Objawy mięśni

Zespół Dresslera

.. ...charakter przewlekły. Objawy zespołu Dresslera. podwyższona temperatura; ból w klatce piersiowej przypominający ból w choroby niedokrwiennej serca; uczucie duszności i przyspieszona czynność serca; w osłuchiwaniu stwierdza się tarcie osierdzia; leukocytoza, przyspieszone OB, przeciwciała..

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...miesiącem po zawale serca. Objawy zespołu bolesnego barku polegają na wystąpieniu zesztywnienia i bólu w stawie ramiennym ( 90% przypadków w lewym ), oraz na bólu i obrzęku ręki ( często jest pogrubiała i pokryta plamami ). W rzadkich przypadkach dochodzi do zaniku drobnych grup..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...Stwierdzane są postacie bezobjawowe, jak i przebiegające gwałtownie i kończące się zgonem. Najczęściej obserwuje się średnio ciężki przebieg choroby. Postacie kliniczne zapalenia mięśnia sercowego. zapalenie mięśnia serca o przebiegu bezobjawowym ( rozpoznanie głównie na podstawie EKG );..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...także być jej pierwszym objawem choroby niedokrwiennej u ludzi dotychczas zdrowych. W bardzo rzadkich przypadkach jest spowodowany przez inną przyczynę. Objawy zawału serca. Zawał serca objawia się przede wszystkim bardzo silnym, długotrwałym ( z reguły ponad 20 min. ) bólem zamostkowym...

Powikłania zawału serca

.. ...pacjentów z zawałem ma objawy niewydolności serca, u ok. 8% występuje wstrząs kardiogenny, a u kolejnych 10% obrzęk płuc ( mechanizmem powstania jest niewydolność lewej komory i zastój krwi w płucach ). Do innych ostrych powikłań zawału serca należy również dysfunkcja lub pęknięcie..

Niewydolność serca

.. ...circulatoriae ) ) jest to zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem mięśnia sercowego. O niewydolności mówimy gdy pojemność minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolność może dotyczyć prawej, lewej komory lub obu..

Trzepotanie przedsionków

.. ...zaburzeń rytmu ( arytmii ), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością elektryczną i skurczową przedsionków ( kurczą się z częstością ok. 250 - 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z przedsionków do komór. Ilość..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...mięśniówki komór co objawia się powstaniem fali delta w EKG - zazębienie na ramieniu wstępującym zespołu QRS. Wkrótce potem reszta mięśniówki komór ulega szybkiej depolaryzacji spowodowanej nadejściem bodźca elektrycznego normalnie przewiedzionego przez węzeł AV. Wyróżnia się dwa typy..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...sercowego - co może objawiać się upośledzeniem kurczliwości lewej komory. Odejście lewej tętnicy wieńcowej jest poważną anomalią i ujawnia się zwykle jako niewydolność lewej komory w młodym wieku, niedomykalność zastawki dwudzielnej ( mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...zdecydowanie częstszą przyczyną objawów choroby niedokrwiennej serca. Objawy choroby niedokrwiennej serca spowodowane są przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...komory, cechującym się objawami niedostatecznej perfuzji tkanek obwodowych, zaburzeniami regulacyjnymi oraz retencją płynów. Zazwyczaj rozwija się powoli, co powoduje, że wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z nieprawidłowej pracy własnego serca. W etapie początkowym, przy niewielkim..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...Amerykanów stwierdza się objawy przerostu lewej komory serca, który jest jednym z czynników ryzyka ostrych epizodów niedokrwiennych serca, niewydolności krążenia i udarów mózgu. Mało dotychczas wiadomo o stanowiących podstawą przerostu procesach patologicznych zachodzących w komórkach..

No reflow phenomenom

.. ...tkankowym. Zjawisko no reflow objawia się przepływem krwi w udrożnionym naczyniu podczas gdy nie obserwuje się uniesienia odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów (..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...niedokrwienia, czy też objawem mechanizmów degeneracyjnych. Pewne jest, że dochodzi dochodzi do komórkowych zmian wstecznych, polegających na zaniku włókien mięśniowych, pojawieniu się małych mitochondriów oraz powstawaniu skupisk glikogenu. Mimo, że nie poznano do końca mechanizmów..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...wyższa niż u kobiet. Objawy zależą od pogorszenia kurczliwości serca co w konsekwencji prowadzi do powstania niewydolności krążenia. Podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie jest badanie ultrasonograficzne - echo serca. Dokładne określenie rodzaju kardiomiopatii czasami jest..

