Objawy tętniak

Niewydolność serca

.. ...circulatoriae ) ) jest to zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem mięśnia sercowego. O niewydolności mówimy gdy pojemność minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolność może dotyczyć prawej, lewej komory lub obu..

Asystolia

Asystolia

.. ...elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku czynności hemodynamicznej serca takich jak brak tętna na tętnicy szyjnej, nieoznaczalne ciśnienie krwi. W zapisie EKG asystolia objawia się jako linia prawie izoelektryczna, bez charakterystycznych załamków. W przypadku rozpoznania..

Migotanie przedsionków

.. ...prawej komory co z reguły objawia się spadkiem pojemności minutowej. Pojemność minutowa jest to objętość krwi tłoczona przez serce w ciągu minuty ). Pacjenci z migotaniem przedsionków skarżą się na kołatanie serca ( nierówna praca, uczucie potykania się serca ). Przyczyny migotania..

Wstrząs kardiogenny

.. ...ciśnienia tętniczego. Objawy wstrząsu kardiogennego. Objawy, których obecność jest niezbędna do rozpoznania wstrząsu kardiogennego: spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 80 mmHg lub spadek o ponad 60 mmHg wartości wyjściowej utrzymujący się przez ponad pół godziny; diureza..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...sercowego - co może objawiać się upośledzeniem kurczliwości lewej komory. Odejście lewej tętnicy wieńcowej jest poważną anomalią i ujawnia się zwykle jako niewydolność lewej komory w młodym wieku, niedomykalność zastawki dwudzielnej ( mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...Jeżeli pacjent ma groźne objawy związane z bradykardią w najbliższym czasie nie można założyć stymulacji stałej, można zastosować stymulacje czasową , aby zabezpieczyć go w okresie oczekiwania. Ostry zawał serca. W ostrym zawale ściany dolnej serca zamknięcie tętnicy zaopatrującej węzeł..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...choroba ta przebiega bezobjawowo. W Polsce nadciśnienie dotyczy ok. 20% dorosłej populacji. Przyczyny nadciśnienia. 95% przypadków nadciśnienia ma niewyjaśnioną przyczynę ( nadciśnienie pierwotne nazywane inaczej idiopatycznym ); pozostałe 5% przypadków nadciśnienia ma określoną..

By-passy

.. ...wieńcowych; klinicznie objawowa choroba 2 naczyń wieńcowych z tzw. ekwiwalentem zamknięcia głównego pnia, czyli zwężeniem LAD ( t. zstępująca przednia - gałąź lewej t. wieńcowej ) i Cx ( gałąź okalająca lewej t. wieńcowej w pobliżu pnia głównego ). Przeciwwskazania do by - passów...

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...podatną na pęknięcie. Objawy tętniaka rozwarstwiającego aorty. Pacjenci z tętniakiem rozwarstwiającym aorty zgłaszają zwykle nagły, rozdzierający ból w klatce piersiowej ( lokalizacja bólu zamostkowa w rozwarstwieniu bliższego odcinka aorty lub ból w okolicy międzyłopatkowej w przypadku..

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...pierwszych dniach zawału. Objawy pęknięcia ściany serca. bardzo silny ból w klatce piersiowej, często występuje krótkotrwała utrata przytomności, w badaniu przedmiotowym obserwuje się spadek ciśnienia tętniczego ( wstrząs kardiogenny ), obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych...

Koronarografia

Koronarografia

.. ...nudności, odruchów wymiotnych, objawy uczulenia ( wysypka, zaczerwienienie skóry, kaszel, duszność. Ponadto mogą wystąpić powikłania związane z nakłuciem naczynia, takie jak krwiaki, krwawienia, tętniaki...

No reflow phenomenom

.. ...tkankowym. Zjawisko no reflow objawia się przepływem krwi w udrożnionym naczyniu podczas gdy nie obserwuje się uniesienia odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów (..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...które nie dają jeszcze objawów klinicznych. Irene M.van der Meer z Erasmus Medical Center w Rotterdamie oraz współpracownicy postanowili zbadać, czy białko C - reaktywne może być wskaźnikiem rozwoju miażdżycy w różnych miejscach układu tętniczego. Stężenie białka C - reaktywnego..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...nad ciśnieniem krwi. Objawy hipotonii ortostatycznej. zawroty głowy, zaburzenia równowagi; mroczki przed oczami; ból wieńcowy; tzw. ból wieszakowy - ból karku w pozycji stojącej. Łagodzenie objawów hipotonii ortostatycznej jest łatwiejsze gdy pacjent jest świadomy co ma wpływ na..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...ścianie lewej komory. Objawy kardiomiopatii przerostowej. Objawy przedmiotowe i podmiotowe Przybliżona wartość występowania ( % ) Czynniki Duszność 80 zaburzenia funkcji rozkurczowej Dławica 60 zmniejszona rezerwa wieńcowa, choroba drobnych naczyń Niepełna utrata przytomności 50 nawet w..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...rytmu czy w leczeniu objawowym nadczynności tarczycy. Do działań niepożądanych beta - blokerów należą między innymi zaburzenia rytmu serca o charakterze bloków przewodzenia, skurcz oskrzeli i duszność ( szczególnie niebezpieczne u astmatyków ), impotencja, zawroty głowy i nadmierne..

