Obrzęk płuc przyczyny

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. Obrzęk płuc ( Oedema pulmonalis ) to stan kliniczny będący wynikiem masywnego przemieszczenia płynów z włośniczek płucnych ( drobne naczynia do tkanki śródmiąższowej ) i pęcherzyków płucnych. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem ciśnienia w łożysku naczyniowym płuc. Przyczyny obrzęku płuc. sercowo -..

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

.. ...konsekwencja rozwijającego się obrzęku błony śluzowej oskrzeli i nadprodukcji śluzu. Przyczyny POChP. Przyczyna POChP jest złożona, związana z predyspozycją genetyczną, być może także z infekcjami wirusowymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia..

Niedotlenienie przyczyną zawału serca?

.. ...opuchnięciem gardła, obrzękiem płuc...mało brakowało, aby się udusiła. Miała bardzo wysokie ciśnienie. Pogotowie zabrało ją na OIOM przy oddziale kardiologicznym, tam po podaniu haków i tlenu reakcja powoli ustąpiła. Na drugi dzień miała wysoką gorączkę. Wyniki biochemiczne..