Obrzęk

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...lewym ), oraz na bólu i obrzęku ręki ( często jest pogrubiała i pokryta plamami ). W rzadkich przypadkach dochodzi do zaniku drobnych grup mięśniowych ręki z powstaniem nieodwracalnych przykurczów. Zespół bolesnego barku to wspólna nazwa dla schorzeń dotyczących ścięgien, pochewek..

Powikłania zawału serca

.. ...kardiogenny, a u kolejnych 10% obrzęk płuc ( mechanizmem powstania jest niewydolność lewej komory i zastój krwi w płucach ). Do innych ostrych powikłań zawału serca należy również dysfunkcja lub pęknięcie mięśnia brodawkowatego, nagle występująca niedomykalność zastawki mitralnej (..

Niewydolność serca

.. ...serca mogą występować obrzęki nóg ( zwykle zlokalizowane są w okolicy kostek i goleni ) a także pleców ( u osób leżących ). Obrzęki nasilają się po przebudzeniu organizmu. Innymi objawami mogą być: wzmożone oddawanie moczu w nocy ( nycturia ), suchy męczący kaszel kaszel w nocy,..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...towarzyszących, np. obrzęków. Jeśli jest to możliwe, podejmuje się próby wyeliminowania przyczyny niewydolności serca. Terapia przewlekłej i ostrej niewydolności serca nieco się różni. Podstawową różnicą jest fakt, że chory z ostrą niewydolnością serca, np. w przebiegu zawału czy..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...wstrząs kardiogenny ), obrzęk płuc, podejrzenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. Wprowadzenie cewnika Swana - Ganza do jam serca odbywa się z dostępu żylnego ( obwodowy albo centralny ). Cewnik prowadzony jest do prawego przedsionka. Następnie pompowany jest balon aby ustabilizować..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...towarzyszy białkomocz, obrzęki, zaburzenia krzepnięcia krwi, upośledzenie funkcji wątroby i nerek. Zasady postępowania przy nadciśnieniu w ciąży. lekiem z wyboru w pierwszej kolejności jest metyldopa i/lub hydralazyna; w dalszej kolejności beta - blokery kardioselektywne i labetolol:..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. Obrzęk płuc ( Oedema pulmonalis ) to stan kliniczny będący wynikiem masywnego przemieszczenia płynów z włośniczek płucnych ( drobne naczynia do tkanki śródmiąższowej ) i pęcherzyków płucnych. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem ciśnienia w łożysku naczyniowym płuc. Przyczyny obrzęku płuc. sercowo -..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...przyczynami pozasercowymi: obrzęki obwodowe, zależne od obecności żylaków kończyn dolnych, zaburzeń krążenia limfatycznego, hipoalbuminemii, długiego przebywania w pozycji siedzącej; rzężenia w dolnej części pól płucnych, wynikające często z niedodmy, stanów zapalnych, zmian..

No reflow phenomenom

.. ...miocytów ( komórki mięśniowe serca ). Obrzęk miocytów powoduje ich ucisk na naczynia włosowate. Badania dowodzą, że w patogenezie zjawiska no reflow biorą także udział leukocyty, płytki krwi i włóknik...

Frakcja wyrzutowa

.. ...krążeniu płucnym, nawet do obrzęku płuc. Stopień przewlekłej niewydolności serca określa się według skali NYHA oceniającej, przy jakim wysiłku chory odczuwa duszność: I stopień niewydolności jest dla chorego nieodczuwalny, o chorobie świadczą zmiany w badaniu ECHO serca, IV stopniu chory..

Borelioza

Borelioza

.. ...zwykle stawy kolanowe ( obrzęki, stan zapalny ). Neuroborelioza ( zajęty układ nerwowy ) może powodować niedowłady, porażenia nerwów, zapalenie mózgu. Ta postać choroby często przypomina stwardnienie rozsiane. Możliwe jest również wystąpienie zaburzeń pamięci i zachowania ( objawy jak w..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...duszność wysiłkowa, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem może się rozwinąć u chorych z niedomykalnością mitralną. Niebezpiecznym powikłaniem niedomykalności mitralnej jest nadciśnienie płucne...

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...eliminacji lub zapobiegania obrzękom obwodowym oraz obrzękowi płuc. Preparaty zawierające torasemid dostępne w Polsce ( za indexem leków MP ): Diuver, Trifas. Inne leki z grupy diuretyków pętlowych: furosemid...

