OB skrzep

Powikłania zawału serca

.. ...niedomykalność mitralna Skrzepliny w lewej komorze, zakrzepica żył głębokich, zatory tt. obwodowych Pęknięcie wolnej ściany serca występuje u mniej niż 1% chorych z zawałem. Występuje zwykle w ciągu pierwszych 5 dni po zawale. Pęknięcie ściany powoduje powstanie tamponady worka..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków wywołane jest pęknięciem tętniaka naczynia mózgowego; w ok. 30% w przebiegu nadciśnienia tętniczego z rozległą..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...dochodziło do powstawania skrzeplin. Może to doprowadzić do zamknięcia się światła naczynia i w rezultacie do zawału mięśnia sercowego lub innego narządu. Dlatego w strategii leczenia dławicy piersiowej wykorzystuje się również leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas..

Sztuczne zastawki serca

.. ...- metalowa konstrukcja ). Wszczepienie sztucznej zastawki wymaga doustnego leczenia antykoagulacyjnego do końca życia. Ma to zapewnić zabezpieczenie przed powstawaniem skrzeplin na elementach zastawki...

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...dochodzi do wytworzenia skrzepu. Może to spowodować całkowite zamkniecie światła naczynia, właśnie w tym mechanizmie dochodzi najczęściej do zamknięcia tętnicy wieńcowej i w konsekwencji zawału serca. Blaszka miażdżycowa uszkadza również głębsze warstwy ściany tętnicy, przyczyniając się..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...skrzeplin w jamach serca. Badanie trwa ok. 30 - 60 minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Zwykłe badanie echo nie wymaga żadnego przygotowania. Przed ECHO przezprzełykowym należy być na czczo...

Kardiowersja

.. ...sprzyjać powstawaniu skrzeplin. Po przywróceniu rytmu zatokowego, powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna skrzeplina może w takiej sytuacji zostać wypchnięta do naczyń krwionośnych i zadziałać jak korek, wywołując udar mózgu lub zator tętnicy płucnej. Aby uniknąć..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...drobna skrzeplina będzie za mała, by zatkać duże naczynia, ale przedostanie się do naczyń siatki i tak wywoła zator. Jest to ostry stan okulistyczny, którego pierwotną przyczyną jest choroba kardiologiczna...

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...duży, uciska sąsiadujące struktury i wywołuje objawy neurologiczne. Typowy jest ucisk na nerwy wzrokowe w obrębie skrzyżowania wzrokowego, co wywołuje ubytki w polu widzenia ( zaniewidzenie dwuskroniowe )...

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...przedsionku ( śluzak, skrzeplina ). Atrezja ( zarośniecie ) zastawki trójdzielnej występuje także jako wada wrodzona, konsekwencja nieprawidłowego rozwoju serca w życiu płodowym. Zwężenie zastawki trójdzielnej rzadko jest wadą izolowaną, zwykle towarzyszy jej także niedomykalność ( tak..

Zator

.. ...Materiałem zatorowym może być skrzeplina, powstała na skutek zaburzeń przypływu krwi, na przykład w jamach serca ( migotanie przedsionków ) czy w zmienionych miażdżycowa tętnicach ( skrzepliny przyścienne, skrzepliny powstające na pękniętych blaszkach miażdżycowych ). Materiał zatorowy..

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...Altacetu bądź maści heparynowych. Operacyjne leczenie jest konieczne, jeśli istnieje zagrożenie przedostania się skrzepliny z żył powierzchownych do układu żył głębokich ( ryzyko zatorowości płucnej )...

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...Jeśli w trakcie choroby skrzeplina znacznie ogranicza przepływ przez zmieniona żyłę, pojawia się znaczny obrzęk ( zwykle dotyczy to podudzi ), ocieplenie całej kończyny, ból pojawiający się podczas chodzenia, stany podgorączkowe. Niestety, zdarza się, że choroba rozwija się skrycie i jej..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. ...sprzyja powstawaniu skrzeplin i rozwoju zakrzepicy żył głębokich. W wymienionych stanach należy więc zawsze rozważyć profilaktykę choroby zakrzepowo - zatorowej. Inne czynniki, które zwiększają krzepliwość krwi, to palenie papierosów, hormonalne środki antykoncepcyjne, otyłość, żylaki..

