OB 0 a nowotwór

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...że dolegliwości w okolicy barku mogą mieć inne niż ortopedyczne przyczyny. W przypadku lewego barku należy rozważyć wieńcowe pochodzenie bólu. Zawsze też należy wykluczyć możliwość bólu nowotworowego...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...stwierdzanego w chorobie nowotworowej. Częstość niewydolności serca wyraźnie narasta z wiekiem i to niezależnie od płci. W związku ze starzeniem się społeczeństw i dalszym wydłużaniem przeżycia również ogólna liczba chorych z niewydolnością serca stale wzrasta. Rzeczywista częstość..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...niewydolności nerek; choroby nowotworowe, dodatkowo płyn może zbierać się w worku osierdziowym ( chłoniaki, rak oskrzela, sutka ). Rozpoznanie tamponady worka osierdziowego. Objawy tamponady worka osierdziowego. Objawom choroby podstawowej mogą towarzyszyć: nagła lub narastające od..

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...histologicznego pod kątem choroby nowotworowej. W przypadku bólów w nadbrzuszu należy wsiąść pod uwagę możliwość choroby narządów znajdujących się w okolicy żołądka, nie tylko tych z obszaru jamy brzusznej ale również z klatki piersiowej. Zawał serca może zamiast typowym bólem..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...po gruźlicę i choroby nowotworowe. Przewlekły kaszel z odpluwaniem wydzieliny jest codzienną dolegliwością palaczy. Kaszel może być także objawem zastoju w krążeniu płucnym w przebiegu niewydolności lewokomorowej serca, może również być obecny w przypadku zatorowości płucnej. Gdy pacjent..

Depresja

Depresja

.. ...nowotworowe. Objawy depresji mogą także pojawiać się jako efekty uboczne działania niektórych leków. Dlatego diagnozę zawsze powinien postawić specjalista, do niego także należy kontrola prowadzonego leczenia...

Krew w moczu (krwiomocz)

.. ...przyczyną krwiomoczu są nowotwory układu moczowego, zwłaszcza pęcherza. Obecność krwi w moczu może być tylko jednym z objawów ogólnoustrojowych zaburzeń krzepnięcia wynikających z toczącego się procesu chorobowego lub stanowiących efekt uboczny działania niektórych leków. U kobiet należy..

Niedowaga

Niedowaga

.. ...chorobami rozrostowymi ( nowotwory ), może także towarzyszyć przewlekłym chorobom zakaźnym ( gruźlica, AIDS ). Niedowaga towarzyszy także anoreksji, bulimii i innym zaburzeniom o podłożu psychologiczno - psychicznym. Skutki niedowagi. Nieprawidłowo niska waga może być przyczyną wielu..

Nadżerki żołądka

.. ...wykluczenie choroby nowotworowej. Leczenie nadżerkowego zapalenia błony śluzowej żołądka polega na podawaniu leków z grupy inhibitorów pompy protonowej ( np. omeprazol, lanzoprazol ) oraz dwóch antybiotyków, jeśli stwierdzona zostanie obecność Helicobacter. Przy ocenie dolegliwości..

Rak płuc

Rak płuc

.. Rak płuc to nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka dróg oddechowych - jest chorobą ciężką, rokowania jest zwykle niepomyślne. Istnieje kilka typów histologicznych tego raka, jednak najistotniejszy jest podziała na raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego. Durgi typ jest we wczesnym stadium zmianą..

Śluzak serca

.. ...pierwotny, niezłośliwy nowotwór serca, umiejscawiający się najczęściej w obrębie lewego przedsionka. Śluzak jest najczęstszym guzem serca, choć w ogólnej populacji jest to patologia wyjątkowo rzadka. Może występować rodzinnie. Objawy śluzaka. Objawy śluzaka można podzielić na..

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...się organizmie procesu nowotworowego. Zwykle jednak zapalenie żył powierzchownych jest wywołane uszkodzeniem ściany żyły poprzez powtarzające się iniekcje lub jako reakcja na wstrzykiwane leki. Wszelkie cewniki ( np. szpitalne wenflony ) mogą także podrażniać ścianę żyły i wywoływać stan..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. ...przykład niektóre choroby nowotworowe, zakaźne, niewydolność krążenia, choroby układu krwiotwórczego ( czerwienica prawdziwa, trombofilie ). W zależności od charakteru i ilości czynników ryzyka, profilaktyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich ogranicza się do odpowiedniego ułożenia..

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...lub wątroby, nadciśnienie płucne, zaawansowana cukrzyca. Te wszystkie choroby stwarzają na tyle niesprzyjające warunki w organizmie biorcy, że utrzymanie się przeszczepionego serca jest wysoce wątpliwe...

