Niewydolność prawej komory serca

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...może doprowadzić do niewydolności serca prawokomorowej. Jeśli mechanizmy wyrównawcze w krążeniu płucnym są niewystarczające może dojść do zawału płuca. Objawy zatoru płuc. Zator płucny to nagły stan kliniczny i może objawiać się następującymi objawami: u większości przypadków nagle..

Dorzut zawału serca

.. ...dyskinetyczne ). Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca, powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu ( przebudowy ) mięśnia sercowego...

Tetralogia Fallota

.. ...tetralogii Fallota. niewydolność prawej komory serca; infekcyjne zapalenie wsierdzia; napady anoksemiczne - krytyczne spadki stężenia tlenu we krwi. Rozpoznanie tetralogii Fallota. Rozpoznanie wady opiera się na badaniach: ECHO serca EKG zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej Leczenie..

Przewlekła niewydolność serca

.. Przewlekła niewydolność serca ( CHF ) jest zespołem klinicznym, wywołanym najczęściej przez dysfunkcję lewej komory, cechującym się objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie zdaje..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem może się rozwinąć u chorych z niedomykalnością mitralną. Niebezpiecznym powikłaniem niedomykalności mitralnej jest nadciśnienie płucne. Zdarzają się również nagłe zgony sercowe. Podstawa diagnostyki jest..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...rozwój prawokomorowej niewydolności serca. Nadciśnienie płucne ma charakter postępujący, dominującym objawem jest duszność wysiłkowa, z czasem dołączają się objawy i powikłania prawokomorowej niewydolności serca ( obrzęki kończyn, powiększenie wątroby - marskość zastoinowa, wodobrzusze..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. ...wyrzutowej serca i objawy niewydolności lewokomorowej. Jest to jednak stan do pewnego stopnia odwracalny. Po przerwaniu migotania przedsionków zabiegiem kardiowersji i skutecznym utrzymywaniu prawidłowego rytmu serca ( rytm zatokowy ), wymiary komór ulegają normalizacji, frakcja..

Szmery serca u niemowlaka

.. ...stopnia prowadzi do niewydolności prawej komory i jeżeli wystepuje komunikacja międzyprzedsionkowa, do sinicy. Dzieki postepom w kardiologii inwazyjnej łagodne i umiarkowane zwężenie zastawki pnia płucnego nie wymaga obecnie leczenia operacyjnego. Dziecko z ta wadą zazwyczaj jest w..

Echo serca, płatki wypadające do lewego przedsionka - Str. 2

.. ...krdiolog ) nie stwierdziła niewydolności serca ( bo zarówno BNP, jak i NT - proBNP rośnie w dysfunkcji i niewydolności lewej komory ) to raczej sprawdziłabym nerki, bo stężenia proBNP i BNP są podwyższone również u pacjentów z niewydolnością nerek. Obrzęki, uczucie zmęczenia, często też..

Wyniki ECHO Serca czy one są dobre ?

.. ...swiadczy natomiast o niewydolnosci rozkurczowej Twojego serca. Prawa komora w kiepskim stanie. Niewielkiego stopnia nadcisnienie plucne. Leczysz sie na cos? Na nadciśnienie brałem bisocard i inhibace a po badaniach dostałem betaloc premessa furagin carvedirol i verospiron , dna moczanowa..

Frakcja wyrzutowa 25% czy może ulec poprawie?

.. ...Okazało się że ma ostrą niewydolność lewej komory serca ( LVEF - 25% ). Tętnice i zastawki dobre. W tej chwili stosuje leki i za miesiąc na kontrolę. Serce osłabione prawdopodobnie na skutek powikłań pogrypowych. Mam pytanie czy ta frakcja wyrzutowa świadcząca o procentowj ilości krwi..