Choroba Kawasaki

.. ...powstawania tętniaków i skrzeplin. Może dojść do zawału serca. Zapalenie mięśnia sercowego sprzyja z kolei wystąpieniu zaburzeń rytmu. Odległym powikłaniem choroby, na skutek włóknienia pozapalnego, mogą być także zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność mięśnia sercowego i nabyte wady..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...zapobieganie powstawaniu skrzeplin w migoczących przedsionkach. Skrzepliny mogą być potencjalnym materiałem zatorowym. Stosuje się kwas acetylosalicylowy ( aspiryna w odpowiedniej dawce ) oraz acenokumarol. W pierwszym trymestrze ciąży i w ostatnim miesiącu przed planowanym rozwiązaniem..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...krwi do krzepnięcia. Skrzepliny mogą odrywać się od wegetacji i siać na obwód, zatykając odległe naczynia i wywołując objawy zależne od lokalizacji oraz kalibru zatkanego naczynia. Same fragmenty wegetacji również mogą stanowić materiał zatorowy ( czopy bakteryjne ). Obecność wegetacji..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...ogranicza powstawanie skrzeplin na blaszkach miażdżycowych ( prewencja mikrozatorowości ). Kwas acetylosalicylowy ma ponadto, podobnie jak wszystkie leki z grupy NLPZ, działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Działanie leku jest zależne od dawki. Leku nie wolno..

D-dimery

.. ...wewnątrznaczyniowego i powstawania skrzepliny. Czop fibrynowy jest fizjologicznie rozkładany przez układ fibrynolityczny krwi, głównie przez plazminę. Pod wpływem plazminy powstają D - dimery. U zdrowego człowieka poziom D - dimerów zawiera się w zakresie kilka - kilkaset mikrogram/ml...

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...trombocytów ) do tworzenia skrzeplin. Clopidogrel blokuje mechanizm agregacyjny zależny od ADP, modyfikując strukturę receptora dla tej substancji znajdującego się na powierzchni trombocytów ( receptor GPIIb/IIIa ). Po okresie około tygodnia stosowania leku, aktywność płytek spada do..

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu

.. ...mózgowej może uciskać na skrzyżowanie nerwów wzrokowych i powodować zaburzenia pola widzenia; guzy o innych lokalizacjach mogą być przyczyną drgawek, niedowładów, parestezji, zaburzeń mowy, halucynacji wzrokowych i wielu innych objawów. Możliwa jest także sytuacja, w której guz..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...uniemożliwiające powstawanie skrzeplin w naczyniach krwionośnych lub też rozpuszczające takie, które już powstały, ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Zdolność krwi do krzepnięcia zależy od chwiejnej równowagi pomiędzy dwoma układami - układem krzepnięcia i układem trombolizy,..

Skolioza

Skolioza

.. ...deformacja, wielopłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa. Skrzywieniu bocznego ( odchylenie od osi ciała w płaszczyźnie czołowej ) towarzyszy rotacja kręgów ( deformacja w płaszczyźnie poziomej na wysokości danych kręgów ) oraz skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej, czyli wygięcie do tyłu..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...możliwość tworzenia skrzepów krwi. Obniżają także poziom złego cholesterolu tj. LDL a podwyższają zawartość dobrego, tj. HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy te wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...techniki wyłapujące skrzeplinę. Jak dodał Dudka, obecnie ultrasonografia jest obecnie dostępna we wszystkich ośrodkach akademickich zaś OCT w Instytucie Kardiologii w Krakowie i Warszawie. Metody te mogą być stosowane w Polsce, ale nie są finansowe jako metody obrazowe przez NFZ. Na..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...polega na tworzeniu się skrzeplin w żyłach, które blokują przepływ krwi. Skrzeplina powstaje, gdy zwalnia się przepływ krwi, uszkodzone zostaje naczynie lub pojawia się zwiększona skłonność do krzepnięcia krwi. Nieleczona zakrzepica prowadzi do zespołu pozakrzepowego żył, objawiającego..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...Prowadzi to do powstania skrzepliny, która zwęża lub całkowicie zamyka tętnicę. Ograniczenie swobodnego przepływu krwi skutkuje natomiast niedokrwieniem odżywianego przez nią narządu ( np. serca lub mózgu ). Głównymi objawami aterotrombozy są: uczucie ciężaru lub piekącego bólu za..

