Objaw chorej

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...na płatku zastawki. Objawy kliniczne zespołu Barlowa. U większości pacjentów z zespołem wypadania płatka zastawki dwudzielnej przebieg jest bezobjawowy; u niewielkiej liczby chorych mogą wystąpić następujące objawy: zawroty głowy, kołatanie serca, utraty przytomności ( objawy te są..

Zespół Dresslera

.. ...charakter przewlekły. Objawy zespołu Dresslera. podwyższona temperatura; ból w klatce piersiowej przypominający ból w choroby niedokrwiennej serca; uczucie duszności i przyspieszona czynność serca; w osłuchiwaniu stwierdza się tarcie osierdzia; leukocytoza, przyspieszone OB, przeciwciała..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...Stwierdzane są postacie bezobjawowe, jak i przebiegające gwałtownie i kończące się zgonem. Najczęściej obserwuje się średnio ciężki przebieg choroby. Postacie kliniczne zapalenia mięśnia sercowego. zapalenie mięśnia serca o przebiegu bezobjawowym ( rozpoznanie głównie na podstawie EKG );..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...także być jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi dotychczas zdrowych. W bardzo rzadkich przypadkach jest spowodowany przez inną przyczynę. Objawy zawału serca. Zawał serca objawia się przede wszystkim bardzo silnym, długotrwałym ( z reguły ponad 20 min. ) bólem zamostkowym...

Niewydolność serca

.. ...circulatoriae ) ) jest to zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem mięśnia sercowego. O niewydolności mówimy gdy pojemność minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolność może dotyczyć prawej, lewej komory lub obu..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0.05%. Powikłania przy angioplastyce. Zawał serca Udar mózgu Zaburzenia rytmu serca pęknięcie ściany naczynia..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...Klimicin ). Niekiedy objawy ze strony układu sercowo - naczyniowego mogą być zwiastunem choroby rozwijającej się w innym układzie czy narządzie. Dzieje się tak w przypadku wielu zaburzeń endokrynologicznych, np. upośledzonego uwalniania glikokortykosteroidów przez nadnercza czy tyroksyny..

Statyny

Statyny

.. ...poziomu cholesterolu objawia się także stabilizacją blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami cholesterolu tym bardziej jest ona stabilna ). Wskazania do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia ( podwyższony poziom cholesterolu..

Hipoksja

.. ...utlenowania tkanek. Hipoksja objawia się sinicą centralną. Sinica występuje gdy ilość zredukowanej hemoglobiny we krwi włośniczkowej przekroczy 5g%. Hipoksja może wystąpić w chorobach płuc, niedokrwistości płuc, niewydolności serca a także w jego wadach ( przeciek prawo - lewy )...

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...zdecydowanie częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby niedokrwiennej serca spowodowane są przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe..

By-passy

.. ...wieńcowych; klinicznie objawowa choroba 2 naczyń wieńcowych z tzw. ekwiwalentem zamknięcia głównego pnia, czyli zwężeniem LAD ( t. zstępująca przednia - gałąź lewej t. wieńcowej ) i Cx ( gałąź okalająca lewej t. wieńcowej w pobliżu pnia głównego ). Przeciwwskazania do by - passów...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...choroba wieńcowa ) to objawowy okres miażdżycy naczyń wieńcowych. Spowodowana jest zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych lub naczyniach ich odgałęzień. Choroba niedokrwienna serca to ostre lub długotrwałe pogorszenie czynności serca wywołane zaburzeniem równowagi między..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...naczyniach. Pierwsze objawy choroby niedokrwiennej mają u kobiet częściej postać ostrą, podczas gdy choroba wieńcowa u mężczyzn ma w pierwszym okresie częściej charakter stabilny. Zawał u mężczyzn manifestuje się przeważnie bólem zamostkowym, a u kobiet - bólami w nadbrzuszu, dusznością,..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...niedokrwienia, czy też objawem mechanizmów degeneracyjnych. Pewne jest, że dochodzi dochodzi do komórkowych zmian wstecznych, polegających na zaniku włókien mięśniowych, pojawieniu się małych mitochondriów oraz powstawaniu skupisk glikogenu. Mimo, że nie poznano do końca mechanizmów..

