Obniża ciśnienie

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...polega na wywołaniu obniżenia ciśnienia ( efekt hipotensyjny ). Obniżenie ciśnienia wywołane jest przez zmniejszenie napięcia mięśniówki gładkiej tętnic. Korzystne działanie inhibitorów konwertazy polega na obniżeniu obciążenia wstępnego ( preload ) i następczego serca ( afterload )...

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości krwi, niedokrwistości; migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...hipotensyjnych, tzn. obniżających ciśnienie tętnicze krwi, leków usprawniających pracę serca, działających antyarytmicznie czy zmieniających własności krwi. Głównym sprawcą większości chorób kardiologicznych jest miażdżyca. Spośród wielu czynników prowadzących do jej rozwoju dużą rolę..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...działają hipotensyjnie ( obniżają ciśnienie ) poprzez deaktywację układu RAA ( renina - angiotensyna - aldosteron ). Brak biologicznego działania angiotensyny II objawia się także zahamowaniem resorpcji jonów sodowych i utratą jonów potasowych w kanalikach nerkowych. Powoduje to..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...nadciśnienia tętniczego. obniżenie masy ciała ma bardzo istotne znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego - dotychczasowe badania dowodzą że u chorych z nadciśnieniem i 10% nadwagą obniżenie masy ciała o 5 kg powoduje umiarkowany efekt hipotensyjny ( obniżenie ciśnienia ) oraz..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...przede wszystkim czy nie obniża on nadmiernie ciśnienia krwi; dawkę nitrogliceryny można powtórzyć jeszcze 2 razy, a gdy nie pomaga i ból przedłuża się ponad 15 - 20 minut, szczególnie, gdy występuje pierwszy raz w życiu, trzeba bezwzględnie udać się do szpitala karetką; ważne, aby chory..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...ciśnienie krwi. Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi takie jak leki moczopędne, azotany ( np. nitrogliceryna ) i inne. Inne wskazówki dotyczące hipotonii ortostatycznej. ciśnienie w pozycji leżącej jest zawsze wyższe od ciśnienia w pozycji stojącej; aktywność fizyczna zwiększa objawy..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...). Leki z tej grupy obniżają ciśnienie poprzez rozkurczenie naczyń krwionośnych oraz poprzez wpływ na układ renina - angiotensyna - aldosteron. Dodatkowo powodują cofanie się niepożądanych zmian w mięśniu sercowym, wywołanych nadciśnieniem tętniczym ( remodeling serca ). Jak wszystkie..

Atenolol

.. ...co przyczynia się do obniżenie ciśnienia krwi. Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...rozszerzając je, dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Leki moczopędne są także stosowane w niewydolności serca - w celu eliminacji lub zapobiegania obrzękom obwodowym oraz obrzękowi płuc. Preparaty zawierające torasemid dostępne w Polsce ( za indexem leków MP ): Diuver, Trifas. Inne leki z..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...ciśnienia ). Prawdopodobnie betaksolol wpływa także na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ), zmniejszając aktywność reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego. Betaksolol można podawać w kroplach do worka spojówkowego oka. Tak zaaplikowany..

Niedociśnienie

.. ...zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia. U osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, zbyt gwałtowne obniżenie do bardzo niskich wartości, może być dla pacjenta nie tylko nieprzyjemne ( zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenie ) ale także niebezpieczne ( utrata..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...obniżaniu ciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych, nie wolno zapominać, że odpowiednio wysokie ciśnienie jest konieczne do zapewnienia ukrwienia łożyska i płodu. Dawkowanie dobiera się więc indywidualnie...

Propranolol

.. ...reniny w nerkach, to obniżenie ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym ze wskazań do stosowania propranololu. Inne to: zaburzenia rytmu serca o charakterze tachyarytmii, bóle wieńcowe, stany lękowe, drżenia samoistne, zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...zmniejszają obciążenie serca, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, hamują procesy remodelingu mięśnia sercowego i naczyń. Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania ramiprilu i leków z grupy ACE - I są: obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej nerki, ciąża (..

Senność

Senność

.. ...także stanowić objaw obniżenia się wartości ciśnienia tętniczego, w pewnych granicach jest to zależne od pogody. Jeśli jednak senność dokucza nam niezależnie od tego, ile spaliśmy i jak długo wypoczywaliśmy, trzeba się zastanowić, czy przypadkiem coś nam nie dolega. Senność może być..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...złośliwego nadciśnienia tętniczego. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego polega na farmakologicznym obniżaniu ciśnienia tętniczego do wartości jednocześnie bezpiecznych i tolerowanych przez chorego...