Białka budujące serce pomoże ratować mięśnie chorych na miopatię

.. ...taką możliwość badacze skrzyżowali myszy bez genu ACTA1 z myszami posiadającymi ludzki gen ACTC aktywny w mięśniach szkieletowych. Potomstwo tych zwierząt nie umarło po 9 dniach. Ponad 93 proc. myszek przeżyło dłużej niż 3 miesiące, a niektóre nawet ponad 2 lata. Możliwości ruchowe..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...zakrzepów, co jeśli jeden ze skrzepów odczepi się i dotrze do mózgu może skończyć się udarem. Grupa Emelii Benjamin z Boston University oraz Daniela Gudbjartssona z deCODE Genetics w Rejkiawiku przebadali materiał genetyczny tysięcy ochotników i odkryli nowy wariant genu o nazwie ZFHX,..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...niedokrwiennego mózgu, powstawania skrzeplin krwi, a także podwyższa ciśnienie tętnicze i zmniejsza poziom tlenu we krwi. Im sztywniejsze tętnice, tym większe ryzyko chorób serca i udaru - podkreśla badaczka...

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...zwiększa ryzyko powstania skrzepu zdolnego zablokować naczynie krwionośne i uniemożliwić przepływ krwi. Konsekwencją tego może być zawał serca - jeśli skrzep zablokuje naczynie wieńcowe lub udar mózgu - jeśli zablokowane zostanie naczynie krwionośne w mózgu. Zdaniem dr Korpolewskiej,..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...powodu tworzących się skrzeplin. Kiedy zaczynaliśmy 15 lat temu, udawało się chorego wspomagać kilka, kilkanaście dni. Dzisiaj polskie komory są stosowane w kilku ośrodkach w kraju, wszczepiane na okres kilku do kilkunastu miesięcy z 80 - 90 proc. skutecznym przeprowadzeniem chorego do..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...tak. Chcę powiedzieć: skrzyknijmy się - podkreślił. W opinii prof. Zembali w Polsce są zespoły lekarzy zdolne do znacznie większej liczby operacji niż się ich obecnie przeprowadza. Dyrektor zapewnił, że tylko jego ośrodek mógłby takich zabiegów przeprowadzić każdego roku 80. Dziś na..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...niebezpieczeństwo powstania skrzeplinki w przedsionku serca. Taka skrzeplinka może się przemieścić z przedsionka i zatkać jakies naczynie obwodowe, powodując zator. Może to być tętnica w mózgu i efektem udar mózgu. Dlatego u znacznej części ( niemal u wszystkich ) zaleca się poza..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...ma Pan Gadu Gadu lub skrzynkę pocztową? Pozdrawiam Bach.a Po ablacjach zdarzają się nawroty arytmii. Niestety. Więc jeśli był spokój a teraz znów pojawiły się częstoskurcze to może być właśnie nawrót arytmii. W takiej sytuacji zupełnie bezpiecznie można przeprowadzić ponowną ablację -..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...takie posty! wiatr w skrzydła! M. Kasia - wiedz, że ja przed pierwszym zabiegiem bałam się PAAAANIIICZNIEEEE. Po wejściu na salę zabiegową zrozumiałam, że nie ma czego, bo jestem pod opieką specjalistów, którzy wykonali już, jeżeli nie setki, to dziesiątki takich zabiegów. Przy tym..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...oddział w Zabrzu pod skrzydła Pana dr Banaszaka. Porządny człowiek z niego i dobry specjalista : ) Nawiasem mówiąc osobiście wolę Anthonego Hopkinsa czy Hackmana ^___ * . To dobrze, ze po burzy na forum wraca mimo trudnej tematyki spokój. Madziu nie kracz ; - ) Pozdrawiam wszystkich..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 38

.. ...ablacji. Wszystkie dolegliwosci zwiazane z zespolem WPW mineły. Ostatnio pojawil sie ból plecow w okolicy lewej łopatki. Aczkolwiek moze to byc zwykle skrzywienie kregoslupa. Polecam ablacje. Pozdrawiam...

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...czestoskurczu,to zatkaj skrzydelka nosa,nie oddychajac ustami i przyj.Oczywiscie nie za dlugo do kilku sekund,mozna powtorzyc pare razy. Ja obecnie lykam Betaloc zok 25mg,a gdy mnie zlapie napad to aplikuje sobie 50mg,ale Ty lepiej nie eksperymentuj.Lykaj regularnie magnez i potas bo ich..

Echo serca - Str. 4

.. ...0,85 m/sek,f.zw.nb Bez skrzeplin w jamach serca. Osierdzie bez zmian. Z niecierpliwością będę czekała na ocenę. Dziękuję iserdecznie pozdrawiam. Czy na echu serca mozna wykryć to, że ktoś palił papierosy? Proszę o szybką odpowiedź... Czy to jest niepokojace mam dwa badania echo , drugi..

