Ostatnie

STENT

.. ...zapobiegając jego zwężeniu. W ostatnim okresie obserwuje się wzrost ilości zakładanych stentów zarówno pacjentom ze świeżym zawałem serca jak i cierpiącym na chorobę niedokrwienną. W czasie każdej angioplastyki rozważana jest konieczność założenia stentu. Stentowanie. ETAP 1 -..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...blokują układ RAAS. Do ostatniej grupy zaliczamy m.in. losartan ( Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan ) i irbesartan ( Aprovel ). Antagonisty kanałów wapniowych dzielimy na dwie podgrupy: leki, które wpływają zarówno na mięśniówkę naczyń jak i mięsień sercowy np...

Brachyterapia wieńcowa

.. ...wieńcowa jest ostatnim osiągnięciem w leczeniu choroby niedokrwiennej serca i zapobieganiu restenozy w poszerzonych tętnicach; wykazano, że jej stosowanie istotnie zmniejsza występowanie zjawiska restenozy...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...ostatniego miesiąca. Dławica niestabilna dotyczy bardzo różnorodnej grupy chorych, ze zmianami miażdżycowymi w jednej lub kilku tętnicach wieńcowych, po przebytym zawale serca i bez zawału w wywiadzie...

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...do zapobiegania ChNS. Ostatni artykuł napisany przez H. Sęk i K. Woronkiewicz zajmuje się podobną problematyką, Autorki koncentrują się jednak na szczegółowym zagadnieniu roli edukacji zdrowotnej w prewencji drugiego stopnia. W artykule przedstawiono wyniki badań nad skutecznością..

Fala zwrotna

.. ...komory powinny wypełniać się krwią z przedsionków serca. W przypadku niedomykalności, część krwi wypompowanej do tętnic w ostatnim skurczu cofa się do komory. Procesy patofizjologiczne są podobne jak wyżej...

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...jeszcze za mało czasu od ostatniego uderzenia serca, aby komory napełniły się krwią. Taki hemodynamicznie pusty skurcz można stwierdzić badając wypełnienie tętna w czasie ekstrasystoli. Ekstrasystolie nie muszą być dla człowieka odczuwalne. Pojedyncze skurcze dodatkowe nie stanowią..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...powiększenie wątroby. Te ostatnie objawy są wynikiem niewydolności prawej komory serca, która z czasem może się rozwinąć u chorych z niedomykalnością mitralną. Niebezpiecznym powikłaniem niedomykalności mitralnej jest nadciśnienie płucne. Zdarzają się również nagłe zgony sercowe...

Hipokaliemia

.. ...przyjmowania płynów. Ostatnia sytuacja jest szczególnie częsta u ludzi starszych, u których zaburzona jest funkcja ośrodka pragnienia, przez nie odczuwają oni potrzeby picia. Hipokaliemia jest także elementem choroby pooparzeniowej, jako następstwo znacznej utraty osocza ( a więc..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...naczynioskórczowe ), ostatnio podkreśla się pozytywne działanie ACE - I w cukrzycy i nefropatii cukrzycowej. Inhibitory konwertazy angiotensyny II ograniczają także przerost mięśnia sercowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego, poprawiają funkcję serca w przebiegu niewydolności tego..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...bodźcoprzewodzącego serca. Ostatnią, czwartą grupę opisywanych leków tworzą blokery kanałów wapniowych, z których w leczeniu zaburzeń rytmu serca wykorzystuje się głównie preparaty werapamilu i diltiazemu. Każda z grup leków ma specyficzne dla siebie wskazania oraz działania niepożądane...

Preekscytacja

Preekscytacja

.. ...wygasić swoją aktywność po ostatnim przewodzonym bodźcu. Minimalny czas, jaki musi minąć miedzy dwoma kolejnymi pobudzeniami, nazywany jest refrakcją bezwzględną. Pobudzenie elektryczne komór ( depolaryzacja ) następuje więc najwcześniej po 120 ms od pobudzenia przedsionków. Na wydruku..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...godzinach od przyjęcia ostatniej dawki leku. Nagły wzrost ciśnienie może objawiać się bólem i zawrotami głowy, mdłościami, bólem w klatce piersiowej. W zależności od wartości ciśnienia tętniczego, stan taki może stwarzać ryzyko mniej lub bardziej poważnych powikłań, jak na przykład udaru..

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...zastawki aortalnej jest tym groźniejszą wadą, im bardziej nasilone są objawy niewydolności lewokomorowej. Leczenie polega na podawaniu leków rozkurczających naczynia lub kardiochirurgicznej wymianie zastawki...

