Niewydolność serca

Przewlekła niewydolność serca

.. Przewlekła niewydolność serca ( CHF ) jest zespołem klinicznym, wywołanym najczęściej przez dysfunkcję lewej komory, cechującym się objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie zdaje..

Czekolada dobra dla serca

Czekolada dobra dla serca

.. ...rezultacie powodują niewydolność serca mięśniowego, co oznacza, że serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi. Jaka czekolada jest najlepsza dla serca?. Dr Mittleman twierdzi, że czekolada, która korzystnie wpływa na serca musi mieć odpowiednią zawartość kakao. Kobiety,..

Powikłania zapalenia mięśnia sercowego

.. ...ze zgonem włącznie. Niewydolność serca. Głównym powikłaniem w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego jest postępująca niewydolność serca. Niewydolność serca jest to stan, w którym dochodzi do trwałej dysfunkcji serca, przez co jego pojemność minutowa zmniejsza się w stosunku do..

Narkomania a zapalenie wsierdzia

Narkomania a zapalenie wsierdzia

.. ...gorączki mogą dołączyć się niewydolność serca spowodowana zniszczeniem zastawek oraz mikrozatory obwodowych naczyń kończyn ( w postaci wybroczyn krwi pod płytką paznokciową i pozostałych częściach palców ). Te właśnie zmiany skórne ( będące objawem dość wczesnym ) u uzależnionego od..

Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia

.. ...inne omówione wyżej ); niewydolność serca może postępować niezwykle szybko, doprowadzając do nieprawidłowej, trwałej przebudowy serca, ból w klatce piersiowej spowodowany martwicą komórek mięśnia sercowego, uczucie kołatania serca, wynikające z tachykardii ( przyspieszonego rytmu serca )..

Komórki szpiku regenerują uszkodzony mięsień sercowy

Komórki szpiku regenerują uszkodzony mięsień sercowy

.. ...bliznę ( tkankę łączną ), która nie posiada zdolności kurczenia, zmniejszając w ten sposób kurczliwość komory serca. Następstwem takiego stanu może być pogłębiająca się niewydolność serca. Diana Maciąg..

Pierwsza sztuczna komora serca dla dzieci za 4 lata w Polsce

Pierwsza sztuczna komora serca dla dzieci za 4 lata w Polsce

.. ...lub osób z przejściową niewydolnością serca ( na skutek powikłań po zapaleniu mięśnia sercowego lub pooperacyjnych ). Komora umożliwia przedłużenie życia lub okresu oczekiwania ( np. na przeszczep ) o nawet rok lub więcej. Sztuczna komora dla dzieci. W Polsce ze sztucznych komór..

Zapobieganie niewydolności serca skuteczniejsze u kobiet

Zapobieganie niewydolności serca skuteczniejsze u kobiet

.. ...70% zmniejszyła się niewydolność serca, a śmiertelność spadła o 72%. Leczenie niewydolność serca a płeć. W poprzednich badaniach o podobnym profilu kobiety i mężczyźni osiągali podobne wyniki. Dlatego też naukowcy byli zaskoczeni odmiennym wynikiem najnowszych obserwacji. Okazało się, że..

Zapobieganie niewydolności serca u chorych na raka

Zapobieganie niewydolności serca u chorych na raka

.. ...odkrycia w obniżaniu niewydolności serca u osób chorych na raka. Jest to szansa dla wielu osób na dłuższe życie. A wszystko dzięki odkryciu znaczenia pewnego enzymu ( oksydaza NADPH ), który w czasie chemioterapii powoduje zagrażające życiu uszkodzenia serca. Leczenie raka przy pomocy..

Tłuszcze dobre dla serca przy niewydolności

Tłuszcze dobre dla serca przy niewydolności

.. ...Insulinoodporność u chorych na niewydolność serca. Naukowcy spodziewali się, że dieta wysokotłuszczowa u chorych na serce spowoduje przeładowanie tkanek tłuszczem, co będzie miało toksyczny efekt dla serca. Okazało się jednak, że tłuszcze poprawiają sprawność serca do pompowania krwi. Z..

Antagonista aldosteronu zmniejsza migotanie przedsionków

Antagonista aldosteronu zmniejsza migotanie przedsionków

.. ...sercowych u chorych na niewydolność serca, 24 - procentowy obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu krążenia oraz 42 - procentowy spadek hospitalizacji z powodu drugiego stopnia niewydolności serca. Poprzednie badania dowodziły, że blokowanie aldosteronu przynosi korzyści u..