Echo serca - Str. 9

.. ...płucnego. Płynu w osierdziu, skrzeplin nie stwierdza się. Bardzo dziękuje za odpowiedz Niewielkie , nieistotne hemodynamicznie niedomykalności. Generalnie ok. Bardzo dziękuję Pani za tak szybką odpowiedz. Pani Izabelo mam jeszcze jedno pytanie..czy powinnam się martwić tymi niewielkimi..

Echo serca - Str. 14

.. ...normie.Osierdzie bez patologii. Skrzeplin nie stwierdzono. Rvsp niepodwyzszone. Pozdrawiam. Proponuję jednak konsultację kardiochirurgiczną ( co nie znaczy natychmiastową kwalifikacje do zabiegu ) Pani Izabelo. Serdecznie dziękuję za wszystkie informacje i takie poważne oraz..

Echo serca - Str. 15

.. ...płucna Vmax 0.85 m/s. Bez skrzeplin w jamach serca. Osierdzie bez zmian Jestem osobą dosyć nerwową i każde niemal zdenerwowanie powoduje umnie przyspieszenie akcji serca. Dodam iż 7 lat temu miałam podobne problemy wtedy zostało to zdiagnozowane jako nerwica serca, tylko wtedy nie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...prowadzic do powstawania skrzeplin a one sa odpowiedzialne za rózne zatory az sie przeraziłam czy to prawda????odpiszcie pozdrawiam siema! mam taklie pytanie czy nerwica serca może wystapić w wieku 14 lat?? jest to możliwe... ja mam dodatkowe skurcze od mniej więcej 11 - 12 lat. teraz..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...poczułem się jakbym stracił skrzydła, jakby ktoś obdarł mnie z marzeń i odebrał wszytko to na co tak ciężko pracowałem. Ale dzięki wam, dzięki opisom tej dolegliwości postanowiłem wałczyć, skoro nigdy nic nie czułem, nie wiedziałem o tym ze cos takiego mam i nigdy mi to nie przeszkadzało..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 14

.. ...pod ich opiekuńczymi skrzydłami. W LO zakochałam się, była to miłość nieszczęśliwa i niemożliwa, może wyda się to głupie, ale zakochałam się w księdzu. Cóż, zdarza się najlepszym. Tak zatraciłam się w tej miłości, tak zatopiłam się w cierpieniu i rozpaczaniu, że w tej opowieści nigdy nie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 26

.. ...tego, że tak bardzo go skrzywdziłam, obarczając winą i złością, którą żywiłam do siebie samej. I też, nie mam pojęcia, dlaczego tak zrobiłam, co chciałm tym osiągnąć. Czuję się z tym bardzo źle, ale wszystko sobie wyjaśniliśmy: ) Bywają takie dni, że my kobiety zachowujemy się jak..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 27

.. ...historie o drewnianej skrzynce pod ziemią,w której schowano pradziadka i że teraz są tam już same kosteczki... Jak ja się o tym dowiedziałam,to myślałam że ją rozszarpię. Wiedział,że tak jest że ludzie odchodzą,ale nie tak brutalnie. Nawet się nie spodziewałam,że w psychice dziecka takie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 34

.. ...aby nie urazić, nie skrzydzić, nie powiedzieć czegoś niewłaściwego, ale zawsze kosztem siebie. Teraz już tak robić nie będę! A jeśli Alicjo poczujesz się na siłach to jedź, wypocznij, powdychaj jodu, rozkoszuj się latem, bo na pewno sobie poradzisz! I tego Ci życzę: ) Dora, Minia, Renia..

Problem z kręgosłupem a bicie serca

.. ...czy bóle kręgosłupa, skrzywienie kręgosłupa, wypadanie dysku, może mieć wpływ na nieróne bicie serca. Mówię tutaj o swoim przypadku ponieważ stwierdzono u mnie bigeminie. Leczyłem się u kilku lekarzy , każdemu z nich powtarzałem że czasami odczuwam lekkie bóle serca i że wydaje mi się że..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...dokładniej ) ale zastanawiam się, czy powinienem zrobić jakieś badanie typu Echo żeby się upewnić, czy nie zrobiły się skrzepy? Proszę o odpowiedź, bo jestem za granicą i ciężko tu dogadać się z lekarzami :(..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 5

.. ...nieciekawie. Nie wiem, czy obecność skrzepów można wykryć zwykłym osłuchaniem przez stetoskop... Tylko echo przezprzełykowe lub tomografia. Zalecane jest kontrolowanie INR co dwa, trzy tygodnie, gdyż spadek INR w takim okresie nie stanowi wielkiego zagrożenia. Pod warunkiem że leki były..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 20

.. ...słonecznie,bo wtedy dostaję skrzydeł i chce mi się żyć i coś robić,a taka pogoda jak wczoraj mnie dobija i to czasami prawie dosłownie.Na Wielaknoc i po byłam w moich ukochanych Tatrach,ale większość czasu czułam się fatalnie i było to tak jak lizanie lodów przez szybkę,mimo to..