Dławica Prinzmetala

.. ...stawia się na podstawie objawów klinicznych i badan dodatkowych jak ekg metoda Holtera i prowokowanie skurczu tętnic w czasie badania koronograficznego. Leczenie polega na podawaniu blokerów kanałów wapniowych ( Ca blokery ). Zaleca się rzucenie palenia papierosów. Istnieje możliwość..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...obrębie nóg mogą być objawem różnych schorzeń. Należy na pewno brać pod uwagę żylaki kończyn dolnych i niedokrwienie kończyn dolnych w wyniku chorób tętnic. Dla pierwszej jednostki bardziej charakterystyczne jest uczucie ciężkości nóg , ustępujące po nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg,..

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...nadczynność tarczycy z objawami ze strony układu sercowo - naczyniowego ( tachykardia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze itp ). Ponieważ średnica mikrogruczolaków może być znacznie mniejsze niż 1 cm ( poniżej 3 mm są niewykrywalne w badaniach obrazowych np. MR - rezonans..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...może, ale nie musi, być objawem chorobowym. Wszystko zależy od budowy ciała człowieka. Anatomicznie, przez jamę brzuszną, mniej więcej wzdłuż lewego brzegu kręgosłupa, przebiega odcinek brzuszny aorty. Arta, jak każda tętnica, pulsuje zgodnie z rytmem pracy serca. U szczupłych ludzi, gdy..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...być bardzo dokuczliwym objawem. Mogą również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Nie należy więc ich lekceważyć i zawsze zasięgnąć rady lekarza. Przyczyn skoków ciśnienia może być wiele, począwszy od wpływu ciśnienia atmosferycznego, a skończywszy na nieadekwatnie..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...mięśniówki lewej komory. Objawy kliniczne są zależne od stopnia zwężenia. Przy bardzo wąskiej koarktacji konieczna jest drożność przewodu tętniczego. Krew z prawej komory kieruje się wtedy po części do naczyń płucnych a po części to aorty w jej odcinku powyżej zwężenia. Należy pamiętać,..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...uogólnionej miażdżycy naczyń. Objawy choroby zależne są od stopnia zwężenia. Mogą sprowadzać się do zawrotów i bólów głowy. Częste są także omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia widzenia. Przy zwężeniach znacznego stopnia może wystąpić zespół TIA lub nawet może dojść do udaru..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...długo nie daje żadnych objawów. Niestety, często pierwszym objawem jest wstrząs z powodu utraty krwi po pęknięciu tętniaka. Inne objawy to ból w śródbrzuszu, uczucie tętnienia w brzuchu. Często dolegliwości pochodzą z okolicznych narządów uciskanych przez rosnący worek tętniaka. Leczenie..

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...odwrócona literę Y ). Objawy są typowe dla przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, z uwzględnieniem faktu, iż zwężenie jest dość wysoko. Chromanie przestankowe jest odczuwalne w okolicy pośladków. Nogi mogą być chłodne. Tętno na tętnicach udowych ( w pachwinie ) jest niewyczuwalne,..

Senność

Senność

.. ...Może także stanowić objaw obniżenia się wartości ciśnienia tętniczego, w pewnych granicach jest to zależne od pogody. Jeśli jednak senność dokucza nam niezależnie od tego, ile spaliśmy i jak długo wypoczywaliśmy, trzeba się zastanowić, czy przypadkiem coś nam nie dolega. Senność może być..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...szybko rozwijają się objawy niewydolności serca, szczególnie często dochodzi do obrzęku płuc. Istnieje także duże ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Złośliwe nadciśnienie tętnicze może stanowić ewolucję zarówno pierwotnego jak i wtórnego nadciśnienia tętniczego. Częściej jednak rozwija się..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...przegrody międzyprzedsionkowej. Jeśli towarzyszy mu przeciek, zaburzenia rytmu serca lub objawy niewydolności serca, stan taki wymaga interwencji kardiochirurgicznej. Często jednak wystarczy obserwacja...