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...niewydolności serca ( obrzęki kończyn, powiększenie wątroby - marskość zastoinowa, wodobrzusze ). Obecne też są oczywiście objawy choroby podstawowej. Leczenie nadciśnienia płucnego. Leczenie nadciśnienia płucnego jest uzależnione od fazy choroby. Chorzy muszą unikać wysiłków..

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

.. ...nocnym odpoczynku lub obrzęki nóg, dla niedokrwienia tętniczego z kolei - chromanie przestankowe. Określenie mrowienie jest jednak bardzo subiektywne, stąd nie należy, bez badania, wykluczać tych dwóch chorób. Kolejną grupą przyczyn parestezji w obrębie nóg są schorzenie neurologiczne..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. Obrzęk nóg może mieć różne przyczyny, niekoniecznie związane z układem sercowo - naczyniowym. Ważne jest, czy obrzęk jest symetryczny, czy dotyczy tylko nóg, czy też innych części ciała. Istotne jest także, czy poza obrzękiem występują dodatkowe objawy jak podwyższona temperatura, ból, zaczerwienienie...

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...żył. Efektem tego są obrzęki ( początkowo nóg, z czasem powiększenie wątroby, śledziony, wodobrzusze ) oraz rozciągnięcie prawego przedsionka, co sprzyja powstawaniu zaburzeń rytmu serca. U chorych z tego typu wadami bardzo często występuje migotanie przedsionków. Leczenie polega na..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...dolegliwości to ból i obrzęk dużych stawów. Nie dochodzi do trwałego uszkodzenia. Zajęcie układu nerwowego objawia się w postaci pląsawicy, czyli mimowolnych ruchów głowy, mięśni mimicznych twarzy, rąk. Również i to powikłanie mija samoistnie. Najpoważniejszym powikłaniem choroby..

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...zaczerwieniona, bolesna, lekko obrzęknięta, ciepła. Leczenie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych sprowadza się do podawania leków przeciwzapalnych ( NLPZ ) i stosowania okładów z Altacetu bądź maści heparynowych. Operacyjne leczenie jest konieczne, jeśli istnieje zagrożenie..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...pojawia się znaczny obrzęk ( zwykle dotyczy to podudzi ), ocieplenie całej kończyny, ból pojawiający się podczas chodzenia, stany podgorączkowe. Niestety, zdarza się, że choroba rozwija się skrycie i jej pierwszym objawem jest epizod zatorowości płucnej. Diagnostyka opiera się na ocenie..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...tarczycy może prowadzić do obrzęku jej miąższu lub rzadziej, do jego zaniku. Choroba Hashimoto manifestuje się objawami niedoczynności tarczycy, jednakże długo może przebiegać w sposób utajony z prawidłowymi stężeniami TSH i hormonów T3 i T4 ( stan euthyreozy ). Rozpoznanie choroby..

Choroba Kawasaki

.. ...łuszczenia się skóry, obrzęku i zaczerwienienia. Objawom zajęcia układu sercowo - naczyniowego mogą towarzyszyć dolegliwości z innych układów: drgawki i zaburzenia przytomności, biegunka i nudności, zaburzenia funkcji wątroby, bolesność stawów, zapalenie cewki moczowej. Podstawa leczenia..

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

Zespół, choroba, fenomen Raynauda

.. ...palców, następnie ich obrzęk i zaczerwienienie. Długość trwania ataku jest różna. Przyczynami zespołu Raynauda mogą być choroby tkanki łącznej, tętniak tętnicy podobojczykowej, nieprawidłowości kręgosłupa w odcinku szyjnym ( żebro szyjne ). Objawy mogą także pojawić się jako działanie..

Woda w płucach

Woda w płucach

.. ...skrajnych przypadkach niewydolności serca może dojść do obrzęku płuc. O wysięku mówimy, gdy płyn jest czynnie wydzielany do światła pęcherzyków. Sztandarowym przykładem tego procesu jest zapalenie płuc...

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...nadciśnienia tętniczego, obrzęków oraz białkomoczu wraz z zaburzeniami świadomości i drgawkami, jest stanem zagrożenia życia matki i płodu. Jeśli jest to możliwe, rozwiązuje się ciąże cięciem cesarskim. Samo nadciśnienie tętnicze ciężarnych stanowi sygnał ostrzegawczy, że wystąpienie..

Angina paciorkowcowa

.. ...migdałki podniebienne obrzęknięte, czerwone, w kryptach widoczna treść ropna. W leczeniu anginy paciorkowcowej skuteczne są preparaty zawierające amoksycyklinę z dodatkiem inhibitora beta - laktamazy. Antybiotyk należy przyjmować przez minimum siedem dni. Powikłaniem ogólnoustrojowym..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...szczególnie często dochodzi do obrzęku płuc. Istnieje także duże ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Złośliwe nadciśnienie tętnicze może stanowić ewolucję zarówno pierwotnego jak i wtórnego nadciśnienia tętniczego. Częściej jednak rozwija się na tle nadciśnienia wtórnego do patologii naczyń..

