Niewydolność

Niewydolność serca

.. Niewydolność serca ( niewydolność krążenia, Insufficiaentia cordis ( circulatoriae ) ) jest to zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem mięśnia sercowego. O niewydolności mówimy gdy pojemność minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju...

Przewlekła niewydolność serca

.. Przewlekła niewydolność serca ( CHF ) jest zespołem klinicznym, wywołanym najczęściej przez dysfunkcję lewej komory, cechującym się objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie zdaje..

Kardiomiopatia przerostowa

.. Kardiomiopatia przerostowa ( hypertrophic cardiomyopathy, HCM ) oznacza idiopatyczny lub pierwotny przerost mięśnia serca ( wzrost masy mięśniowej komór bez zwiększenia wymiarów ich jam ), który anatomicznie charakteryzuje się asymetrycznym przerostem przegrody. Jednak nie wszyscy pacjenci dotknięci chorobą..

Frakcja wyrzutowa

.. ...transplantacji serca. Niewydolność serca. Niewydolność serca może być przewlekła, wywołana nadciśnieniem tętniczym, kardiomiopatią czy chorobą niedokrwienną serca. Niewydolność może też być stanem nagłym, na przykład w ostrym zawale serca czy w zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...pewno należy pomyśleć o niewydolności serca. W przebiegu przewlekłej niewydolności lewej komory serca znacznie spada wydolność wysiłkowa organizmu. Innym kardiologicznym stanem manifestującym się ciągłym zmęczeniem może być zapalenie mięśnia sercowego, na przykład w przebiegu..

Łóżko dla chorych na serce

.. ...drastycznie maleje. Niewydolność krążenia wymaga dobrej opieki kardiologicznej, a częste pobyty w szpitalu są kosztowne. Stąd pomysł, by wykrywać każde pogorszenie stanu zdrowia pacjenta zanim zacznie ono zagrażać życiu i wymagać hospitalizacji. Finansowany przez Unię Europejską..

Immunoterapia chorób serca

.. ...pomóc niektórym osobom z niewydolnością układu krążenia - informuje Lancet . Z niewydolnością układu krążenia mamy do czynienia, gdy serce nie radzi sobie z pompowaniem dostatecznej ilości krwi. Powoduje to miedzy innymi łatwe meczenie się, zastój krwi i obrzęki. W niektórych przypadkach..

Gen ataku serca

.. ...białek, wywołujących niewydolność pracy serca i atak - wynika z badań na Uniwersytecie Maduraj Kamaraj w Indiach. Osoby takie, których w świecie jest łącznie 60 mln, mogą cieszyć się dobrym zdrowiem do późnych lat, ale doświadczają objawów dolegliwości sercowych. W najgorszych..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...często poprzedza zawał i niewydolność serca - informują dwie niezależne grupy naukowców na łamach pisma Nature Genetics . Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca, któremu może towarzyszyć szybka akcja..

Postęp w kardiologii i coraz więcej chorych na niewydolność serca

Postęp w kardiologii i coraz więcej chorych na niewydolność serca

.. ...dane wykazują, że na niewydolność serca cierpi ok. 15 mln Europejczyków ( w tym 1 mln Polaków, przy czym zagrożonych jest kolejnych 5 - 10 mln ). Spadek śmiertelności. Ze względu na nieustający postęp w medycynie spada śmiertelność z powodu zawałów, choroby niedokrwiennej serca i innych..

Leczenie niedoborów żelaza w niewydolności serca

Leczenie niedoborów żelaza w niewydolności serca

.. ...pacjentów cierpiących na niewydolność serca. Wyniki badań przedstawiono na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ( ESC ) w Sztokholmie. Uczestnicy byli pod wrażeniem odkryć polskich badaczy. Znaczenie żelaza. W czasie sesji naukowej prof. Ponikowski mówił o znaczeniu..

Rehabilitacja pacjentów z niewydolnością serca

.. Niewydolność serca jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Ta przewlekła i postępująca choroba jest dużym problemem dla systemu opieki zdrowotnej. Ze względu na obniżającą się wskutek postępu choroby sprawność fizyczną chorzy zmuszeni są do rezygnacji z pełnionych dotychczas posad i..