Operacja wg

Zwężenie odpływu z prawej komory

.. ...serca pacjenta. Dostęp do serca uzyskiwany jest z żyły udowej. Niektóre przypadki wymagają operacji kardiochirurgicznej. Plastyka balonowa jest zabiegiem o wysokiej skuteczności i małej liczbie powikłań...

Zespół Eisenmengera

.. ...biopsja płuca - obecnie coraz rzadziej stosowana. Leczenie zespołu Eisenmengera jest zachowawcze. Metody operacyjne nie są w Polsce przeprowadzane. Obowiązuje profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia...

Powikłania zawału serca

.. ...Leczeniem jest pilna operacja naprawcza. Pęknięcie przegrody międzykomorowej występuje u ok. 2% chorych z zawałem. Powstaje między 3. a 5. dniem po zawale. Pęknięcie przegrody powoduje powstanie znacznego przecieku między lewą a prawą komorą, co manifestuje się szybko narastającymi..

Niewydolność serca

.. ...angioplastyka; by - passy; operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności serca. - według NYHA - New York Heart Assotiation. I. bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach, choroba serca bez niewydolności; II. umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach, upośledzenie wydolności..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...PTCA nie wymaga zabiegu operacyjnego jedynie znieczulenia miejscowego. W zależności od rodzaju zmian miażdżycowych kardiolog może zadecydować o założeniu STENT - u. Angioplastyka polega na wprowadzenia specjalnego cewnika z balonikiem do tętnicy wieńcowej z przewężonym światłem. Cewnik z..

Migotanie przedsionków

.. ...międzyprzedsionkowej zatorowość płucna operacje kardiochirurgiczne idiopatyczne migotanie przedsionków ( niewiadome pochodzenie ). Migotanie przedsionków spowodowane jest przez organiczną chorobę, która prowadzi z reguły do powiększenia lewego przedsionka. W zależności od czasu trwania..

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. ...Operacja kardiochirurgiczna jest bezpieczna. Śmiertelność jest niska i wynosi ok. 1,5%. Wszyscy pacjenci wymagają profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia przez pół roku od zabiegu kardiochirurgicznego...

Serce trójprzedsionkowe

.. ...skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Leczenie serca trójprzedsionkowego. Operacja kardiochirurgiczna w przypadku, gdy stwierdza się objawy utrudnionego odpływu z żył płucnych...

Tetralogia Fallota

.. ...występują przeciwwskazania czynnościowe i anatomiczne wykonywany jest zabieg korekcji tetralogii Fallota. Wyniki leczenia operacyjnego są dobre. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia nie jest wymagana...

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...nie da się zamknąć nieoperacyjnie wymagają zabiegu kardiochirurgicznego. U pacjentów z nieprawidłowym odejściem tętnicy wieńcowej sytuacja jest podobna. Leczenia wymagają pacjenci z udokumentowanym epizodem niedokrwienia mięśnia sercowego lub zaburzeniami komorowymi rytmu (..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...echokardiograficznego z badaniem przepływów metodą Dopplera. Wada ta musi być jak najszybciej leczona operacyjnie. Korekcja wady polega na połączeniu żył płucnych z lewym przedsionkiem. Wyniki leczenia są bardzo dobre...

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...pacjentów z istotnym hemodynamicznie przeciekiem lewo - prawym. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia nie jest wymagana. Operacja kardiochirurgiczna jest bezpieczna a śmiertelność wynosi ok. 0,4%...

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)

.. ...zaprogramowanie. Zabieg trwa od około godziny do kilku godzin. Zabieg wszczepienie rozrusznika serca to zabieg bezpieczny. Możliwe powikłania to zakażenia rany operacyjnej, odma opłucnowa ( spadnięcie płuca )...

By-passy

.. Operacja wszczepienia pomostów aortalno - wieńcowych ( by - passy, operacja pomostowania aortalno - wieńcowego, CABG, bajpasy ) wykonywana jest u osób z chorobą wieńcową, u których nie można uzyskać poprawy ukrwienia mięśnia sercowego poprzez wykonanie angioplastyki wieńcowej. Angioplastyka ( PTCA ) jest to..