Grapefruit a leki kardiologiczne

Grapefruit a leki kardiologiczne

.. ...sposób prowadzić do objawów przedawkowania. Dotyczy to szczególnie leków nasercowych i przeciwnadciśnieniowych. Garvan Kane i James Lipsky z Mayo Clinic uważają, że efekt ten jest szczególnie groźny dla chorych w podeszłym wieku. Starsi ludzie zażywający wiele leków niejednokrotnie..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...ścianie lewej komory. Objawy kardiomiopatii przerostowej. Objawy przedmiotowe i podmiotowe Przybliżona wartość występowania ( % ) Czynniki Duszność 80 zaburzenia funkcji rozkurczowej Dławica 60 zmniejszona rezerwa wieńcowa, choroba drobnych naczyń Niepełna utrata przytomności 50 nawet w..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...jednostek chorobowych objawia się bólami w klatce piersiowe, a kilka z nich daje objawy łudząco podobne do dławicy. Diagnostyka różnicowa dławicopodobnych bóli klatki piersiowej obejmuje następujące choroby ( choć nie jest ograniczona do ): dławica zawał serca zapalenie osierdzia..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...Wydłużenie PT może być objawem niedoborów witaminy K ( witamina ta jest konieczna do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia ), może też być objawem uszkodzenia wątroby, niektórych wrodzonych chorób układu krzepnięcia, jak również efektem działania leków przeciwkrzepliwych (..

Borelioza

Borelioza

.. ...pamięci i zachowania ( objawy jak w zespołach otępiennych ). Zajęcie przez chorobę serca manifestuje się zwykle w postaci zaburzeń przewodzenia ( bloki przewodzenia ), możliwe jest także zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia. Rzadką postacią boreliozy przewlekłej jest zanikowe..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...Ciągłe zmęczenie może być objawem wielu chorób. Może być oczywiście spowodowane zwykłym przepracowaniem. Nie należy jednak bagatelizować tego objawu, jeśli utrzymuje się mimo odpoczynku czy urlopu. Z punktu widzenia kardiologa na pewno należy pomyśleć o niewydolności serca. W przebiegu..

Ból w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej

.. ...płuca nie bolą ) może objawiać się kłującym bólem w okolicy kątów żebrowych. Dolegliwościom bólowym zwykle towarzyszą objawy ogólne choroby ( gorączka, duszność, kaszel, osłabienie itd ). Ból w klatce piersiowej mogą wywoływać choroby odcinka przewodu pokarmowego znajdującego się w..

Duszność

Duszność

.. ...Duszność może więc być objawem bardzo wielu chorób. Duszność jest jednym z głównych objawów niewydolności serca ( skala NYHA dzieli niewydolność serca na cztery stopnie właśnie w oparciu o warunki, w których występuje duszność ). Duszność jest również jednym z objawów zatorowości..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. ...występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską brzuszną zawału serca. Masce brzuszna zawału serca mogą towarzyszyć mdłości i wymioty. Ból może lokalizować się w środkowym nadbrzuszy lub w okolicy prawego łuku żebrowego. Istniej więc w takiej sytuacji możliwość pomylenia zawału..

Niedobory magnezu

.. ...mmol/l to hipomagnezemia. Objawy niedoborów magnezy mogą jednak wystąpić także przy prawidłowej lub nawet podwyższonej ilości magnezu w organizmie. Wynika to z możliwości przesunięcia puli magnezu z i do komórek oraz kości. Ponadto w niektórych chorobach ( np. ostre zapalenie trzustki )..

Sarkoidoza

.. ...uchwytnej przyczyny. Reszta objawów zależy od zaatakowanego układu. W przypadku układu sercowo - naczyniowego najczęściej są obecne komorowe zaburzenia rytmu i zaburzenia przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym mięśnia sercowego. Możliwe jest wystąpienie nagłego zgonu sercowego ( NZK..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...jest zwykle pierwszym objawem choroby. W niektórych typach anatomicznych wady, zaraz po urodzeniu, dochodzi do niewydolności krążenia oraz wstrząsu kardiogennego. Leczenie jest uzależnione od typu wady, rozpoczyna się od operacji kardiochirurgicznej umożliwiającej dziecku przeżycie, to..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...Długo może nie dawać objawów. Z czasem pojawiają się zaburzenia rytmu serca ( odczuwane jako kołatania serca ), ból w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem..

