Obniżenie ST

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...polega na wywołaniu obniżenia ciśnienia ( efekt hipotensyjny ). Obniżenie ciśnienia wywołane jest przez zmniejszenie napięcia mięśniówki gładkiej tętnic. Korzystne działanie inhibitorów konwertazy polega na obniżeniu obciążenia wstępnego ( preload ) i następczego serca ( afterload )...

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...przedsionkowo - komorowego, obniżenie ( lub uniesienie ) odcinka ST, spłaszczenie i/lub odwrócenie załamka T, obniżona amplituda zespołów QRS; echokardiografia serca: bez zmian lub miejscowe zaburzenia kinetyki, płyn w worku osierdziowym; RTG klatki piersiowej: czasami poszerzenie..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości krwi, niedokrwistości; migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków..

HDL Cholesterol

.. ...cholesterolu HDL ulega obniżeniu u palaczy tytoniu, a wzrasta u osób wykazujących regularną aktywnością fizyczną. Pacjenci z hipertryglicerydemią ( wysoki poziom triglicerydów ) mają większe prawdopodobieństwo występowania w ich surowicy obniżonego poziomu cholesterolu HDL niż pacjenci z..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...frakcji cholesterolu HDL i obniżenie cholesterolu VLDL, który jest prekursorem LDL, zwolnienie spoczynkowej i wysiłkowej czynności serca i wzrost odporności na sytuacje stresowe; spadek zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen; zwiększenie ukrwienia serca i rozwój krążenia obocznego;..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...przedsionkiem powoduje obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...udrożnienie i utrzymanie przepływu w tętnicy unaczyniającej obszar martwicy mięśnia sercowego; obniżenie obciążenia serca w okresie wczesnym i odciążenie serca w okresie późniejszym ( terapia farmakologiczna )...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...mięśniówki gładkiej, obniżenie oporu naczyniowego a co za tym idzie obniżenie obciążenia serca. Badania naukowe dowodzą o korzystnym działaniu inhibitorów receptora angiotensynowego na proliferację mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają hipotensyjnie ( obniżają ciśnienie )..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...nadciśnienia tętniczego. obniżenie masy ciała ma bardzo istotne znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego - dotychczasowe badania dowodzą że u chorych z nadciśnieniem i 10% nadwagą obniżenie masy ciała o 5 kg powoduje umiarkowany efekt hipotensyjny ( obniżenie ciśnienia ) oraz..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...dieta mająca na celu obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy. Ograniczenie spożycia tłuszczów zawierających wiązania nasycone ( tłuszcze zwierzęce ); zgodnie z zaleceniami należy zwiększyć spożycie owoców ( także suszonych, warzyw; dążenie do uzyskania należnej masy ciała - wskaźnik..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...reakcją adaptacyjną na obniżenie przepływu krwi przez naczynia wieńcowe w warunkach długotrwałego niedokrwienia, czy też objawem mechanizmów degeneracyjnych. Pewne jest, że dochodzi dochodzi do komórkowych zmian wstecznych, polegających na zaniku włókien mięśniowych, pojawieniu się..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...pacjentów z wyraźnie podwyższonym poziomem cholesterolu. Wniosek płynący z wyników tego badania jest prosty: spożywanie soi jest sposobem na obniżenie cholesterolu poprzez stosowanie zdrowej diety. Circulation..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. Aby uzyskać obniżenie poziomu triglicerydów we krwi należy zredukować zawartość tłuszczów w diecie poniżej 30% wartości energetycznej całego spożywanego pokarmu. Całkowite zaprzestanie spożywania jakiegokolwiek alkoholu. Normalizacja masy ciała ( BMI w przedziale 20 - 25 ). Pacjenci z hipertriglicerydemią..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...stanu klinicznego ( obniżenie stężenia LDL w blaszce miażdżycowej powoduje stabilizację blaszki miażdżycowej ). Wpływ diety na metabolizm lipidów. Spożywanie nadmiernie kalorycznych posiłków prowadzi do otyłości a także wzrostu stężenia triglicerydów we krwi. Duża zawartość tłuszczów w..

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...korzystnie wpływającej na obniżenie poziomu cholesterolu LDL ( zły cholesterol ). Wiele osób twierdziło do tej pory, że orzechy powinny być unikane w diecie niskocholesterolowej. Korzystny wpływ spożywania migdałów w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca potwierdzony został także..