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

.. ...i chudnie. Stawy są obrzęknięte, początkowo choroba dotyczy zwykle drobnych stawów rąk. RZS jak wszystkie choroby z grupy kolagenoz dotyczy całego organizmu. Poza zmianami w stawach, u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów może dojść do zajęcia miedzy innymi nerek ( skrobiawica ),..

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...uniemożliwiający sen oraz obrzęk w okolicy tętnicy skroniowej. Tętnica jest wyraźnie widoczna przez skórę, która często jest zaczerwieniona. Możliwe są także inne objawy ogólne, jak podwyższenie temperatury, bóle mięśni, osłabienie. Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest biopsja..

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...konsekwencja rozwijającego się obrzęku błony śluzowej oskrzeli i nadprodukcji śluzu. Przyczyny POChP. Przyczyna POChP jest złożona, związana z predyspozycją genetyczną, być może także z infekcjami wirusowymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...niewydolność serca często z obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin...

Dyskopatia szyjna

Dyskopatia szyjna

.. ...do przemieszczenia, obrzęku lub ucisku. W typowym obrazie choroby pojawiają się bóle barku promieniujące do okolicy międzyłopatkowej. Tego typu dolegliwości należy różnicować z takimi groźnymi jednostkami chorobowymi jak zawał mięśnia sercowego i pęknięcie tętniaka rozwarstwiającego..

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

.. ...twardymi ( lipidy ) oraz obrzęk plamki; retinopatia przedproliferacyjna - do opisywanych powyżej zmian dołącz się poszerzenie naczyń żylnych, pojawiają się też obszary braku perfuzji, czyli fragmenty siatkówki, które są pozbawione ukrwienia; retinopatia proliferacyjna - w tym stopniu..

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

Retinopatia w nadciśnieniu tętniczym

.. ...odwarstwienie siatkówki oraz obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. Zmiany obserwowane na dnie oka są podzielone na 4 okresy. Początkowo obserwuje się jedynie poszerzenie naczyń. Z czasem wyraźne staje się zwężenia ich światła. Objaw miedzianych drutów pojawia się w trzecim okresie, świadczy o..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...poziomu białka w moczu lub obrzękami pomiędzy 20. tygodniem ciąży a końcem pierwszego tygodnia po porodzie. Zmniejsza się dopływ tlenu do płodu, co - jak wynika z badań prowadzonych na uniwersytecie w Cambridge - może opóźnić rozwój oraz uszkadzać układ sercowo - naczyniowy i hormonalny..

Łóżko dla chorych na serce

.. ...pacjenta pojawiają się obrzęki, a sprawność fizyczna drastycznie maleje. Niewydolność krążenia wymaga dobrej opieki kardiologicznej, a częste pobyty w szpitalu są kosztowne. Stąd pomysł, by wykrywać każde pogorszenie stanu zdrowia pacjenta zanim zacznie ono zagrażać życiu i wymagać..

Immunoterapia chorób serca

.. ...meczenie się, zastój krwi i obrzęki. W niektórych przypadkach ma to związek z zaburzeniami odporności Naukowcy z Methodist Hospital w Houston ( Teksas ) przeprowadzili badania na 1000 chorych, u których stłumili reakcję odpornościową i zmniejszyli odczyn zapalny, poddając krew pacjenta..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...objawem ZŻG jest ból i obrzęk łydek lub ud, różnica w ich obwodzie, napięta skóra, poszerzone żyły układu powierzchownego, czasami zaczerwienienie lub przebarwienia. Bywa, że nie pojawiają się żadne objawy, dlatego warto wykonać test, który potwierdzi chorobę. Niekiedy za bezobjawowym..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...potencji czy skłonność do obrzęków, co pogarsza komfort życia. Jest to przyczyna odstawienia leku aż w 53 proc. przypadków. Tymczasem, jak powiedział amerykański lekarz C. Everest Koop: +leki nie działają u pacjentów, którzy ich nie biorą+ - przypomniał prof. Tykarski. Według doc. Jacka..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 27

.. ...częstoskurcze przewiedzione to dobrze? Pozdrawiam Do zawiwdzionego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Drogi p. zawiedziony , zdaję sobie sprawę z tego ,iż może mieć pan wątpliwości do pana doktora, ponieważ Pan wcale Go nie zna.Nie sądzę ,że jest jakimś cudotwórcą ,ale jest bardzo dobrym..