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...przez długi czas bezobjawowa. W takim wypadku, nawet jeśli stwierdzi się kamicę w badaniu USG jamy brzusznej, nie ma wskazań do operacji. Wyjątek stanowią chorzy na cukrzycę. W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia nerwów i obniżenia się progu bólowego, dodatkowo istnieje tendencja..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...Duszący kaszel może być objawem bardzo wielu chorób. Przede wszystkim należy myśleć o patologiach okładu oddechowego: od stanów zapalnych jak zapalenie oskrzeli czy płuc, poprzez astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc ( POChP ) aż po gruźlicę i choroby nowotworowe. Przewlekły kaszel..

Miododryna (Gutron)

.. ...przykrymi dla pacjenta objawami jak zawroty głowy, omdlenia, duszność. Lek ten jest także stosowany w niektórych schorzeniach przebiegających z nietrzymaniem moczu. Miododryna jest także stosowana u chorych przyjmujących niektóre leki psychiatryczne. Miododryny nie należy stosować, jeśli..

Depresja

Depresja

.. ...występowaniem pewnych objawów, które zaburzają normalne, codzienne funkcjonowanie chorego. Po za ogólnym nastojem depresyjnym, obecne są zwykle zaburzenia snu, zmiany masy ciała, różnego charakteru zaburzenia emocjonalne, niska samoocena lub nadmierne, nieuzasadnione poczucie winy. Chory..

Niedoczynność tarczycy

.. ...łamliwe. Bardzo częstym objawem jest wzrost masy ciała. Często występują zaparcia, mogą także wystąpić problemy z koncentracją i zaburzenia pamięci. U kobiet pojawiają się zaburzenia miesiączkowania. Sam wygląd chorego i objawy są dość charakterystyczne, badanie laboratoryjne służą nie..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...postępujący, dominującym objawem jest duszność wysiłkowa, z czasem dołączają się objawy i powikłania prawokomorowej niewydolności serca ( obrzęki kończyn, powiększenie wątroby - marskość zastoinowa, wodobrzusze ). Obecne też są oczywiście objawy choroby podstawowej. Leczenie nadciśnienia..

Niedotlenienie

.. ...Poniżej 6 g% pojawiają się objawy neurologiczne wynikające z niedotlenienia mózgu. Istnieje możliwość niedoborów tlenu we krwi, mimo wysokiego poziomu hemoglobiny i czerwonych krwinek. Dzieje się tak w chorobach płuc ( POChP, pylice itd ), w których w znacznym stopniu upośledzona jest..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...nerwowe. Ich uszkodzenie objawia się zwykle porażeniem połowiczym po stornie przeciwległej do krwiaka ( uszkodzenie torebki wewnętrznej ) i zaburzeniami czucia ( wzgórze ). Chory szybko traci przytomność, możliwe są także napady drgawek. Oczy chorego ustawiają się natomiast w stronę..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...obrębie nóg mogą być objawem różnych schorzeń. Należy na pewno brać pod uwagę żylaki kończyn dolnych i niedokrwienie kończyn dolnych w wyniku chorób tętnic. Dla pierwszej jednostki bardziej charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg,..

Krew w moczu (krwiomocz)

.. ...krwi w moczu może być objawem wielu poważnych chorób i zawsze wymaga konsultacji z lekarzem. Przyczyna krwiomoczu może dotyczyć samego okładu moczowego od nerek, przez moczowód do pęcherze moczowego i cewki moczowej. Należy zawsze wykluczyć uraz jednego z tych elementów. Krwiomocz może..

Niedowaga

Niedowaga

.. ...masy ciała może być objawem chorób pasożytniczych, zaburzeń wchłaniania produktów pokarmowych, zaburzeń endokrynologicznych ( np. nadczynności tarczycy ) i chorób metabolicznych ( cukrzyca typu 1 wiąże się między innymi z nagła i znaczną utratą masy ciała - przed włączeniem leczenia..