Płyn w jamie opłucnowej

Płyn w jamie opłucnowej

.. ...zajęciem opłucnej ), nowotworowym, zatorowości płucnej, oraz, choć rzadko, chorobom układu pokarmowego. Jeżeli objętość płyny w jamie opłucnej jest niewielka, można chorego leczyć zachowawczo, płyn ma szansę wchłonąć się samoistnie po wyeliminowaniu przyczyny. Jeśli jednak ilość płynu..

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

Biopsja mięśnia sercowego (biopsja serca)

.. ...podejrzenie procesów nowotworowych serca oraz konieczność ocena przeszczepionego serca pod kontem ewentualnych procesów odrzucania. Biopsja wykonywana przez doświadczonego lekarza jest zabiegiem bezpiecznym, zawsze niestety istnieje możliwość powikłań. Przypadkowe przebicie ściany serca..

Nowotwory serca

.. Nowotwory serca, szczególnie nowotworowy pierwotne, są zjawiskiem rzadkim. Nowotwory pierwotne to takie, które wywodzą się z komórek danego narządu. W przypadku serca, najczęstszym nowotworem pierwotnym jest śluzak. U dzieci najczęściej występuje mięśniak poprzecznie prążkowany. Śluzak umiejscawia się zwykle..

Włókniak

.. ...) to łagodna zmiana nowotworowa wywodzącą się w tkanki łącznej. Włókniaki mogą powstawać w różnych miejscach ciała. Dość częste są tak zwane włókniaki miękkie. Mają one postać podskórnych guzków. Często pojawiają się na karku, na powiekach, na szyi. Włókniaki twarde są zwykle mniejsze,..

D-dimery

.. ...tle choroby nowotworowej, procesu zapalnego toczącego się w organizmie oraz w trakcie i bezpośrednio po ostrym epizodzie wieńcowym. W tych sytuacjach D - dimery nie mają jednak znaczenia diagnostycznego...

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...pacjentów z chorobą nowotworową. Nodraparynę lub inne heparyny drobnocząsteczkowe stosuje się także u niektórych chorych z ostrym zawałem serca oraz u kobiet w ciąży ze wskazaniami do leczenia antykoagulacyjnego ( ciąża stanowi przeciwwskazanie do stosowania doustnych preparatów..

Stłuszczenie wątroby

.. ...dojść do transformacji nowotworowej. Poza otyłością i towarzyszącymi jej zaburzeniami metabolicznymi, stłuszczenie wątroby może być spowodowane niektórymi lekami ( np. amiodaron, diltiazem, sterydy ). Objawy stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie wątroby zwykle przebiega bez objawów. Czasem..

Badanie CRP

.. ...przebiegu chorób nowotworowych, reumatycznych, w ostrym zawale serca, po rozległych urazach. Pomiar poziomu CRP jest także wykorzystywany w ocenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo - naczyniowych...

Przełyk Barretta

.. ...szczególnie często dochodzi do nowotworzenia. Leczenie przełyku Barretta. W zależności od zaawansowania choroby, przede wszystkim od obrazu histopatologiczne wycinków pobranych w czasie badania endoskopowego, lekarz proponuje odpowiednie leczenie. Przy mało nasilonych zmianach z..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...w przebiegu choroby nowotworowej, także jako powikłanie niektórych stanów położniczych ( przedwczesne odklejanie się łożyska czy wewnątrzmaciczne obumarcie płodu ). Na podstawie wyników badań dodatkowych, przyczyn oraz stanu ogólnego chorego w leczeniu DIC stosuje się przetoczenia..

Rak gardła

.. ...przypadku wszystkich nowotworów głowy i szyi, często pierwszym objawem choroby jest powiększenie węzłówce chłonnych zajętych przez przerzuty. Świadczy to o zaawansowaniu choroby i niestety często złym rokowaniu. Histologicznie rak gardła to najczęściej rak płaskonabłonkowy. Rak gardła..

Nagła utrata wagi

.. ...- klasycznie nadczynności tarczycy. Najpoważniejszą grupą chorób związanych z szybką utratą masy ciała, przy prawidłowej diecie lub z obecnością zaburzeń łaknienia ( apetytu ), są choroby nowotworowe...

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...Polcard ( Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego ). W Polsce technikę krioablacji stosuje się już do niszczenia małych guzów nowotworowych. Katarzyna Pawłowska..

Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji

.. Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji zakończyła się sukcesem. Pacjent został wybudzony i rozmawia z lekarzami i rodziną - poinformował na konferencji prasowej szef kliniki kardiochirurgii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Marek Jemielity...