Akineza

.. ...mięśnia sercowego powoduje obniżenie się frakcji wyrzutowej, przez chorego jest to odczuwane jako pogorszenie wydolności wysiłkowej ( np. zadyszka przy wysiłku, który wcześniej nie sprawiał nam kłopotu )...

Atenolol

.. ...co przyczynia się do obniżenie ciśnienia krwi. Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...rzadkich przypadkach obniżenie nastroju, zaburzenia snu. Są to działania niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy betaadrenolityków. Betaloc to handlowa nazwa preparatu zawierającego metoprolol. Inne preparaty zawierające metoprolol dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ):..

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...uszkodzenia nerwów i obniżenia się progu bólowego, dodatkowo istnieje tendencja do wszelkiego rodzaju zakażeń. U takich chorych często chirurdzy decydują się na cholecystetomie ( operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego ) mimo braku objawów. Atak kolki żółciowej objawia się ostrym bólem..

Tianeptyna (Coaxil)

.. ...przyczyny występowania obniżenia nastroju i depresji. Tianeptyna dodatkowo ma działanie anksolityczne, to znaczy tłumi napady lękowe. Może też działać uspokajająco, zmniejszając odczuwanie stresu, dzięki hamowaniu układu nerwowo - hormonalnego ( układ podwzgórze - przysadka mózgowa -..

Depresja

Depresja

.. ...Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju, jest chorobą i należy ją leczyć. W leczeniu depresji sięga się po różne metody, od terapii behawioralnej i psychoterapii po farmakoterapię ( lub leczenie skojarzone ). Pośród leków obecnie największą popularnością cieszą się wybiórcze..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z depresją. Preparaty dziurawca są używane od wieków, ziele jest powszechnie dostępne w niemal całej Europie. Po za działaniem przeciwdepresyjnym i łagodnym działaniem uspokajającym, wyciąg z dziurawca wpływa również pozytywnie na..

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...dobry cholesterol ). Na obniżenie się stężenia cholesterolu ma wpływ nie tylko blokowanie enzymu, ale także bardziej skomplikowane zmiany w wątrobie, dotyczące ilości receptorów dla LDL. Statyny są przede wszystkim wykorzystywane w leczenie hipercholesterolemii. Lek należy przyjmować..

Niedotlenienie serca

.. ...chorobach przebiegających z obniżeniem stężenia tlenu we krwi: w niedokrwistościach i chorobach płuc przebiegających z upośledzeniem wymiany pęcherzykowej. Niedotlenienie serca jest elementem niedokrwienia. Krew dostarcza do narządów, w tym wypadku do kardiomiocytów, substancji..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...Jest on wtedy spowodowany spadkiem syntezy hemoglobiny, w wynikach morfologii będziemy więc obserwować przede wszystkim obniżenie się właśnie poziomu hemoglobiny oraz zwykle również ilości erytrocytów...

Niedociśnienie

.. ...tętniczego, zbyt gwałtowne obniżenie do bardzo niskich wartości, może być dla pacjenta nie tylko nieprzyjemne ( zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenie ) ale także niebezpieczne ( utrata przytomności ). Podobnie ostrożnie postępuje się w udarach krwotocznych mózgu, którym zwykle..

Kardiowerter-defibrylator (ICD)

.. ...po zawale serca i z obniżeniem frakcji wyrzutowej ( dysfunkcją lewej komory serca ). Wszczepienie kardiowertera - defibrylotora jest zabiegiem przeprowadzanym w znieczuleniu miejscowym. Urządzenie jest umieszczane w kieszonce w okolicy podobojczykowej, elektroda, niegdyś mocowana do..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...mięśnia sercowego ( obniżenie odcinka ST w zapisie EKG wykonywanym w czasie próby ). Kolejnym badaniem jest koronarografia, która nie wykazuje żadnych nieprawidłowości ( zwężeń ) w tętnicach wieńcowych. Pozwala to na wykluczenie choroby niedokrwiennej serca. Występowanie bólów wieńcowych..

Propranolol

.. ...reniny w nerkach, to obniżenie ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym ze wskazań do stosowania propranololu. Inne to: zaburzenia rytmu serca o charakterze tachyarytmii, bóle wieńcowe, stany lękowe, drżenia samoistne, zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...kilka dni po odstawieniu klorazepamu ( jest to lek długo działający, kumulujący się w organizmie ). Preparaty zawierające klorazepam dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): cloranxen, tranxene...

