Nowotwór

Rak płuc

Rak płuc

.. Rak płuc to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka dróg oddechowych - jest chorobą ciężką, rokowania jest zwykle niepomyślne. Istnieje kilka typów histologicznych tego raka, jednak najistotniejszy jest podziała na raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego. Durgi typ jest we wczesnym stadium zmianą..

Śluzak serca

.. ...pierwotny, niezłośliwy nowotwór serca, umiejscawiający się najczęściej w obrębie lewego przedsionka. Śluzak jest najczęstszym guzem serca, choć w ogólnej populacji jest to patologia wyjątkowo rzadka. Może występować rodzinnie. Objawy śluzaka. Objawy śluzaka można podzielić na..

Nowotwory serca

.. Nowotwory serca, szczególnie nowotworowy pierwotne, są zjawiskiem rzadkim. Nowotwory pierwotne to takie, które wywodzą się z komórek danego narządu. W przypadku serca, najczęstszym nowotworem pierwotnym jest śluzak. U dzieci najczęściej występuje mięśniak poprzecznie prążkowany. Śluzak umiejscawia się zwykle..

Włókniak

.. ...) to łagodna zmiana nowotworowa wywodzącą się w tkanki łącznej. Włókniaki mogą powstawać w różnych miejscach ciała. Dość częste są tak zwane włókniaki miękkie. Mają one postać podskórnych guzków. Często pojawiają się na karku, na powiekach, na szyi. Włókniaki twarde są zwykle mniejsze,..

Rak gardła

.. ...przypadku wszystkich nowotworów głowy i szyi, często pierwszym objawem choroby jest powiększenie węzłówce chłonnych zajętych przez przerzuty. Świadczy to o zaawansowaniu choroby i niestety często złym rokowaniu. Histologicznie rak gardła to najczęściej rak płaskonabłonkowy. Rak gardła..

Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji

.. ...poznaniak miał złośliwy nowotwór lewego przedsionka serca. Podczas operacji, po wyjęciu serca z ciała chorego, usunięto nowotwór z częścią ściany serca i po uzupełnieniu ubytku osierdziem wołowym wszyto je z powrotem. Przez prawie 100 minut pacjent był podłączony do systemu krążenia..

Jad węża w leczeniu chorób serca i raka

Jad węża w leczeniu chorób serca i raka

.. ...rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych w organizmie. Płytki krwi, skrzepy i udar. W normalnych warunkach płytki krwi uaktywniają się, gdy dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych. Zasklepiają one wtedy ranę tamując krwawienie. Jednak anormalne skupiska płytek krwi, które..

Guz chromochłonny nadnerczy

Guz chromochłonny nadnerczy

.. ...skład zespołów mnogich nowotworów układu wydzielania wewnętrznego ( MEN2A, MEN2B ) czy zespołów genetycznych ( nerwiakowłókniakowatość typu 1, zespół von Hippla i Lindaua, zespół guzów chromochłonnych i przyzwojaków ). W 85% ma charakter łagodny. W przypadku mnogich zespołów rozpoznanie..

Tłuszczak serca

.. ...krążenia płucnego. Jeśli nowotwór umiejscawia się w lewej komorze, może dochodzić do zatorowości obwodowej, zaburzeń rytmu lub przewodzenia oraz zaburzeń kurczliwości oraz niewydolności serca. Umiejscowienie zmian w prawym przedsionku objawia się zatorowością płucną, zwężeniem ujścia..

Mięśniak poprzecznie prążkowany

Mięśniak poprzecznie prążkowany

.. Nowotwory układu sercowo - naczyniowego występują niezwykle rzadko. Mięśniak prążkowanokomórkowy jest najczęściej występującym nowotworem łagodnym serca u dzieci. Wczesne wykrycie oraz leczenie chirurgiczne daje duże szanse całkowitego pozbycia się zmiany. Dlatego też tak bardzo ważna jest diagnostyka serca..

Zapobieganie niewydolności serca u chorych na raka

Zapobieganie niewydolności serca u chorych na raka

.. ...powszechną metoda leczenia nowotworów, jednak nie wszyscy pacjenci mogą się jej poddać, często ze względu na szybko postępujące uszkodzenia serca. Zmniejszanie dawek chemioterapii w takich przypadkach oszczędzało serce, ale leczenie raka okazywało się znacznie mniej efektywne. Szkodliwy..