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...powodują więcej zgonów niż nowotwory. Większości chorób układu krążenia udałoby się uniknąć poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu, rzucenie palenia czy zwalczenie otyłości. Według danych World Heart Federation, do 2025 r. ponad 1,5 mld ludzi, czyli co trzecia..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...układzie żylnym ), choroba nowotworowa , niewydolność krążenia, choroby płuc, choroby zapalne, a także ciąża, połóg oraz duże zabiegi ortopedyczne, jak wymiana stawu biodrowego czy kolanowego. Po zabiegu operacyjnym należy jak najszybciej wstać z łóżka ponieważ unieruchomienie może..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...zachorowania na różne nowotwory. Najnowsze badania po raz pierwszy dowodzą, że wywołuje także przewlekły stan zapalny w organizmie, przez co podnosi ryzyko miażdżycy i choroby wieńcowej serca. DIABEŁ TKWI W AKRYLAMIDZIE Jak wyjaśnił prof. Naruszewicz, akrylamid jest obecny w pieczywie..

Rezygnacja z palenia i umiarkowane picie pomaga profilaktyce chorób serca

.. ...rozwojem złośliwych nowotworów i chorób układu naczyniowego. Z uzyskanych danych wynika, że zgodność wagi z normą, obliczoną według formuły indeksu masy ciała ( BMI ) - waga w kilogramach podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu - nie jest tak korzystna dla człowieka, jak rezygnacja..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...chorych niż udary mózgu, nowotwory płuc, piersi oraz AIDS łącznie. Jak poinformował szef Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi prof. Andrzej Lubiński, szacuje się, że w Polsce co tydzień ginie w..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...stosowane przy chorobach nowotworowych, które blokują podziały komórkowe. Polimery stosowane do wydzielania leków powinny ulegać biodegradacji w organizmie, czyli powoli rozpuszczać się w płynach ustrojowych. Niestety produkty rozkładu polimerów stosowanych dotychczas jako nośniki leków,..

Przeszczep wspomagającego serca

.. ...latach usunąć przeszczep. Wówczas okazało się, że Hannah nie wymaga juz podawania leków, a jej niegdyś chore serce prawidłowo pracuje. Teraz jest prawie całkiem zdrowa - przyjmuje tylko leki na astmę...

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...podczas gdy choroby nowotworowe - za 23 proc. Mimo to Polacy ciągle boją się bardziej nowotworów niż zawału - podkreślił kardiolog. Często wydaje nam się, że zawał przydarza się ludziom starym, ale statystyki wskazują, że 50 proc. zgonów z jego powodu dotyczy osób w wieku produkcyjnym -..

27 września Światowy Dzień Serca

.. ...są w naszym kraju nie nowotwory, ale właśnie choroby sercowo - naczyniowe - mówił lekarz. Banasiak podkreślił, że głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zawału serca są m.in. siedzący tryb życia, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, ale nie jest trudno samemu zadbać o swoje zdrowie...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 66

.. ...ludzi cierpiących na nowotwory itp. A tak apropos jak odkryjesz jakąś skuteczną metodę walki z * obawą przed zawałem * to daj znać. Razem pokonamy to paskudztwo. Tylko trzeba pokazać, kto tu rządzi... No to PA! Spokojnej nocki! I bez obaw... ja też to mam od jakichś 6 lat i żyję... * Co..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 97

.. ...się śmierci i chorób nowotworowych, a wszystko zaczęło się od tego, że dwa lata temu nagle zaczęłam sobie wmawiać, że mam raka wątroby ( jestem Hbs+ - ale tylko nosiciel ), przestałam normalnie funkcjonować, kołatania serca, wariujący puls, skoki ciśnienia, bóle żołądka i brzucha,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 102

.. ...czasach nawet wiele nowotworów jest wyleczalnych w 100 % i człowiek wraca potem do normalnego życia więc dlaczego mamy przyjmować, że nerwica jest nieuleczalna??? Nie podoba mi się to i przy następnym spotkaniu z psychiatrą zarządam przepisu na jakiś sposób konkretny nawet jesli to byłby..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 159

.. ...obawiałam sie także nowotworów .Nie mogłam słuchać jak ktoś opowiadał o tej chorobie .W tej chwili najbardziej boję się zawału stąd pewnie często wpadam w panikę jak zaczyna bić mocniej moje serce. Pozdrawiam cieplutko. W 100% zgadzam sie z Agnes w sprawie Weroniki.Jestes takim malym..

Leki na arytmię to bzdura! - Str. 2

.. ...zwiększoną zachorowalność na nowotwory! To są wyniki metaanaliz po 20 latach stosowania tego nibysuperwynalazku: syntetyczna A, C,... & company. Słynne reklamy cudownego np. Rutino... A gdzie wierność przykazaniu: nie szkodzić...? Zainteresowanym służę skanem fajnego artykułu na ten..