Chelatacja - Str. 6

.. ...prosze pisac na moją skrzynke mailową mlody - combat@wp.pl Szanowny Panie Tomku. Pisze Pan co cytuję: * Tato ma silną miażdżycę tętnicy udowej * i następnie: * Liczyliśmy że ta kuracja coś pomoże, ale jak się okazało hu... dała! Tato jest po 22 kroplówkach aplikowanych po 2 razy w..

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...pewnie powstają jakieś skrzepliny krwi, może nie za każdym razem ale kiedy masz sporo tych zabiegów robionych to na bank jakieś skrzepliny krwi masz. Widać podczas zabiegu któraś z tych skrzeplin powędrowała do głowy i w ten sposób powstał niedowład. Niestety jestem człowiekiem ( taki..

Trójglicerydy i lipemia - Str. 2

.. ...op. tranu,następnie skrzyp,ostudzony z sokiem z cytryny,i znów wenoforton.Jem też nasiona słonecznika i dyni.Teraz jest słonecznik,to zapas mam. 2 łyżki oliwki extra virgin dziennie.Napisałem to ,bo może moje doświadczenia się komuś przydadzą i nie będzie musiał brać szkodliwych..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...zapalenie zył i bolontujace skrzepliny lecze sie teraz w anglii i zmieniono mi lek na warfarin...czuje sie fatalnie jak narazie bo objawów ubocznych mam tysiace...ale podobno to minie...szczegolnie nerki i uklad moczowy ...stawy i glowa mi peka do tego zimno jak nie wiem co pomimo ze..

Nieinwazyjne usuwanie arytmii - nowa metoda

.. ...Amadea, moze w tv mowili malo inwazyjna a nie bez inwazyjna... Stymulacje przesprzelykowa mialam robiona przed ablacja mysle ze jest to badanie czy nie ma skrzeplin w sercu podczas wykonywania ablacji..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...tworzy się wokół nich skrzep i to on zatyka przewód Fot. Archiwum W końcowej fazie zabiegu podaje się środek cieniujący umożliwiający skontrolowanie stanu serca. Mierzy się ciśnienie, pobiera próbki krwi, wykonuje echokardiografię, co pozwala ocenić szczelność implantu, jak również, czy..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 23

.. ...pomaga szybko wykryć ew skrzepliny, które moga powstać w czasie zabiegu i po ich dokładnym zlokalizowaniu, umożliwic bezpieczne pozbycie sie kłopotu. Na marginesie. Widać, ze masz ablację w dobrze wyposażonym, nowoczesnym ośrodku. Aj kozar dziękuję Ci bardzo za te informacje!Moja..

Operacja zakładania bajpasów i wymiana zastawki

.. ...otwierali go, usnęli skrzep. Teraz mija druga doba od pierwszej operacji, i ponad doba od drugiej. Tato nieprzytomny, pod respiratorem. Poprawiła się wydolność krążeniowa, niestety wątroba nie pracuje tak jak trzeba. Lekarze każą czekać. Może ktoś był w podobnej sytuacji, bądź ktoś z..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 13

.. ...nomen - omen Medtronic ) skrzeplinę. No i teraz walczą z tą skrzepliną za pomocą heparyny ale na mojego męża ona chyba nie działa bo wskaźnik protrombinowy ma nadal niski pomimo tygodnia na clexanie i tygodnia na heparynie non - stop. Tak więc znowu jest w szpitalu już tydzień i nie..

Po ablacji - Str. 8

.. ...około 20 lat teraz mam 47 i juz 10 lat nie pale poprostu wstałam i powiedziałam od dzisiaj nie palę i tak juz zostało także Dorota Judyta nie palcie będe trzymac za was kciuki pozdrawiam i zycze zdrowia..