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...autoimmunologicznych. Objawy choroby Hartona. Najbardziej typowe objawy choroby Hartona to ból głowy uniemożliwiający sen oraz obrzęk w okolicy tętnicy skroniowej. Tętnica jest wyraźnie widoczna przez skórę, która często jest zaczerwieniona. Możliwe są także inne objawy ogólne, jak..

Mostki mięśniowe

.. ...mostków mięśniowych są leki beta - adrenolityczne. Czasem stosuje się także blokery kanałów wapniowych. W ciężkich przypadkach można zaopatrzyć zmienioną tętnicę w stent lub przeprowadzić zabieg by - pass...

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

.. ...dają charakterystyczne objawy miedzianych i srebrnych drutów. Podobnie jak w przypadku retinopatii cukrzycowej, pojawiają się obszary braku perfuzji, krwawe wybroczyny i twarde wysięki tworzące objaw gwiazdy. Najpoważniejsze powikłania retinopatii związanej z nadciśnieniem tętniczym to..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...przypadków, rozwija się bezobjawowo albo daje skąpe i mało charakterystyczne objawy, takie jak bóle głowy, osłabienie, gorsza tolerancja wysiłku, wyjaśniał prof. Januszewicz. Pierwszą manifestacją tego schorzenia u większości pacjentów są niestety groźne powikłania. Jak ocenili..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...godzin od wystąpienia objawów - później leki przyniosłyby już więcej szkody niż pożytku. Najlepiej poradzili sobie z szybką pomocą Austriacy - transportują chorych z udarem helikopterami. W Polsce przeszkodą są głównie problemy z transportem, podczas gdy w Wielkiej Brytanii - brak..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...lub mózgu ). Głównymi objawami aterotrombozy są: uczucie ciężaru lub piekącego bólu za mostkiem podczas wysiłku, niedowład kończyny, zaburzenia mowy, drętwienie ust, zaburzenia widzenia i utrata równowagi. W zależności od miejsca zwężenia tętnic mogą występować także bóle łydek i..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...wiele lat nie daje ona objawów, ale nieleczona lub leczona źle znacznie zwiększa ryzyko udarów mózgu i zawałów serca. Niestety, w Polsce skuteczność leczenia nadciśnienia jest znacznie niższa niż w wielu krajach Europy Zachodniej i w USA - podkreślił specjalista. Nadciśnienie zaliczamy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 1044

.. ...jakie dana choroba ma objawy - i przeważnie takie u siebie znajduje. Wydaje mi się, że jest to wszystko spowodowane tym, że wielu moich bliskich odeszło bardzo szybko. Mój tata zmarł na zawał serca gdy miałam 14 lat, pięć lat później straciłam narzeczonego miał tętniaka, rok po nim..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 17

.. ...dolegliwosciach myslisz, jakich objawach klinicznych? echokardiograficznych? Jakie nadcisnienie? tętnicze czy płucne? Powiedzmy że jestem przesadnie oczytana, co niestety w chwili obecnej trochę mi przeszkadza, ale od czasów niepamiętnych interesowała mnie medycyna. Posiadane przeze mnie..

Duży puls - Str. 4

.. ...23, długo by pisac o objawach...najwyższy puls miałam 125 wieczorem , na zajutrz rano zaledwie 37. Nie wiem co mi dolega narazie tułam sie od lekarza do lekarza .jeden wyklucza drugiego.Pozdrawiam niemasz! nadcisnienie tętnie to 180 na 120 ktore utrzymuje sie caly czas ja mam 110 i nie..

Chelatacja - Str. 20

.. ...Jeśli zaczynają się objawy, to jest już wierzchołek góry lodowej... I tak jest z każdą inną chorobą. EDTA o ile mi wiadomo nie tylko usuwa metale ciężkie ale również złogi w tętnicach jeżeli takowe występują. Jeżeli już tego używam to nie widzę powodu żeby się badac, ponieważ jezeli..

Szybkie tętno - Str. 11

.. ...znalazłam, a mam podobne objawy. Ciśnienie 160/110 do 170/115 i tętno 110 do 140. W dodatku jestem w ciązy dlatego Propranolol odpada. ( Ciekawe czy ciąża mogła mieć wpływ na nagły wzrost ciśnienia i tętna - wcześniej miałam ciśnienie 110/65 )Jeszcze ważna rzecz , bardzo niebezpieczna,..