Chelatacja - Str. 13

.. ...powstawania miażdżycy i chorób nowotworowych i jak sobie z nimi radzić. Pozdrawiam Plytkę ( nie dotyczy chelatacji ), oczywiście, mogę udostępnić. jurek lublin do Sz.P. Stokłosy - przykro mi powiadomić Sz.P., że EDTA jak też vasolastine nigdy nie były dopuszczone do obrotu w Polsce.W/g..

Chelatacja - Str. 17

.. ...ryzyka zapadania na nowotwory ( do 3 % próby kontrolnej ), przez pacjentów poddanych niegdyś chelatacji. Chelatowałem się w przychodni dra Markiewicza przy ul. Mickiewicza 22 w Warszawie. Zaliczyłem 23 kroplówki. Uważnie patrzyłem, jak to się mówi „na ręce”, nie..

Chelatacja - Str. 19

.. ...naczyniowa, 2/ choroba nowotworowa ( na tej samej płytce ) Wyjaśnione: jak powstają wymienione choroby i jak sobie z nimi radzić. Sprawdzone. Skuteczne. Płytkę mogę udostępnić. Bezpłatnie. A dlatego Barbaro, ze one sie same uzupełniają kiedy jem posiłki. Witaminy stworzone w..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 15

.. ...radioterapi,mam tez nowotwor płuc,przed wszczepieniem byłem 9 razy w smierci klinicznej dzieki ICD zyje.Musze uwazac na kontakt z urzadzeniami ktore wytwazaja pole elektromagnetyczne.Cały czas jestem w kontakcie z Poradnia elektrostymulacji we Wrocławiu przy ul. Trauguta.Kontakt ze..

Rak płuc (przerzuty z piersi)

.. ...bo jest to juz trzeci nowotwór w jej życiu - 30 lat. Organizm jest wykończony chemią, która tym razem nie daje efektów. Czy są juz nowe metod leczenia nowotworu płuc. Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu jakiejs metdody która może jej pomóc.Może ktoś wyleczył sie z tej choroby i może cos..

Woda w płucach - Str. 2

.. ...nie wykazują ani zmian nowotworowych ani gruźliczych.Echo serca nie wykazuje zmian.Mąż choruje na cukrzycę typu II.Ogólnie jest w dobrej kondycji.Ostatnio w Poradni Konsultacyjnej Chorób Płuc we Wrocławiu zaproponowano chirurgiczne otwarcie płuca i talkowanie.Nie zgodziliśmy się ponieważ..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...Przerabiałam już różne nowotwory, wylewy i ataki. Dodatkowo do tego serca wychodowałam sobie nadżerki żołądka. W efekcie jestem przebadana jak mało który człowiek a pomimio to co parę m - cy powtarzam badania. Samych Holterów mam już ok. 10. Pomimo, że wiem, że to tylko nerwica nie mogę..

Niedoczynność tarczycy - Str. 17

.. ...wyższe to chodzi już o nowotwór i o coś poważniejszego... Proszę o pomoc i jeśli ktoś się zna na tym wszystkim to proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam Iwona, podwyższone przeciwciała występują przy zapaleniu tarczycy. Niektórzy mają wysokie aTPO, inni aTG, a czasami oba badania, tak jak..

Po bajpasach - Str. 3

.. ...więc - ;Tato także 14 lat temu mial nowotwór/oko/ - uratowane.Dopiero teraz doczytałam o żółtaczce - no tak - koszmar - nie wiem - ręce opadają. - i rozumiem Twojego męża.Pozdrawiam cieplutko - Helena..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 7

.. ...to cos zwiazanego z nowotworami,no bo skad bylby ten ucisk ( Czasami tez mysle,ze to moze poczatki stwardnienia rozsianego )...Ale z kolei ten usick czuje tak * zaraz pod skora * , jakby w tętnicach wolno plynela krew, lub naczynka byly zapchane ( moze to tetniak??? ) I moze stad to..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 8

.. ...doktor wykluczyła choroby nowotworowe i to, co mnie niepokoilo, mianowice stwardnienie rozsiane...Nie dała również skierowania ani na tomografie ani na rezonans...Nieco mnie uspokoiła ta wizyta, ale podobnie jak kilkoro z was ( nie pamietam, kto to pisał ), nie moge uwierzyc, ze moje..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 178

