Niska zawartość tlenu

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

.. ...naukowcy wykazali, że niska zawartość tlenu w powietrzu ma wpływ na serce, a dokładnie na jego funkcjonowanie. Długotrwałe przebywanie w takich niekorzystnych dla serca warunkach przyczynia się do rozwinięcia takich chorób jak: mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc, odma,..