Coś w rodzaju epilepsji? trzesienie się ciała

.. ...odpowiedz gdyz mam pdobne objawy. Posiadam także te same,objawy co pani Katarzyna opisała. Mam 59 lat,od blisko 20 lat leczę się na nadciśnienie tętnicze,obecnie stsuje leki Bisopromerck 5 rano 1/2 tabletki Enarenal 10 mg rano 1 tabletka oraz na noc używam krople na serce Zastanawiałam..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 6

.. ...wychodzące z rdzenia objawy senności ,to dalsza konsekwencja ucisku tętnic kręgowych zwłaszcza w okolicy atlasu po zrobieniu badań,z wynikami do terapeuty[kręgarza] zdziwicie się efektami - ale te przyjd niestety dopiero po kilku miesiącach zabiegów,masaży oczywiście nie dotyczy to..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 143

.. ...jakieś inne niepokojące objawy? Czasami dolegliwości, które są uważane za nerwicowe, mają zupełnie inne przyczyny. Napisz o sobie coś więcej. Pozdrawiam! oj całe mnóstwo: ) mega - zmęczenie,mroczki od 5 lat ale to zapewne ciśnienie,mam niskie,różne plamy mi wyskakują przed oczami,np..

Serce młodego sportowca

.. ...szybki puls może być objawem np chorób tarczycy - idź do lekarza i niech Ci zleci sprawdzenie poziomu hormonów tego gruczołu w Twoim organiźmie. Przyspieszony puls - lekka tachycardia - nie jest zbyt niebezpieczny niemniej lekarze twierdzą że lepiej mieć puls wolniejszy niż szybki. Serce..

Tętniak serca

.. ...tutaj o rokowaniu i objawach ) od tego czy jest pozawałowy, jaki jest duży, jak zachowuje sie w UKG i jescze od kilku spraw. Nie każdy tętniak musi być groźny choć zawsze ogranicza pracę serca. Pozdrawiam mój syn ma tętniaka IAS to jest po prostu dziurka w sercu w jego przypadku..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 2

.. ...Powtarzam, zamiast na leki objawowe i USG, wydajcie na niegazowaną wodę, docieplenie stroju, kurs masaży u DOśWIADCZONEGO masażysty i saunę. Pozdrawiam, Paweł cześć Jolu ja miałam taki silny ból głowy miesiąc temu okazło się miałam tętniaka mózgu.od miesiąca dziękuję Bogu ze Żyje byłam..

Zespół wazowagalny

.. ...wazowagalny? czym sie objawaia? leczy sie to ? jak ? jak mozna go wykryc ? pomocy Związany z nerwem błędnym... Występuje np. u pacjentów po zabiegach koronarografii i koronaroplastyki. Objawy to spadek tętna, ciśnienia tętniczego, zawroty w głowie, osłabienie, bladość... Podaje się..

Zator tętnicy skroniowej a wymiana zastawki aortal

.. ...objawów , nie leczyłes sie Niestety nie było żadnych obiawów, cała sytułacja trwała ok. 15 sek.zakręciło mi się w głowie i już miałem częściowy brak widzenia w lewym oku.Zator tetnic oka jest nieodwracalny...

Koronarografia na podejrzenie choroby niedowieńcowej serca

.. ...temu bóle piersiowe i objawy niedokrwienia serca. Ma 69 lat, nigdy wczesniej na srce nie chorował. W ogóle jest w dobrej formie fizycznej. Tak jak u ciebie, jeden lekarz nie panikował i zapisał leki, a drugi skierował na koronografię. Okazało się, że tętnice zatkane są w bardzo dużym..

Oznaka tętniaka aorty?

.. ...nie mam innych objawów poza nerwicą sercową.. prosze o pomoc!! to normalny objaw mocnego bicia serca, szczegolnie patrzac na to ze posiadasz nerwice, takie falowanie jest jak najbardziej zwyklym objawem...

Dodatkowe skurcze - Str. 2

.. ...szybsze ale to normalny objaw,ciśnienie starm się mierzyć sobie jak najrzadziej ,mój lekarz tłumaczył mi że nalezy jak namniej myślesć o zaburzeniach rytmu,starać się niezwracać na nie uwagi ,przedtem bez przerwy trzymałam rękę na pulsie albo mierzyłam tętno uciskając tętnice szyjną,to..