Nadżerki żołądka

.. ...wyścielającej żołądek od środka. Objawy takiego zapalenie są podobne do objawów choroby wrzodowej, mogą być mniej nasilone. Wrzód to również ubytek w błonie śluzowej, ale sięgający głębszych jej warstw, nadżerka dotyczy tylko warstwy najbardziej powierzchownej - nabłonka błony śluzowej...

Rak płuc

Rak płuc

.. ...kancerogennych ( rakotwórczych ). Objawy raka płuc. Objawy raka płuc są nieswoiste, najczęściej pojawia się kaszel, po pewnym czasie dołącza się krwioplucie. U palaczy może dojść do zmiany rytmu kaszlu - kaszel który zwykle występował tylko rano, nagle zaczyna męczyć przez cały dzień...

Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa

.. ...gdy wystąpią konkretne objawy. Próba wysiłkowa jest głównie wykorzystywana do diagnostyki pacjentów podejrzanych o chorobę wieńcową posiadających prawidłowy zapis EKG w spoczynku, do oceny wydolności wysiłkowej u chorych z rozpoznaną choroba wieńcową, po zawale serca oraz po leczenie..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...występują dodatkowe objawy jak podwyższona temperatura, ból, zaczerwienienie. Obrzęk miejscowy może być spowodowany urazem czy stanem zapalnym ( np. róża ). Obrzęk w obrębie stawów może być związany z ich uszkodzeniem w przebiegu reumatycznego zapalenia stawów, zmian zwyrodnieniowych,..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...może, ale nie musi, być objawem chorobowym. Wszystko zależy od budowy ciała człowieka. Anatomicznie, przez jamę brzuszną, mniej więcej wzdłuż lewego brzegu kręgosłupa, przebiega odcinek brzuszny aorty. Arta, jak każda tętnica, pulsuje zgodnie z rytmem pracy serca. U szczupłych ludzi, gdy..

Tężyczka

Tężyczka

.. ...spadek poziomy magnezu. Objawami tężyczki są skurcze różnych grup mięśni, rozpoczynające się zwykle od mięśni rąk, następnie mięśni mimicznych twarzy i rozprzestrzeniające się po wszystkich mięśniach ciała. Istotne jest, że chory z napadem tężyczki jest cały czas przytomny. Przy niskich..

Szmery w sercu

.. ...dorosłych szmer jest objawem patologicznym. Rozróżniamy szmery czynnościowe i organiczne. Szmery czynnościowe nie są związane z wadami budowy mięśnia sercowego, ale z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Typowym przykładem jest szmer nad sercem chorego z wysoką temperaturą i tachykardią...

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...nie prezentuje żadnych objawów klinicznych. U tych ludzi, jeśli nie współistnieją inne wady serca, nadciśnienie płucne ani inne poważne choroby, wystarczy wykonywać raz na jakiś czas kontrolne ECHO serca. Objawy niedomykalności trójdzielnej są mało swoiste. Chory skarży się na obniżoną..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...niedomykalność, bez objawów klinicznych, występuje u znacznego procenta ogólnej populacji. Wada może być spowodowana uszkodzeniem płatków zastawek w przebiegu choroby reumatycznej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, na tle chorób tkanki łącznej ( np. RZS, ZSSK ) czy na tle zmian..

Zator

.. ...bakteryjne zdążają się w ciężkich, uogólnionych infekcjach ( np. w sepsie meningokokowej ). Zlepione masy bakteryjne zatykają drobne naczynia krwionośne, objawem są krwawe wybroczyny na skórze chorego...

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...Zajęcie układu nerwowego objawia się w postaci pląsawicy, czyli mimowolnych ruchów głowy, mięśni mimicznych twarzy, rąk. Również i to powikłanie mija samoistnie. Najpoważniejszym powikłaniem choroby reumatycznej jest zajęcie serca. Zapalenie może dotyczyć wsierdzia, włókien mięśniowych,..

Miano ASO

.. ...konieczne jest stwierdzenie objawów klinicznych choroby lub przynajmniej objawów toczącego się procesu zapalnego w wynikach badań krwi ( podwyższony poziom leukocytów, podwyższone OB, często niedokrwistość )...