.. ...zapisać się na markery nowotworowe chore nie? Chore czy nie ,też o tym myślałam.Tak jak Ty nie mam przekonania,że to nerwica.To aż niemożliwe zeby dawała tyle objawów.Znów wszystko mnie boli,może jutro będzie lepiej.Staram się o tym nie myśleć ale jak wiecie nie da się.Człowiek się..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 189

.. ...Wynajduję u siebie symptomy nowotworu...koszmar.Zaczęło się to przed miesiącem od niegroźnego skręcenia nogi, później dołączyło w nocy drętwienie nóg i rąk,niesamowita panika,lęk,że mam jakieś zapalenienie żył i umrę,bo przy tym miałam wrażenie jakby mnie bolały albo drżały żyły,albo..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD)

.. ...radioterapi,mam tez nowotwor płuc,przed wszczepieniem byłem 9 razy w smierci klinicznej dzieki ICD zyje.Musze uwazac na kontakt z urzadzeniami ktore wytwazaja pole elektromagnetyczne.Cały czas jestem w kontakcie z Poradnia elektrostymulacji we Wrocławiu przy ul. Trauguta.Kontakt ze..

Nerwicowcy a co z alkoholem? - Str. 2

.. ...myslalem ze to jakis nowotwor czy cos, nie bylem jeszcze u lekarza ale to raczej nerwica serca poniewaz zaczelo sie to od kiedy zaczely sie moje problemy w rodzinie. Ja jak popije to czuję się też nieznośnie boli serce ale najgorsze to jest to sciskanie w głowie i kiedy czuje lęk..

Niedomykalność aortalna +++ - Str. 2

.. ...oszustach leczących nowotwory hubą. Oprócz wyciągniecia kasy, ludzie nie poddawali się leczeniu wierząc że ich ten szarlatan uzdrowi. W ten sposób skracali sobie zycie. Ale z chęcia poczytam szczegóły jak ten materac niby działa : ). kdz, szukałam tego * cudu * i jak sama bezwiednie..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica

.. ...Przerabiałam już różne nowotwory, wylewy i ataki. Dodatkowo do tego serca wychodowałam sobie nadżerki żołądka. W efekcie jestem przebadana jak mało który człowiek a pomimio to co parę m - cy powtarzam badania. Samych Holterów mam już ok. 10. Jak więc widzicie jestem niestety..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 3

.. ...mama zachorowała na nowotwór a mnie bolała ciągle głowa a więc wymyśliłam sobie guza tetniaka i wszystkie choroby jakie mogą być. Siedząc w pracy zdrętwiała mi ręka wyladowałam na SOR podali potas bo miałam go mało i podali lek uspokajający ale moja gechennna trwa Mam wspaniałego męż..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 4

.. ...chwilę nowe choroby, nowotwory, mało tego zaczęłam to przekładać na swoje córki. Badam, macam, obserwuję i sama się nakręcam. Na szczęście mam wspaniałego, wyrozumiałego męża. Moje dzieciństwo nie było łatwe, ale mam dobre relacje z rodzicami. Mam dom, zdrowe dzieci, szczęśliwe..

Bóle w klatace piersiowej

.. ...Najbardziej bałem sie ze to nowotwór dlatego przestałem palic. Ale cały czas czuje jakis minimalny prawie znikomy ból. Może to nerwoból wiem ze nikt mi diagnozy nie postawi ale moze chociaz rady. przede wszystkim rzuć palenie 15 lat !!!!!!!!!!!! nie warto zapewniam Cię !!!!!!!!!!! Witam!..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 3

.. ...przewlekłym WZW 50 % szans na nowotwór pierwotny wątroby ). Szcuje się, ze trwa właśnie empidemia WZW na całym świecie, ale nikt tego nie kontroluje i nie bada... Wątroba to największe labolatorium chemiczne organizmu i drugi pod względem zapotrzebowania za tlen organ w naszym..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 4

.. ...leczeniu * chorych na nowotwory to są zwykłe ordynarne trucizny na które dadzą się frajerzy nabierać. Niestety w tym wywodzie jest pewna * drobna * nieścisłość.Cholesteroli jest zdecydowanie więcej niż 2!!!! Co do 2 metody mam pytanko - jak rzucić bierne palenie - zwłaszcza w..

Płyn w osierdziu u chorej na raka piersi

.. ...bardzo zlosliwa odmiane nowotworu. W tej chwili okazalo sie, ze zebral sie plyn w osierdziu i przerwano chemioterapie. Jest na oddziale kardiologicznym. Chcialabym wiedziec wiecej jakie skutki moga przyniesc te objawy. Jakie sa zagrozenia dla zycia i czy plyn w osierdziu ma bezposredni..

