Niewydolność krążenia Nyha 2

Kardmiopatia rozstrzeniowa z utrwalonym trzepotaniem przedsionków

.. ...przedsionków w okresie niewydolności krążenia 3/4 stopnia NYHA. POCHP. Wysłaliśmy jego wyniki do kardiologów w innym mieście,niestety nie zdążyli ich skonsultować. Chciałam spytać,czy te wyniki były aż tak złe i czy Mmożna było jeszcze coś zrobić żeby go ratować. Oto one:Pacjent 63 lata...

Stenty a ból ręki

.. ...migotanie przedsionków,niewydolność krążenia 4/3 klasa wg NYHA. Niedomykalność zastawki mitralnej 3stopnia.Choroba niedokrwienna serca. Cechy niewydolności krążenia płucnego.Po 12 dniach wyszedł do domu,brał leki,po kilku dniach zaczął się męczyć najpierw przy chodzeniu,a po następnych..