to substancję hamujące aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie neurotransmiterów. Pośrednio prowadzą więc do wzrostu ich stężenia. Tą grupę leków należy stosować wyjątkowo ostrożnie,..

Diuretyki (leki moczopędne)

.. ...leków tiazydowych: hydrochlorotiazyd, indapamid. Działania niepożądane diuretyków to przede wszystkim możliwość odwodnienia organizmu i niebezpieczne zaburzenia elektrolitowe, szczególnie hipokaliemia...

Polipragmazja

Polipragmazja

.. ...przewidzieć efekt wzajemnego hamowania i aktywowania metabolizmu. Stężenie substancji czynnych poszczególnych leków ulegają przez to nieraz znacznym zmianom, co sprzyja występowaniu działań niepożądanych...

Lindan (Jacutin)

.. ...bardzo poważne działania niepożądane - od wymiotów, biegunki i duszności, przez drgawki, hipotonię, uszkodzenie wątroby i szpiku, nawet śmierć. Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku u dzieci. Jacutin to handlowa nazwa preparatu zwierającego lindan ( na podstawie..

Jaskra

Jaskra

.. ...zwichnięciu soczewki. Niektóre leki mogą wywoływać jaskrę - jest to np. możliwe działanie niepożądane długotrwałej terapii sterydowej. Wtórna jaskra może także rozwinąć się na tle retinopatii cukrzycowej...

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...brzucha i bóle głowy. Przy jednoczesnym przyjmowaniu statyn dołączyć mogą się objawy niepożądane charakterystyczne dla tej grupy leków. Preparat dostępny w Polsce: Ezetrol ( za Indexem Leków MP 2007 )...

Fibraty

.. ...statyn, zwiększa to jednak ryzyko wystąpienia działań niepożądanych obu tych grup. Przykłady fibratów: fenofibrat ( Lipanthyl, Fenoratio, Apo - Feno ), ciprofibrat ( Lipanor ) ( za Indexem Leków MP 2007 )...

Cholestyramina (Vasosan)

.. ...przyswojenie i prawidłowe działanie. Najczęstszym działaniem niepożądanym cholestyraminy są zaparcia. Vasosan to handlowa nazwa leku zawierającego cholestyraminę ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Akarboza (Glucobay)

.. ...która nasila działania niepożądane leku: wzdęcia, bóle brzucha, gazy i biegunki. Przy prawidłowej diecie dolegliwości te ustępują po około tygodniu stosowania leku. Akarbozę można łączyć z pochodnymi sulfonylomocznika oraz z insuliną. W przypadku wystąpienia hipoglikemii z uwagi na inne..

Glimepiryd (Amaryl)

.. ...Najpoważniejszym działaniem niepożądanym glimepirydu, dotyczącym większości leków przeciwcukrzycowych, jest możliwość wystąpienia hipoglikemii. W pierwszych dniach przyjmowania glimepirydu mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Z uwagi na możliwość hematologicznych i hepatologicznych efektów..

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...Najczęstszym objawem niepożądanym wywoływanym przez doksazosynę jest ortostatyczny spadek ciśnienia. Mogą występować zawroty głowy, bardzo rzadko omdlenia. Czasem występują zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Bardzo rzadkim działaniem niepożądanym jest nietrzymanie moczu. Preparaty..

Iwabradyna (Procoralan)

.. ...i częstym działaniem niepożądanym leku są zaburzenia widzenia w postaci przemijającego wrażenia widzenia silnego światła. Iwabradyna może także wchodzić w liczne interakcje z innymi lekami. Alternatywnym rozwiązaniem dla chorych z przeciwwskazaniami i wskazaniami do stosowania..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...może wywołać działanie niepożądane takie jak bóle i zawroty głowy, koszmarne sny, depresje oraz zaburzenia rytmu o charakterze bradykardii i bloków przewodzenia. Nebiwolol stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwykle łączony z innymi lekami hipotensyjnymi ( ACE - I, diuretyki )...