Borelioza

Borelioza

.. ...pamięci i zachowania ( objawy jak w zespołach otępiennych ). Zajęcie przez chorobę serca manifestuje się zwykle w postaci zaburzeń przewodzenia ( bloki przewodzenia ), możliwe jest także zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia. Rzadką postacią boreliozy przewlekłej jest zanikowe..

Duszność

Duszność

.. ...Duszność może więc być objawem bardzo wielu chorób. Duszność jest jednym z głównych objawów niewydolności serca ( skala NYHA dzieli niewydolność serca na cztery stopnie właśnie w oparciu o warunki, w których występuje duszność ). Duszność jest również jednym z objawów zatorowości..

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

.. ...Chromanie przestankowe jest objawem niedokrwienia kończyn. Podczas pracy mięśnie zwiększają swoje zapotrzebowanie na tlen. Ponadto, w wyniku przemian energetycznych, w pracujących mięśniach powstaje wiele metabolitów, które powinny być wypłukane przez strumień krwi. Aby mięśnie pracowały..

Sarkoidoza

.. ...uchwytnej przyczyny. Reszta objawów zależy od zaatakowanego układu. W przypadku układu sercowo - naczyniowego najczęściej są obecne komorowe zaburzenia rytmu i zaburzenia przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym mięśnia sercowego. Możliwe jest wystąpienie nagłego zgonu sercowego ( NZK..

Hipokaliemia

.. ...powierzchnię ciała. Objawy hipokaliemii. Objawy łagodnej hipokaliemii są niespecyficzne: uczucie osłabienia, zmęczenia, możliwe jest wystąpienie skurczy mięśni. Wraz z pogłębianiem się hipokaliemii wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu nadkomorowych ( migotanie przedsionków ) i..

Tężyczka

Tężyczka

.. ...spadek poziomy magnezu. Objawami tężyczki są skurcze różnych grup mięśni, rozpoczynające się zwykle od mięśni rąk, następnie mięśni mimicznych twarzy i rozprzestrzeniające się po wszystkich mięśniach ciała. Istotne jest, że chory z napadem tężyczki jest cały czas przytomny. Przy niskich..

Szmery w sercu

.. ...dorosłych szmer jest objawem patologicznym. Rozróżniamy szmery czynnościowe i organiczne. Szmery czynnościowe nie są związane z wadami budowy mięśnia sercowego, ale z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Typowym przykładem jest szmer nad sercem chorego z wysoką temperaturą i tachykardią...

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...Zajęcie układu nerwowego objawia się w postaci pląsawicy, czyli mimowolnych ruchów głowy, mięśni mimicznych twarzy, rąk. Również i to powikłanie mija samoistnie. Najpoważniejszym powikłaniem choroby reumatycznej jest zajęcie serca. Zapalenie może dotyczyć wsierdzia, włókien mięśniowych,..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...długo może nie dawać objawów, jest jednak procesem postępującym. Z czasem zwężenia stają się tak znaczne, że nie jest możliwe dostarczenie odpowiedniej ilości krwi w stosunku do zapotrzebowania mięśni nóg. Pojawia się objaw zwany chromaniem przestankowym. Początkowo chromanie pojawia się..

Sprężyste zwłóknienie wsierdzia

.. ...do jedzenia może być objawem niewydolności serca na tle różnych schorzeń czy wad ). Starsze dzieci mogę uskarżać się na brak oddechu ( duszność ). Badanie obrazowe EKG, ECHO i RTG klatki piersiowej mogą wraz z objawami sugerować opisywaną chorobę. Decydujący jest jednak wynik biopsji..

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...ale nie wszystkich, objawów dwóch lub więcej różnych chorób tkanki łącznej. Choroby często występują rodzinnie. Wspólny dla większości kolagenoz jest objaw Raynauda. W przebiegu chorób tkanki łącznej prawie zawsze obserwuje się różne zmiany skórne. Częste jest także zajęcia mięśni oraz..

Stan przedzawałowy

.. ...w oparciu jedynie o objawy kliniczne ( ból ) oraz wynik badania ECHO serca obrazujący spadek kurczliwości danego fragmentu mięśnia. Można powiedzieć, że jeśli mimo długo utrzymującego się bólu świadczącego o niedokrwieniu mięśnia sercowego nie zaobserwowano zmian w zapisie EKG, wzrostu..

