NZK

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...zapisu EKG u pacjenta z NZK ( Nagłe Zatrzymanie Krążenia ). Wykonanie defibrylacji. posmarować całe powierzchnie elektrod ( łyżek defibrylatora ) żelem, który zmniejsza opór przewodzenia w miejscu styku elektrody ze skórą; wybrać wartość energii ( 200J dla pierwszych dwóch defibrylacji,..

Migotanie komór

.. ...nagłego zgonu sercowego ( NZK ). W przebiegu migotania komór w mięśniach i układzie bodźcoprzewodzącym serca panuje elektryczny chaos. Wynikiem tego jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie pompują krwi. Wykres EKG w przebiegu migotania komór..

Sarkoidoza

.. ...nagłego zgonu sercowego ( NZK ). U znacznej większości chorych w przeciągu dwóch lat proces chorobowy samoistnie wygasa. Zmiany ziarniniakowe mogą włóknieć lub wapnieć ( doprowadzając do niewydolności serca, uszkodzenia nerek lub płuc itd ). W leczeniu sarkoidozy stosuje się preparatu..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...zatrzymanie krążenia ( NZK ) jest to stan potencjalnie odwracalny, konieczne jest podjęcie czynności reanimacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nagłe zatrzymanie krążenia może być pierwotnie spowodowane przyczynami poza sercowymi. W takich sytuacjach reanimacje nie przyniesie skutku,..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...zatrzymanie krążenia – NZK ). Są do przede wszystkim pacjenci z napadowymi częstoskurczami komorowymi ( utrwalony częstoskurcz komory może przekształcić się z migotanie komór ) i ludzie z już przebytym nagłym zatrzymaniem krążenia. Od kilku lat wskazania do wszczepienie ICD..

Zespół Brugadów

.. ...zatrzymania krążenia ( NZK, skutecznie reanimowanego ) wywiadu rodzinnego ( nagłe zgony w młodym wieku ) oraz badania EKG. EKG badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy blok prawej odnogi pęczka Hisa oraz uniesienie odcinka ST w pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 -..