Milrynon (Corotrope)

.. ...najistotniejsza jest możliwość wywołania poważny zaburzeń rytmu, w tym częstoskurczu komorowego i torsady. Corotrope to handlowa nazwa preparatu zawierającego milrynon ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...krwi. Byłby to efekt niepożądany, ze względu na udział tych struktur w procesach krzepnięcia krwi. Zdaniem autorów pracy, dowodzi to, że trombopoetyna chroni serce niezależnie od wpływu na produkcję płytek krwi. Z naszych badań wynika, że trombopoetyna chroni mięsień sercowy w..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...Filipiak. Za najważniejsze niepożądane działanie leku prof. Filipiak uznał bradykardię, czyli spadek akcji serca poniżej 50 u niektórych pacjentów. Jak ocenili kardiolodzy obecni na konferencji, praca ta wskazuje że iwabradyna może być wykorzystana na szeroką skalę w leczeniu osób z..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...skuteczności i silnych, niepożądanych działaniach ubocznych, trudności z ustaleniem jednoznacznych przyczyn choroby ) i niefarmakologiczne ( np. stała elektrostymulacja, ablacja przezskórna prowadząca do likwidacji zbędnych szlaków elektrycznych w sercu poprzez działanie prądem o..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...niepokojące działania niepożądane .. Mam pytania, czy taki częstoskurcz może byc niebezpieczny dla życia w moim wieku, gdy pojawia sie tak szybko i tak samo szybko odchodzi ( pojawia sie ZAWSZE przy wyskoku, czy jakimś szybkim ruchu )?? aha powiem jeszcze że przy częstoskurczu nie mam..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 3

.. ...ewentualnych skutków niepożądanych ( np. wypalenie zdrowej części mięśnia sercowego i konieczność wszczepienia rozrusznika, przebicie worka osierdziowego, krwiaki, oderwanie się płytki miażdżycowej w trakcie wprowadzania elektrody, można o tym poczytać w fachowych książkach dla lekarzy )..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 57

.. ...t.zw. trudne punkty niepożądanego przepływu impulsów elektrycznych zostały wyeliminowane. Zwracam uwagę także na lekarzy przygotowujących do zabiegów ablacji i na ich opiekę nad pacjentem po zabiegu,szczególnie gdy ktoś ma inne choroby. Ja np. mam niedoczynność tarczycy oraz problemy z..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...niepokojące działania niepożądane .. Mam pytania, czy taki częstoskurcz może byc niebezpieczny dla życia w moim wieku, gdy pojawia sie tak szybko i tak samo szybko odchodzi ( pojawia sie ZAWSZE przy wyskoku, czy jakimś szybkim ruchu )?? aha powiem jeszcze że przy częstoskurczu nie mam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 70

.. ...miały zadnych działan niepożądanych. One są tylko na receptę, choć nie są jakimś groźnym lekiem: ) 4. Gdy musisz wsiąść do autobusu, albo masz ściśnięte gardło i czujesz jakbyś miała zamiar zwymiotować, kup sobie hallsa - tego super mocno miętowego ( czarnego ) i ssij go. Mentol rozluźni..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 691

.. ...pisze, ( w działaniach niepożądanych ) że w rzadkich przypadkach mogą wystąpić obiawy niepokoju...? Boje się że jak wezmę ten lek, to mój lęk przez to moze się powiększyć, zamiast pomniejszyć. Czy ktoś to brał? Napiszcie mi coś o tym leku? wiekszosc lekow, ktore oddzialywuja na mozg,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 708

.. ...nie odczułam żadnego niepożądanego uczucia wszedł jak śliwka w kompot bez specjalnych reakcji. Natomiast z wyjściem było gorzej. tak więc reakcje sa rózne organizmu. Jeżeli ktoś ma grupę krwi A lub B spróbujcie zażywać Witaminę B12 ( metylokobalamina )1 - 3 mg dziennie koniecznie rano...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 775

.. ...zwanych * działaniach niepożądanych * tylko do jakiego czasu one mogą sie utrzymywać? męczy mnie to strasznie i już mam dość tej chorby czuje się wobec niej bezsilna momentami :/ do bubuu88 wiesz wydaje mi sie ze pewnie z tydzien gora dwa takie cos bedzie utrzymywalo ,chociaz ja nie..

Chelatacja - Str. 16

.. ...hypomagnezemia. Objawy niepożądane: Uszkodzenie nerek o obrazie klinicznym do zespołu nerczycowego, krwiomocz, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, ogólne osłabienie, uczucie zmęczenia, skurcze mięśni. Przy szybkim podawaniu pozajelitowym może wystąpić hypokalcemia. Wapń wydalany..