Echo serca - Str. 19

.. ...chorego. CZy tata ma obrzęki? Nie jest to maksymalny zestaw lekow ( co nie znaczy ,ze zly ) do leczenia niewydolności serca. Co do operacji ostatecznie wypowie sie lekarz prowadzący , nie tylko na podstawie badania echo. Wiek metrykalny nie jest w tym momencie przeciwskazaniem do..

Echo serca - Str. 24

.. ...czasem spoczynkową, obrzęki kostek dość znaczne i nycturie. W miare możliwości proszę o wyjaśnienie. Pani Izo Mam 21 lat w 2003 roku wszczepiono mi układ stymulujący z powodu omdleń wazowagalnych kardiodepresyjnych z asystolią. Niestety stymulator nie przyjął się.W ciągu dwóch lat miałam..

Echo serca - Str. 41

.. ...głowie, pojawiający się obrzęk stóp podczas napadu, uczucie ciągłego zmęczenia i osłabienia choć wyniki badania krwi były dobre. Poziom harmonów na tarczycę również. Robiłam badanie ekg i echo serca. Oto moje wyniki; EKG - Rytm zatokowy, miarowy 70/min, płaskoujemny złamek T w III, aVF..

Echo serca - Str. 49

.. ...przyjmuje się dla osób z obrzękami 10 mmHg, a dla pozostałych 5 mmHg. Twoje RTG na pewno idealne nie jest, mnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że ciśnienie było podniesione z powodu jakiegoś zapalenia oskrzeli ( ? ). Tak naprawdę to lepsza prognoza, bo to by znaczyło, że albo może..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...po prostu w ogole nie moge spac. No, chyba ze na siedzaco i to sztywno, nawet nie pollezac. Poniewaz chodzilam juz jak zombi, to lekarka zapisala mi na nie betabloc, ale jeszcze nie wiem czy zadziala...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 25

.. ...nie zaglądał * heheeh dobrze, że jeszcze jako takie poczucie humoru dopisuje mi w tym względzie: ) Ja się po prostu wstydzę mówić, że się boję. Starałam się zachować twarz, cóż...dziś nie wyszło. Może innym razem. Cześć Dora! Zyję słoneczko żyję i dobrze się mam.Jutro już wraca moja..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 28

.. ...walczyć z nerwicą. Wiemy dobrze, że nie jest to łatwe, ale jakoś wspieramy się wszystkie ( bo ostatnio występujemy tylko w damskim gronie ) na tym forum. Widzę, ze dołączyła do nas kolejna ambitna osoba, której problemy pogłębiły się w czasie studiów, kiedy wyzwań było więcej: ) Poczytaj..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 30

.. ...miastem lub na dalekich obrzezach? U nas w Poznaniu ceny mieszkań i domów też z kosmosu ale własnie duzo znajomych wynosi sie na obrzeża,bo ciszej i taniej( ale nie tanio ) Darhma a co tam u Ciebie... no wiesz?Faktycznie Dora dzisiaj wpadła i wypadła,mam nadzieje ze u niej ok.To narazie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 73

.. ...chwilkę. Czy u Was też taka obrzydliwa pogoda? Człowiek wyszedłby chociaż w niedzielę na jakiś odprężający spacerek, ale gdzie tam. Leje jak z cebra i zimno. Łeb mi pęka od tego kataru. Ale ogólnie nie czuję się źle. Nerwicowe objawy odpuściły - odpukać. Czego i Wam życzę. Pa, pa! Moi..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 25

.. ...Nie chciałam czekać na obrzęk płuc i inne * przyjemności * . Z doświadczenia wiem że stres strasznie pogarsza sytuację, dlatego nie ma co bagatelizować tego magnezu w końcu tego nie można przedawkować. A taki umiarkowany wysiłek fizyczny nie zaszkodzi ja i urodzilam dziecko siłami..

Powikłania po bypassy i sztucznej zastawce aortalnej

.. ...i lekarze są bardzo dobrzy. Wiem że piszę to prawie pół roku od Twojego postu, i pewnie już uzyskałaś jakąś pomoc, ale jakby nie to dzwoń do Krakowa. Ciesze sie ,ze nie tylko na śląsku i Warszawie w ogolnym pojęciu są dobre kardiochirurgie... Witajcie: ) Na poczatku,chce powiedziec,ze..