Sztuczna zastawka i normalne życie

.. ...patologii może byc tzw zator skrzyzowany przy głębokim nurkowaniu ) i nie masz objawow niewydolnościowych to dlaczego nie? Poza tym najlepiej odpowie lekarz , który Cie zna ( a scislej zna Twoje serce ) Alicjo! Jesli przeciek jest istotny dla organizmu ( czyli jeśli nadmiernie obciąza..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 6

.. ...jeśli nie zrobiły się skrzepy na zastawce to będzie dobrze.Zresztą lekarz to musi wyjaśnić.Pozdrawiam! Coś takiego! Panu doktorowi pewnie pomyliło się,ze mama ma zastawkę tzw.biologiczną .Wtedy rzeczywiście odstawia sie lek po 3 miesiącach. A jeżeli jest mechaniczna to leki do końca..

Woda w płucach - Str. 3

.. ...się że wsadzili mu dren do płuc bo okazało się że ma wodę w płucach bardzo się martwię czy to może coś oznaczać, jakie mogły być przyczyny tej wody w płucach proszę o szybkę odpowiedz PROSZĘ......czekam..

Ablacja przez dr. Koźluka - Str. 2

.. ...bardzo chętni. Podaje skrzynię zawsze.ewa.g@gazeta.pl Czekam na pytania, chętnie Cię wesprę aczkolwiek i tak zawsze będziesz się denerwował. Z biegiem czasu stwierdzam, że byłam dzielna, czego i Tobie życzę. Pozdrawiam Ewelina ewelina mam prosbe mozesz opisac ablacje rozumiem ze tobie..

Ból w mostku najczęściej po najedzieniu (obżarciu)

.. ...kręgosłupa. mam malutkie skrzywienie między łopatkami - raczej od plecaka. Jutro idę na kolejną wizytę do lekarza - zobaczymy co powie jak obejrzy kręgosłup. Pozdrawiam mam 14 lat i oprócz problemów z sercem mam patologiczny refluks żołądka i przełyku... przyjmuje leki... jest trochę..

Niedoczynność tarczycy - Str. 7

.. ...bo balam sie ze zaraz skrzywdze dzieci.Potem zaczelo mi byc bardzo zimno nawet jak w domu bylo cieplo mi bylo chlodno.Sennosc,znuzenie,apatia,strach,to glowne cechy jakie towarzyszyly mi w tamtym okresie.Najlepsze w tym wszystkim jest ze moj endokrynolog przepisala mi psychotropy..

Czy to jest nerwica sercowa?

.. ...nie mam przypadkiem skrzywienia kręgosłupa?Bo skrzywienie też może powodowac takie bóle.Pozdrawiam. witam! od jakiegoŚ czasu( pól roku ) mam okropne bóle w okolicy serca. takie kłucie,że aż promieniuje z tyłu pod łopatkę, jakieŚ 2 tygodnie temu robi mi się tak,że jak mnie to złapie to..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 6

.. ...Zatoki czyste - jedynie skrzywienie nosa. Notorycznie mierza mi cisnienie - bo slabe. Wychodza mi siniaki na całym ciele - po byle drasnieciu olbrzymy. Dali na krazenie leki - takie tam tableteczki... Najgorsze jest to otepienie. Nawet przy wysilku fizycznym wymuszonym bardzo glowa jest..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 7

.. ...glowy, zawroty glowy, skrzypiene w karku, nogi jak z waty, zabuzenia rytmu serca, czasami mam wrazenie ze wlosy mi deba stana, problemy z zasypisniem i czasem jak mam dyskomfort w glowie to razem z zawrotami i wymiotowac mi sie chce i to wlasnie wystepujer po 5 minutach sportu jak to..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 8

.. ...jestem jego godna,czy nie skrzywdziłam tego człowieka.Nie raz już obiecywałam sobie,że pójdę do lekarza ale zawsze kończyło sie tylko na objetnicach.Ale dzisiaj wiem i mam nadzieję,że Bóg da mi na tyle wiary,odwagi i nadzieji,że stawie temu czoła,pokonam i wygram tą walkę.Pomimo,że..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 61

.. ...zastanawia,a czy masz skrzywiony kregoslup? Witam wszystkich!!!!!!!! Wróciłam:D Operacja się udała dzięki Bogu i teraz mam buźkę o jakiej marzyłam: ) !!! aga co u Ciebie? kurczę, nie kjestem na bieżąco, ale z moją nerwcią trochę lepiej: ) napiszcie co u Was kochane? oj widzę, że dużo się..

Marznący palec i inne dziwne objawy

.. ...kolejna przyczyna może być skrzywienie kręgosłupa. Ja mam skolioze, spowodowana faktem, ze od urodzenia moja lewa noga jest krotsza o 1cm. Do tej pory z reguly chodziłem na wkladce, jak zalecil doktor, ale odkad jestem za granica, rzadko wkladam ta dodatkowa wkładkę ortopedyczna do buta...