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...wywoływać nieswoiste objawy. W typowym obrazie, chory uskarża się na ból stawów, sztywność poranną, bóle mięśniowe. Często obserwuje się stan podgorączkowy, chory odczuwa ciągłe zmęczenie, traci chęć do jedzenia i chudnie. Stawy są obrzęknięte, początkowo choroba dotyczy zwykle drobnych..

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...autoimmunologicznych. Objawy choroby Hartona. Najbardziej typowe objawy choroby Hartona to ból głowy uniemożliwiający sen oraz obrzęk w okolicy tętnicy skroniowej. Tętnica jest wyraźnie widoczna przez skórę, która często jest zaczerwieniona. Możliwe są także inne objawy ogólne, jak..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...szczególnie z towarzyszącymi objawami zahamowania psychomotorycznego. Fluoksetyna jest także skuteczna w przypadku bulimii i zaburzeń kompulsyjno - obsesyjnych. Przyjmowanie fluoksetyny może wiązać się z równymi objawami niepożądanymi takimi jak zaburzenia snu, niepokój i zawroty głowy,..

Mostki mięśniowe

.. ...mostków mięśniowych są leki beta - adrenolityczne. Czasem stosuje się także blokery kanałów wapniowych. W ciężkich przypadkach można zaopatrzyć zmienioną tętnicę w stent lub przeprowadzić zabieg by - pass...

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...niespecyficznie, niemal bezobjawowo. Wynika to ze znacznej ilości różnych leków, miedzy innymi uspakajających i przeciwbólowych, które przyjmuje pacjent w okresie pooperacyjnym. Często chory nie skarży się na charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Na ostre niedokrwienie mięśnia..

Tężyczka utajona

.. ...charakterystycznych objawów: Objaw Chwostka. Objaw jest dodatni, jeśli po uderzeniu ( opukiwaniu ) w okolice pnia nerwu twarzowego ( do przodu od ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego ) obserwujemy skurcz mięśni twarzy. Objaw Ibrahima - Lusta. Wykonując tę próbę, lekarz uderza w..

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

.. ...jądrem miażdżystym. Objawy dyskopatii szyjnej zależą od poziomu, na którym dochodzi do przemieszczenia, obrzęku lub ucisku. W typowym obrazie choroby pojawiają się bóle barku promieniujące do okolicy międzyłopatkowej. Tego typu dolegliwości należy różnicować z takimi groźnymi jednostkami..

Objawy zakażenia HIV

.. ...odpornościowego na zakażenia. Objawy są wysoce niespecyficzne, grypopodobne. Są to przede wszystkim ból głowy, gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe, często dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych. Jeśli zakażona osoba nie ma świadomości, że znalazła się w ryzykownej..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...serca, zwłaszcza kobiet, objawy są niespecyficzne, toteż szukają pomocy dopiero wtedy, gdy już doszło do uszkodzeń komórek mięśnia sercowego. Dlatego tak ważne jest szybkie i precyzyjne, a przede wszystkim łatwo dostępne rozpoznawanie zawału. Nowa metoda opiera się na oznaczaniu szeregu..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 22

.. ...nadaję sie już do gry! Objawy jakie występują: Uczucie szybkiego bicia serca w całej klatce piersiowej. Myślę, że nawet do 240 uderzeń na min, uczucie niedotlenienia mięśni i mózgu, gorzej widzę ( mroczki ), płytki oddech, uczucie słabości ( ale nigdy nie zemdlałem ). Przechodzi mi to po..

Echo serca - Str. 26

.. ...wylądowałem w szpitalu z objawami migotania przedsionków. po nocy spędzonej w szpitalu zostałem umiarowiony. po wizycie u kardiologa i wykonaniu echa dostałem następujące wyniki: wymiary jam serca: LP 39 LK 62 PK 34 Ao - ujście Ao - cz. wstęp 33 przegroda m.k. 9 tylna ściana 9..