Sztuczne zastawki serca

.. ...sercowego. Pacjent poddawany operacji wymiany zastawek wymaga znieczulenia ogólnego i torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej po przecięciu mostka w linii środkowej ciała ). Podczas operacji stosowane jest krążenie pozaustrojowe. Krew pacjenta jest przetaczana do specjalnej maszyny..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ), resekcja wsierdzia, ablacja prądem częstotliwości radiowej mająca na celu usunięcia ogniska arytmogennego, pomostowanie aortalno - wieńcowe CABG...

Pęknięcie wolnej ściany serca

.. ...obserwowane jest przepełnienie żył szyjnych. Diagnostyka pęknięcia ściany serca. ECHO serca Leczenie pęknięcia ściany serca. drenaż worka osierdziowego, walka ze wstrząsem; operacja kardiochirurgiczna...

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. nitroprusydek sodu, kontrpulsacja wewnątrzaortalna; operacja kardiochirurgiczna...

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...poprawa ukrwienia po operacji pomostowania aortalno - wieńcowego, czy nastąpiła poprawa ukrwienia mięśnia sercowego. Zastosowania badania wysiłkowego EKG. diagnostyka niedokrwienia mięśnia sercowego podczas wysiłku fizycznego; ocena arytmii czyli zaburzeń rytmu pracy serca podczas..

Metody operacyjne by-passów

.. Metody operacyjne by - passów ( CABG, bajpasy, operacja wszczepienia pomostów aortalno - wieńcowych, operacja pomostowania aortalno - wieńcowego ). Klasyczne metody operacyjne by - passów. Klasyczne zabiegi wykonywane są z zastosowaniem torakotomii ( otwarcie klatki piersiowej poprzez rozcięcie mostka ),..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...uszkodzenie przerosłej mięśniówki w lewej komorze serca za pomocą cewników wewnątrznaczyniowych ( bez konieczności otwierania klatki piersiowej ), operacyjne nacięcie lub wycięcie przerosłej mięśniówki...

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...zatorowych, na przykład po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować rygorystycznie według wskazówek lekarza, przedawkowanie może doprowadzić do krwotoków zagrażających..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...kardiochirurgicznej umożliwiającej dziecku przeżycie, to znaczy zapewniającej przepływ płucny i tym samym natlenienie krwi. Dalsze operacje naprawcze są wykonywane w późniejszym okresie życia dziecka...

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...Podstawa diagnostyki jest badanie ECHO. Kardiochirurgiczne operacje naprawcze wykonuje się w konkretnych grupach pacjentów z uwzględnieniem stopnia niedomykalności, przyczyn choroby i ogólnego stanu zdrowia...

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...brzusznej, nie ma wskazań do operacji. Wyjątek stanowią chorzy na cukrzycę. W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia nerwów i obniżenia się progu bólowego, dodatkowo istnieje tendencja do wszelkiego rodzaju zakażeń. U takich chorych często chirurdzy decydują się na cholecystetomie (..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...konieczne. Leczenie operacyjne może mieć charakter paliatywny, pozwalający dotrwać pacjentowi do czasu, gdy możliwa będzie transplantacja płuc i serca. Zabieg paliatywny polega na przebiciu przegrody międzyprzedsionkowej - pozwala to na przepływ krwi bezpośrednio z prawego do lewego..

Fenobarbital (milocardin)

.. ...schorzeniach przed zabiegiem operacyjnym oraz w pląsawicach i drżeniach idopatycznych ( tj. występujących bez uchwytnego powodu ). W preparatach złożonych, zawierających dodatkowo wyciągi z ziół, jest stosowny w przypadku nadmiernej pobudliwości nerwowej, przy objawach somatycznych..

Przytarczyce

.. ...gruczołów podczas operacyjnego wycięcia tarczycy. W wyniku niedoborów parathormonu spada stężenie wapnia w organizmie i może wystąpić tężyczka. Rozwijają się także zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne...