Przyczyny niskiego ciśnienia tętniczego

.. ...wiekszość różnorakich objawow ma kilka przyczyn. Do tych najbardziej znanych należą m.in. proces dojrzewania, u szczupłych i wysokich kobiet jako wartość fizjologiczna, przy malej aktywności ruchowej, niedoczynność tarczycy, zaburzenia hormonalne, stenoza aortalna, cukrzyca pierwotna,..

Prince metal (skórcze tętnicy)

.. ...krwi.Towarzyszą temu objawy jak sprzed anglioplastyki tzn.chłód dolnej szczęki i w klatce piersiowej, nie dopuszczam do powstania bólu.Po zatrzymaniu się objawy ustępują w kilkadziesiat sekund. Wyczytałem że są to objawy dławicy piersiowej. - Czy może to być spowodowane nie odpowiednimi..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 234

.. ...miałem opisane przez was objawy włącznie z drętwieniem kończyn i twarzy. Trwało to kilka lat - co doprowadziło do nadciśnienia tętniczego. Przez przypadek zacząłem pić na początku lat 90 wodę mineralną zawierającą bardzo dużo magnezu - była to woda lokalna, ale to szczegół. Zauważyłem po..

Jakby atak serca, uczucie silnego bólu w mostku

.. ...byc nerwica serca? czy objawy choroby wieńcowej ( dusznica bolesna ) boje sie, bo w mojej rodzinie wszyscy choruja na serce. Moja mama miała 2 lata temu zawał, mój tata ma nadcisnienie tętnicze. Napiszcie czy ktos kiedys miał cos takiego i co to moze być? Czy powinnam isc z tym do..

Hypoplazja prawej tętnicy przedniej mózgu na całej długości

.. ...miesni po lewej stronie. Objawy nasilone są rano, wieczorem jest mi lepiej. Ujawnilo sie to po ostatnim imprezowaniu, wczesniej nic mi nie bylo ( oprocz pisku w uszach ) - teraz po ostrym piciu nie moge sie tydzien zwlec z lozka, kreci mi sie w glowie i wzrok mi sie rozmazuje. Lekarze..

Tętniak aorty piersiowej - Str. 6

.. ...taka operacja niesie za sobą jakieś konsekwencje?? Prosze pomóżcie mi... Pozdrawiam. Witam od jakiegoś czasu mam bóle górnego odcinka kręgosłupa i klatki piersiowej - czym objawia się tętniak aorty ??..

Tętniak aorty piersiowej - Str. 7

.. ...przemęczać się i nie dźwigać. Objawy daje pęknięcie tętniaka. Ponoć czuje się wtedy silny i długotrwały ból w klatce. W takiej sytuacji trzeba natychmiast udac się do szpitala. Mój brat miał tętniaka rozwarstwiającego aorty.Nikt o tym nie wiedział nawet on sam;( zmarł 9 dni temu na..

Tętniak aorty piersiowej - Str. 8

.. ...piersiowej to normalny objaw, nasilają się przede wszystkich podczas oddychania, zmiany pozycji podczas snu. Może to jest spowodowane zrastaniem się klatki piersiowej? Nie wiem - dlatego pytam. Nie odsyłajcie mnie do lekarza bo niedługo jedziemy na wizytę, chcę poprostu usłyszeć opinię..

Tętniak w przegrodzie przedsionkowej z podejrzeniem przecieku

.. ...jest w porzadku i te objawy sa na tle nerwowym. W czerwcu zmienilam lekarza i poszlam do specjalisty kardiologa i ten juz na pierwszej wizycie stwierdził szmery w sercu ale powiedział,że te gniecenie w sercu tez jest na tle nerwowym,dał mi skierowanie na Echo serca.I tutaj wyszło mi ,ze..

Zawał serca u 18-latka?

.. ...wykonanie badania EKG, objawy opisane przez Ciebie sugerują raczej silna nerwice ale chcąc być pewną powinnaś przejść diagnostyke kardiologiczną. Niskie ciśnienie tętnicze nie chroni przed zawałem serca , zmniejsza co prawda ryzyko jego wystąpienia ale nie może byc mowy o braku..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 5

.. ...ablacja ale te same objawy jak poprzednie,czy mozliwe jest migotanie przy pulsie mniejszym czy to moze czestoskurcz? Do mini. Tak jest możliwe migotanie przy niezbyt wysokim tętnie, ja tak mam. Częstoskurcz to jednak trochę inne objawy. Może już se ne wrati? Do Markobe i innych po..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 12

.. ...tutaj opisywał takie objawy. Przeważnie ludzie piszą o nasileniu arytmii, przyspieszonym tętnie, zmianach ciśnienia, bólach w klatce piersiowej itp. Bądź cierpliwa, pisz jak masz jakieś wątpliwości. Musimy się jakoś wzajemnie wspierać w tej naszej * niedoli * . Pozdrawiam! Do Klaudii!!..

