Odczuwanie bólu

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...hiperalgezja ) to nasilone odczuwanie bólu, nieproporcjonalne do bodźca. Skrajną postacią hiperalgezji jest allodynia, sytuacja, w której bodziec normalnie nie nie związany w powstawaniem wrażenia bólu, staje się bodźcem bólowym ( np. delikatny dotyk ). Oba zjawiska wynikają z..

Alodynia

.. Alodynia to określenie stanu, w którym człowiek doznaje nieprzyjemnego, najczęściej utożsamianego z bólem o różnym nasileniu, wrażenia po zadziałaniu bodźca, który w naturalnych warunkach jest absolutnie obojętny. Takim bodźcem może być np. dotyk. Alodynia pojawia się u chorych z polineuropatią cukrzycową,..

Parestezje (czucie opaczne)

.. Parestezje to inaczej czucie opaczne. Wrażenie czuciowe są opisywane przez chorych jako pieczenia, mrowienia, uczucie przebiegających prądów. Jeśli obojętny bodziec, na przykład delikatny dotyk, wywołuje nieprzyjemne wrażenie na granicy bólu, możemy mówić o alodyni. Parestezje, alodynia, przeczulica (..