Chelatacja - Str. 4

.. ...nadal.Nogi jak były obrzęknięte,tak i nadal pozostają ,a ciemno - brązowych plam w okolicach piszczeli przybywa i ciemnieją coraz bardziej co jednoznacznie świadczy że krew nie dociera w coraz liczniejsze obszary.Zaliczę dziś jeszcze jedną kroplówe i na tym raczej zakończe.Wszystko..

Chelatacja - Str. 5

.. ...mało że były w upały obrzęknięte to jeszcze zmieniały kolor na ciemno czerwony. W tej całej historii zrobiłem pewien błąd. Postanowiłem przebadać przepływ krwi u specjalisty i takie badanie wykonałem na aorcie brzusznej i nogach. Wynik znowu był dla mnie szokujący.Drożność żył - dobra,..

Chelatacja - Str. 9

.. ...samego! To wszystko jest dobrze zaplanowane! Panu Janowi P., temu od chelatacji dożylnej, proponowałam rozmowę. Do dziś się nie odezwał. Czyżby nie był pewny swoich przekonań? Pozdrawiam - Basia Kochani, Basiu i Jurku! Dzięki Jerzy, że przyjąłeś moją uwagę o ortografii i się nie..

Chelatacja - Str. 14

.. ...krążenia w nogach /brak obrzęków/ ,mam lepszy wzrok i ostatnio zauważyłem,że przestało mi trzeszczeć w barkach.No i to co dla mnie jest bardzo ważne zwiększyła się moja wydolność fizyczna /jestem grubasem/ i umysłowa. Może to autosugestia przejechać samochodem z Zakopanego do Gdyni i nie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...to samo, czuje sie dobrze. Cisnienie przed choroba tez 105 - 115/70, obecnie podobne. Jak pogoda jest kiepska moze troche szybciej sie mecze, moze. : ) no i oczywiscie acenocumarol . Witam, Mam 22 lata, u mnie też stwierdzili kardiomiopatię rozstrzeniową ( 5 lat temu ) wtedy frakca była..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 7

.. ...dodać,że mam coraz większe obrzęki nóg,namacalną wątrobę pod łukiem - tak jest napisane na karcie wizyty,wyższe ciśnienie - 150/ 90( wcześniej przeważnie 110/70,oczywiście po lekach ) i szybko się męczę - wejście na 2 piętro jest dla mnie problemem.Następną wizytę mam w maju.Pozdrawiam..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 8

.. ...skutku ubocznego jak obrzęk sutków które może powodować spironol ale mąż akurat nie ma takich efektów ubocznych. Różnica ogromna jest za to w cenie: inspra ponad 80 zł a spironol kilkanaście. Zdecydowanie nam odradzał. Może nie powinienem tego pisać ale nie zgadzam sie z Pani..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...włączyło mu się to jak miał obrzęki a pojawiało się jak ich nie miał. Zdarzyło ci się coś takiego? Jak pierwszy raz się odezwał ten alarm to mielimy niezłego stracha co to jest. Trzymajcie się wszyscy! Agnieszko! - witaj w klubie /na szczęście - to tylko brak przytarczyc - dla Ciebie/...

Woda w płucach - Str. 3

.. ...dzisiaj caly dzien dobrze a wieczorem znow bol, ( moze troche dlatego ze dzis chodzila do szpitala obok i miala troche ruchu ). Wieczorem mowila ze ja boli bardziej niz wtedy, a pozniej zasugerowala ze moze ma wode wp lucach ;/ powiedziala ze czuje jak jej sie cos przelewa, mam nadzieje..

Drożny otwór owalny u wcześniaka

.. ...Mogą też mieć omdlenia, obrzęki, zawroty głowy itp., ale do tej pory takie opisy znajdowałam przy opisywaniu niewydolności serca.Koniecznie porozmawiaj z kardiologiem, który opiekuje się twoja córeczką !!! Witam serdecznie i caluje dzieciaczki.pozdrawiam tez was szanowni rodzice.Otoz ten..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 5

.. ...na nerwce to chyba dobrze by było podrzec sie do mikrofonu Witam!Borelioza ma inne objawy niż nerwica!!!!Lepiej żebyś nie pisał takich głupot,bo ktos może wziąć to do siebie.Tu są ludzie bardzo wrażliwi na takie sugestie. Polecono mi tę stronkę i strasznie sie z niej cieszę. Też mam..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 18

.. ...sobie rade,że będzie dobrze,widziałam już światełko w tunelu a tutaj kompletna porażka.Czy ktoś z Was moii mili też tak miał,że na początku terapii mieliście takie problemy.Bo ja po dzisiejszym dniu jestem kompletnie załamana, biorę przecież leki ( ten nowy od tygodnia )a tutaj taka..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 42