Rozległy zawał serca i problemy z oddychaniem

.. ...niedotlenienia mózgu tzw.udaru co objawiło się niedowładem lewej strony ciała.na szczęście sprawność powraca bo rusza już ręką i nogą i to na tyle sprawnie że ma je przywiązane bo strasznie nerwowy po tym udarze się stał i wyrywa sobie wszystkie kroplówki,cewnik a ostatnio z tętnicy..

Udar mózgu - Str. 7

.. ...02.05.2010 i identyczne objawy jak Twoja mama. myśleć pozytywnie jest trudno, pięć lat temu ( 3 tygodnie po moim ślubie )mój Tatuś miał udar krwotoczny=tzw. krwotok podpajęczynówkowy, spowodowany pęknięciem tętniaka, stracił przytomność, dostał obrzęku mózgu i po 3 dniach, usłyszałyśmy z..

Koronarografia

.. ...bardzo ciasny i powoduje objawy a pacjent ma operację serca z innego powodu, to kardiochirurg może naczynie uwolnić i zlikwidować mostek. Farmakologicznie niektórzy zalecają stosowanie antagonistów wapnia. Zmiana 60% w prawej tętnicy wieńcowej jest zmianą graniczną. Biorąc pod uwagę, że..

Niewydolność zastawki tętnicy płucnej u 9-dniowego niemowlaka

.. ...szmerem nie dawać innych objawów. Leczenie operacyjne nie jest wtedy konieczne. Niekiedy ubytek ulega samoistnemu zamknięciu. Ubytek w części błoniastej przegrody międzykomorowej, zwłaszcza duży, powoduje na ogół zaburzenia w krążeniu krwi. W lewej komorze tłoczącej krew bogata w tlen do..

Tętniak aorty wstępujacej

.. ...po zapoznaniu sie z objawami zespolu Marfana dochodze do wniosku ze mozliwe ze to wlasnie to ( m.in.skrzywienie kragoslupa, szybko roslam, bylam zawsze wyzsza niz rowiesnicy i badzo chuda ). W tej chorobie tkanka laczna aorty jest slabsza niz zwykle. czy nie jest to wskazaniem do..

Tętniak aorty wstępujacej - Str. 2

.. ...tez mialyscie takie objawy i jak trzeba bedzie operowac to gdzie najlepiej sie udac.dziekuje i pozdrawiam. Witaj aniu, tak naprawde to nie wiem ktore moje objawy to tetniak. Nie umiem ci powiedziec czy te dolegliwosci to od niego. z tego co udalo mi sie dowiedziec ( tak tez pisze izabela..

Podwójny łuk aorty

.. ...ma kompletnie żadnych objawów i żyje normalnie przez wiele lat. Wada najczęściej występuje z koarktacją aorty. Zdarzają sie również ubytki w przegrodach ( częściej międzykomorowej ), przetrwały przewód tętniczy Bottala czy inne ). Lubi również współistnieć z wadami innych narządów 80%...

Zespół Fallota i brak zastawki tętnicy płucnej

.. ...się upomni, że będą objawy świadczące o pogorszeniu się stanu zdrowia i wtedy być może będzie operacja. Córeczkę mam w domu. Czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć na co powinnam zwracać uwagę w jej zachowaniu? Co powinno mnie niepokoić? zapraszam na www.sercedziecka.org.pl tak na forum..

Drętwienie prawej ręki i nogi oraz drgawki

.. ...niedobór powoduje takie objawy jak drętwienie nóg i kurcze i mrowienia. polecam przebadać się w kierunku cholesterolu aby w razie czego wykluczyć miażdżycę tętnic.Oprócz zbadania ilości magnezu niech Pani zmierzy poziom potasu. prześwietlenie kręgosłupa robiłam - skolioza prawostronna,..