Echo serca - Str. 36

.. ...towrzysza temu inne objawy/ Czy ma pani jakieś choroby płuc? Mam 27 lat. Bardzo prosze o interpretacje Echo serca: Wielkość jam serca w normie. Kurczliwość mięśnia lewej komory dobra. LVEF 65%. Zastawka mitralna w normie. Zastawka aortalna 2 - płatkowa ( zrośnięte płatki prawy i lewy ) z..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...wyłacznie opisywaniem objawów, które wszystkie tak dobrze znamy. Przecież taki jest temat tego forum: Nerwica - JAK Z NIA WALCZYć? Pomysły zaczęły się sypać, kilka ciekawych rad udzieliła nam Celestyna, ja też wciąż myślę. A więc - do dzieła, nie dajmy się! Pozdrawiam drodzy moi ; )..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 679

.. ...zrobić, czy Twój stan jest objawem zaburzeń somatycznych czy nie. Jeśli nie idziesz do psychologa lub psychoterapeuty. Objawy które opisujesz miewałem dawno temu, ale mięśnie zaciskały i kurczyły mi się nie tylko na klatce ale twarzy i dłonie wykrzywiały, nie mogłem mówić tylko leżałem..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 957

.. ...wrocku i miałam podobne objawy jak pewna osoba która opisała swoje po pracy. tez czuje ze mam jakąś flegme czy coś takiego w gardle, czuje się jak przezroczysta i drgają mi mięśnie, boli serce.. czy to też są objawy nerwicy???? proszę napiszcie bo nie wiem co robić. mam takie pytanie czy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 976

.. ...przykładem na somatyczne objawy nerwicy ( jak pisałam wyżej,podejrzewano u mnie nawet zapalenie opon mózgowych: ) ).Masz strasznie napięte mięśnie w okolicach karku,szyi, ramion,pleców.Jeżeli masz atak paniki bądź lęku,serducho zaczyna bardzo szybko pracować.Jeżeli byłaś w szpitalu i..

Chelatacja - Str. 16

.. ...komorowy, hypomagnezemia. Objawy niepożądane: Uszkodzenie nerek o obrazie klinicznym do zespołu nerczycowego, krwiomocz, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, ogólne osłabienie, uczucie zmęczenia, skurcze mięśni. Przy szybkim podawaniu pozajelitowym może wystąpić hypokalcemia. Wapń..

Propranolol - Str. 4

.. ...Później doszły inne objawy. Problemy nie ustawały. Sytuacje wymagały ode mnie pełnej gotowości do działania, a ja obserwowałam u siebie szereg nowych objawów. Drżenie całego ciała, sztywnienie mięśni, karku, stany lękowe i nieustające kołatanie serca, problemy z oddychaniem ( co chwila..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 2

.. ...uwagę na to, że ten objaw pojawia się u Ciebie przy wysiłku - trochę niepokojące, ale może to być również wynikiem napięcia mięśni klatki, albo wynik nerwobólu np. od kręgosłupa. Wydaje mie się, że idąc do lekarza z tym problemem nie ośmieszysz się. Jeśli nawet lekarz miałby powiedzieć,..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 25

.. ...żyłem w silnym stresie i objawy się nasiliły. Mam bardzo spięte plecy, szczególnie z prawej strony i szyję. Boli mnie kręgosłup albo mięśnie przykręgosłupowe, sam nie wiem. Oprócz tego czuje pulsowanie za uszami, ucisk z tyłu głowy ( szczególnie z prawej strony ) i czuję jakbym miał na..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 183

.. ...zdwojoną siłą! Te same objawy plus kilka innych jak:drętwienie twarzy,pieczenie w klatce piersiowej czy dziwna sztywność mięśni.Poszłam do lekarza rodzinnego i opowiedziałam mu o wszystkim,a On mnie skierował do psychiatry.Teraz jestem mu za to naprawdę wdzięczna,psychiatra obiecał,że..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 220

.. ...tylko dowiedzieć o moje objawy z głową.Od czerwca tamtego roku mam taki jakby ścisk ściąganie mięśni na głowie z tylu na czole i twarzy.Coś jak taki hełm i raz jest tak luźniej ale często łapie mnie takie jakby ściągnięcie i zaciskanie tych mięśni.I teraz pytanie czy to nerwica?Miałem..

Zapalenie mięśnia sercowego u noworodków

.. ...typu zachorowań jest bezobjawowa. Zapalenie mięśnia sercowego można stwierdzić dopiero na podstawie skrupulatnego wywiadu kardiologicznego z obowiązkowymi badaniami serca typu EKG, Echo serca, czasem robią też biopsję mięśnia sercowego i rezonans serca, obowiązkowo są też badania krwi..

CK-MB - Str. 3

.. ...przyjmujesz moga dawać pewne objawy uboczne. Niestety nie znam ich wszystkich,dlatego polecam zajrzeć do ulotek,w ktorych na pewno będą wyszczególnione wszystkie objawy uboczne.Pozdrawiam!!!: ). Wzrost CK - MB jak jeszcze sprawdziłam opisuje się także w zapaleniu mięśnia sercowego, po..