.. ...nieskonczonosc.Musicie dobrze pomyslec a napewno cos sie znajdzie.Tylko psychoterapeuta moze zdecydowac czy potrzebojecie lekow czy moze tylko relaksu.A jesli nawet na poczatku dostaniecie leki to jest ich mnostwo i wiekszosc nie uzaleznia,ale otym podkreslam decyduje lekarz.Nie bojcie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 89

.. ...udało. Teraz też będzie dobrze i bardzo szybko wrócisz do formy. Tego życzę! Zrób to samo co pomogło za pierwszym razem. Tak będzie chyba najlepiej. Witam Wszystkich w piątek, pogoda obrzydliwa niskie ciśnienie, wiatr i mżawka, a oczy już od rana znowu mnie szczypią. A tu cały dzionek..

Bypassy i co dalej?

.. ...operacji miałam bardzo duże obrzęki w okolicach kostek i stóp więc brałam leki odwadniające przepisane przez kardiochirurga, które miałam odstawione po dłuższym czasie.Tak się może dziać zanim serce dojdzie do jakiejś sprawności. To jeszcze krótki okres po operacji.Piszesz, że tata nie..

CK-MB

.. ...nocy i po jedzeniu !! Obrzękow nie zauważyłam do tej pory!! Dusznosci czasami sa tak silne ,że powodują zawroty głowy i osłabienie !!No i kołatanie serca !! przewraca sie tak jakby mu bylo ciasno : - ) Zwykle na wyniku podaje się obie wartości . Co jeszcze było napisane w wyniku echo?..

Do tych którym pomogły betablokery!

.. ...op niektórych miałam obrzęki nóg a potem rąk. o mało nie uszkodziłam sobie nerek. jest nowy lek PROCOROLAN. zapytajcie lekarza. to nowy lek. znajdziecie na jego temat coś w internecie. podobno jest drogi. ja dostałam próbkę próbną od kardiologa. niestety miałam po nim problemy ze..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium

.. ...owąd wystąpił u mnie obrzęk głośni, języka i gardła.Miało to tak gwałtowny przebieg, że już po godzinie od pojawienia się pierwszego objawu, język nie chciał mi się zmieścić w jamie ustnej i przestałem mówić. Udałem się na pogotowie, lekarz zdiagnozował to jako obrzęk Qinckego i..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium - Str. 2

.. ...ulotki pisze wyraźnie o obrzękach( mam ją w tej chwili przed sobą ) Prestarium to świetny lek tylko - NIE WOLNO PIĆ WÓDY!!!, a wszystko będzie dobrze. Moje nadciśnienie było leczone Prestarium przez 2 lata i nie miałem żadnych skutków ubocznych aż któregoś dnia po przebudzeniu jak..

Ubytek międzyprzedsionkowy - zabieg Wrocław czy Zabrze?

.. ...L - P, tętniaczek na obrzeżu otworu.Czy u takich małych pacjentów też wykonuje się zabiegi z tzw. parasolkami? Jak wygląda rekonwalescencja po tradycyjnym cięciu mostka? Co wiadomo o kardiochirurgii dziecięcej we Wrocławiu? I o co jeszcze powinnam pytać? : ) zapraszam na..

Brzuch drga, porusza się w rytm uderzeń serca

.. ...Pocieszam - na to się nie umiera - ale potrafi obrzydzić życie Tobie i najbliższym. Pzdr. dalej leczenie i tyle, może to nerwy i nic poza tym???sprawdz wszystko, zanim wyciągniesz pochopne wnioski.pozdrawiam..

Uogólniony stan zapalny śródbłonka

.. ...niego jest bardzo duży obrzęk, głównie szyi, główki, ramion. Podejrzewano na początku skrzepliny, ale przepływy są w porządku. Nie widać wyraźnie, że gdzieś w tętnicy czy żyle nie płynęła krew. Dostaje jednak cheparynę. Jest karmiony dożylnie, przez sondę zjada tylko ok. 30 ml, a i tak..

Dodatkowe skurcze - Str. 12

.. ...oczywiście nie zaniedbałem, 0 obrzydlistw od 2 dni... Hej, hej! Nadmorski, na USG kilka dni temu miałam dokładnie tak samo, jak Ty. Skurcz za skurczem, a lekarz na to, że niegroźne, nieistotne. Z jednej strony radość, z drugiej niedowierzanie, prawda? Napiszcie, co czujecie przy dużej..