Senność

Senność

.. ...także stanowić objaw obniżenia się wartości ciśnienia tętniczego, w pewnych granicach jest to zależne od pogody. Jeśli jednak senność dokucza nam niezależnie od tego, ile spaliśmy i jak długo wypoczywaliśmy, trzeba się zastanowić, czy przypadkiem coś nam nie dolega. Senność może być..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z zabiegiem chirurgicznym wyróżnia się nie tylko objawami, ma..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności syntetazy tlenku azotu. Wiąże się to z rozkurczem naczyń krwionośnych i dodatkowym obniżeniem ciśnienia. Nebiwolol ma mniej działań niepożądanych niż beta blokery..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...papierosów, pozwoliłoby na obniżenie liczby przypadków tego groźnego zaburzenia nawet o ok. 300 tys. POTRZEBNE WSZECHSTRONNE ZMIANY Kardiolodzy podkreślają jednak, że farmakoterapia jest tylko jednym z działań, zmierzających do skutecznej walki z hipercholesterolemią w Polsce. Chore..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...zatokowego - z poważnym obniżeniem tętna - mogą prowadzić do zbyt małego przepływu krwi. Za optymalne uważa się około 60 uderzeń na minutę. Najlepszym sposobem na obniżenie tętna jest aktywność fizyczna. Trzeba także leczyć nadciśnienie, obniżać poziom cholesterolu; ważna jest właściwa..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...się uniknąć poprzez obniżenie ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu, rzucenie palenia czy zwalczenie otyłości. Według danych World Heart Federation, do 2025 r. ponad 1,5 mld ludzi, czyli co trzecia osoba powyżej 25. roku życia, będzie cierpiała na nadciśnienie, które jest istotnym..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...tętnicze zawsze wymaga obniżenia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), nadciśnienie ma prawie 1 miliard ludzi na Ziemi! A do 2025 roku liczba ta wzrośnie do 1,56 mln - ostrzega prof. Grodzicki. - To ogromne zagrożenie . Jak dodaje, w Polsce z powodu tego schorzenia cierpi..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Badacze wykluczyli, że może mieć to związek z samym alkoholem obecnym w szampanie czy dwutlenkiem węgla. Ich zdaniem, korzystny wpływ szampana na naczynia ma związek z obecnymi w nim roślinnymi związkami z grupy polifenoli..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...Podsmowanie pomiarów ST: Obniżenie ST Kanał A Kanał B Liczba epizodów: 0 0 Czas trwania( min ) 0 0 Maks.wartość( mm ): - 0,23 - 1,33 Uniesienie ST: Kanał A Kanał B Liczba epizodów: 0 0 Czas trwania( min ) 0 0 Maks.wartość( mm ): +0,53 +2,05 Lekarz, który wykonywał badanie ( opisywał )..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 44

.. ...nadkomorowego; - ST: max. obniżenie ST o - 0,62 mm wystąpiło o 07:21 w kanale 2. Największe uniesienie odc. ST o 1,12 mm wystapiło o 16:38 w kanale 1; - nie zarejestrowano pauz większych niż 2,0 sekund. - QT: najdłuższy czas trwania odst. QT wynosił 480 ms , maxymalne QTc wynosiło 541..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...a insulina powoduje obniżenie potasu we krwi. Więc tak jakby to się zazębia. A jak już mam niedocukrzenie to jest niemal na 100 % pewne, że conajmniej wystąpi u mnie podrygiwanie serca czyli fachowo skurcze dodatkowe. Byłem oczywiście u kardiologa i stwierdził, że przede wszystkim stres,..

Echo serca - Str. 8

.. ...kurczliwości odcinkowej i obniżenie kurczliwości globalnej - czy tata w oststnich latach nie przebyl epizodu niedokrwienia miesnia serca? Przy wczepionym rozruszkiku bywa ,ze dochodzi do niedomykalnosci tródzielnej 9niewielkiej ) , na co nałożyla sie niedomykalnosc mitralna i ją..