Rak płuc

Rak płuc

.. ...wczesnym stadium zmianą operacyjną. W przypadku raka drobnokomórkowego leczenie operacyjne jest bezcelowe, stosuje się radio - i chemioterapię. Podstawowym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka płuc jest nałóg nikotynowy ( zarówno czynny jak i bierny ). W dymie tytoniowym, jak również w..

Śluzak serca

.. ...stymulatora serca. Śluzaki mogą nawracać po operacji. Pozostawienie dużego śluzaka dające objawy kliniczne wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu, epizodów zatorowych i nagłego zgonu sercowego...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...na ewentualne jednoczasowe udrożnienie tętnicy przy pomocy balonoplastyki lub stentu. W przypadku znacznego lub całkowitego zamknięcie pewnego odcinka tętnicy wieńcowej można wykonać operację by - pass...

Tężyczka

Tężyczka

.. ...Tężyczka może rozwinąć się w przebiegu niedoczynności przytarczyc, na przykład po ich przypadkowym usunięciu podczas operacji tarczycy. Tężyczka może także wiązać się z niedoborami witaminy D oraz z celiakią...

Niedomykalność zastawki trójdzielnej

.. ...polega na kardiochirurgicznej korekcie pierścienia zastawkowego lub wymianie zastawki na mechaniczną bądź biologiczną. Często operację zastawki trójdzielnej przeprowadza wraz z korektą wady mitralnej...

Przewodozależny przepływ płucny

.. ...trójdzielnej jest niedorozwój mięśnia prawej komory. Leczenie operacyjne jest wieloetapowe, niestety nawet po kardiochirurgicznej korekcji wady rokowanie jest poważne. Czasem konieczny jest przeszczep serca...

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...Altacetu bądź maści heparynowych. Operacyjne leczenie jest konieczne, jeśli istnieje zagrożenie przedostania się skrzepliny z żył powierzchownych do układu żył głębokich ( ryzyko zatorowości płucnej )...

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. ...miednicy, rozległe zabiegi operacyjne, ciąża. Wszystkim wymienionym stanom towarzyszy utrudnienie przepływu krwi z głębokich naczyń żylnych, czy to z uwagi na ucisk naczyń ( ciąża ), czy z uwagi na wyeliminowanie działania pompy mięśniowej ( unieruchomienie ). Zwolnienie przypływu krwi..

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi

.. ...odpowiednio dobranych antybiotyków. Leczenie jest uciążliwe a efekty nie raz niezadowalające, stąd nacisk należy położyć na zapobieganie i leczenie przewlekłej niewydolności żylnej zanim pojawią się owrzodzenia...

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...był jak najwyższy, a operacja zbędna jak najdłużej. Podstawą leczenie zachowawczego jest ruch. Systematyczne spacery lub trening kontrolowany na specjalnej bieżni, pozwalają na rozwinięcie się tak zwanego krążenia obocznego. W mięśniach powstają nowe naczynia, które omijają odcinki..

Leczenie chirurgiczne niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...Warunkiem powodzenia takiej operacji jest drożność naczyń tętniczych poniżej zwężenia. Jeśli jest to technicznie wykonalne, operacje można przeprowadzić metodą wewnątrznaczyniową. Podobnie jak w przypadku angioplastyki wieńcowej, do tętnicy poniżej ( lub powyżej ) zwężenia wprowadza się..

Tętniak rzekomy

.. ...powikłania mogą również pojawić się po operacjach naprawczych tętnic w miejscach zespolenia protezy z tętnicą. W zależności od rozmiaru tętniaka podejmuje się decyzję o obserwacji lub o leczeniu chirurgicznym...

Transplantacja serca (przeszczep serca)

Transplantacja serca (przeszczep serca)

.. ...lub wątroby, nadciśnienie płucne, zaawansowana cukrzyca. Te wszystkie choroby stwarzają na tyle niesprzyjające warunki w organizmie biorcy, że utrzymanie się przeszczepionego serca jest wysoce wątpliwe...