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...komory jest długo bezobjawowa. Zwykle pierwsze dolegliwości pojawiają się w u dwudziesto - , trzydziestolatków. Objawy są niespecyficzne, wynikają z komorowych zaburzeń rytmu serca. Chory może mieć uczucie kołatania serca, zawroty głowy, często występują omdlenia. Niestety czasem..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...nadciśnienie płucne. Objawy odczuwalne dla chorego to zwykle duszność i spadek wydolności wysiłkowej. Z czasem pojawiają się zaburzenia rytmu serca, bardzo często migotanie przedsionków. Kardiomiopatia restrykcyjna może występować bez uchwytnej przyczyny, jest jednak bardzo rzadka (..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...skrycie i jej pierwszym objawem jest epizod zatorowości płucnej. Diagnostyka opiera się na ocenie objawów oraz wynikach badań laboratoryjnych ( D - dimery ) i badaniu USG układu żylnego. Zakrzepica żył głębokich ma tendencję do nawracania po wyleczeniu. Powtarzające się epizody..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...Hashimoto manifestuje się objawami niedoczynności tarczycy, jednakże długo może przebiegać w sposób utajony z prawidłowymi stężeniami TSH i hormonów T3 i T4 ( stan euthyreozy ). Rozpoznanie choroby Hashimoto stawia się na podstawie objawów wyników badań dodatkowych wskazujących na..

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi

.. ...Owrzodzenia podudzi to objaw przewlekle utrzymującej się i nieleczonej niewydolności żylnej. Jednocześnie jest to najpoważniejsze powikłanie tej choroby. Niewydolność żylna objawia się zastojem krwi w naczyniach kończyn dolnych. Ściany naczyń żylnych są elastyczne i podatne, rozciągają..

Choroba Kawasaki

.. ...obrzęku i zaczerwienienia. Objawom zajęcia układu sercowo - naczyniowego mogą towarzyszyć dolegliwości z innych układów: drgawki i zaburzenia przytomności, biegunka i nudności, zaburzenia funkcji wątroby, bolesność stawów, zapalenie cewki moczowej. Podstawa leczenia jest podawanie..

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...tętnicy. Podstawowym objawem jest nieznośny ból, nasilający się w pozycji leżącej. Ból uniemożliwia choremu poruszanie się, uniemożliwia również sen. Nie ustępuje nawet po narkotycznych lekach przeciwbólowych. Kolejne dwa objawy są niemożliwe do oceny przez pacjenta. Lekarz mierząc..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...uogólnionej miażdżycy naczyń. Objawy choroby zależne są od stopnia zwężenia. Mogą sprowadzać się do zawrotów i bólów głowy. Częste są także omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia widzenia. Przy zwężeniach znacznego stopnia może wystąpić zespół TIA lub nawet może dojść do udaru..

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

.. ...szyjnym ( żebro szyjne ). Objawy mogą także pojawić się jako działanie niepożądane niektórych leków. Leczenie polega na eliminacji przyczyny, jeśli jest możliwe doszukanie się jej, oraz na unikaniu zimna ( rękawiczki ) i bezwzględnym zaprzestaniu palenia. Początkowo, pomiędzy atakami,..

Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)

.. ...nóg. Często pierwszym objawem jest tzw.wędrujące zapalenie żył. Pozostałe objawy odpowiadają przewlekłem niedokrwieniu kończyn, pojawia się chromianie przestankowe, z czasem bóle spoczynkowe i zmiany martwicze. Choroba jest postępująca. Leczenie chirurgiczne polega na wszczepianiu protez..

Zespół Brugadów

.. ...zespołem Brugadów pierwszym objawem choroby jest nagły zgon sercowy. Rozpoznanie zespołu Brugadów stawia się na podstawie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia ( NZK, skutecznie reanimowanego ) wywiadu rodzinnego ( nagłe zgony w młodym wieku ) oraz badania EKG. EKG badaniu..