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...Pozdrawiam 1. w powstawaniu skrzepów sprzyja także wysoki cholesterol i nadwaga. Także ważna jest DIETA miażdzycowa. 2. wysiłek umiarkowany systematyczny codziennie np rower treningowy 30 min nie przekraczaj tetna 100 Dziekuje za odpowiedzi. Pozwole sobie tylko na odnowienie zapytania o..

Nerwicowcy a co z alkoholem? - Str. 2

.. ...jak szalone jak bym skrzynke wypila wiec najprosciej w swiecie rezygnuje z tego rarytasu gdzie inni pija do bialego rana i nic im nie jest ojej jak ja zazdroszcze takim ludziom .moze nie tego picia ale beztroski a ja ciagle mysle i juzz jak wypijam 1 lyk wiem ze nie jest dobrze okropne..

Niedomykalność aortalna +++ - Str. 2

.. ...dolegliwości takie jak : skrzywienie kręgosłupa, symptomy początkującej prostaty oraz to co było poważnym problemem mojego życia z racji intensywności i skali występowania ( problem 25 lat ) i było widoczne na mojej * powłoce * - łuszczyca, jej ustępowanie trwało najdłużej. Obecnie..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica

.. ...co się ze mną dzieje, skrzętnie to ukrywam, bo się wstydzę, wiem że to nie normalne. dalej walczę, stronię od leków psychatrycznych bo te tylko sztucznie zabierają problem, a ja chcę sama się go pozbyć. Nie wiem jak długo to potrwa jeszcze. Moje emocje pwenie by mnieszybciej uzdrowiły..

Czy to nerwica serca? silny ból w okolicy serca

.. ...zrobili badania i procz skrzywienia kregoslupa i jego zwyrodnien stwierdzili tachycardie , hypokaliemie czyli potas mam za niski, jakos niemiarowosc zatokowa serca, usg serca mama dobre. Wszystko zaczelo sie da lata temu i trwa do nadal. Im bardziej sie w to wkrecisz tym gorsze masz..

Dziwne ciepło w głowie

.. ...szyjnego Sprawdź czy nie masz skrzywienia kręgosłupa w odcinku szyjnym zwłaszcza. Często takie skrzywienia powodują nacisk na rdzeń kręgowy co wywołuje różne reakcje ze strony mózgu np takie jak opisujesz...

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 2

.. ...ciśnienia powoduje że skrzep moze sie przedostać na drugą strone i spowodować zator. Z tą wadą nie wolno nurkowac ani wykonywac wysiłków izometrycznych - szkoda ze lekarz Ci tego nie powiedział. pozdrawiam s. Stracatella dzięki za odpowiedź. U mnie cały problem polega na tym , że ja po..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 5

.. ...,,sklerosan * * , następnie skrzyp polny lekko ciepły z sokiem z cytryny, wycią z karczocha - dwa opakowania.KOlejność można zmienić. DO ATY - = - Czytaj,myszko,ze zrozumieniem,makrelę jemy z białkiem na twardo,żółtka wyrzucamy! Samych białek możesz jeść ile chcesz,nie wolno żółtekA..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 3

.. ...byc moze masz jakies skrzywienia kregoslupa o ktorych nie wiesz a one daja sie we znaki pod postacia roznych boli w klatce ), ja zazywam sobie ziolowe tabletki do ssania validol po nich lepiej sie oddycha a oddech staje sie spokojniejszy i pelniejszy do tego pije melise. wydaje mi sie ze..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 3

.. ...głowy i wyszło że mam skrzywioną lordozę w kręgosłupie szyjnym. Więc lekarz stwierdził, że to NAPIĘCIOWE BÓLE GŁOWY. Ale ja jako niedowiarek z tymi moimi bólami głowy, byłem jeszcze u 3 innych Neurologów ( nawet2 razy prywatnie ) z wynikami tych badań i kazdy z nich stwierdzał to samo,..

Zespół Barlowa a traningi

.. ...wystarczy ze sobie poprostu zrobie regeneracje i przerwe wreszcie w treningach. Prosze o porade i odpowiedz na moje pytania( zanim udam sie do kardiologa. Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam..

Ból w klatce piersiowej, silny ucisk na mostek - Str. 2

.. ...lędźwiowym kregosłupa.. dostałam dość silne leki( ja wybrałam tabletki,ale lekarz chciał przepisać zastrzyki ) i zobaczymy jak będzie ; ) oczywiście muszę niezwłocznie pojawić się u ortopedy! Pozdrawiam...