Echo serca - Str. 33

.. ...58/d,stałe skośne w dół obniżenie odc.ST - t max do 2,7 mm w csi i csii,Hrv prawidłowe.RTG:Kątyp - ż wolne,sylwetka serca znacznie powiekszona w całości.Poszerzenie śródpiersia górnego z towarzyszącym zwężeniu tchawicy - wole zamostkowe( ? ) USG wątroba normochoniczna wymiar a - p ok 130..

Echo serca - Str. 52

.. ...T nad ścianą dolną. Obniżenie odcinka ST, ujemne załamki T. Dodam też, że po poprzedniej hospitalizacji we wrześniu z bardzo podobnymi wynikami ( poza frakcją która wtedy wynosiła 26% ), otrzymałam zalecenia oszczędnego trybu życia, wraz z dwu miesięcznym zwolnieniem lekarskim. I wtedy..

Echo serca - Str. 53

.. ...sek ) Bezwzgledne St Obniżenie * * * mm Uniesienie 10,25 mm Dziękuję i pozdrawiam Czy mogłabym tez prosic Pania Ize o o interpretacje moich wyników Echokardiograficznego?bardzo proszę!Wymiary jam serca:lewa komora:29mm/44mm lewy przedsionek;34mm aorta:30mm prawa komora:25mm mięsień..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 46

.. ...powodować jeszcze jego obniżenie, w efekcie skurcz naczyń krwionośnych i zaburzenia rytmu? )? A może to przez to, że przedwczoraj pobrano mi dwie fiolki krwii do badania, a tego samego dnia dostałam okres, więc tracę ją nadal? Wiem - głupie pytania, ale jakoś nie dają mi spokoju...Niby..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 81

.. ...deprim, może to jesienne obniżenie nastroju z atrakcjami? Spróbuj też treningu autogennego Schulza ( znajdziesz w Internecie ). mi pomaga, to taki sposób na relaks: ) Tom jak tam wizyta u kardiologa? Pozdrawiam kochane nerwuski: ) Witam.Bylem u kardiologa wszystko ok jak zwykle wynik tsh..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 95

.. ...zwolnienie akcji serca i obniżenie cisnienia tez mi kazal brac lekarz jakis bisokard w razie jakby co.Nawet go nie wykupiłem.Ogólnie to ja cisnienia nie mam.Nie oddycha sie wam czasami jeszcze troche ciezko jak sie nakrecicie bo mi tak a puzniej przechodzi.Mnie to te dziwne skurcze..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 103

.. ...tabletki powodowała obniżenie ciśnienia jak również spowolnienie rytmu pracy serca, który bądź co bądź w czasie napadu narastał. Teraz to żadkość gdyż zająłem się pracą, nie myślę na ten temat, poza tym rozwijam swoją pasję jaką jest muzyka. Ucieczka w świat swój jest dobrą alternatywą...

Migotanie przedsionków

.. ...miażdżycę, a leki na obniżenie cholesterolu - raka/tak pisze dr Rath /. Poza tym te chemiczne leki dają jeszcze inne straszliwe dzialania uboczne, które objawią się za jakiś czas następną chorobą. Poczytajcie sobie chociaż ulotkę. ( notabene ulotka dla lekarzy jest inna, a dla pacjentów..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...Biomarine. Wyniki to obniżenie cholesterolu stabilizowanie blaszki miażdżycowej,zmniejsza arytmie komorową zmniejsza migotanie przedsionków. Badania światowe, które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60% zmniejszają..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...lekarza. Dostałam leki na obniżenie ciśnienia które miałam brać ok. 2 tyg. i to wszystko. ten okres minął a ja cągle czuję się żle mam drżenie rąk, kłucie, w klatce piersiowej. Ale podejżewam że to teraz bardziej działa psychika i moje nerwy bo na każdym kroku o tym pamiętam. A..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...na te zaburzenia i na obniżenie mojego ciśnienia bo mam czasem 150/70 a ostatnio mi jak byłam chora przy jakiejś infekcji spadło do 105/60.Przy większym wysiłku się męcze i np. jak jade na rowerze to po jakimś odcinku drogi już musze się zatrzymać bo jestem zmęczona, nie zapomne..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 29

.. ...tachykardia a również obniżenie tętna, ból w klatce jak wieńcowy i inne ciągle się utrzymujące. Mam 46 lat. Olewali problem po stwierdzeniu wypadania płatka jeszcze mocniej. Nie wróże nic dobrego tym , którzy chcą uzyskać pomoc od lekarzy. Może jak trafią na dobrego.? Muszę napisać to..