Dodatkowe skurcze - Str. 28

.. ...zainstalowania tego obrzydlistwa na mnie, więc nie ma problemu: ) Z resztą to już 12 rok tego cholerstwa, a czeka mnie pewnie jeszcze z 50...( EWKA, Sylwka pamiętacie moją babcię: ) ) Na razie kończę, bo bolą mnie plecy( chyba dobry kit: ) Sylwka też pewnie się nie pojawia bo myśli nad..

Dodatkowe skurcze - Str. 108

.. ...wskazniki,i wlasnie obrzydliwa dla mnie lecz znosna dla wielu stymulacja przezprzylykowa troche tu pomaga - m.in.okresla wlasnie przedzialy tych czasow, dobra tak pieknej skladni uzylem ze jak to jakis doktor prawdziwy zobaczy za glowe sie zlapie - o czym my tu prawimy, ale wiesz co..

Dodatkowe skurcze - Str. 111

.. ...jutro znow ruszam do Kolobrzegu bo upal uffff przepraszam najmocniej za mą dzisiejsza nieobecnosc( jak sobie dobrze o sobie mysli - pewnie i tak nikt nie zauwazyl:D ) ale lekarze rozjazdy dzieci plus praca i nie mam chwili... licze na szybkie jakies obrzydliwe nawet badania i chce miec..

Objawy i leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. ...w internecie. O ile dobrze pamietam miał na imię Adam ( od kilku lat niestety nie żyje ). Był wieloletnim ordynatorem oddziału kardiologii w łódzkim szpitalu im. Kopernika oraz nauczycielem akademickim ( nie wiem nawet czy przez pewien okres nie pełnił funkcji rektora )łódzkiej Akademii..

Co dalej po rozległym zawale serca?

.. ...komory i niewielkim obrzęku płuc, rokowania 50/50 i nikt nie chce nic więcej powiedzieć widziałem tylko pompę infuzujną z heparyną ( na początku dawka 1,5 - 2cm3/h teraz 0,9cm3/h ),+stała tlenoterapia ( dziś już też zmniejszono dawkę ), w 1dobie poziom glukozy był bardzo wysoki 370 do..

Tetralogia fallota - Str. 2

.. ...kardiologa, czuje sie dobrze ,żyję normalnie - pozdrawiam majka292@wp.pl Majko, prosze zajrzyj na nasze forum - www.forumsercedziecka.org.pl Twój przykład jest niezwykle budujący dla rodziców, ktorych dzieci maja taka sama wadę serduszka, a sa dopiero na początku drogi. Pozdrawiam i..

Infekcja przełyku i duszący kaszel

.. ...przychodni( mieszkam na obrzezasz Dublina ).Zauwazylem takze dziwne zmiany na koncu jezyka,jakby poparzenia. Lekaz mnie zbadal i powiedzial ze wszystko niby ok.nie mam temp,w uszach ok,nic w plucach nie sluchac..??powiedzialem mu o tym jezyku jeszcze zanim zajrzal mi do ust. Przerazil..

Śpiączka po rozległym zawale serca

.. ...jakie moga byc powiklania? stwierdzono Podejrzenie obrzeku mozgu i zapalenia pluc,wczoraj doszla goraczka,badan ponoc nie moga zrobic bo musi sie wybudzic ile czasu to moze trwac.Dzieki wielkie za pomoc..

Jak można przytyć kilka kg? - Str. 3

.. ...nie pisze * ale macie dobrze że jesteście tacy szczupli, ja staram sie schudnąć i mi sie to nie udaje...bla bla bla... * chcemy tu poczytać o jakiś mądrych, dobrych, szybkich a przede wszystkim skutecznych sposobach na przytycie. więc jeśli macie jakieś pomysły to piszcie, pozdrowionka..

Oporne nadciśnienie

.. ...uciążliwe skutki np.obrzęk naczyniowy, bóle stawów. Nie mam nadwagi.Jestem osobą ruchliwą.Codziennie gimnastyka ok.40 min, jazda rowerem po okolicy 10 - 30 km w zależności od kondycji w danym dniu lub długie 5 - 10 km spacery. Zmieniłam również dietę. A wszystko to w celu obniżenia..

Niedotlenienie przyczyną zawału serca?

.. ...opuchnięciem gardła, obrzękiem płuc...mało brakowało, aby się udusiła. Miała bardzo wysokie ciśnienie. Pogotowie zabrało ją na OIOM przy oddziale kardiologicznym, tam po podaniu haków i tlenu reakcja powoli ustąpiła. Na drugi dzień miała wysoką gorączkę. Wyniki biochemiczne..