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...wszystkim o niedokrwistości. Ostatni parametr to hematokryt, określający jaką procentowo objętość krwi stanowią erytrocyty. Norma dla kobiet: 37 - 47%, dla mężczyzn: 40 - 54%. Leukocyty ( WBC - white blood cells ) to komórki - żołnierze, odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. ...tachykardiomiopatia ) to ukuty w ostatnich latach termin określający zmiany w mięśniu sercowych, które zachodzą w czasie przewlekłych zaburzeń rytmu o charakterze tachykardii. Ponieważ jest to nowo zaobserwowana zależność, wiele jest nadal związanych z nią znaków zapytania. Wiadomo na..

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. ...czasie I trymestru ciąży. Ostatnia kategoria X obejmuje leki, co do których wykazano toksyczne działania na płód ludzki lub zwierzęcy i ryzyko ich zastosowania jest większe niż ewentualne korzyści z leczenia. Spośród ogólnie stosowanych leków antyarytmicznych, większość należy do..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...zatorowym. Stosuje się kwas acetylosalicylowy ( aspiryna w odpowiedniej dawce ) oraz acenokumarol. W pierwszym trymestrze ciąży i w ostatnim miesiącu przed planowanym rozwiązaniem stosuje się heparynę...

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...chory poczuje nadchodzący napad arytmii, lub naciśnie przycisk tuż po odzyskaniu przytomności. Kardiolog może potem odczytać z pamięci urządzenia zapis EKG, który został nagrany dokładnie w czasie napadu...

Lipidogram

.. ...bardzo wrażliwe na skład ostatnich posiłków, wynika badanie może nie odzwierciedlać wtedy rzeczywistego stanu gospodarki lipidowej organizmu. Standardowy lipidogram obejmuje oznaczenie poziomu całkowitego cholesterolu, stężenie frakcji HDL i LDL oraz stężenia triglicerydów. Prawidłowy..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...Ostatnio podnosi się również kwestię pozytywnego wpływu alkoholu na profil lipidowy. Oczywiście, zarówno spożywaniu alkoholu jak i zalecanych elementów diety, obowiązuje zasada umiaru i zdrowego rozsądku...

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

.. ...okolicznych węzłów chłonnych. Ostatnim elementem jest możliwość pobieżnej oceny układu sercowo - naczyniowego. Sylwetka serca, jego rozmiar, położenie oraz rysunek naczyniowy płuc pozwalają nam wyciągnąć wnioski na temat wydolności mięśnia sercowego. Kształt, długość i wysycenie aorty na..

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego

.. ...nerwowym w mózgu. Za ostatnią teorią przemawia częste współistnienie zespołu jelita drażliwego i zaburzeń depresyjnych lub zaburzeń osobowości. Wyróżnia się także zespół jelita drażliwego po infekcji bakteryjnej przebiegającej z biegunką. Klinicznie, zespół najczęściej objawia się..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz zmniejsza częstość występowania i nasilenie wieńcowych epizodów bólowych ( acebutolol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen ). Działania niepożądane acebutololu to..

Pletyzmografia

.. ...jest obecnie rzadko stosowana. Pletyzmografia może być także wykorzystana do badania wydolności pompy goleniowej i układu żylnego. Badanie to można także zastosować do oceny pojemności i wydolności płuc...

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...zaburzenia w oddawaniu moczu. Ostatnie dwa objawy przypuszczalne to uczucie zmęczenia oraz ruchy płody wyczuwane około 18 tygodnia ciąży, początkowa jako bąbelki lub trzepotania . Prawdopodobne objawy ciąży to powiększenie się obwodu brzucha, zmiany w obrębie szyjki macicy stwierdzone..

Narkoza

.. ...spazmolityczne. Stosowanie ostatniej grupy jest konieczne z dwóch. Po pierwsze, odpowiednie zwiotczenie jest warunkiem sprawnej i poprawnej intubacji pacjenta ( przy pełnej narkozie pacjent zawsze jest zaintubowany i oddycha dzięki respiratorowi ). Po drugie, zwiotczenie i arefleksja..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...poinformowano 31 marca na ostatnim Kongresie American College of Cardiology, dowiodły, że leczenie nadciśnienia u osób po 80 - tce jest skuteczne i bezpieczne. Badaniami objęto niemal 4 tys. pacjentów z nadciśnieniem po 80. roku życia z Australii, Chin, Europy Zachodniej i Wschodniej..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...diecie. Niestety, w tym ostatnim przypadku nie wystarczy samo wyrzucenie solniczki - 80 procent soli w diecie to nie sól którą dodajemy, ale zawarta w różnych produktach, zwłaszcza konserwowanych. Prof. Andrzej Budaj, kierownik Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...warzywa i owoce oraz wiek. Ostatnio do grupy tej włączono również tętno. Według prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Andrzeja Rynkiewicza z Akademii Medycznej w Gdańsku, choć za prawidłowe uważa się tętno 70 - 75 uderzeń serca na minutę, to najmniejsze ryzyko zgonu z..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...edukacyjne. W ramach ostatniej Białej niedziel przebadali i w czerwcu tego roku 750 zabrzan. Jak się okazało, świadomość zagrożeń na temat chorób krążenia, wciąż pozostaje niska. Medyczne namioty przy centrach handlowych najczęściej odwiedzały kobiety, w większości między 40. a 60...