Duży puls - Str. 2

.. ...lekarza, niech ci da coś na obniżenie. Jestem w twoim wieku i raz zdarzyło mi się, że miałem 200/110. Łeb mi rozsadzało, bez przerwy jakieś zawroty głowy, nerwowość i problemy z równowagą. Teraz biorę proszki i czuję się jak nowo narodzony. Jeśli tego nie będziesz leczył, grozi ci wylew..

Chelatacja - Str. 12

.. ...dwóch lat biorę leki na obniżenie cholesterolu i na nadciśnienie. Wsród wpisów na forum nt. chelatacji dwa - trzy lata temu jest sporo entuzjastycznych, ale stopniowo zanikają one na rzecz wpisów negatywnych. Czyżby zwolennicy chelatacji przestraszyli się krucjaty Pana Jerzego z..

Chelatacja - Str. 13

.. ...inne choroby. ,,Leki na obniżenie cisnienia i cholesterolu, na serce - musi pan brać do końca życia * - wmawiają nam lekarze! Okazuje się ,że nie tędy droga ( i znowu jestem tego przykładem ). Od prawie 5 lat nie biorę żadnych chemicznych zlepków nazywanych szumnie ,,lekami * . Mojemu..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...między innymi leki na obniżenie cholesterolu. Brałem te leki do lutego 2008r. Ostatnim lekiem był Cardin 40mg. Po przeczytaniu książki prof. Hartenbacha * Mity o Cholesterolu * . Od lutego zeszłego roku jem normalnie. Jem wszystko. Oczywiście w umiarkowanych ilościach. Mam 170 cm wzrostu..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 21

.. ...pęczka Hisa , umiarkowane obniżenie ST. Drugie EKG nieprawidłowy kąt osi QRS - T,umiarkowane obniżenie ST,niedokrwienie podwsierdziowe ściany dolnej i bocznej. Badanie ECHO Lewa komora poszerzona , EF55% , Hypokineza dolnej ściany , Niedomykalność mitralna+ , Typ napływu restrykcyjny ,..

Szybkie tętno - Str. 11

.. ...i przepisała lek na obniżenie tętna BETALOC ZOK 25, brałam troche i znowy do niej poszłam na wizyte, wystraszyła mnie że może w sercu trzeba cos tak poprzecinac i takie tam ze musze jechac do Zabrza do Kliniki Choró serca. I od tego się zaczeło jak nigdy nie mialam bóli serca i jakis tam..

Szybkie tętno - Str. 13

.. ...napadowych. epizodt ST: Maks. obniżenie ST wynosiło - 4,50mm o 06:27 na 2 kanale. Maks. uniesienie ST wyniosło 3,90 mm o 05:59 na kanale 1 Analiza rytmu: Wystąpiło 5 interwałów pauzy powyżej niż 2.4 sek. Rezultaty QT: Maks. interwał Qt wynosi 530 ms o 03:02, maksymalny interwał QTc..

Częstoskurch, kołatanie, WPW czy tylko nerwica?

.. ...powinni ci dać coś na obniżenie. Ale nie wpadaj w panikę, wyniki holtera codziennie wychodzą inne, więc po kilku dniach mogło ci wyjść średnie tętno 86 ( bo np. miałaś mniej dodatkowych skurczów ). Ludzie żyją nawet z tysiącem dodatkowych skurczów dziennie. Bądź po prostu pod opieką..

Moje serce przestaje bić ot tak poprostu

.. ...potasem i lek Biosotal na obniżenie pulsu. leczę tez swoje skołatane tymi wydarzeniami nerwy. Wpadłam w nerwicę, co często towarzyszy arytmiom.Lekarze twierdza, że to nic takiego te skurcze dodatkowe, że tak bywa i na to się nie umiera.Chyba to wszystko trochę bagatelizują. Ja wiem że to..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 9

.. ...życiu,że bez tabletki na obniżenie ciśnienia nie wyszłam nawet na podwórko.Teraz mi to przeszło,choć często mam przy sobie coś na nerwy.Sróbuj zwiększyć dawkę witamin,głównie magnezu. Witam wszystkich poraz kolejny.W poniedziałek byłam prywatnie u pani neurolog,opowiedziałam jej o moich..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 20

.. ...wyruwnanie akcji serca i na obniżenie ciśnienia i leki uspokajające ziołowe, lec znalazłam wspaniałą książkę Williama Backusa * Jak sobie radzić z niepokojem? * Polecam gorąco krok po kroku podaje jak wyjść nerwicy. Życze wszystkim wytrwałości, wiele uśmiech i wspaniałych przyjaciół...