Tętniak aorty brzusznej

.. ...tętniaka aorty brzusznej. O operacji tętniaka decyduje się po ocenie ryzyka jego pęknięcia. Jeżeli średnica tętniaka przekracza 4,5 cm ( wg niektórych 5 cm ), jeśli tętniak niepokojąco szybko rośnie lub są inne wskazania, chorego kwalifikuje się do operacji tradycyjnej ( zaopatrzenie..

Reoperacja

Reoperacja

.. Reoperacja to termin określający ponowny zabieg operacyjny w okolicy, która w niedalekiej przeszłości była poddawana takiemu zabiegowi. Reoperacja może być konieczna z uwagi na powikłania po poprzednim zabiegu, na przykład krwawienie wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, czy rozejście się zespolenie,..

Nerwoból (neuralgia)

.. ...się po sterydy. W niektórych przypadkach istnienie konieczność operacyjnego zlikwidowania ucisku na nerw ( jest to jedna z przyczyn neuralgii ) lub wykonania neurolizy ( np. zamrożenia fragmentu nerwu )...

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...jako powikłanie zabiegu operacyjnego może przebiegać niespecyficznie, niemal bezobjawowo. Wynika to ze znacznej ilości różnych leków, miedzy innymi uspakajających i przeciwbólowych, które przyjmuje pacjent w okresie pooperacyjnym. Często chory nie skarży się na charakterystyczny ból w..

Narkoza

.. ...przeprowadzenie zabiegów operacyjnych. Pełna narkoza związana jest z wprowadzeniem pacjenta w stan kontrolowanego snu. W tym celu podaje się tak zwane leki hipnotyczne. Do tej grupy należy np. tiopnetal ( barbituran ), często stosuje się także propofol, ketaminę i etomidat. Poszczególne..

Usuwanie migdałków

.. Operacyjne usunięcie migdałków podniebiennych lub tak zwanego trzeciego migdałka ( anatomiczna nazwa - migdałek gardłowy ) nie jest zabiegiem pozbawionym ryzyka powikłań. Jest to jedna z przyczyn, dla których ograniczono niegdyś bardzo liczne wskazania do tej operacji. Należy także pamiętać, że migdałki nie..

Milrynon (Corotrope)

.. ...najistotniejsza jest możliwość wywołania poważny zaburzeń rytmu, w tym częstoskurczu komorowego i torsady. Corotrope to handlowa nazwa preparatu zawierającego milrynon ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...mężczyznom proponowane są im operacje na tzw. bijącym sercu. Miażdżyca w naczyniach wieńcowych kobiet ma charakter bardziej rozsiany - znajduje się właściwie na całym przebiegu naczyń. Mężczyźni mają izolowane, pojedyncze zmiany w naczyniach, stąd płyn, który w czasie operacji z..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...Polsce nieinwazyjną operację krioablacji serca u pacjenta cierpiącego na ciężką arytmię, przeprowadzili lekarze z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Odbyła się ona bez otwierania klatki piersiowej chorego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej..

Chirurdzy zszyli pęknięte serce

.. ...Łukasza. Skomplikowana operacja uratowała chłopakowi życie. Młody mężczyzna został potrącony na drodze przez forda transita. Chłopak doznał ciężkiego urazu klatki piersiowej. W godzine po przywiezieniu do Centrum, chirurdzy przystąpili do operacji. W trakcie zabiegu okazało się, że u..

Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji

.. Operacja nowotworu serca metodą autotransplantacji zakończyła się sukcesem. Pacjent został wybudzony i rozmawia z lekarzami i rodziną - poinformował na konferencji prasowej szef kliniki kardiochirurgii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Marek Jemielity...

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. Podawanie przed operacją leków z grupy beta - blokerów nie tylko nie ogranicza ryzyka problemów z sercem, ale może pogarszać szanse pacjenta - informuje The Lancet . Według przyjętego wśród lekarzy poglądu, podawanie beta - blokerów przed operacją miało chronić serce przed stresem i zwiększać szanse na..

