Obumieranie komórek serca

Komórki pochodzenia tłuszczowego regenerują serce po zawale

Komórki pochodzenia tłuszczowego regenerują serce po zawale

.. ...uratować komórki przed obumieraniem. Dane takie dostarczył Henricus Duckers, kardiolog wykładający na Uniwersytecie w Holandii. Skala badania. Badanie to było przeprowadzone na niewielkiej grupie osób, ze względu na pionierskie założenia. Duckers wraz ze współpracownikami wybrali..