Nerwica - czy na pewno? - Str. 169

.. ...ludzie biorą tabletki na obniżenie dziwię się że jeżeli Daniel był u lekarza to ten nie zareagował pozdrawiam DZieki dziwczyny za odpowiedzi,musze tez sprostowac kilka spraw... te skoki ciśnienia o ktorych pisałem sa tylko wtedy kiedy mam jak ja to nazywam atak wtedy własnie zaczynaja..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 174

.. ...zjada,biore leki na obniżenie pulsu,psychotropy na stany lękowe i ten wieczny ból...nie do wytrzymania uczucie beznadziejności,nie wychodzę z domu sama chyba że do sklepu.mam juz dość,u kardiologa robiłam już wszystkie badania mam dość,chce żeby ten mur padł... DO AGNESIK23. Z tego co..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica

.. ...np. łyknąc tabletkę na obniżenie cisnienia, jak skacze do góry, lub coś na serce, jak świruje. Wazne jest też aby od razu komus o tym powiedzieć, rozgadać się, rozpłakać, zamanifestować od razu rodzące się w nas emocje, by nie nakręcac spirali strachu. 3.Czy probowałyście psychoterapii,..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera? - Str. 2

.. ...regularnie atenolol na obniżenie tętna, magnez i potas a także zomiren przeciw lękom i jest lepiej poza ciągle wracającym bólem lewej strony. Byłam u pewnej magister rehabilitacji żeby troszke ponaciągać kręgosłup bo słyszałam,że wady kręgosłupa tez mogą mieć wpływ na moje samopoczucie(..

Dziwne skoki ciśnienia tylko u lekarza

.. ...macie jakiś pomysł na obniżenie go u lekarza na badaniach okresowych Jakies tabletki na uspokojenie byly by dobrym rozwiazaniem przed wejsciem do gabinetu . Ja również mam wysokie cisnienie u lekarza( 160/170 na 90/100 ), w domu w normie. Wczoraj byłam u kardiologa z powodu silnego..

Do tych którym pomogły betablokery!

.. ...od półtora roku ( na obniżenie ciśnienia i przeciw arytmii ). Jeden z nich musiał mi lekarz rodzinny zmienić, bo miałam w trakcie jego brania uporczywy kaszel. Do głowy by mi nie przyszło, by samemu jakiś lek odstawić, czy zmniejszyć albo zwiekszyć jego dawkę! Jeśli się źle czujecie, to..

Opis kardiogramu (EKG)

.. ...przepisał mi też lek na obniżenie ciśnienia, chyba Prestarium. Nie wiem czy go brać bo wziąłem go pierwszy raz i odczuwam większy ucisk/ból w klatce piersiowej bardziej w środku. Mam 25 lat, mężczyzna, wzrost 176, waga 92, praca siedząca ( informatyk ), ogólnie mało ruchu, lubie piwo ; )..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 4

.. ...cholesterol ( ogólnie obniżenie tłuszczu w krwi ) stosuje się Liphantyl : ) Poza tym, to co pisałam wcześniej - Pani wyniki dobre nie były, ale b. złe też nie. Wtedy rzeczywiście wystarczy zrezygnować z niektórych produktów. Przy np. TRG powyżej 500 dieta nie wystarczy. Nie wiem po co,..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 5

.. ...leki, np. Ezetrol na obniżenie cholesterolu podwyższają TG i tak samo jest z jedzeniem. Jeśli ktoś ma doświadczenie tylko z cholesterolem to nie wiem dlaczego radzi mi, której głównym problemem są TG. Jak pisałam wcześniej, waga ciała - ok, blizej niedowagi niż nadwagi, skład ciała..

Nerwica, choroba serca, skurcze dodatkowe?