Kryza nadciśnieniowa

.. ...sercowego. Ciśnienie należy obniżać w sposób zdecydowany, ale jednocześnie kontrolowany. Zbyt gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego u osoby przyzwyczajonej do wysokich wartości ciśnienia może doprowadzić do wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. W zależności od sytuacji, do obniżania..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...tętniczego, w ten sposób lek obniża ciśnienie krwi. Acebutolol jest wykorzystywany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności syntetazy tlenku azotu. Wiąże się to z rozkurczem naczyń krwionośnych i dodatkowym obniżeniem ciśnienia. Nebiwolol ma mniej działań niepożądanych niż beta blokery..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...mózgu czy zawału, to nie obniża śmiertelności w tej grupie, a nawet paradoksalnie może ją podnosić. Wiadomo bowiem, że gwałtowne spadki ciśnienia u osób w podeszłym wieku grożą częstszymi upadkami i złamaniami kości udowej, a z tym wiąże się większe ryzyko zgonu - tłumaczył prof...

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...ze stosowaniem leków obniżających ciśnienie - informuje American Journal of Hypertension . Zespół prof. Jamesa W. Andersona z University of Kentucky przeprowadził metaanalizę - naukowcy porównali wyniki dziewięciu wcześniejszych badań nad wpływem medytacji na ciśnienie tętnicze krwi. Jak..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...autorów badań składnikiem obniżającym ciśnienie są azotany, obecne także w zielonych warzywach liściowych. Azotany pod wpływem bakterii zawartych w ślinie przekształcają się w azotyny. Azotyny ze śliną trafiają do żołądka, gdzie pod wpływem kwasu solnego powstaje tlenek azotu. Część..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...leczeniu nadciśnienia i obniżają związane z nim ryzyko powikłań. Są poza tym mało uciążliwe dla pacjenta. Dzięki prawidłowemu leczeniu nadciśnienia można np. obniżyć ryzyko udaru mózgu o 40 proc., a ryzyko choroby wieńcowej i zawału o 20 proc. Warunkiem niezbędnym do tego jest jednak..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...którzy dostawali leki obniżające ciśnienie, dwa razy częściej doznawali udaru mózgu. Wprawdzie podawanie tych leków zmniejszało zagrożenie zawałem serca, jak jednak podsumowują autorzy, w sumie z owej profilaktyki wynikało więcej złego niż dobrego. Liczbę ofiar takiego postępowania w..

Gen wielkiego serca

.. ...jedynym sposobem leczenia jest podawanie leków obniżających ciśnienie tętnicze. Jednak dzięki nowemu odkryciu może się w przyszłości udać opracowanie terapii, korygującej nieprawidłowe działanie genu...

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...zatokowego - z poważnym obniżeniem tętna - mogą prowadzić do zbyt małego przepływu krwi. Za optymalne uważa się około 60 uderzeń na minutę. Najlepszym sposobem na obniżenie tętna jest aktywność fizyczna. Trzeba także leczyć nadciśnienie, obniżać poziom cholesterolu; ważna jest właściwa..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...się uniknąć poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu, rzucenie palenia czy zwalczenie otyłości. Według danych World Heart Federation, do 2025 r. ponad 1,5 mld ludzi, czyli co trzecia osoba powyżej 25. roku życia, będzie cierpiała na nadciśnienie, które jest istotnym..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...tętnicze zawsze wymaga obniżenia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), nadciśnienie ma prawie 1 miliard ludzi na Ziemi! A do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 1,56 mln - ostrzega prof. Grodzicki. - To ogromne zagrożenie . Jak dodaje, w Polsce z powodu tego schorzenia cierpi..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...naczyń poprzez m.in. obniżanie ciśnienia tętniczego, co pośrednio ma zmniejszyć ryzyko udaru, niewydolności serca i innych naczyniowych powikłań cukrzycy. Podczas debaty drugiej prof. Adam Witkowski - uznany kardiolog inwazyjny - podjął się trudu wykazania wyższości leczenia..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...demencją - prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Geny wpływają na różnice w ciśnieniu krwi Małe różnice genetyczne między poszczególnymi osobami leżą u podstaw różnic w ciśnieniu krwi oraz ryzyku ataku serca i udaru - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nature Genetics ...