CK-MB - Str. 4

.. ...nic a mam takie same objawy jak pani prosze o odpowiedz Nie zapominajcie, ze CK - Mb podnosi sie również w innych sytuacjach takich jak: wysiłek fizyczny, choroby mięśni, iniekcje domięśniowe, porażenie prądem elektrycznym. Tak wiec podwyzdzone Ck - MB nie swiadczy dobitnie o zawale..

Bóle w lewym boku

.. ...witam mam takie same objawy zrobiłam usg jamy brzusznej i nic mi nie wyszło bo wcześniiej lekarz podejrzewał przepukline.a pani z usg powiedziała że sobie naciągnęłam mięśnie.a ból nadal jest i żadne tabletki nie pomagają. Ja również mam takie objawy czuje sie jakbym polknela balon..

Objawy i leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. ...serca.Jakie mieliście objawy,leczenie itp.Ja już miałem 4 zapalenia mięsnia sercowego w życiu a mam 19 lat dopiero.Jak można tego unikać, tych nawrotów??.Obecnie mam frakcje ok 40% i jestem w trakcie leczenia( sterydy ).pozdrawiam cześć; u mnie zdiagnozowano zapalenie mięsnia sercowego w..

Poziom potasu we krwi

.. ...powiedziec jakie sa objawy niskiego poziomu potasu w krwi ? Potas wraz z sodem decydują o przewodnictwie nerwowym.Objawy niedoboru potasu,to:bolesne skurcze mięśni,osłabienie siły mięśniowej,drętwienia,czasem zaburzenia rytmu serca.To tyle co wiem na ten temat.Pozdrawiam. Witam Potas..

Psychika pacjenta po operacji na by-passy

.. ...Ocenia się, że osoby z objawami depresji obarczone są 1.5 - 4.5 - krotnie większym ryzykiem wystąpienia w przyszłości zawału mięśnia sercowego, w porównaniu do osób bez zaburzeń emocjonalnych. Rozpowszechnienie objawów depresji u chorych po zawale serca jest szczególnie wysokie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 45

.. ...człowiek ma nerwicę, a ona objawia się głównie poprzez kłopoty z sercem, a przynajmiej nam się tak wydaje, bo mamy takie objawy. Ja również nie napisałam, że mój wujek miał nerwicę mięśnia sercowego, tylko, że miał zawał przez stres. I naprawdę dużo osobom, które miały nerwicę pomógł..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać

.. ...chrapania itd tak sie nie objawia wiecej magnezu bo moze masz braki tego pierwiastka Biore magnez codziennie. Oj wiem,ze moze przesadzam. Ale to sie pojawia zanim zaczne o tym myslec..w zaden sposob tego nie wywoluje. Mam 23 latka...A co powiecie na nagle spadki cisnenia, ktore..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 2

.. Podobne objawy pojawiły się u mnie pod koniec studiów( trzy lata temu ) Zasłabłam nagle w tramwaju ,Po tym incydencie miałam drżenie ciała ,dziwnie sie czułam . cisnienie skakało więc cisnieniomierz wykazywał jakis błąd, ze trzy razy probowali mi zrobić ekg serca i tez wyskakiwał błąd. Czułam się jak bym..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 3

.. ...choroby które dają takie objawy najlepiej dostać się do szpitala wtedy bedzie szybciej jeżeli badania wyjda ok wiemy napewno że to nerwica i łatwiej będzie z nią wam walczyć jeżeli możecie to zróbcie część badań prywatnie ja tez robiłam chodzćie od lekarza do lekarza każdy powinien dać..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 4

.. ...powody myślę że twoje objawy mogą być związane z przejsciami ja miałam ich za dużo byłam u neurologa który specjalizuje się w naszych objawach sm wyklucza dał skierowanie na emg mięśni żeby sprawdzic czy nie jest cos uszkodzone i tu boję się wyniku we wtorek mam iść do szpitala na..

Wysoka gorączka a zapalenie mięśnia sercowego

.. ...poza tym zadnych innych objawow... Lekarz nie wysłuchał szmerow, chociaz inny lekarz cos tam uslyszal... dziekuje za odpowiedz exoda Ja mialam ifekcyjne zapalenie wsierdzia czyli cos bardzo podobnego i miałam gorączke ale z tym ze była to temperatura 37.7 która występowała od kilu może..