Życie z tętniakiem aorty piersiowej i brzusznej - Str. 2

.. ...chorował,nie bylo żadnych objawów choroby.Jeśli znacie już diagnozę ,to róbcie wszystko żeby pomóc choremu.Tęniak jeśli pęknie zabija błyskawicznie.Powodzenia! Tylko jak dałej zyc bez kochanej osoby :( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( moja mama zmała 9/2/2009 .tętniak pekł , tykajaca bomba..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 571

.. ...Najgorzej jest z tymi objawami typu drgawki, kołatanie serca, dzisiaj w nocy parę razy sie budziłam, serce słyszałam tak wyraźnie...czasem mi się wydaje, że słyszę jak w tętnicach pulsuje mi krew, że zaraz mi głowę rozsadzi... a co do studiów to naprawdę ciężko jest studiować, bo nie..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 856

.. ...a mam lat 30: ).Moje objawy to np:podwyższone ciśnienie tętnicze maksymalnie jak już mnie dopada to ok 150 - 160,bóle w klatce raz po raz kóraś z łopatek lub ból w kregosłupie ostatnio też podwyższone tętno np 153/80/112 biorę pól tabletki con - cor 2,5 i raz kiedyś jak czuję że mnie..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 1104

.. ...lat temu, ale na dobre objawiła się 5 miesięcy temu po uderzeniu w głowę, kiedy to wmówiłam sobie, że mam guza, krwiaka, tętniaka...wszystko wtedy miałam. Zaczęły się napady lęku, koszmarne, lądowałam na pogotowiu. Od tamtej pory cały czas jestem przekonana, że mam raka, każdej części..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 1234

.. ...wyczytałam, ze takie objawy może dać też tętniak, ale aorty brzusznej... Męczą mnie te myśli, nie wiem jak sobie pomóc. Cokolwiek szukam w sieci, zawsze natrafię na wzmiankę o jakimś tętniaku ;( ( Chcę zaznaczyć, ze jedyne co mi wyszło w badaniach, które miałam od początku swoich..

Straszny ból serca, brak oddechu i zawroty głowy

.. ...wykluczy wady serca.Objawy, które opisujesz miałam ale wieku nieco późniejszym.Wykryto u mnie tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej,na szczęście dość szybko bo nadal żyje i jestem po operacji.Pozdrawiam odpisz jak ci poszło u kardiologa. Witaj Marek. Podzielam zdanie ;inki;, bo opisane..

Postępujące osłabienie, obniżona temperatura ciała i zimne poty

.. ...Czy ktoś miał podobne objawy, jak się leczył. Mam 39 lat i jestem wysportowanym meżczyzną. Lubię sport. Mam nadciśnienie tętnicze, leczone tabletkami atacand i concor ( 1,25 mg ). Miałem rok temu bóle i skoki ciśnienia. Kardiolog zrobił testy wysiłkowe, usg i ekg i wszystko wyszło..

Ciśnienie 150-190 / 50-70 przy tętnie 50

.. ...za wcześnie na takie objawy a poza tym nienormalne jest mieć * górne * ciśnienie wysokie a * dolne * niskie czyż nie? lekarz kardiolog ( jakiś zasłużony starszy pan ordynator ) stwierdził w 5min na prywatnej( czytaj nie mało płatnej ) wizycie że nie widzi żadnych poważnych..

Zespół nerwowy i niepokojące objawy

.. ...jest mi odnowa źle moje objawy to : - bóle w klatce piersiowej ( EKG wporządku ) - bóle zoładka - chęć wymiotów lecz niemoge jak nawet się zmuszam - uczucie cięzkjości na klatce piersiowej - drętwienie lewej ręki - drętwienie twarzy - zawroty głowy - a co dziwne serce bije mi normalnie..

Tętniak aorty, leczenie tylko poprzez rozcięcie klatki?

.. ...chyba tydzień miał takie objawy ale nie mieszkał z nami i dowiedzieliśmy się jak było już za późno... lekarz nie dawał większych szns... dziadzia był transportowany samolotem... ale po co ja to pisze...??? tak mi smutno..... pozdrawiam To zalezy . Tętniak aorty wstępujacej jest..

Nadmierne tętnienie

.. ...serca .Też macie takie objawy?Pozdrawiam witam.Mam 34 lata,od ok.dziesięciu lat wiem ,ze mam wade serca _niedomykalność zastawki aortalnej z poszerzoną częścią wstępująca aorty i powiększoną lewą komorą i falą zwrotną.Również mam widoczne tętnienie na szyji ,pulsowanie pod mostkiem i ta..

Ból po prawej stronie pod żebrem, promieniujący do pleców

.. ...dziadzia miał podobne objawy... to był tętniak aorty brzusznej... niestety... więc lepiej się nie denerwuj tylko idż na badanie usg!!! pozdrawiam: ) Przepraszam bardzo ale ten ból to występuje po LEWEJ stronie.Teraz to wszystko zmienia postać problemu,wiem.Jeszcze raz przepraszam za..