Gen Klotho obniża ciśnienie tętnicze

.. ...starzenia, może również obniżać wysokie ciśnienie tętnicze. Wykazały to po raz pierwszy najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Oklahomy - czytamy w piśmie Hypertension . Badacze zaobserwowali, że zwiększenie ekspresji genu nie tylko hamuje wzrost ciśnienia tętniczego, ale także z..

Bezsenność a choroby serca

.. ...ciśnienie tętnicze krwi obniża się i dzięki temu serce ma okazję do odpoczynku. U osób, które cierpią na bezsenność ciśnienie podwyższa się, co w dłuższej perspektywie może zaowocować chorobą serca - mówi autorka badań prof. Paola Lanfranchi. Związek bezsenności z chorobami układu..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...wyraźnych objawów, co obniża motywację chorych do zażywania leków oraz brak wiedzy na temat nadciśnienia i skutków jego nieleczenia. Bardzo ważną rolę odgrywa tu również fakt, że leki na nadciśnienie mogą początkowo pogarszać samopoczucie pacjenta, którego organizm zdążył się już..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...tygodniu pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze, ustabilizować tętno i pozbyć się tkanki tłuszczowej - przekonują duńscy naukowcy. Jak podaje serwis Science Daily, badacze uważają tę formę aktywności fizycznej za bardziej skuteczną niż tradycyjne wskazówki lekarzy dotyczące diety i..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...Spożywanie winogron pomaga obniżyć ciśnienie i zmniejszyć odporność na insulinę, przez co zmniejsza ryzyko chorób serca i cukrzycy - poinformowali amerykańscy naukowcy. Wyniki ich badań opublikował serwis EurekAlert. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan zauważyli, że dieta bogata w winogrona..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 21

.. ...procorolan ale on nie obniża ciśnienia. a czy ty masz cały czas jakie ciśnienie czy tylko wtedy kiedy masz te ataki? do abisynki! Widzisz umnie tak wysokie cisnienie jest tylko w momencie ataku na codzien biore rownierz bisocard 5 mg raz dziennie normalnie mam 120/80 puls 60 - 80 i jest..

Echo serca - Str. 42

.. ...praw.widoczna IM II ( przy obniżonej EF ) IT III vena contracta fali zwrotnej ok. 7,0mm. Umiarkowane cech nadciśnienia płucnego gard max w tetnicy płucnej ok. 40 mmHg.Funkcjonowanie zastawki aortalnej prawidłowe. Akineza segm sciany dolnej i tylnej oraz PMK. Hipokineza pozostałych seg m..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 15

.. ...ciśnieniomierz, to chyba tez obniżyło mi się ciśnienie. Doskonale wiem, jak to jest ciągle czuć ospałość, bez przerwy ziewać, mieć ciężką głowę i inne atrakcje. Ale myśle, że to naprawdę tylko * nerwica * , bo jeśli mam zajęcie i nie mam czasu za dużo myśleć nad tym jak sie czuję, to..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 22

.. ...czy może ochładza i obniża ciśnienie, ale działa. Schładzam kark, skronie, czoło, nadgarstki, a najczęściej całe ręce. Po chwili wszystko znika. Piszecie też, drogie panie, o dzieciach, bo jesteście już mamami lub o planach na kolejne pociechy. Dobrze, że temat ten wszedł na tapetę, bo..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 49

.. ...boję się je brać bo one obniżają ciśnienie krwi , a ja i bez tego jestem niskociśnieniowcem. Czasami przy tętnie 130 ciśnienie mam 100 na 70. I wtedy nie wiem co robić . Najlepiej byłoby się uspokoić, ale przychodzi mi to z wielkim trudem. Czasami w pracy ludzie potrafią mnie tak..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 103

.. ...tabletki powodowała obniżenie ciśnienia jak również spowolnienie rytmu pracy serca, który bądź co bądź w czasie napadu narastał. Teraz to żadkość gdyż zająłem się pracą, nie myślę na ten temat, poza tym rozwijam swoją pasję jaką jest muzyka. Ucieczka w świat swój jest dobrą alternatywą...