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...Polsce w ciągu kilku ostatnich lat ( badanie NadPOL i WOBASZ ) wynika, że nadciśnienie tętnicze ma niemal 30 proc. dorosłych Polaków. Jak przypomniał lekarz, o nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest przeważnie wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...10 lat ocenia się na 800 000. Jak komentują specjaliści, lepiej przeprowadzać duże badania kliniczne i sprawdzać, jakie są skutki terapii niż optymistycznie zakładać, że lek zadziała tak jak myśleliśmy...

Rajd dla zdrowia pacjentów po przeszczepie serca

.. ...serca załamał się w ostatnich latach. Chcemy pokazać społeczeństwu, że to jest jedyny sposób ratowania ludzi, kiedy leki zawodzą: danie nowego serca to danie nowego życia . Jak poinformował prof. Sadowski, w poprzednich latach w jego klinice wykonywano ok. 120 przeszczepów serca...

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...krążenia. Większość z tych ostatnich, jako palacze, cukrzycy czy cierpiący na podwyższone ciśnienie, należała do grupy szczególnego ryzyka. Śmierć na skutek zawału serca dosięgała jednak też osoby nie traktowane jako zagrożone. U wszystkich z nich zauważono stwierdzono podwyższony poziom..

Przeszczepiono serce 9-miesięcznej dziewczynce

.. ...są niezwykle rzadkie. Ostatni przeprowadzono 10 lat temu u 2,5 - rocznej dziewczynki. W zabrzańskim ośrodku na ok. 700 takich operacji dorosłych przypada 41 przeszczepów u dzieci ( 6 proc. ). Troje pacjentów miało mniej niż 5 lat, dziesięcioro między 15 a 18 lat; większość to pacjenci..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...Kardiologicznego. W ostatnich latach - głównie dzięki zmianie sposobu odżywiania na zdrowszy - w Polsce spada śmiertelność z powodu chorób układu krążenia ( tymczasem w Bułgarii, Rosji i na Ukrainie jest coraz wyższa ). Jednak wciąż jeszcze wiele zostało do zrobienia. Przyczyną choroby..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...ubocznych. Jednym z ostatnich owoców tych poszukiwań jest iwabradyna - lek, który w 2006 roku został uznany za standard w leczeniu choroby wieńcowej przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Działa on na węzeł zatokowy, strukturę wielkości główki od szpilki, która decyduje o..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...także otyłość brzuszną. Ostatnio podnosi się także znaczenie nowych markerów tego ryzyka, zebranych w publikacji Polskiego Forum Profilaktyki. Wśród nich są wskaźniki dotyczące m.in. uwapnienia tętnic wieńcowych ( badanie tomografem ), grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy..

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. Jak wynika z ostatnich badań, kieliszek lub dwa wina dziennie, wpływają korzystniej na serce, niż dieta z ryb. W badaniu wykazano, że u ludzi, którzy wypijają szklankę wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od tego, jaką ilość ryb..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...objęto badaniem, po raz ostatni karmiły swoje niemowlęta średnio 35 lat wcześniej. Im dłużej mama karmi piersią swoje dziecko, tym lepiej dla niej i dla dziecka - podsumowuje autorka. Nasza praca dostarcza kolejnego ważnego powodu, dla którego warto zachęcać młode mamy do karmienia..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...podkreślił, że w Polsce w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w leczeniu ostrego zawału. Jest to zasługa aktywności środowiska kardiologów oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego ( POLKARD ). Nasz kraj jest w czołówce Europy pod..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...Zembala. Pacjentki, którym ostatnio w Zabrzu wszczepiono zastawki nowego typu, mają 81 i 83 lata. Zabiegi przeszły pomyślnie i są w dobrym stanie. Zastosowane u nich przeznaczyniowe wszczepienie zastawki aortalnej jest bardziej komfortowe dla pacjenta od tradycyjnej metody, bo odbywa się..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...publicznych. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów Europy, który tego nie zrobił, tymczasem inne państwa już zbierają owoce takiej decyzji w postaci wyraźnego spadku liczby zawałów - podkreślił kardiolog. Prof. Banasiak zwrócił z kolei uwagę na to, jak ważnym elementem profilaktyki zawału..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...papierosie, a przed ostatnim żuli gumę nikotynową. Po pierwszym teście okazało się, że w przypadku osób niepalących wysiłek spowodował zwiększenie elastyczności tętnic o 3,6 proc. U palaczy efekt był odwrotny: po ćwiczeniach ich tętnice były o 2,2 proc. sztywniejsze. Gdy palaczom przed..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...Specjalistka przypomniała, że w ostatnim czasie stres atakuje nas zewsząd. Stresujące są czynniki zewnętrzne, takie jak klimat, zanieczyszczenie środowiska, hałas, przeludnienie miast, natłok informacji, m.in. natrętne reklamy namawiające do zmiany samochodu, telefonu, koloru włosów...