Nerwica lękowa wewnętrzna

.. ...pół roku temu pierwsze objawy były kłucie w plecach potem potem przez 3 tygodnie nie mogłam dobrze złapać powietrza była u lekarza wykryli mi ciśnienie tętnicze wysokie zaczełam brać tabletki zaczełam odychać normalnie ale coś mi sie stało z głową moje objawy są takie jak drentwienie w..

Tętniak tętnic mózgowych

.. ...tętniaka?? jakie są objawy?? czy jest możliwość wyleczenia tej choroby jeżeli tak to w jaki sposób?? PROSZE O POMOC O JAK NAJSZYBSZA ODPOWIEDZ.. Może być groźny ale nie musi. O objawach proszę poczytać sobie w internecie na innych stronach, jest tego dużo. Rokowania zależą od wielu..

Echo serca, płatki wypadające do lewego przedsionka - Str. 2

.. ...się apetytu mogą być objawami niewydolności nerek właśnie. Dlatego radzę zrobić badania w tym kierunku ( szczególnie jeśli ktoś ma nadciśnienie tętnicze ), a to co powiedziała kardiolog na konsultacji prosze traktować jako chęć pomocy a nie bagatelizowanie. Ponieważ serce ma budowę nieco..

Problemy z sercem? bardzo mocno bije

.. ...w odcinku brzusznym objawia się najcześciej wyczuwalnym tętniącym guzem powyżej pępka. ALE u osób szczupłych można też przez powłoki wyczuć zwykłe tętnienie aorty. * Niespecyficzne zmiany ST w odprowadzeniach sercowych * mogą mieć wiele powodów ( w tym również ucisk klatki na serce ),..

Niskie ciśnienie tętnicze i wysoki puls

.. ...zetknął się z podobnymi objawami. Gdyby Ktoś mógłby mi pomóc dobrą radą to byłbym niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam Wszystkich i życzę dużo zdrowia. apollo55 Witam Pana serdecznie! Gdybym wiedziała jak Panu pomóc to przyleciałabym na skrzydłach ale niestety nie wiem. Nie mam wiedzy..

Tętniak IAS

.. ...20% a nawet 30% procent ludzi. Często nie daje żadnych objawów. Najpoważniejszym możliwym jej skutkiem są nawracające epizody zatorowe ( udary ) i jeśli się z tym wiąże to się ją leczy. Dziękuję bardzo..

Pulsowanie żył w szyi?

.. ...może to być jeden z objawów nerwicy? odpisujcie za co z góry dziekuje, karolina nie wiem czy to samo ale ja mam pulsujący ból po obu stronach szyi. od środka czuję jakby miało mi rozsadzić tętnice a z zewnątrz czuję jakby mi ktoś zaciskał szyję. nie wiem czy to tętnice czy węzły chłonne..

Do Microbi! nt. zastawka aortalna i tętniak aorty

.. ...Jesteśmy w podobnym wieku 2 tygodnie temu przeszedłem tą samą operację ( zastawka aortalna i tętniak aorty ) na razie czuję się fatalnie tj. kołatania serca, zaburzenia rytmu itd. Czy miałeś podobne objawy!..

Dosyć wysokie ciśnienie u 18-latki, czy potrzebne EKG?

.. ...podczas wysiłku może być objawem nadciśnienia tętniczego. Warto zrobić jeszcze parę pomiarów ( 4 w ciągu dnia ) i pokazać lekarzowi, który jak będzie trzeba zleci inne badania. Sprawdz wartości ciśnienia podczas wykonywania jakiejś czynności np. po wejściu po schodach, a może po prostu..

Wracajace ostre bole brzucha i dolnej czesci plecow

.. ...do lekarza bo takie objawy może dawać nawet tętniak ( ból brzucha +dolne części pleców ). Jest to tylko jedna z dziesiątek możliwości, ale nie zaszkodzi sprawdzić na usg jamy brzusznej tym bardziej że te dolegliwość utrzymują się długi okres czasu. Prawda jest taka że potrzebne są..

Doppler - na czym polega badanie?

.. ...być przyczyną moich objawów .Jutro będę robił badanie Dopplera inaczej badanie tętnicy szyi .Jeżeli Jesteś zainteresowana jak przebiega to badanie postaram się opisać po badaniu.Dodam jeszcze iż wiele dolegliwości pochodzi od kręgosłupa. Pozdrawiam. Witajcie : ) kurrohimenez a wiesz może..