Niestabilna choroba wieńcowa

Wstrząs kardiogenny

.. ...funkcji wyrzutowej. niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca zapalenia mięśnia sercowego niedomykalność ujść tętniczych kardiomiopatia przerostowa leki kardiodepresyjne ( inotropowo ujemne ) zwężenie ujść tętniczych zator tętnicy płucnej zaburzenia rytmu ( bradyarytmie ) Leczenie..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...profilaktyka zawału w niestabilnej chorobie wieńcowej, prewencja restenozy po angioplastyce naczyń wieńcowych ( balonikowanie, PTCA ). Działania niepożądane leku: główne skargi zgłaszane przez pacjentów to bóle brzucha, nudności i biegunka.Czasami występuje także wysypka. Przykładowe..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...jako powikłanie zawału; niestabilna choroba wieńcowa; powikłania zawału - ostra pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u chorych oczekujących na transplantację serca. Przeciwwskazania kontrapulsacji. niedomykalność aortalna;..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...stabilna, dusznica ) Niestabilna choroba niedokrwienna serca ( Angina pectoris instabilis ) Zawał serca ( Infarctus cordis ) Nagły zgon sercowy Przyczyny choroby niedokrwiennej serca. Organiczne zmiany w tętnicach wieńcowych. najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca,..

Interpretacja koronarografii

.. ...pacjent z rozpoznaniem niestabilnej choroby wieńcowej, będący po zawale serca ściany dolnej i tylnej, leczony PTCA w PTW został przyjęty do kliniki z powodu zaostrzenia przewlekłej choroby wieńcowej ( CCS II/III ). W ekg RZM 78/min, lewogram, obniżenia odcinak ST w odprowadzeniach V2 -..

Bypassy i udar mózgu

.. ...). Czasami chory ma niestabilną chorobą wieńcową, potrzebuje pilnej operacji, w badaniu wychodzą zwężenia tętnic szyjnych - chory informowany jest o podwyższonym ryzyku udaru mózgu i konieczności pilnej operacji bypassów. Decyzję podejmuje chory. Acha, i jeszcze jedno - chory ze..