Ablacja inaczej

.. ...przesuwaja , bo jakieś skrzepliny mogę mieć w sercu i muszą to sprawdzić,będą się przebijać przez przedsionki,a to ważne hmmmm Zabierają mnie na przezprzełykowe echo serca. Łykam rure grubości kciuka: ) ) ) i tą rurą pani dr.ogląda mi serduszko Rura w górę i w dół ,w górę i w dół..

Wadliwe zastawki

.. ...zalezna od pacjenta skrzeplina , wegetacja itd , a nie wady konstrukcyjnej zastawki Dziękuję za szybką odpowiedź! Nakierowała mnie ona na właściwy tor. Chodzi o zastawkę wypukło - wklęsłą firmy Bjork Schiley. Będą ją wycofywać z powodu ryzyka pękniecia rozpórki. Izabela, Robert a moze..

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...odwiedzających to Forum. ja mialam takie badanie faktycznie nie jest przyjemne podobne do gastroskopi tylko przy tym badane jest serce czy nie ma skrzeplin w sercu ja mialam wykonane tuz przed zabiegiem ablacji..

Dziwna dolegliwość ze strony serca

.. ...przesunięcie kręgów ( niewyczuwalne ale ma swoje objawy ), póki co bierz magnez. skąd ta wiedza na pogotowiu nie powiedzieli ze magnez leczy nerwoból! ketonal nie magnez albo w zelu albo w tabletkach...

Uogólniony stan zapalny śródbłonka

.. ...Podejrzewano na początku skrzepliny, ale przepływy są w porządku. Nie widać wyraźnie, że gdzieś w tętnicy czy żyle nie płynęła krew. Dostaje jednak cheparynę. Jest karmiony dożylnie, przez sondę zjada tylko ok. 30 ml, a i tak ma od czasu do czasu zalegania. Mały ma także niedoczynność..

Koronografia - ryzyko i strach? - Str. 6

.. ...zakończyła się zawałem przez skrzep , który zaczopował tętnicę i pomimo godzinnej reanimacji odszedł od nas na zawsze, odszedł tak nagle osierocił Ciebie, wnuczki oraz nas,... Nas pozostawił bez nadziei a był dla nas najważniejszy zostawił oprócz Ciebie także swoją żonę ,którą kochał i..

Ablacja - pytanie do osób, które ją miały

.. ...stycznia ale znaleźli jakiś skrzep w sercu i muszę go rozpuszczać. Codziennie dwa zastrzyki w okolicę pępka. 11 lutego mam następny termin. Nie sądzę by mnie zupełnie wyleczyli ale każdą poprawę przyjmę z radością. pozdrawiam Podziwiam Cię za stalowe nerwy i odwagę.Ja boję się kolejnej..

Stymulator serca

.. ...przyjaciel,ktory nie daje nas skrzywdzic. Teraz musza mi wymienic tego Przyjaciela,troche sie boje,bo na chwile rozlacza nas - ale wiedza co robia,nastepny bedzie tez dobry.Dzieki rozrusznikowi mozna normalnie zyc,nie chce renty,czuje sie zdrowa.Pozdrawiam. 6289170 stymulator 2 jamowy od..

Dodatkowe skurcze - Str. 27

.. ...Ja na razie nie mam skrzynki, ale jutro poproszę męża, żeby mi założył. Może wiec podasz mi swój adres i ja wtedy do Ciebie napiszę i podam swój. Serdecznie pozdrawiam. Witam ! ale zmiany na forum ! Ale odnalazłam * nasz * wątek : ) Czuję sie kiepsko , pracy dużo a wypoczynku * 0 *..

Dodatkowe skurcze - Str. 31

.. ...napisałam do Ciebie na skrzynkę, nie dodalam, że że też miałam ostatnio zawroty głowy. To chyba mieszanka naszej przypadłości i niezdecydowanej pogody. Nadmorski, znów postanowiłeś * zaginąć * ? Nie odchodź na zimę, bo będzie nam bez Ciebie ciężko. Odezwij się. Pozdrawiam! Do dyskusji o..

Dodatkowe skurcze - Str. 42

.. ...zaciśnięciem się naczynka lub skrzeplinką utworzoną we krwi, natomiast wylew jest spowodowany najczęściej wysokim ciśnieniem lub ( i ) zwiotczeniem naczynek, które pękają ( dotyczy głównie starszych osób ). Udar miałam w czerwcu br., naszczeście przejściowy - nie pozostawił nic po sobie...