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...Mexicord 200mg ( inne obniżały ciśnienie więc ich nie mogłam brać ), ten lek brałam też w zmniejszonych dawkach podczas ciąży ( ponieważ ciąża była planowana - przed nią powolutku zmniejszałam dawkę - z 2 tabletek do jednej ). Ataki częstokurczu pojawiały sie głównie w nocy i..

Duży puls - Str. 2

.. ...puls 126 w jaki sposub obnizyc puls. prosze bardzo o odpowiedz . Bronislaw najlepiej beta blokerem przepisanym przez lekarza, pozdrowienia Bronisław, z takim ciśnieniem to Ty kwalifikujesz się do szpitala a nie do pisania na forum. Mam nadzieję że się leczysz albo zamierzasz to robić i..

Duży puls - Str. 3

.. ...80.Dlatego jeżeli ktoś chce obniżyć sobie tętno i nadciśnienie to polecam bisocard. Witam ja mam tak jak Robert puls zawsze powyzej 100, a czasami skacze mi na gora 5 minut do 160 - 200 a potem znowu spada do 100 - 130 i cisnienie rowniez mi skacze, czasami do 175 - 180 na 135 - 140. Czy..

Chelatacja - Str. 17

.. ...najtańszy - chyba też obniża ciśnienie i zmniejsza szanse na niektóre inne choroby.Koszt wynosi około 10 złotych za miesiąc. A co do chelatacji - chciałbym zwrócić uwagę na to że usuwa co najwyżej skutek( o ile przyczyną nie jest zatrucie ) czyli istniejące złogi a nie przyczynę.Więc bez..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...trójglicerydy znacznie się obniżają i także spada ciśnienie, a więc jasne, że tłuszcz zatyka mi żyły. Niestety biorąc lipanthyl ( lub inny lek z tą substancją ) robię się cora bardziej nerwowy i drażliwy - to jest nie do wytrzymania dla mnie i też dla innych w moim otoczeniu. Natomiast..

Lek Dilzem

.. ...go biorę od pół roku... mimo wszysto czasami czuje ze serce bije szybko i mam wrażenie że zaraz zemdleje. Biorę dilzem od ok. 8 lat jako lek obniżający ciśnienie. Do tego Xartan. Efekty są zadowalające...

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 12

.. ...zwiększają frakcję wyrzutową, obniżają ciśnienie i je normalizują, poprawiają profil cholesterolu i obniżają stężenie trójglicerydów etc.Ponadto zachęcam do stosowania ćwiczeń interwałowych - są wręcz zbawienne dla serca w przeciwieństwie do ćwiczeń wytrzymalościowych. Bardzo polecam..

Szybkie tętno

.. ...betabloker Metocard i pomaga, obniża lekko ciśnienie, ale i uspokaja serce. Monika - czy możesz napisać coś więcej o Twojej ablacji? Gdzie to robiłaś ile czekałaś jak wygladała kwalifikacja? Miesiąc temu miałam atak częstoskurczu. W trakcie badanie przez internistę tętno 240, potem na..

Szybkie tętno - Str. 15

.. ...kołatanie serca. Trochę mi obniżyli ciśnienie i do domu. Następnego dnia czulam się lepiej ale postanowiłam pójść i poprosić o skierowanie na ogólne badania - okazało się, że mimo niezłego samopoczucia ciśnienie 190/120. Dostałam captopril i skierowanie na badania - wszytsko łącznie z..

Propranolol - Str. 3

.. ...Podobno Propranolol obniża ciśnienie krwi.. u mnie spoczynkowe ciśnienie po zażyciu często lekko wzrastało ( ale w granicach normy ), a puls spadał z ok. 80 - 90 do 55 - 60. hej wszystkim. Chciała bym się dowiedzieć czy propranolol można brać doraźnie czy nie? można pod warunkiem że ci..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 169

.. ...ludzie biorą tabletki na obniżenie dziwię się że jeżeli Daniel był u lekarza to ten nie zareagował pozdrawiam DZieki dziwczyny za odpowiedzi,musze tez sprostowac kilka spraw... te skoki ciśnienia o ktorych pisałem sa tylko wtedy kiedy mam jak ja to nazywam atak wtedy własnie zaczynaja..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 233

.. ...kroplówki, leki rozkurczowe i obniżające kwasowość treści żołądkowych. Potem przez 2 tygodnie czułem się świetnie, a 3 dni temu wszystkie objawy powróciły: ból w nadbrzuszu, wrażenie co - kilkusekundowych skurczów w całym układzie pokarmowym, zmienne ciśnienie, lekkie duszności, zawroty..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 237