.. ...regularnie atenolol na obniżenie tętna, magnez i potas a także zomiren przeciw lękom i jest lepiej poza ciągle wracającym bólem lewej strony. Byłam u pewnej magister rehabilitacji żeby troszke ponaciągać kręgosłup bo słyszałam,że wady kręgosłupa tez mogą mieć wpływ na moje samopoczucie(..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 7

.. ...2,5mg raz dziennie na obniżenie tego ciśnienia ). Bardzo panikuję, wmawiam sobie różne choroby itd. Byłem u neurologa, który stwierdził po dokładnym badaniu, że wszystkie odruchy mam dobre, nie ma żadnych neurologicznych objawów, więc od razu może wykluczyć guza. Dostałem jednak..

Interpretacja koronarografii

.. ...RZM 78/min, lewogram, obniżenia odcinak ST w odprowadzeniach V2 - V6, aVL, ujemno - dodatni zał. T w odprowadzeniu V4, zespoły QS w odpr. III. Markery martwicy mięśnia sercowego ujemne. W echo wielkość jam serca w normie, głęboka hipokinaza ściany dolnej i tylnej, kurczliwość pozostałych..

Wynik Holtera pojedyńcze ExV

.. ...ExV,bez znamiennego obniżenia odc.ST - T,HR w granicach !30 - 50 czy ktos wie co to oznacza???????????? Z tego co wiem to onzacza to ze rytm jest zatokowy a to bardzo dobrze, sa epizody pojedynczych skurczy komorowych serca co ma kazdy zdrowy czlowiek ,tylko niektorzy je odczuwaja a..

Rytm prowadzący zatokowy, zajerestrowano pojedynczą ExV

.. ...ExV, bez znamiennego obniżenia odc. ST - T, HR w granichac 150 - 30?? Prosilbym o szybka odpowiedz. Z gory dziekuje. Pozdrawiam Nie martwcie się; to dobry wynik ( chciałabym mieć taki ). HR to rytm serca ( tętno ), który osiąga najniższą wartość podczas snu a najwyższą podczas wysiłku...

Zespół wazowagalny typ mieszany wg.Vasis

.. ...nadciśnienie i łykam leki na obniżenie. to jakieś błedne koło. można z tym życ ale to wegetacja bo ciągle film mi się urywa :( trzymajcie się może coś w końcu wymyślą : ). pozdrawiam witam od niedawna stwierdzono u mnie tą samą chorobę ale żadne leki i treningi nie pomagają na dodatek..

Zespół wazowagalny

.. ...nadcisnienie i biorę na obniżenie a ostatnio zmniejszono mi dawkę leku bo w nocy mam spadki ciśnienia - nie wiadomo czemu. jak chodzę to też mi bardzo spada 80/30 i niżej a jak sonie odpoczywam klub nic nie robię to 130/80 - 160/100 po prostu koszmar. chca mi połączyć oba leki i na..

Zespół wazowagalny - Str. 2

.. ...i musze brać leki na obniżenie a one dodatkowo nasilają omdlenia wazowagalne - błędne koło. masz race stymulator chroni cię przez zwolnienie albo zatrzymaniem tetna a nie przed spadkiem RR ja nie mam stymulatora bo ja mam mega tachykardie prawie całą dobę - heh mój naturalny stymek ; ) ...

Cholesterol i triglicerydy

.. ...i skutek murowany. na obniżenie trójglicerydów pomaga wyciąg z karczochów połączony z dietą antycholesterolową i codziennymi ćwiczeniami.Patrz artykuł S.gromadzkiego ,,cholesterol i trójglicerydy. * *..

Obniżenie tętna z 90 na 50 - czy to niebezpieczne?

.. W ciągu kilku dni od ostatniego pomiaru tętno obniżyło mi się z 90 na 50 uderzeń. Jaka to może być przyczyna i czy to niebezieczne jeżeli jestem 14 mieięcy po operacji Bypasów? Opisuję ponownie bo to niepokoi. Prawdopodobnie jest to skutek działania B - blokerów 90 uderzeń to zbyt dużo dla każdego a..

Obniżenie odcinka ST

.. ...badania zarejestrowano obniżenie odcinka ST do - 0,5mm w kanale 1 i 3.Czy to jest coś poważnego. podłaczam sie pod to pytanie , czy to cos powaznego ? Poważne staje sie powyzej 1 - 2 mm w zależności od odprowadzenia. ja mam na holterze max obnizenie ST do - 2,44 mm w ch1, co to..