Ucisk, gula w gardle - Str. 5

.. ...kiedykolwiek podobne objawy?co rano sie budze i od razu czuje strach.paniczny strach.po niedzieli jade do neurologa w tej sprawie i zobaczymy.jestem stanie ciaglego strachu ze sie udusze.pozdrawiam. Ewitto - jeżeli już podejrzewasz skurcze mięśni, to raczej nie szyi lecz któryś z mięśni..

Zapalenie mięśnia sercowego - dolegliwości po

.. ...leku mieliście takie objawy? Czy dobrym pomysłem byłoby czasowe odstawienie tego leku w celu sprawdzenia czy bóle miną? ( oczywiscie stopniowe ). Moze jakieś badania mogłyby pokazac jakie są powody moich dolegliwości? Skoro lekarz powiedzial ze wszystko jest ok to pewnie tak jest. Ja..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego

.. ...Jednak nie mam zadnych objawów, czuje sie dobrze. Czy jest mozliwe ze tak szybko mi sie serducho naprawiło czy sie po prostu lekarze nie poznali? Ale w sumie wyniki z pierwszego Echo były fatalne, wiec nie rozumie co sie stało i czy mam sie bać ze sie to nagle cofnie. Proszę o opinie..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego - Str. 2

.. ...Pozdrawiam Jakie są objawy zapalenia mięśnia sercowego? Zawsze występuje ostry ból? tOM ROZNE.Ja mialem stany podgoraczkowe,pszyspieszony,nierowny oddech,ucisk w klatce,spszyspieszony puls,napadowe przyspieszone bice serca,uklucia serca promieiujace do nog ,ogolnie oslabienie organizumu..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego - Str. 3

.. ...sercowego wraz z osierdziem.Objawy byly takie jak u wiekszosci z Was czyli ostry bol w klatce piersiowej( uczucie ucisku w tym miejscu ) i dusznosci.W szpitalu lezalem zaledwie 8 dni ale dostalem cos dozylnie a potem mi dawali leki na obnizenie cisnienia i takie tam.Najpierw lezalem na..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego - Str. 4

.. ...zapalenie mięsnia serowego. Objawów jak większość tutaj wpisanych nie miałem tylko wysoki puls w granicach 100 no i troche osłabienie. Co ciekawe ciśnienie w normie i trochę gorączki. Wprawdzie tydzień wcześniej maiłaem gorączkę rzędu 39 stopni ale po badaniach w osrodku pani doktor..

Mostek mięśniowy nad LAD

.. ...Nie mam specjalnych objawów, poza łatwym męczeniem( np. podczas szybkiego spaceru z mówieniem ) i brakiem oddechu podczas snu( czasami ) i wysokim cholesterolem( ok.300mg/dl ). Rzadko miewam jakieś bóle w klatce piersiowej, jeżeli się zdarzają to i tak bardziej łączę je z dolegliwościami..

Papierosy czy nerwica?

.. ...jakoś nie przeszło. moje objawy na dzień dzisiejszy: kłucie ( a czasami ból ) w sercu, ucisk i napięcie mięśni na całej klatce piersiowej, płytki oddech - czasami muszę wziąć jeszcze jeden, głębszy; czasami bardzo szybkie tętno ( w chwili obecnej ponad 90 ) a czasem bardzo wolne - np...

Zawał serca a przeziebienie

.. ...serca o przebiegu bezobjawowym ( rozpoznanie głównie na podstawie EKG ); * zapalenie mięśnia serca i osierdzia ( z * objawami osierdziowymi * ); * zapalenie mięśnia serca z dolegliwościami typu dławicowego ( imitujące zawał serca ); * postać klasyczna zapalenia mięśnia serca (..

Zdiagnozowanie dolegliwości serca bądź jakieś wskazówki

.. ...znalazłem tutaj na stronie, objawów oraz tego jak się czuję może to wyglądać na zapalenie mięśnia sercowego? ale to tyko moje spekulację. Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam Tomek Zmiana rytmu serca wraz z mianą fazy oddychania jest normalna więc nie przejmuj sie tym objawem. Musisz..

Silna nerwica - sam nie wiem co się ze mną dzieje - Str. 13

.. ...standard przy takich objawach. Nie wiem, czy masz chorą tarczycę, ale warto to sprawdzić, zwłaszcza, że zrobiłaś wiele badań, które niczego nie wykazały. Choroby tarczycy wywołują tak wiele różnorodnych objawów, że trudno je wszystkie wymienić. Najważniejsze: problemy z sercem,..

