Olbrzymiokomórkowe zapalenie

Przyczyny zapalenia mięśnia sercowego

.. ...mięśnia sercowego jest olbrzymiokomórkowe zapalenie mięśnia sercowego. Jest to rzadka choroba mogąca współistnieć ze schorzeniami autoimmunologicznymi, o złym rokowaniu. Podstawowe znaczenie w jej patogenezie mają limfocyty T. Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego, jak sama nazwa..