Koronografia - ryzyko i strach? - Str. 4

.. ...wykresie ujawnia się 2 mm obniżenie odc st poza tym żadnych dolegliwości w czasie wysiłku . mam zaleconą koronografie w szpitalu w kaliszu. strasznie się tego boję nie śpię już do tygodnia i czuję się psychicznie coraz gorzej. czy jest ktoś kto miał już robioną koronografię w kaliszu?na..

EKG i za każdym razem co innego wychodzi

.. ...lewogram umiarkowane obniżenie ST Miałam przytym puls 116 uderzen na min. Z góry dziekuje Przepraszam w tych pobudzeniech węzłowych bez tych cyferek 133 miało byc. Czy naprawde nikt nie moze mi pomóc? Bardzo mi na tym zalezy a co na to lekarz? Na te wyniki lekarz w sumie mi nic nie..

Dodatkowe skurcze - Str. 3

.. ...,ze swoje mam zbyt niskie ,beta - bloker mi obniza i teraz jeszcze xanax.Być moze gdybym brała leki wyciszające nie miałabym uczucia leku,byłabym spokojna i być moze skurcze pojawiałyby sie sporadycznie..

Dodatkowe skurcze - Str. 5

.. ...- efek to drastyczne obniżenie jakości życia. Ja mam takie problemy od 10 lat - skurcze dodatkowe, bigeminie, trigeminie, częstoskurcze. Przyczyna - nikt jej tak naprawdę nie określil. Płatek, nerwica itp - myślę, ze to tematy zastępcze, zresztą nic nie dające jeśli chodzi o leczenie...

Dodatkowe skurcze - Str. 62

.. ...701 tachykardii 1800 2 obniżenia ST Średnia częst. rytmu serca 95 min 63 max 165 ESV około 100/zapis w tym jednorazowo bigeminii, wyłącznie dolnoprzedsionkowa 2x pobudzenia fuzyjne z EV. Z innego forum gdzie odpowiada lekarz dziś dowiedziałam się że mam tachykardię nadkomorową a to jest..

Dodatkowe skurcze - Str. 64

.. ...napadowych. epizodt ST: Maks. obniżenie ST wynosiło - 4,50mm o 06:27 na 2 kanale. Maks. uniesienie ST wyniosło 3,90 mm o 05:59 na kanale 1 Analiza rytmu: Wystąpiło 5 interwałów pauzy powyżej niż 2.4 sek. Rezultaty QT: Maks. interwał Qt wynosi 530 ms o 03:02, maksymalny interwał QTc..

Wysokie tętno w spoczynku

.. ...przyjaciel - pomaga w obniżeniu chwilowo przyśpieszonego bicia serca. Jak tylko łapie mnie przeziębienie to też chodzę po ścianach i mało nie zemdleję. Witam wszystkich Ja też mam taki sam problem jak wy :( a najbardziej jak blondi. Moje objawy zaczęły się od omdleń, bólu w klatce i..

150 uderzeń na minutę

.. ...uderzeń na minute lekarze mówili że przed lekami musiało walić około 300 uderzeń dostałam leki BETALOC ZOC a wcześniej używałam METOCARD 50 diagnoza lekarska tachykardia nadkomorowa a mam 25 lat pozdrawiam...

Wada serca - wypadanie płatka

.. ...na te zaburzenia i na obniżenie mojego ciśnienia bo mam czasem 150/70 a ostatnio mi jak byłam chora przy jakiejś infekcji spadło do 105/60.Przy większym wysiłku się męcze i np. jak jade na rowerze to po jakimś odcinku drogi już musze się zatrzymać bo jestem zmęczona, nie zapomne..

Niskie tętno 45-48 w spoczynku

.. ...piłkarzy ) następuje obniżenie tętna do takich własnie wartości. 40 - 45. Zdarza się nawet ok 30 - np. Lance Armstrong, Miguel Indurain. To normalne i korzystne. Ale ma miejsce po dłuższym okresie treningów. W Twoim przypadku należy jednak zrobić te wszytkie próby wytrzymałościowe i..

Oporne nadciśnienie

.. ...A wszystko to w celu obniżenia nadciśnienia. I co? I nic!!!!! Dalej w ciągu dnia mogę mieć od 120/69 do 194/102! Ostatnio z własnej woli poszłam do psychiatry aby znalazł w moim ego przyczynę kłopotów z ciśnieniem. Niczego się nie doszukał. Stwierdził tylko,że jestem trochę pobudzona ale..