.. ...powiedziała, że ruch obniża ciśnienie krwi. Oczywiście to ogólne, bo przy biegu wiadomo,że wzrasta ; ) Więc polecam! A terapię zacznę we Francji: ) Jejku, czasem czytam swoje posty i dopiero teraz widze jakie byki sadze - co chwile zjadam polowe slow,hehehe. Mam nadzieje, ze mimo to..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 248

.. ...angeliko ja miałem podobnie 1,5 roku temu.mam nadzieje że to nic poważnego,staraj się nie myślec o chorobach choc wiem ze czasami ciężko.ja tez się badam mam jeszce przez 2 tyg.29l a czuje się na 60l objawy miałem przerużne.szybkie bicie i mocne serca uczucie kołatania( kardiolog )echo i..

Propranolol a tętno

.. ...zera.Może ktoś wie jak obniżyć tętno bez obniżania ciśnienia????? Witaj pRopranolol jest lekiem obnizajacym tetno a rownoczesnie obniza cisnienie. wiem poniewaz sama go zazywam od wielu lat.U mnie to jest tak, ze kiedy tetno mam powyzej 80/min. i odczuwam to biore 10mg i czekam na..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera? - Str. 2

.. ...dają za to znacznie obniżają ciśnienie i puls. Ja widzę wyraźnie, że aktywność fizyczna jest dobra a moment gdy usiądę na fotelu lub położę się wieczorem sprzyja arytmii. Lepiej jest mi spać na prawym boku, na lewym mam częściej. Niedobre jest także siedzenie prosto ale wpółleżąco ( to..

Dziwne skoki ciśnienia tylko u lekarza

.. ...dokładniej... Ja mam podobnie. I zazwyczaj na nic sie zdaje tlumaczenie, ze zazwyczaj, w domu mam raczej niskie cisnienie i wszystko jest w porzadku. No... ale ja mam rowniez podwyzszony poziom cholesterolu i nadwage wiec lekarz zwykle traktuje to powaznie. Wydaje mi sie, ze u mnie..

Opis kardiogramu (EKG)

.. ...przepisał mi też lek na obniżenie ciśnienia, chyba Prestarium. Nie wiem czy go brać bo wziąłem go pierwszy raz i odczuwam większy ucisk/ból w klatce piersiowej bardziej w środku. Mam 25 lat, mężczyzna, wzrost 176, waga 92, praca siedząca ( informatyk ), ogólnie mało ruchu, lubie piwo ; )..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium - Str. 2

.. ...sukcesem medycznym. Obniżają one ciśnienie tętnicze, zmniejszają obciążenie serca, zwiększają jego objętość wyrzutową. Pomyślne walory terapeutyczne przyniosły zawrotne korzyści finansowe, przeto każda firma starała się zrobić jakiś pril i też zarabiać pieniądze. Wszystkie prile są..

Niskie ciśnienie czym grozi?

.. ...a tętno to prawdopodobnie masz pszyspieszone z powodu obniżonego ciśnienia. pocieszę cię ja mam za wysokie ciśnienie 140/90 180/100 , a jak chodze lub stoję to spada mi do 70/30 a tętno cały czas 120 - 180 w spoczynku. ale na poważnie zrób badania w kierunku tarczycy i chorób..

Zespół wazowagalny

.. ...nadcisnienie i biorę na obniżenie a ostatnio zmniejszono mi dawkę leku bo w nocy mam spadki ciśnienia - nie wiadomo czemu. jak chodzę to też mi bardzo spada 80/30 i niżej a jak sonie odpoczywam klub nic nie robię to 130/80 - 160/100 po prostu koszmar. chca mi połączyć oba leki i na..

Podwyższone ciśnienie, leki i częstoskurcze

.. ...i biosotal sa lekami obnizajacymi cisnienie ??? martwie sie tym i nie wiem co mam robic :( prosze o pomoc. dodam ze 13.06 ide do lekarza na kontrole stymulatora pozdrawiam Marcin Witaj!: ). Przede wszystkim podaj dokładnie o jaką chorobę węzła zatokowego chodzi. Po drugie,masz..