Anafranil

.. ...zdrowia - ze na pewno mam nowotwór; nie warto sprzatac, pracować bo i tak umieram na nieuleczalna chorobę ). Wiem, ze to co pisze brzmi absurdalnie, ale dla ludzi z natrectwami nie jest to nic nowego i dziwnego. Suma sumarum anafranil działa i ja jestem tego przykladem. Powodzenia : ) ja..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 5

.. ...ryzyka jesli chodzi o nowotwory...gdzie sie skierować? z kim porozmawiać? kto może mi pomóc??prosze pomóżcie...:( jeśli ktos będzie mógł mji jakoś pomóc lub chociaz będzie miał ochote podzielić się ze mna swoimi przypuszczeniami prosze pisać karolina_biernacka_pl@wp.pl. Odpisze na..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 7

.. ...przerzutami innych ognisk nowotworowych. Wiele z Was mówi, że głowa nie może boleć bez powodu... MOŻE. W nerwicach zawsze boli bez powodu ( bez pat. zmian czy bez zaistnienia choroby ). Podobnie jak wyżej wymienione serce, brzuch, nerki, stawy, mięśnie. Wszystko może boleć bez..

Woda w płucach? apatyczność, brak apetytu

.. ...szpitalu wykluczyli u niego nowotwór krtani ( w naszej rodzinie zdarzaly się przypadki nowotworu )a teraz podejrzewają wodę w plucach. Jednak czytając informacje zawarte na Państwa portalu byly zamieszczone zupelnie inne objawy tej dolegliwości. Dziadek nie ma duszności,a zmiana w jego..

Alveo faktycznie pomaga?

.. ...Profilaktykę chorób nowotworowych: # Zawiera całą gamę antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki 8.Dłuższą młodość: # Zapewnia równowagę biochemiczną # Stymuluje prawidłowy rozwój komórek # Przyspiesza procesy gojenia i regeneruje wszystkie tkanki # Opóźnia procesy starzenia poprzez..

Alveo faktycznie pomaga? - Str. 2

.. ...pije się je w chorobie nowotworowej, a konkretnie przy chłoniaku złośliwym? Zastanawiam się, czy jeśli – o ile – alveo wzmacnia system odpornościowy, w którym właśnie rozwija się chłoniak ( np. w śledzionie ), to doładowanie tego systemu niszczy czy wzmacnia nowotwór...

Zespół wazowagalny

.. ...straszna choroba jak nowotwor czy cos. Choc czasem moze byc niebezpieczna. Jak zamdlejesz, a z pozycji stojacej nagle spadniesz i uderzysz glowa o baton czy kafelki. Ale lepiej sprawdz czy jestes chora/y. Musisz pamietac o pewnych cwiczeniach, ktore pomoga ci zeby choroba ci szybciej..

Dodatkowe skurcze - Str. 96

.. ...rodzicow mama zmarla na nowotwor piersi prawie zdrowej jej nie pamietam takze nie mialam rozowego dziecinstwa przechodzilam nerwice depresyjna lekowa ale wyszlam z tego ale to cos pozostawilo po sobie ja sama przeszlam 10 operacji piersi i w tym czasie mialam zalamanie ale mam..

Dr Czerwiński Katowice - Ochojec

.. ...sobie nawet że to jakiś nowotwór - w szpitalu robili mi strasznie dużo badań - min Holtera który wg nich wyszedł źle a wg pana doktora dzisiaj okazało się że nie.Ja nadal nie odczówam żadnych problemów sercowych - o ile zasłabięcie można z tym łączyć. Dr Czerwiński - Katowice - Ochojec..

Chelatacja i jej skuteczność

.. ...terapia w chorobach nowotworowych nie może się pochwalić nawet 3% skutecznością a jest stosowana powszechnie przez * PRAWDZIWYCH DOCHTORÓW * chociaż coraz więcej ludzi ma świadomość nieskuteczności czy wręcz szkodliwości tej terapii i nikt nie ciąga po sądach * dochtorów * za otrucie..

Kwas foliowy a serce

.. ...)to nie za dużo? Moja pani kardiolog chyba przesadziła...Ostatnio dowiedziałam się,że osoby chore na nowotwór leczy się właśnie takimi dawkami i trochę mnie to przybiło... Co Wy sądzicie o dawce kwasu?..

Bajpasy - powikłania?

.. ...mózgu.Co robić? Mamusia ma 65 lat.Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem?Jakie są szanse? Dzisiaj podjeli lekarze decyzje a operacja ma być pod koniec lipca.Nie wiem co robić.Pomóżcie proszę !!!..