Nerwica, załamanie nerwów? - Str. 4

.. ...miałam rację! Oto główne objawy tej choroby: - drżenie rąk - drżenie mięśni przy zginaniu kończyn - bóle i kołatanie serca - ataki przyspieszonego bicia serca - napady duszności - ucisk w gardle - płaczliwość, rozbicie psychiczne - ataki paniki i lęku o życie - dziwne uczucie patrzenia..

Zapalenie mięśnia sercowego, nerwica, oraz inne choroby!

.. ...razie dlaczego mam takie objawy, wszedzie słysze że jestem za mloda na choroby serca, mam 18 lat a jak widac po chorobach ludzi obecnych na forum nie trzeba byc starym żeby być chorym. bóle czasem mnie budzą i nie są to żadne kłucia jak u wiekszości nerwicowców tylko normalne bóle,..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 481

.. ...przy tej chorobie takie objawy nic mi nie grozi jak mniej o tym myślałam to szybko mijało ,wszystko zależy od nas od naszego myślenia Witajcie kochani! Wczoraj po raz drugi byłam na jodze. Muszę powiedzieć, że trochę zaczeło mi pomagać. Powolne, ale zaraz mocno działajace na mięśnie i..

CRP a zapalenie serca

.. ...ważne pytanie, moje objawy: Osłabienie, przemijające stany podgorączkowe, dreszcze, nadmierne pocenie się, szczególnie nocą, dolegliwości bólowe ze strony mięśni, stawów i kości, zaburzenia rytmu serca. Każdą chorobe łapie bardzo łatwo i zwykle długo się utrzymuje. Obawiam sie zapalen..

Zapalenie mięśnia sercowego groźne dla życia?

.. ...sercowego, ale w każdym przypadku byłam leczona. Jest to choroba , która zagraża życiu człowieka, jeśli nie jest leczona. Leczenie trwa długo ,bo około 2 - 3 miesięcy i pozostawia ślady. ale jakie są objawy..

Nerwica, kłucie w sercu

.. ...lekarz. Wypytywanie o objawy zapalenia mięśnia sercowego nie ma sensu .U każdego pacjenta może to przebiegać trochę inaczej. i jest trudne do zdiagnozowania. Tak ale moja mama chodzi do lekarza ale zawsze mówi to samo że nerwica.A ja się boję o mamę Witaj To niech mama zmieni..

Niewydolność serca

.. ...mięśnia sercowego. Z objawów wskazywała na to tylko niewydolność wysiłkowa. Za to okoliczności były można by rzec sprzyjające tej diagnozie, otóż przeszedłem kilka tygodni wcześniej grypę i niedoleczona ciągnęła się za mną kilka tygodni. Wielokrotne EKG i USG nie wykazały nic co mogłoby..

Kołatanie serca po zapaleniu mięśnia sercowego

.. ...piersiowej jest normalnym objawem. I czy powinnam zażywać dodatkowo jakies leki doraźne, które unormowalyby rytm serca. Byłabym wdzieczna za odpowiedz, tym bardziej że uznano iz generalnie jestem zdrowa. to pytanie powinnaś zadać kardiologowi - nie uważasz? pozdrawiam Witaj no nie wiem,..

Brak tchu i częste ziewanie - Str. 13

.. ...macie podobne do moich objawy. Mam na myśli bóle mięśniowe. Czy też czujecie się osłabieni ? U mnie taki stan trwa od września 2OO9 r. Proszę o odpowiedzi. Ja mam 41 lat i raczej nie miałam większych problemów zdrowotnych. Pozdrawiam. Może ktoś z Forowiczów chciałby porozmawiać to oto..

Brak tchu i częste ziewanie - Str. 15

.. ...Napisz jakie masz jeszcze objawy poza dusznością. Czy jesteś osłabiona, czy masz bóle mięśni, stawów? Z tego co czytam wnioskuję, że dopiero zaczynasz wędrówkę po lekarzach. A może tylko kardoilog ? Ja beto zk 50 dostałam na pałę. Jeszcze przed założeniem Holtera. Nie znam się na..

