Objętość ciała

Pletyzmografia

.. ...diagnostyczne określające zmiany objętości ciała związane z rytmem serca. Pletyzmografia może być wykorzystywane do monitorowania zmian upośledzających przepływ w tętnicach kończyn dolnych. Badanie można wykonać kilkoma metodami różniącymi się rodzajem wykorzystywanych czujników...