Osierdzie

Nakłucie worka osierdziowego

.. Nakłucie worka osierdziowego ( punkcja worka osierdziowego, perikardiocentaza ) ma na celu usunięcie nagromadzonej w nim krwi lub płynu. Worek osierdziowy otacza serce człowieka. W różnych stanach patologicznych ( zapalenie, uraz ) może dojść do gromadzenia się w nim krwi lub płynu wysiękowego. Obecność..

Dializy

.. ...Dializacyjne zapalenie osierdzia. Dializacyjne zapalenie osierdzia występuje u około 10% osób hemodializowanych, natomiast niezwykle rzadko u osób poddanych dializie otrzewnowej. Pojawienie się tego problemu wynika najprawdopodobniej z nieprawidłowo prowadzonej dializoterapii lub z..