Propranolol na drżenie rąk

.. ...to b. delikatny lek. Obniża ciśnienie bardzo szybko. Biorę zawsze dwie tabletki. Pozdrawiam Właściwie też mam chyba coś takiego ale jeszcze u lekarza nie byłem, chyba sie wybiore. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć ile ten lek kosztuje? Mc, ja ostatnio kupowałem propranolol bo przepisał mi go..

Dodatkowe skurcze - Str. 21

.. ..., które jednocześnie obniżaja ciśnienie i normują pracę serca! Nie zawsze jednak pomagają ! Mam wtedy inne dodatkowe leki , po to żeby serce * wróciło do swego rytmu * ! Organizm jednak się przyzwyczaja i leki trzeba zmieniać !Przyspieszone bicie serca mam od zawsze, kiedyś leczyłam się..

Dodatkowe skurcze - Str. 33

.. ...by mi odpowiadał musi obniżać ciśnienie , ( gdyż mam nadciśnienie ) i działać na * dodatkowe . Do metocardu mój organizm już się pewnie przyzwyczaił bo coraz mniej mi pomaga ale czego szukać w zamian ?! Też od bardzo dawna męczę się z tą dolegliwością , ale jakoś łatwiej znosić mi to od..

Dodatkowe skurcze - Str. 34

.. ...bo każdy lek na serce obniża ciśnienie i mam karuzele w głowie kawy nie za bardzo moge bo mi sie nasilają skurcze można by jakiś koniaczek od czasu do czasu ale sie troche boje, A co do twojej mamy bardzo ci współczuje wiem co to znaczy moja mama zmarła na raka trzustki Pozdrawiam cię i..

Dodatkowe skurcze - Str. 40

.. ...z metohexalem bardzo obniżają ciśnienie WITAM Ewo dzięki za odpowieć tylko nie wiem czy zmniejszyć dawke czy go odstawić odrazu? jak go kiedyś nie wziełam to miałam takie dziwne uczucie a jak go wziełam to ustąpiło może sie już uzależniłam od niego nie wiem czy iść do lekarza?aż sie boje..

Wysokie tętno w spoczynku

.. ...normie ale strasznie obniża mi ciśnienie bo rano potrafię mieć nawet 82/50 lub coś podobnego. Czuję się w tedy fatalnie. Lekarz stwierdził że mój organizm nie toleruje leków z grupy betablokerów, a jedynym lekiem który mogłabym brać i tolerować jest Procoralan, który kosztuje około 200zł..

Nadciśnienie a kawa

.. ...słyszałem, że kawa z miodem obniża ciśnienie zwłaszcza z lipowym Witam. Ja bez wzgledu czy pije kawe czy nie, zawsze mam cisnienie w granicach 200/110, ba, zauwazyłem nawet, ze po kawie nawet troche spada. Oczywiscie to tylko moje obserwacje i nie mozna porównywac ich z innymi osobami...

Nadciśnienie tętnicze

.. ...aptece.Picie 3 razy dziennie obniżają ciśnienie i uspokajają.Wiem po sobie. witam wszystkich,jestem tu nowicjuszką .oczywiscie borykam sie też z nadciśnieniem,od niedawna - 4 tyg.ale nawet przy wartosci ok 140/100 czuje się juz koszmarnie.do tego dwukrotnie miałam bardzo ostre skoki..

Oporne nadciśnienie

.. ...którego nie są w stanie obniżyć chyba żadne leki. Nie palę, nie piję alkoholu, kawy, mocnej herbaty, soli minimum, nie mam nadwagi ( 160cm/55kg ), leki zażywam systematycznie wg zaleceń lekarza ( przetestowałam juz chyba wszystkie dostępne i w różnych konfiguracjach ), i co... i nic...

Oporne nadciśnienie - Str. 2

.. ...związków potasu - to obniża ciśnienie. Witam wszystkich, którzy borykają się z nadciśnieniem. Leki na nadciśnienie biorę już 12 lat ( m.in LisiHexal i Indix ), lekarze przepisywali mi już różne leki ale utwierdzali mnie w przekonaniu, że będę brał je do końca życia, że nadciśnienie jest..

Niski puls granicach 40-50 uderzeń na minutę

.. ...z głogu, bo jeszcze obniżają ciśnienie/. Rano słaba kawa, do pracy idę /chociaż część drogi i biorę walidol/. Dobrze jest też skontrolować od czasu do czasu poziom potasu - jeśli jest niższy niż 3,9 to przyjmuję przez kilka dni preparty z K - ostatnio Kaldyum. I najważniejsze - pozytywne..