Kardiomegalia

.. ...choroba sama w sobie, lecz objaw pewnych nieprawidłowości. Przyczyną powiększenia sylwetki serca może być kardiomiopatia ( rozstrzeniowa, przerostowa, tachyarytmiczna ). Do kardiomegalii może doprowadzić szereg chorób metabolicznych. Dla przykładu, serce dzieci urodzonych przez matki..

Choroby spichrzeniowe

.. ...aktywność różnych enzymów. Objawy choroby wynikają z uszkodzenia konkretnych organów przez gromadzone w nadmiarze substancje, które u zdrowego człowieka są metabolizowane i usuwane z organizmu. W zależności od typu gromadzonej substancji, choroby spichrzeniowe nazywamy glikogenozami,..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi pożądanych efektów. W toku diagnostyki przeprowadza się..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...do jedzenia może być objawem niewydolności serca na tle różnych schorzeń czy wad ). Starsze dzieci mogę uskarżać się na brak oddechu ( duszność ). Badanie obrazowe EKG, ECHO i RTG klatki piersiowej mogą wraz z objawami sugerować opisywaną chorobę. Decydujący jest jednak wynik biopsji..

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...ale nie wszystkich, objawów dwóch lub więcej różnych chorób tkanki łącznej. Choroby często występują rodzinnie. Wspólny dla większości kolagenoz jest objaw Raynauda. W przebiegu chorób tkanki łącznej prawie zawsze obserwuje się różne zmiany skórne. Częste jest także zajęcia mięśni oraz..

Paroksetyna (ParoMerc, Paxeratio, Paxtin,Rexetin, Seroxat, Xetanor)

.. ...zaburzenia potencji. Objawy te są przejściowe. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu paroksetyny u osób obciążonych chorobami układu sercowo - naczyniowego. W czasie przyjmowania leku nie wolno spożywać alkoholu. Preparaty zawierające paroksetynę ( za indexem leków MP 2007 ):..

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle

.. ...sytuacjach zwykle dodatkowym objawem są trudności w połykaniu. Wrażenie ucisku może również wywoływać powiększenie tarczycy ( wole ). Często pierwszym sygnałem dla pacjenta jest przy tej chorobie problem z zapinaniem kołnierzyka koszuli. Wrażenie ucisku mogą także powodować powiększone..

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego

.. ...przyczyny tych nieswoistych objawów. Przyczyny zespołu jelita drażliwego. Dokładne przyczyny i mechanizmy powstawania choroby nie są znane. Uważa się, że dochodzi do zaburzenia odczuwania wrażeń bólowych z obszaru jelit, zaburzenia ich motoryki oraz być może pewnych zmian w..

Nadciśnienie wrotne

.. ...ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstszą przyczyną nadciśnienia wrotnego jest marskość wątroby na tle zapalnym ( wirusowe zapalenia wątroby ), alkoholowym lub związanym z innymi chorobami ogólnoustrojowymi...

Sterydy

.. ...Aby uniknąć ostrych objawów niedoczynności tego narządu, preparaty sterydowe należy odstawiać stopniowo redukując dawkę. Dotyczy to głównie chorób, w których przebiegu sterydy przyjmuje się doustnie lub dożylnie. Leki przyjmowane w postaci aerozoli ( astmie, POChP ) nie mają działania..

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...genetycznie, może być także objawem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ( udar mózgu, uraz ). Dość często ruchy dystoniczne są spowodowane działaniami niepożądanymi niektórych leków neurologicznych. Zaburzenia tego typu obserwuje się czasem w trakcie przyjmowania leków na chorobę..

Drżenia

.. ...Drżenia mogą być objawem różnych chorób neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona, zespół Wilsona czy stwardnienie rozsiane. Zaobserwowanie tego typu zaburzeń powinno skłaniać do wizyty u specjalisty...

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...wywoływać nieswoiste objawy. W typowym obrazie, chory uskarża się na ból stawów, sztywność poranną, bóle mięśniowe. Często obserwuje się stan podgorączkowy, chory odczuwa ciągłe zmęczenie, traci chęć do jedzenia i chudnie. Stawy są obrzęknięte, początkowo choroba dotyczy zwykle drobnych..