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...przeprowadzono taką operację. Cierpiała na kardiomiopatię - wrodzoną wadę serca. Szczegóły przeprowadzonej niespełna tydzień temu transplantacji - pierwszej takiej u niemowlęcia - przedstawiono podczas konferencji prasowej w zabrzańskim szpitalu. Lekarze podkreślali, że najtrudniejsze..

USG może pomóc w zidentyfikowaniu osób zagrożonych zawałem serca

.. ...oraz prawdopodobieństwo operacji sercowo - naczyniowej było związane nie tylko ze stopniem zwężenia naczyń, ale także z gęstością blaszki miażdżycowej w obrazie USG. Blaszki o mniejszym wysyceniu były mniej stabilne, łatwiej pękały. Zmniejszająca się w kolejnych badaniach gęstość blaszki..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...konieczność wykonania operacji wszczepienia by - passów lub wykonania angioplastyki wieńcowej - o 30 proc. Badania trwały za krótko, by wykazać, czy iwabradyna obniża też ryzyko zgonu pacjentów, podkreślił prof. Filipiak. Za najważniejsze niepożądane działanie leku prof. Filipiak uznał..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...jego miarową pracę ), operacje serca, choroby mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, zawał. Jest też cały zestaw tzw. przyczyn pozasercowych, do których zalicza się m.in. nadciśnienie płucne, przewlekłą niewydolność nerek, zaburzenia elektrolitowe spowodowane..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...proc. częstszą potrzebę operacji by - passów lub angioplastyki i o 34 proc. wyższe ryzyko zgonu sercowo - naczyniowego. Również różne analizy na populacjach osób zdrowych wykazały, że wyjściowo podwyższona częstość akcji serca, czyli powyżej 75 uderzeń na minutę, decydowała, że po latach..

Rozrusznik serca ma 50 lat

.. ...osób. Tej pierwszej operacji dokonał 8 października 1958 r. szwedzki kardiochirurg dr Ake Senning w sztokholmskim szpitalu akademickim Instytutu Karolińskiego. Koncepcja podobnego urządzenia, zwanego też stymulatorem serca lub kardiostymulatorem, narodziła się wcześniej. Ale dopiero..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...kierownictwem przeprowadził trzy operacje transmitowane do USA w ramach międzynarodowego kongresu kardiologów inwazyjnych - Transcatheter Cardiovascular Therapeutics ( TCT ). Śmiertelność we wszystkich ośrodkach akademickich i pozaakademickich w Polsce w zawale serce wynosi w tej chwili..

Rozrusznik serca zasilany sercem?

.. ...balonów może zdaniem specjalistów nawet dwukrotnie zwiększyć wydajność kolejnych modeli generatora. Dzięki doładowywaniu akumulatora przez bijące serce można by rzadziej wykonywać operacje wymiany zasilania...

Przeszczep serca od tej samej płci jest lepszy

.. ...wyniki ponad 18 000 operacji przeszczepu serca z lat 1998 - 2007. Okazało się, że odsetek zgonów rósł o 20 procent powyżej przeciętnej, jeśli biorcą była kobieta, a dawcą - mężczyzna. Przeszczepy w ramach tej samej płci rzadziej ulegały odrzuceniu, a szczególnie dobre były wyniki..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...kolanowego. Po zabiegu operacyjnym należy jak najszybciej wstać z łóżka ponieważ unieruchomienie może przyczynić się do powstania zakrzepu. Ponadto niebezpieczne jest także długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej w samolocie ( powyżej sześciu godzin ) czy autobusie - przypomina..

