Obliczanie tętna

Rehabilitacja po operacji zastawki aortalnej

.. ...maksymalnego tętna i obliczane jest następująco : dla 60 % : 170 x 0,60 = 102 dla 75 % : 170 x 0,75 = 127 Z powyższych obliczeń wynika, ze podczas treningu 50 - letnia osoba powinna obciążać organizm wdo wartości tętna pomiędzy 102 i 127 w zależności od stopnia wytrenowania. Zaczynaj..

Niedomykalność zastawki aortalnej i mitralnej - Str. 2

.. ...maksymalnego tętna i obliczane jest następująco : dla 60 % : 170 x 0,60 = 102 dla 75 % : 170 x 0,75 = 127 Z powyższych obliczeń wynika, ze podczas treningu 50 - letnia osoba powinna obciążać organizm wdo wartości tętna pomiędzy 102 i 127 w zależności od stopnia wytrenowania. Zaczynaj..

Uczucie dławiącego uskoku serca...

.. ...tętna maksymalnego, obliczanego ze wzoru: Tętno maksymalne = 220 – wiek, lub w przypadku pozawałowego testu wysiłkowego do uzyskania 70% tętna maksymalnego ). Twoim obowiązkiem podczas badania jest zgłaszanie jakichkolwiek bólów klatki piersiowej, duszności itp. Nie bój się..