Menopauza czy serce?

.. ...podwyższone, a czasem nawet obniżone. Dodam, że leczę się na nadciśnienie, ale czasem mimo leków mam jego skoki. Mój internista twierdzi, że to sprawa menopauzy, ale nie spotkałam się nigdzie z opisem takich objawów. Nie pozwala mi to żyć i funkcjonować normalnie. Nic nie mogę robić ani..

Menopauza czy serce? - Str. 2

.. ...przyjmuję inne leki na obniżenie nadciśnienia ale po nich bardzo żle się czuję. Jestem jeszcze bardziej zmęczona i najchętniej leżałam bym w łóżku. Dochodzą zawroty głowy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. witam wszystkie klimy ,jak ja to nazywam ,mam wszystkie objawy ,goraca ,leki ,juz..

Bigeminie komorowe z jednego ośrodka

.. ...poinformować. B - blokery obniżają ciśnienie dlatego też dusznośc może wystąpić, lub też inne objawy związane z pierwszorazowym przyjęciem tych leków. Lekarz powinien ci o tym powiedzieć. Z arytmią to problem jest następujący: jeżeli współistnieją objawy to trzeba coś zacząć robić, jeśli..

Nadciśnienie tętnicze 170/100

.. ...stosowanie preparatów na obniżenie ciśnienia Było OK Ponad rok temu zaczęłam stosować dietę optymalną Kwaśniewskiego ( wysokotłuszczowa ) leki odstawiłam ciśnienie jest teraz książkowe czy to alveo mozna kupic w aptece czy trzeba zamawiac przez internet?? Alveo można czasami kupić w..

Niedomykalność zastawki mitralnej - Str. 2

.. ...incydentów. I nie bierze go na obniżenie ciśnienia ale na odciążenie serca. Ekspert PTK odpowiedział mi , że to nie szkodzi ale pomaga, choć zdania kardiologów sa podzielone . Czy miałas robiony jonogram ? Może warto zrobic sobie usg waginalne pod kątem tych bolesnych miesiączek. Co do..

Nadciśnienie a bieganie

.. ...siłownię. Wiem że abo obniżyć cisnienie krwi należy: Pojęcie niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia obejmuje: * walkę z otyłością i nadwagą; * odpowiednią dietę z obniżoną zawartością soli; * podjęcie aktywności fizycznej; * zaprzestanie palenia tytoniu; * zmniejszenie spożycia..

Za dużo potasu - co jeść, aby zmniejszyć?

.. ...powstawanie nowotworów i obniża ciśnienie.Ja to łykam i nie mam nowotworów i ciśnienie mam niskie a czasami za niskie.A ja bym radził po prostu łykać odżywki mineralne z innymi związkami np. wapnia i magnezu. Kiepska sprawa! A gdzie mozna cos wiecej na temat zwiazkow potasu a..

Propranolol - tabletki

.. ...lek jak pisze jest na obniżenie ciśnienia Ten lek jest rowniez przepisywany na zaburzenia rytmu serca ja biore 3 razy po 2 tabletki 10 mg na dobe i czuje sie dobrze Ja mam również mam przepisane te tabletki na serce mam niedotlenienie serca i często mnie łapie, pompka się włącza i..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 22

.. ...jakichś zapaści typu nagłe obniżenie się ciśnienia, zawrotów głowy które uniemozliwiają normalne życie to jest OK. Tzn na tyle OK na ile pozwala ci w miarę normalnie funkcjonować nerwica. Póki co masz moratorium na zawał i wylew na conajmniej parędziesiąt lat - zapewniam. Dla..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 40

.. ...nie pomaga, poza tym obniżyłby mi i tak już niskie ciśnienie...Najgorzej jest właśnie wtedy kiedy siedzę w domu i za bardzo nie mam nic do roboty. Tak wiec objawy trochę inne niz u niektórych z forum: kiedy wychodzę i mam coś do załatwienia zapominam o dolegliwościach - na dworze..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 92

.. ...leki działają tak, że obniżają i to i to. Dlatego np ja jak mam tachykardię na poziomie 100 i niskie ciśnienie 90/50 to nic nie biorę, bo boję się że ciśnienie mi jeszcze spadnie. Zrobiłam tak parę razy i byłam tak osłabiona, że nie dałam rady nawet mówić. A ciśnieniomierz taki..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 262

.. ...sen ) ale one chyba obniżają ciśnienie a ja mam zwykle bardzo niziutkie. Hydroksyzyny nie tolerowałam więc przepisała stilnox a ja...nie ruszyłam go ze strachu po przeczytaniu ulotki... Co do tej neurolog, to mam nadzieję, że to fachowiec, bo jak moja babcia była u niej i nakreśliła moją..