Wymianiono zastawkę aortalną metodą przezskórną

.. ...wady była klasyczna operacja kardiochirurgiczna. Pacjentom nie zakwalifikowanym do operacji pozostawało jedynie leczenie farmakologiczne, jednak nie poprawiało ono znacząco ich stanu. Średnio pacjenci z zaawansowaną wadą zastawki aorty żyją 6 - 12 miesięcy. Jedynym skutecznym leczeniem..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. Pierwsze operacje z użyciem powstającego w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu robota kardiochirurgicznego Robin Heart przeprowadzono w Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zoperowano dwie świnie domowe. Dla mnie to fascynujący dzień, na który czekaliśmy..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...Pierwszą w regionie łódzkim operację jednoczesnego założenia bypassów oraz ablacji chirurgicznej przeprowadzą specjaliści z Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ablacja chirurgiczna to nowa metoda leczenia migotania przedsionków. Jak poinformował..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...w drodze tradycyjnej operacji, zastosowano w poniedziałek i wtorek w ośrodkach kardiologicznych w Zabrzu i Krakowie. Ta metoda zarezerwowana jest jedynie dla chorych z grupy wysokiego ryzyka - schorowanych i w podeszłym wieku. Jak powiedział prof. Marian Zembala - dyrektor Śląskiego..

Wszczepiono sztuczną komorę serca 13-miesięcznej dziewczynce

.. ...pierwsza w Polsce tego typu operacja u tak małego dziecka. To pierwsze tak małe dziecko ze sztucznym sercem. Wiem o takiej operacji u 13 - latka. Polskie sztuczne komory nadają się dla pacjentów dorosłych lub nastolatków o odpowiedniej masie ciała - powiedział PAP prof. Skalski. Operacja..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...Hospital pionierska operacja leczy nadciśnienie tętnicze - informuje Daily Telegraph . Trwający mniej niż godzinę, nieskomplikowany zabieg pozwala niektórym pacjentom zrezygnować z codziennego przyjmowania leków, daje też nadzieję tym, którym dotychczasowe metody leczenia nie pomagały...

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...inwazyjnego powstanie blok operacyjny z dwiema salami, w tym jedną hybrydową z angiografem, gdzie wspólnie operować pacjenta będą mogli lekarze różnych specjalności. Prócz tego działać będą trzy sale zabiegowe w ramach pracowni inwazyjnego leczenia schorzeń naczyń i zaburzeń rytmu:..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...ośrodkach w kraju takich operacji było tylko 71. To nieprawda, że nie ma dawców, są oni po prostu niepotrzebnie chowani - podkreśla prof. Zembala. Konferencję w zabrzańskim ośrodku zorganizowano z okazji przypadającego 26 stycznia Dnia Transplantologii. Jak powiedział Zembala, w SCCS od..

Przeszczepy serca także w Poznaniu

Przeszczepy serca także w Poznaniu

.. ...ofiara wypadku drogowego. Operacja się udała, stan pacjenta jest stabilny - powiedział w poniedziałek PAP szef zespołu chirurgów prof. Marek Jemielity. Operacja, którą przeprowadzono w sobotę, trwała pięć godzin. Poznańskim kardiochirurgom asystował zespół transplantacyjny prof. Mariana..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...że powinnam przejść operację żuchwy, bo mam poważną wadę zgryzu ( inne lekarki nie chiały nawet ruszać tego tematu )i jeszcze wiele innych rzeczy. Może to odległy przykład, ale na pewno dowodzi tego, że znalezienie db lekarza, daje większą gwarancię powrotu do zdrowia. To tyle. Cieszę..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 27

.. ...wizję przewidzianej operacji. Do szanownych Państwa: hmm...nie sposób nie brać poważnie kolejnych zarzutów np P. Obserwatora czy Pana Zawiedzionego. Jeszcze raz podkreślę, że podpisywanie własnych opinii ( zwłaszcza jeśli mają mieć formę nazwijmy to porady, czy lepiej - podpowiedzi,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 40

.. ...ktoś coś wie na temat operacji przecięcia mostka mięśniowego nad LAD??????????????? Witaj Aska0111: ) mam 22 lata i jestem trzy dni po ablacji.Cierpialam na napadowy częstoskurcz węzłowy jednak na zabieg nie musialam długo czekać bo zaledwie 2 miesiące od wykrycia choroby.( Dodam, iż..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 41

.. ...związku z powikłaniami po operacji zastawki... ) Od tego czasu stan mojego zdrowia ciągle się pogarsza. Biorę polfenon 0,15 3 razy dziennie a i tak to nie daje pożądanego efektu. Częstoskurcze cyklicznie się powtarzają. Wiem że moją jedyną nadzieją jest zabieg. Chcę się go podjąć. Co mam..