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...autoimmunologicznych. Objawy choroby Hartona. Najbardziej typowe objawy choroby Hartona to ból głowy uniemożliwiający sen oraz obrzęk w okolicy tętnicy skroniowej. Tętnica jest wyraźnie widoczna przez skórę, która często jest zaczerwieniona. Możliwe są także inne objawy ogólne, jak..

Prometazyna (Diphergan)

.. ...stosowany w zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej ), także nasenne i uspakajające. Prometazyna działa szybko i dość długo ( nawet do 12 godzin ) po padaniu doustnym. Przenika zarówno przez barierę krew - mózg jak i przez łożysko oraz przechodzi do pokarmu kobiecego. Matki nie powinny..

Neurastenia

.. ...osłabienia. Taki zespół objawów jest nazywany astanią. Mogą się one pojawić w przebiegu lub po różnych chorobach, szczególnie dotyczących ośrodkowego układu nerwowego ( zapalenie opon mózgowych czy zapalenie mózgu ). Względnie często astenie obserwuje się po przejściu mononukleozy..

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...przestanie palić. Przebieg i objawy POChP. Przewlekła obturacyjna choroba płuc przebiega z zaostrzeniami. Podstawowym objawem jest kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny z drzewa oskrzelowego. Pojawia się także duszność i spadek tolerancji wysiłku. Rozwija się nadciśnienie płucne. Z czasem..

Nykturia (oddawanie moczu w nocy)

.. ...terminem nykturia, może być objawem poważnych chorób, może także być zupełnie niegroźną konsekwencją nadmiernego przyjmowania płynów przed snem ( kawa, piwo itp. ). Definicja określa ten stan, jako oddawanie moczu więcej niż jeden raz w ciągu nocy. Z punktu widzenia kardiologii, nykturia..

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. ...to akronim głównych objawów jednej z postaci twardziny układowej. Twardzina układowa to ciężka choroba należąca do grupy kolagenoz. Etiologia jest nadal niejasna. Pośród kilku postaci choroby wyróżniamy miedzy innymi postać ograniczoną. Obecnie najczęściej używa się skrótu lSSc - ang...

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...niespecyficznie, niemal bezobjawowo. Wynika to ze znacznej ilości różnych leków, miedzy innymi uspakajających i przeciwbólowych, które przyjmuje pacjent w okresie pooperacyjnym. Często chory nie skarży się na charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Na ostre niedokrwienie mięśnia..

Stłuszczenie wątroby

.. ...diltiazem, sterydy ). Objawy stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie wątroby zwykle przebiega bez objawów. Czasem chory może uskarżać się dyskomfort odczuwany w prawym podżebrzu lub nadbrzuszu. Podstawą rozpoznania są badania biochemiczne, badanie USG oraz ewentualna biopsja. Konieczne jest..

Objawy cukrzycy

.. Objawy cukrzycy zależą od typu choroby, znaczna cześć przypadków cukrzycy typu drugiego rozwija się bezobjawowo. Najbardziej typowymi objawami, szczególnie w odniesieniu do cukrzycy typu pierwszego, są: wielomocz, czyli wzmożona ilość oddawanego moczu; znacznie wzmożenie pragnienia, chory odczuwa niemal..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...zawrotów głowy ani innych objawów związanych z niemiarową czynnością serca. W takich sytuacjach wystarczy jednak zmierzyć choremu puls, aby dostrzec potrzebę rozpoczęcia diagnostyki zaburzeń rytmu. Jest jednak kilka sytuacji, w których mimo migotania przedsionków, czynność komór jest..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...poznawczych. Głównym objawom towarzyszą zaburzenia emocjonalne, zaburzenia motywacji, zachowania. Wśród przyczyn otępienia najwięcej mówi się na temat choroby Alzheimera. Jednak prawie jedna trzecia zespołów otępiennych wynika z chorób naczyń mózgowych, którym, w przeciwieństwie do..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...wiekowej są najczęściej objawem rozwijającego się zespołu otępiennego ( demencja ). Trzy najczęstsze zespoły otępienne to: choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne ( głównie związane z miażdżycą ) oraz otępienie z ciałami Lowy - ego. Dość często u jednej osoby współistnieją zmiany..