Jak można przytyć kilka kg? - Str. 2

.. ...nawet dla osób z chorobą nowotworową, które mają jeszcze większe problemy z chudnięciem ) jest troszke mniej smaczny, mi smakuje jak budyń waniliowy rozcieńczony wodą i droższy ale sprawdzony. Kupiłam dużo taniej w takiej aptece internetowej i jestem zadowolona - bezpiecznie i skutecznie..

Jak można przytyć kilka kg? - Str. 3

.. ...wywołujacych chudnięcie( np. nowotworowych ) racjonalne żywienie i suplementacja odpowiednimi preparatami może bardzo pomóc. Często juz po 3 - 4 tygodniach widać fajne efekty. POLECAM MASS XXL! Odżywkę dla sportowców! Wiem,że już sięten temat przewinął i sama miałam dosyć czytania w..

By-passy po 50-tce, ile można jeszcze żyć?

.. ...lepsze niż w przypadku nowotworów ( o ile pacjent przeżyje operację ) ... Pozdro No to jeszcze wiadomości z ostatniej chwili tj. po angioplastyce z zeszłego tygodnia ; - ) Z oryginalnie wstawionych dwóch by - passów i tzw. jump - graffu( o ile tak to się pisze ) drożny pozostał tylko..

Zatorowość płucna - co to jest? jak się leczy? powikłania?

.. ...kilku lat chora nan nowotwor piersi.Jest po oeracji usuniecia pierwsi oraz wezlow chlonnych.Przeszla kilka kursow chemi a takze radioterapie.Wydawalo sie ze jest w porzadku, jednak sa problemy... Kilka dni temu odwiazlem ja do szpitala z silna dusznoscia,rozpoznanie:zatorowosc plucna. Co..

Praca serca przy niskim poziomie wapnia

.. ...http://video.google.com/videoplay?docid=6169050139483021263 Poza tym na nowotwory polecam konserwant e303 czyli askorbinian potasowy. A cp do operacji to myślę że to był błąd.Tu coś na ten temat: http://www.bioter.pl/prasa/niezywi.htm .Polecam łykać chociaż ten konserwant.Podobno..

CRP (białko C-reaktywne)

.. ...lub termiczny, rozwój nowotworu czy niedokrwienie tkanek prowadzące do martwicy, a także zabiegi operacyjne. W przebiegu reakcji ostrej fazy występują zmiany w stężeniu pewnych składników osocza, zwanych białkami ostrej fazy. Głównym zadaniem białek ostrej fazy jest przywrócenie..

Jaki rodzaj zastawki serca jest najlepszy dla pacjenta?

.. ...na szczęście to nie nowotwór zlośliwy np. Moze to głupie ale dodaje mi sił. Trzymam kciuki za meża i mam prośbę abys odezwała sie juz po jak czuje sie mąż. Jest praktycznie moim rówieśnikiem. Pozdrawiam Was. Ola Dzien dobry! Sprobuje się odnieśc do pytań. Z opisu echo , choć dość..

Płyn w osierdziu

.. ...niewydolnoscia nerek czy choroba nowotworowa , moze wystepowac w zespole pokardiotomijnym po CABG itd Witaj Izabelo! dziękuje za odpowiedź!! mam jeszcze jedną prośbę, podam Ci cały wynik badania echa serca z prośbą o opinię Wymiary jam serca: lewa komora - skurcz 32 mm, lewa komora -..

Za dużo potasu - co jeść, aby zmniejszyć?

.. ...utrudnia powstawanie nowotworów i obniża ciśnienie.Ja to łykam i nie mam nowotworów i ciśnienie mam niskie a czasami za niskie.A ja bym radził po prostu łykać odżywki mineralne z innymi związkami np. wapnia i magnezu. Kiepska sprawa! A gdzie mozna cos wiecej na temat zwiazkow potasu a..

Śluzak?

.. ...skrzeplina , to lagodny nowotwor serca, czasem sie zdarza,ze * drobinka * się oderwie i dochodzi do niedokrwienia , w przsypadku istnienia drożnego PFO jest mozliwośc niedokrwienia mózgu. Czy byla pani konsultowana przez kardiochirurga? Tak byłam, tylko narazie wykonuje wszystkie badania..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 7

.. ...drzewo. Tak jak chemia w nowotworze to juz przezytek, tak tu farmakologia powinna byc skuteczna bo jak na razie trafnej diagnozy nie widze. Wiesz Wiolu, można się męczyć bez leków bez wsparcia, ale w imie czego? Ja w międzyczasie biorę Validol i Deprim dostępny bez recepty w aptekach i..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 36

.. ...krył,że to mogą byc objwy nowotworu.Ta diagnoza zwaliła mnie z nóg.Zrobiłam kolonoskopię.Okazało się,że jestem zdrowa jak ryba i od dnia tego badania wszystkie objawy ustąpiły( objawy jelitowe ).Przeniosło się na serducho.Z tym też zaczęłam sobie radzic( Validol mi pomagał ), a teraz..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 55