Czy dieta optymalna (Kwaśniewskiego) jest zdrowa? - Str. 2

.. ...juz sama mysl napawa obrzydzeniem, dodam jeszcze ze kilkanascie lat moj tata chorowal na miazdzyce konczyn dolnych i przy dosc luznej rozmowie z naczyniowcem zapytalam o ow diete na co on cytuje,,jezeli chce pani skrocic ojcu zycie to dobry wybor * * wiem ze ta dieta ma swoich..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 87

.. ...nadzieje,że będzie dobrze,choć jak czytam Wasze opinie to zdaje sobie sprawe,że czasem na chwile nerwica * odpuszcza * ,aby potem podwójnie dać o sobie znać :/ mam jednak nadzieje,że bedzie dobrze. Wojtku masz rację, spróbuj dalej jeździć na tym rowerze, staraj się czerpać z tego radość,..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 94

.. ...pamiętam,kiedy się dobrze czułam,a teraz to juz cały czas odczuwam bóle serca...Nerwica uderzyła ze zdwojoną siłą :( . Jestem na skraju załamania, ja już nie wierze,ze z tego można wyjśc, ciągle jest gorzej, z każdym dniem coraz gorzej...Nie umiem tak żyć już. Kiedyś brałam życie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 167

.. ...przerwie nie odbije dalej?? obrzydlwie uczucie jak wstane albo usiade jest ok, ale jak sie połoze i myśle to jest cała seria. ;=( ( ( ( ( cześć Ostatnio się nie odzywałem bo chyba mam kryzys formy, ale jakoś daje rade. Na początku tygodnia byłem u kardiologa wyszukać sobie chorobe co mi..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 208

.. ...coś sie zaraz stanie obrzydliwe uczucie, potem ooczywiście zaraz na tapecie jest moje serce i wogóle. ; - ( ( ( Fabienne wtedy sie meczysz i jest to normalne,wiec sie nie denerwuj. Czyli to też jest normalne, np szybko pojde do łazienki wróce i wali mocno i szybko a potem zwalnia. Tylko..

Wysoki puls od ponad 80 do ponad 100

.. ...objawy tej choroby to obrzęki ( u mojego męża nóg ). Zresztą poczytaj sobie o tej chorobie, może odnajdziesz jakieś inne symptomy. Mojego męża nikt nie potrafił zdiagnozować, więc lepiej to ułatwić lekarzom. Wysoki * przyspieszony puls jest wtedy gdy mamy w spoczynku ponad 100. W moim..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 30

.. ...zaczeąłam ponownie mieć obrzęki i zauważyłam ze cos jest nie tak...okazało sie ze zastawka najprawdopodobniej * puściła * ...przede mną jeszcze jedno echo ale szacuje sie ze to 2 stopień niedomykalności - chcą obejrzeć mnie jeszcze przez przełyk...Agnieszko napisz mi po jakim czasie..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 19

.. ...lęków i napięć jest dobrze tylko te przekięte mięśnie odczówam w poniedziałek mam jeszcze wizytę u neurologa chcę mieć pewność czy to nie choroba pozdrawiam sylwuś odezwij się mam nadzieję że dotrzymasz słowa i odwiedzisz lekarza pa witam i pozdrawiam wszystkich: - ) Chciałem tylko..

Ucisk, gula w gardle - Str. 2

.. ...ustach, a rano gdy jest obrzęk to płukać gardło zimną wodą, nie używać ciepłych napojów. Na temat specjalistycznego leczenia nic nie powiem ale powyższe postępowanie zalecił mi znajomy lekarz. Ha! Witam. Siedzę w domu na urlopie i kombinuje jak tu sie pozbyć tego * kołka * w gardle...i..

Echo serca i prośba o odczytanie wyników

.. ...1/2 tabletce nastąpił obrzęk wargi i kończyn dolnych.Czy te leki są odpowiednie? Droga Pani Izo,bardzo, bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytania bez badania pacjentki.Przy wadzie mitralnej charakterystyczne objawy to najczęsciej objawy..

Omdlenia wazowagalne o typie wazodepresyjnym

.. ...nich miałam duszności, obrzęki, nerki zaczęły źle pracować, wysypki, zapalenia skóry itp. nikt mi nie chciał uwierzyć ze to uczulenie na betablokery. w końcu ktoś mi uwierzył jak któryś raz wylądowałam w szpitalu nieprzytomna z objawami wstrząsu anafilaktycznego. wtedy zrobili mi badania..