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

.. ...jądrem miażdżystym. Objawy dyskopatii szyjnej zależą od poziomu, na którym dochodzi do przemieszczenia, obrzęku lub ucisku. W typowym obrazie choroby pojawiają się bóle barku promieniujące do okolicy międzyłopatkowej. Tego typu dolegliwości należy różnicować z takimi groźnymi jednostkami..

Badanie moczu

.. ...i taniego badania z objawami prezentowanymi przez pacjenta pozwala na trafne rozpoznanie choroby lub ukierunkowanie dalszego toku diagnostycznego. Posiew moczu. Posiew moczu nie tylko pozwala potwierdzić etiologię zakażenie dróg moczowych ale umożliwia także wykonanie testu..

Rak gardła

.. ...szyi, często pierwszym objawem choroby jest powiększenie węzłówce chłonnych zajętych przez przerzuty. Świadczy to o zaawansowaniu choroby i niestety często złym rokowaniu. Histologicznie rak gardła to najczęściej rak płaskonabłonkowy. Rak gardła dolnego może powodować zaburzenia..

Nagła utrata wagi

.. ...być bardzo niepokojący objaw. Istotne jest zestawienie zmian masy ciała z aktywnością fizyczną konkretnego człowieka, jego dietą i oczywiście wiekiem. U młodych ludzi nagły, znaczny spadek masy ciała może być objawem cukrzycy typu pierwszego czy bardzo niebezpiecznej choroby jaką jest..

Objawy zakażenia HIV

.. ...odpornościowego na zakażenia. Objawy są wysoce niespecyficzne, grypopodobne. Są to przede wszystkim ból głowy, gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe, często dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych. Jeśli zakażona osoba nie ma świadomości, że znalazła się w ryzykownej..

Parestezje (czucie opaczne)

.. ...wielu chorób. Wymienione objawy mogą świadczyć m.in. o polineuropatii cukrzycowej. Zaburzenia czucia towarzyszą również zespołom uciskowym, są np. obecne w zespole cieśni nadgarstka. Względnie częstymi schorzeniami, których objawem są dolegliwości bólowe i zaburzenia czucia, są choroba..

Świąd skóry

Świąd skóry

.. ...alergicznymi. Świąd jest objawem charakterystycznym w takich chorobach jak atopowe zapalenie skóry, w różnego typu zakażeniach grzybiczych czy bakteryjnych, w skórnych odczyny alergiczne ( wyprysk alergiczny, wysypki, pokrzywki, itp ). Świąt może być także związany z pokąsaniem przez..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...ponieważ są starsze, a objawy choroby wieńcowej pojawiają się u nich później i są trudniejsze do zdiagnozowania. Pacjentki ŚCCS mają również znacznie więcej dodatkowych chorób. W tej sytuacji, na podstawie dwuletniej analizy trzech tysięcy pacjentów hospitalizowanych w Zabrzu, tamtejsi..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...przypadków, rozwija się bezobjawowo albo daje skąpe i mało charakterystyczne objawy, takie jak bóle głowy, osłabienie, gorsza tolerancja wysiłku, wyjaśniał prof. Januszewicz. Pierwszą manifestacją tego schorzenia u większości pacjentów są niestety groźne powikłania. Jak ocenili..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...serca jest niepokojącym objawem - ostrzegali podczas konferencji prasowej w Warszawie profesorowie Andrzej Rynkiewicz i Krzysztof Filipiak. Choroba wieńcowa jest podstępna - aż w 35 proc. przypadków zaczyna się ( i kończy ) nagłym zgonem z powodu zatrzymania krążenia. W pozostałych..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...bezładna czynność serca. Objawami są np. duszności ( zgłasza je ponad 60 proc. chorych ), uczucie kołatania, łatwe męczenie się, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, omdlenia. Silne dolegliwości ma ok. 80 proc. chorych osób. Podstawą do diagnozy jest badanie EKG. Konsekwencje choroby..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...godzin od wystąpienia objawów - później leki przyniosłyby już więcej szkody niż pożytku. Najlepiej poradzili sobie z szybką pomocą Austriacy - transportują chorych z udarem helikopterami. W Polsce przeszkodą są głównie problemy z transportem, podczas gdy w Wielkiej Brytanii - brak..