.. ...straciłam.Mam okrutny lęk przed nowotworem( bo na ten okrutny rak zmarła moja mama )Co do tej nerwicy to mam ciagle pieczenie w klatce piersiowej i tak jak u Was ekg jest ok,poza tym ten brak tchu mnie wykańcza.Dziś np miałam atak dusznosci połączony z zasłabnięciem ,biegłam do lekarza i..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 106

.. ...mialam 14 lat zmarla na nowotwor piersi ale wtedy medycyna nie byla tak rozwinieta mysl o synku mnie to utrzymalo aby pokonac te wszystkie przeciwnosci a tato Twoj musi pokonac to chorobstwo dodawaj mu sily aby uwierzyl ze i te chorobe mozna pokonac pozdrawiam Cie serdecznie i uwierz ze..

Nigdy wiecej marichuany - Str. 4

.. ...silne bóle towarzyszące nowotworom, z którymi nie radziły sobie inne środki. - środek przeciw wymiotny - THC jest jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegających nudnościom. Ma to szczególne znaczenie dla ludzi leczonych chemioterapią, u których odruchy wymiotne praktycznie..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 30

.. ...nerwica tylko jakiś nowotwór lub jakieś inne świństwo, ale wszyscy twardo mi powtarzają ...nerwica. Ale wierz mi cały czas żyje w strachu. Bardzo się cieszę,że przeczytałam to forum,bo zaczynam fiksować! Głowa do góry Kasiu: ) Do ,,Marcin 22 * i ,, Sebastianlechu * Dzięki za odpowiedź i..

Ucisk, gula w gardle - Str. 3

.. ...że to moze byc jakis nowotwór albo coś w tym stylu. Ale wyniki krwi nie wskazują na nic takiego. nie wiem już co robić. Witam wszystkich serdecznie : ) Od 5 dni mam uczucie że mam coś w gardle,jakby kawałek jedzenia co mi tam utknął.Próbuje to połknąć ale nic nie pomaga :( Strasznie mi..

Ucisk, gula w gardle - Str. 11

.. ...świadczy o nieoperacyjności nowotworu.Powiększone węzły chłonne szyjne świadczą o przerzutach do mózgu i kości, duszności i bóle barku to objaw towarzyszący,zmęczenie,brak apetytu,zawroty głowy,utrata równowagi,błędnik szaleje drodzy moi :D Dobra nie straszę,choć dałem tu książkowy..

Operacja zakrzepliny lub śluzaka w lewym przedsionku

.. ...jest forma łagodnego ! nowotworu w sercu , najczęściej lokalizuje sie w lewym przedsionku. Operacyjne jego usunięcie wykonuje sie podczas operacji na otwartym sercu.Brzmi groznie,ale wśród operacji kardiochirurgicznych jest to jeden z prostszych zabiegow Bardzo dziękuję za odpowiedź. Już..

Renty, zasiłki rehabilitacyjne, zasiłki chorobowe

.. ...wytłumaczy. Mam 21lat i mam nowotwór niezłosliwy w piersi miałam wyciente 3guzy i znowu mam 2. Czy moge starać się o renntę chorobowo. Prosze o szybką odpowiedz beatris chyba jestes szalona ze na to dostalabys rente, ludzie naprawde chorzy odchodza z kwitkiem,ja mialam ich 11 razy..

Potrzebny kardiochirurg

.. ...operację. W wyniku choroby nowotworowej usunięto jej całe lewe płuco. Dwa tygodnie temu trafiła do szpitala z powodu stanu zapalnego który pojawił się w miejscu wyciętego płuca. W płynie, który został z niego ściągnięty wykryto komórki nowotworowe. Lekarze nie dawali jej już żadnych..

Bóle klatki piersiowej, drętwienie rąk, osłabienie - Str. 2

.. ...powodować wiele rzeczy z nowotworem na czele. Witam, Piszę , bo mam podobne objawy, do tych o których piszecie. Poza tym niepokoi mnie to że często drętwieją mi palce u stóp, nieprzyjemnie tracę w nich czucie a one same stają się białe ( nieraz jeden, czasem trzy palce - różnie ). Poza..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 16

.. ...niewydolność serca, zawał ), nowotwory, osteoporoza, choroby układu immunologicznego, powikłania układu krwionośnego przy cukrzycy i inne. Czy wiesz dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca?. Ich wątroba( poza świnką morską , niektórymi gatunkami nietoperzy ) produkuje dużą ilość..