Tętniak aorty piersiowej - Str. 9

.. ...spowolnienie pracy serca i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bo nadciśnienie może spowodowac pęknięcie tętniaka. Bianka powinna byc pod stałą opieką kardiologów i kardiochirurgów, ale nie może panikowac, bo stres tez jest niebezpieczny w naszym stanie. Ja normalnie pracuję, jestem..

aorta wstępująca, jakie leki?

.. ...tritace10 rano w celu obniżenia ciśnienia pytanie jest takie czy * ten zestaw będzie leprzy ,czy są to leki z tej samej grupy co poprzednie * wkwestji skutków ubocznych dla organizmu.Poszerzenie to jest poważnym * zagrorzeniem * poszerzenie aorty czy jest zagrożeniem zależy od innych..

Lokren i tritace w leczeniu nadciśnienia?

.. ...skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie. Zastoinowa niewydolność serca. Niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego - w celu zmniejszenia śmiertelności pozawałowej. Zmniejszanie ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo -..

Metocard

.. ...tylko inna nazwa! Lek obniża ciśnienie i reguluje pracę serca - biorę go od dawna na artmię i ciśnienie ! pozdr ja również mam zaburzenia rytmu, które narazie nie ustąpiły, co prawda ciśnienie spadło, ale przez pierwsze dni czułam się fatalnie... każdy mi mówi, że jestem okropnie blada i..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 31

.. ...), to coś takiego na obniżenie ciśnienia i na uspokojenie, coś na obniżenie cholesterolu ( trójglicerydów ) i magnez z Wit. B6. Po wyjściu ze szpitala byłem jeszcze u neurologa kilka razy i za każdym razem posłucha moich dolegliwości i co mam do powiedzenia i odsyła z kwitkiem - mówiąc,..

Betaloc ZOK - czy ktoś z was to zażywa? - Str. 5

.. ...betaloc to biorę go na obniżenie ciśnienia od roku i niestety dopiero teraz odkryłam od czego przez rok przytyłam 14 kg .Mam zamiar zmienić lek,jest mi bardzo żle z tą tuszą waże 98 kg przy wzrościi 170cm. pozdrawiam Mayra! Ja Betaloc ZOK biore od prawie roku. Jak zwykle w okresie..

Jestem podłamany leczeniem nadciśnienia

.. ...ciągle uważam że można je obniżyć. ... Większość lekarz leczy obiawy. Zamiast starć się poznać przyczynę choroby. Dlatego zacząłem szukać w internecie informacji na temat badania pierwiastków. Szukałem i szukałem, aż znalzłem stronkę o analizie pierwiastkowej włosa..

Jestem podłamany leczeniem nadciśnienia - Str. 2

.. ...Podobno związki potasu obniżają ciśnienie .Warto spróbować bo jest wiele nietoksycznych. Nie idźcie od razu w branie prochów. Jak napisał ktoś z poprzedników kluczowa jest dieta,odchudzanie i ruch W swoim przypadku bez pomocy farmakologicznej w dwa tygodnie zbiłem ciśnienie z 180/115 do..

Niskie cisnienie i tętno

.. ...cardioaspiryn i lek na obniżenie cholesterolu, z powodu zwężenia światła tętnicy podkolanowej i udowej. 10 lat temu miałem * robioną * angioplastkę aorty brzusznej lewej nogi. lekarz twierdzi, że następna angioplastica nie pomoże, gdyż przyczyną jest praca serca. od kilku dni spada mi..

Życie po zapaleniu mięśnia sercowego

.. ...dostałem dwa leki na obniżenie ciśnienia tętniczego. Lekarz wyraził się jasno - przez 3 miesiące się oszczędzaj, unikaj alkoholu i innych używek a za najdalej rok wrócisz do swojego poprzedniego trybu życia. Mam nadzieję, że to Cię choć trochę pocieszy. Witam, ja przebyłam zapalenie..