Niewydolność rozkurczowa

Niewydolność serca

.. ...mięśnia sercowego ). Niewydolność rozkurczowa charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem późnorozkurczowym w komorze przy jej prawidłowej objętości późnorozkurczowej ( w badaniu rentgenowskim sylwetka serca niepowiększona i prawidłowa EF ). Obie postacie niewydolności często..