Operacja zastawki aorty

.. Jestem przed operacją zastawki aorty. Czy ktoś jest może po takiej operacji i mógłby polecić dobry szpital i dobrego kardiochirurga? Chciałabym się dowiedzieć tez o samej operacji, metodach, powikłaniach itd... Witam. Zastawke aortalna miałem wymienioną 12 lat temu. Coz mogę poradzić. Operacja nie jest aż..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...mogę wykonywać. Przed operacją potrafiłem na pływalni przepłynąć 2km. Dużo jeździłem na rowerze ( zdarzały się nawet trasy 50 - cio kilometrowe ). Wiem, że teraz muszę oszczędzać swoje serce. Ale jak bardzo? Na co mogę sobie pozwolić? Mateuszu, mam syna nastolatka z wada aortalną. Bez..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...osobom z WPW robiono operacje na otwartym sercu ( znam kogos, kto mial ). Wiec teraz jest to zdecydowanie mniejsza inwazja. Nikogo nie chce namawiac, ale ja, majac WPW, nie wahalam sie. W dodatku masz szybki termin - my tu niektorzy czekamy po 2,3 miesiace lub dluzej i dostajemy kota (..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 11

.. ...Przygotowują cię jak do operacji czyli jesteś golusieńka pod zielonym prześcieradłem. Jesteś podłączona do monitorów i do kroplówki. Oczywiście w miejscu wkłucia znieczulenie miejscowe. U mnie udało się dostać przez żyłe udową ( a nie przez tętnicę ), dlatego po zabiegu musiałam leżeć..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 15

.. ...termin bardzo pilny i operację ( ablację ) miałam 11 października. Niestety ... miałam komplikacje. Miałam się nie obudzić. I krwotok tętniczy. Ale lekarze w tym profesor Walczak z Anina . Bardzo sie nacierpiałam po operacji a potem dowiedziałam się że się nie udaŁA. Wszystko wróciło. I..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 16

.. ...potem jedynie może być operacja już na otwartej klatce piersiowej. Tak mówią lekarze. Niestety takiej nie moge mieć. Wiem co mówię. Jestem może i młoda ale bardzo doświadczona w tym. A opinie lekarzy sa jednoznaczne. Dziękuję: ) tez zycze zdrowia. pozdrawiam. Moje dziecko cierpi na..

Bajpasy po zawale serca i przy cukrzycy

.. ...właśnie teraz mój tata ma operację bajpasów, ma 65 lat i cukrzycę niedawno przeszedł zawał serca. Proszę powiedzcie mi jakie jest ryzyko, całą prawdę wiesz co widze ze nie ma odpowiedzi ale jakbys cos wiedziala to daj znac bo moj tata bedzie mial ;( :( ( : Marta Pani Kingo mam 66lat..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...nim bo boje sie tej operacji boje sie ze cos mi narusza w tym sercu i bedzie mi grozic zastawka czy cos takiego boje sie tez ze nie bede mogla miec dzieci przez ten czestoskurcz bo jak ono zacznie szybko walic to i moje dziecko zginie przy takich uderzeniacz wogole to alkocholu tez nie..

2-ga ablacja za mną

.. ...przespałaś całą operacje czy też znieczulenie tylko?? Witam!Jestem po dwóch ablacjach.Piewsza w 2005,druga 2007.Obydwie w Łodzi w szpitalu Sterlinga pod okiem wspaniałego lekarza dra Ruty /i nie tylko/..

Echo serca - Str. 5

.. ...pozostaje tylko leczenie operacyjne? Co oznacza sformułowanie: drobne zmiany zwyrodnieniowe płatków zastawki aortalnej z falą zwrotną ( +/++ ) Za odpowiedź na postawione pytania z góry serdecznie dziękuję.Pozdrawiam Niedomykalnośc zastawki aortalnej jest niewielka , opisywane drobne..