W młodym wieku się zdarza zawał serca? jestem panikarą - Str. 3

.. ...ale mialy one swoje objawy zawze po 50... witam. ja miałem ostatnio ból w klatce piersiowej, ból za mostkiem,. przyjechało pogotowie po mnie. na miejscu zrobili mi EKG i jakies inne badania. niby wszystk odobrze. dostałem także zastrzyk na rozkurcz mięśni. czy bóle w klatce mogą też byc..

Częstoskurcz komorowy - jak z tym żyć?

.. ...tarczyca?daje podobne objawy z tego co doczytuje czasem na forum... Badales TSH i te inne pierdoly od tarczycy? Witam. Częstoskurcz komorowy jest objawem uszkodzenia mięśnia sercowego.Skoro twoje serce w ten sposób reaguje na wysiłek fizyczny tj bardzo dużym przyśpieszeniem tętna tzn.,..

Amfetamina i wpływ na serce

.. ...ciśnienie, dalej leczeniu objawowym. W przypadku psychozy amfetaminowej podaje się neuroleptyki ( chlorpromazynę ) domięśniowo lub/i relanium dożylnie. Osoby uzależnione od amfetaminy są bardzo wrażliwe na neuroleptyki, tak więc zwykle wystarczają dawki o połowę mniejsze niż u osób..

Kłucie w klatce, bół w ramieniu?

.. ...lub strzelanie. Reszta objawów taka sama. Kłucie w klatce piersiowej na wysokości serca i od strony pleców pod łopatką, drętwienie ręki, palców, czasem promieniujący ból w kierunku karku lub pośladka. Często dochodzą jeszcze bóle mięśni i bezsenność. Objawy są w różnych konfiguracjach,..

Pulsowanie brzucha z prawej strony w rytm bicia serca

.. ...mąż miał takie same objawy i wyszło w badaniach,że ma kamice moczanowa.bierze leki i jest na diece; - /chociaż nie wiem czy to jest przyczyną tych dolegliwości. Tez mi się zdarza coś podobnego. jakby mięśnie obok serca pulsowały razem z nim. nie przejmowałam sie tym, ale moze macie racje..

Przeskakiwanie serca

.. ...duży żę pogłębia te objawy, choś staram sie panować nad tym i biorę leki na uspokojenie xanax, co gorsza lek uzależnił mnie i jest mi bardzo ciężko go odstawić, bo jak niewezmę to sie kończę serce szaleje tańczy jak chyce i do tego strasznie spiete mięśnie i ciężko w klatce. mozna..

Zapalenie mięśnia sercowego czy nerwica?

.. ...trudne do diagnozy - objawia się złym samopoczuciem i tachykadią, ostateczne rozpoznanie daje biopsja serca. Organizm ma ogranicząne * słownictwo * więc wiele róznych przypadłości może dawać takie objawy - u mnie podobne były i zdiagnozowano nerwicę, ale wiele czynników może różnicować..

Zespół pokardiotomijny?

.. ...Początkowo występowały objawy zajęcia osierdzia i opłucnej; obecnie - mięśnia sercowego ( bigeminia i trigeminia ). Badanie TEE wykluczyło IZW i obecność skrzeplin. W LP SEC( ++ ), w uszku SEC( ++++ ). Konieczność dalszego leczenia p/zakrzepowego ( acenocumarol ). Jak to pogodzić z..

Osłabienie, szybkie męczenie mięśni

.. ...zauważyłem postępujące objawy, które mnie dość niepokoją, lecz są na tyle ogólne że ciężko mi samemu cokolwiek znaleźć, czyli senność za dnia, zmęczenie, niemożność skupienia uwagi, problemy z pamięcią, otępienie, i przede wszystkim to co mnie najbardziej niepokoi - bardzo szybkie..

Nerwica? to utrapienie!

.. ...mnie ponad rok , duzo objawów somarycznych głźwnie zawroty głowy,bóle w kladce piersiowej,szum w głowie,,ból mięśni nóg,brak apetytu,nogi jak ze słomy,drętwienie rąk,,mocne bicie sercana wakacjach zrobiłem wszystkie badania +tk głowy , laryngolog teź ok! neurolog ok! ,a ja czuje sie żle..

Samoistne drgawki (napięcia mięśnia) nogi

.. ...spotkał sie z takimi objawami?? Witaj: - )A jaki magnez bierzesz?moze go wcale nie przyswajasz.sa rozne preparaty.oznaczales poziom magnezu we krwi? Brałem wcześniej magneb6 teraz magvitb6. Badanie krwi na magnez i potas wychodzi dobrze. Także nie wiem co mi jest a jest to męczące..