Chelatacja - Str. 19

.. ...poniewaz zwykle mi marzły. Niepożądanym efektem ubocznym jest delikatne pieczenie w okolicach żyły pod koniec wlewu, które zanikło całkowicie po kilku minutach od zakończenia wlewu. Pozdrawiam Sławek Sławku - a co potem, po chelatacji? W jaki sposób masz zamiar pomagać swojemu zdrowiu?..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...leki, mają mało działań niepożądanych. Są preparaty wysoko wybiórcze nie wpływające na inne narządy ( głównie oskrzela ). Niestety czasem leki mogą nasilać ektopię ponieważ zwalniają częstość rytmu i wtedy skurcze dodatkowe mają niejako więcej czasu żeby się pojawić. Tak jest np. w..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 10

.. ...przeczytałam ulotki ze skutkami niepożądanymi, to się przeraziłam. Czy ktoś zażywa może te leki? Jak się po nich czujecie? Jak długo można je brać? Czeka mnie ablacja. Panicznie się boję zwłaszcza, że moja droga dodatkowa jest po lewej str. blisko aorty. To podobno niedobrze. Czy ktoś ma..

Szybkie tętno - Str. 11

.. ...nie odczuwam żadnych niepożądanych objawów ( bóle głowy, kołatanie serca, zle samopoczucie, osłabienie, mroczki przed oczami itp. )Czy samo wysokie ciśnienie i tetno to już objawy WPW? Witajcie. Rzucila mi sie w oczy nazwa PROPRANOLOL Od wielu lat mam problem z szybkim biciem serca i..

Propranolol - Str. 4

.. ...u mnie żadne objawy niepożądane nie wystąpiły, po spożyciu alkoholu również nie zauważam żadnych niepokojących objawów. Drżenie minęło, nie od razu, po co najmniej roku stosowania. Czasem wraca najczęściej w sytuacjach stresujących, ale wtedy przeważnie wystarczy kilka głębszych wdechów..

Miała być nerwica a jest WPW

.. ...przeczytałam ulotki ze skutkami niepożądanymi, to się przeraziłam. Czy ktoś zażywa może te leki? Jak się po nich czujecie? Jak długo można je brać? Czeka mnie ablacja. Panicznie się boję zwłaszcza, że moja droga dodatkowa jest po lewej str. blisko aorty. To podobno niedobrze. Czy ktoś ma..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 23

.. ...mialam trochę dzialan niepożądanych,ale teraz jest dobrze.Leki mnie nie otępiają i dobrze sie po nich czuję,tylko czasem gdy mam bardziej stresową sytuację to jakby dzialają trochę mniej i mam czasem lęki,ale rzadko to sie zdarza,w ten piątek mam kontrolną wizytę u psychiatry więc..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 8

.. ...6662813,dziękuję. A co z niepożądanymi wyładowywaniami, burzami elektrycznymi??? Ma je ktoś? Witam.Od 4 miesięcy mam wszczepiony ICD.Jak z tym żyć,czego unikać .Czy na codzień czuć jak on sie włańcza bo ja nic nie czuje.Czy to normalne?Proszę o kontakt GG 3066047 lub katpok3@wp.pl mam..

Kardiolodzy na temat chelatacji

.. ...żadnych komplikacji i niepożądanych efektów! pozdrawiam Panie dr prowadze chelatacje od 4 lat nie jestem lekarzem tylko wlascicielem przychodni pierwszym na ktorym to zastosowalismy byl moj tato 80 letni lekarz ktory mial zatkane tentnice doglogowe w 87% mdlal po wychyleniu glowy do tylu..

Do tych którym pomogły betablokery!

.. ...występują takie objawy niepożądane. ja po prostu mam pecha co do leków. popytajcie może warto.pozdrawiam Też miałem takie objawy że jak zacząłem brać betablocker ( Betaloc ZOK ) w pierwszy dzień czułem się bardzo źle miałem zawroty głowy lęki potem już tylko było lepiej. Bardzo ładnie..

Dodatkowe skurcze - Str. 251

.. ...nieskuteczne, dają objawy niepożądane czasem z innych względów - rozważa się leczenie inwazyjne metodą ablacji. http://www.arytmiaserca.pl/dodatkowe - skurcze - komorowe - t16.html On tu pisze, zę beta blokery są na skurcze...ja juz ma metlik w głowie...A do czego moga mmoje trigeminie..

Dodatkowe skurcze - Str. 252

.. ...nieskuteczne, dają objawy niepożądane czasem z innych względów - rozważa się leczenie inwazyjne metodą ablacji. Pojedyncze skurcze dodatkowe ma każdy człowiek i nie ma sensu ich leczyć gdy są incydentalne ( leczenie jest gorsze od * choroby * ). Gdy wchodza w tysiące i przeszkadzają..