Echo serca - Str. 7

.. ...tej chwili czeka ją operacja zastawek, zastanawiamy się czy wszystkich trzech? Wynik samego echo nie jest taki dramatyczny. Jest umiarkowana( wtedy graniczna,ale raczej do rozwazenia wymianazastawki ) wada zastawki mitralnej ( nie ma opisu morfologii platków ,a pole powierzchni nie..

Echo serca - Str. 8

.. ...ludzie przechodzą takie operacje zastawek, czy raczej niosący poważne ryzyko takiej operacji? Tzn. chodzi mi o to, czy mamy serce ( stan serca ) nie jest za bardzo zniszczone, czy ma szansę przeżyć taką operację? Bardzo trudno odpowiedziec na to pytanie nie badajac chorego ,ale z samego..

Echo serca - Str. 10

.. ...świętach iść do szpitala na operację zastawek. Otóż, jest w szpitalu od soboty. Po przyjęciu zaczęli odstawiać jej leki ( m.in Cordarone , Plavix )i w niedzielę zaczęło spadać jej tętno do 29! Nie traciła jednak przytomności. Zrobiło się zamieszanie, zaczęli mówić o koronarografii (..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...pomagało, teraz jestem po operacji i leczeniu jodem i mam już uszkodzone serce Witaj!! Mam 26 lat nazywam się Basia. Moje klopoty zaczely się w 5 miesiacu ciazy, od tej pory mam na przemian tachykardie, bradykardie, dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe jestem zupełnie rozregulowana a..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...wiec nie narazam sie na operacje. Nie wiem jak wy.. nie mysle o tym na codzień. juz sie przyzwyczaiłam jezeli z tego powodu mi nic nie grozi to po co mam sie martwić. pozdrowienia.. U mnie zespół WPW typu A wykryto 2 lata temu. Skurcze mam raz na tydzień. Początkowo doraźnie brałam..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...miała wadę serca po operacji zmarła dni ,operacje przeprowadził doc Mol.Nikt nie jest w stanie powiedzieć mi czy jest to związane z moją wadą.. Cześć witam wszystkich właśnie jestem kolejnym członkiem tej niesamowitej grupy ludzi. Moja historia jest bardzo dziwna i niesamowita czytam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...dwa i pol miesiaca po operacji oraz po wczesijeszym zmaganiu sie z krwotokami ( jestem po operacji brzusznej - usuniecie trzonu macicy ). wszystko poworocilo miesiac po operacji. lekarz dal mi afobam. zjadlam opakowanie jedno. czuje drżenie w calym ciele. i takie jak opisujesz krotko..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 13

.. ...skutkowało, diagnoza - zabieg operacyjnego oczyszczenia. Wtedy wkroczyła Wiesia, wyleczyła wujkowi nogę. Niestety choroba nadal się rozwija, ale przecież nikt nie oczekiwał cudu. Wracając do sedna - wybrałam się i ja. Rozmawiałyśmy długo, już sama rozmowa, zrozumienie, ciekawy, bo..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 15

.. ...pozamaciczna,guz na macicy - operacja.to wszystko w ciagu 2 lat.niestety cialo musi odreagowac...i kolowrotek * efektow specjalnych * znow na topie.tym razem ich jest wiecej i sa bardziej inensywne.mam zawroty glowy,trace rownowage.w srodku wszystko mi sie trzesie( non stop juz 2 m - ce..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 31

.. ...naprawił, no chyba że operacyjnie...Z tym się żyje i to całkiem nieodczuwalnie! Zrozumiał ktoś, o co chodziło z tą 18 - latka, o której pisał Fidel?! Bo chyba zdanie mu się urwało i nie dopowiedział najważniejszego??? Ok, dziewczyny zmykam, bo zaraz wyjazd. Odezwę się pewnie dopiero..

Migotanie przedsionków

.. ...w domu tabletki przeciwbólowe sprawialy ze przełyk mi puchł i bolał nie mogłem jeść więc wolałem pocierpieć z bólu poszytych mięśni ... niż zrezygnować z pokarmu bez którego nie zregerenuja mieśnie : )..