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...refundację, wzrosła w ostatnim czasie, ale i tak jest znacznie niższa niż w bogatszych krajach - zaznaczył prof. Głuszek. Aby zwiększyć skuteczność leczenia nadciśnienia w Polsce Fundacja Żyjmy Zdrowo oraz najstarsze polskie pismo dla lekarzy - Służba Zdrowia - zorganizowały kampanię..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...piersiowej - to doświadczenia ostatnich miesięcy lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca ( ŚCCS ) oraz inżynierów Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii ( FRK ) w Zabrzu. O losach szesnastoletniego Pawła, który 358 dni oczekiwał w zabrzańskim ośrodku na przeszczep serca z wszczepionymi komorami..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...krajach ta liczba w ostatnich latach spadła. Najwięcej takich operacji, około 2 tysięcy, przeprowadza się w Stanach Zjednoczonych. Statystycznie w USA takich operacji jest ponad siedem na każdy milion mieszkańców. Jak zaznaczył Zakliczyński, ograniczona liczba dawców sprawia, że nie..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...większości uczestników badania pomiarów takich dokonywano 6 razy w roku. Do oceny grubości ścian tętnic oraz rozszerzalności tętnicy ramiennej zastosowano USG o dużej rozdzielczości. Nauka w Polsce PAP..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...falą delta. Dodam, że ostatni częstoskórcz miałam jakieś dwa lata temu. Co prawda konsultowałam się u pana profesora Walczaka, który zarządził ablację, i ja się na nią zgodziłam, ale wątpliwości nadal mam : ) Czy naprawdę skoro odkąd biorę leki napad arytmii miałam jakieś może 4 - 5 razy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...się martwić? Te dwa ostatnie efekty mam od niedawna. Jestem generalnie pod opieką lekarską, ale myślę że nie zaszkodzi się zapytać Pana Doktora na łamach forum. I jeszcze jedno - lekarze twierdzą że napady co miesiąc nawet po 3 godziny to za mało, żeby coś radykalnie zmieniać. Więc jak..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...to być 6 , 12 godz . Ostatnio przechodziłem koronarografię i leżenie przez 6 godzin na wznak nieźle mi dopiekło. A teraz czytam że nawet 24. Od czego to zależy ? ? ? 24 h na plecach to jeszcze nie tak źle wolałabym to. Ja kiedy złe dni np. 3 pod rząd wszystko się we mnie trzęsie, mam..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...zle okreslilem ...ale ostatnio slyszalem od znajomego studjujacego kardiologie ze moge sie nie obudzic ;p bo serce bedzie mialo slaby puls przerwa w uderzeniach znacznie dostarczanie krwi no i niedomykalnosc zrobi swoje tez zmniejszy ...nie wiem ja sie tak tym nie przejmuje podchodze do..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...mimo tego po wzięciu ostatniej dawki miałam straszny trzepot serca - nie częstoskurcz - ale trwał tylko parę minut ). Dlatego przy beta - blokerach WAŻNE jest REGULARNE przyjmowanie codziennej dawki. ( Ja dlatego nie biorę tego leku - choć przydałby mi się - ponieważ człowiek jest od..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...zycia a teraz mam 17 i w ostatnich tygodniach mam ataki albo bole( kłócia ) w sercu bardzo często.ataki trwaja maks.kilka minut ale sa bardzo wyczerpujace.czy jest pani zadowowlona z ablacji?jesli jest pani zainteresowana rozmowa to podaje swoj nr.gg 8948595.moj e - mail -..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 6

.. ...dwa zabiegi ablacji ostatni pół roku temu.Ostatnio zaczełam odczuwać dziwne potykania serca przy, których robi mi sie strasznie słabo.Zaczełam także odczuwac kołotania serca.zgłaszałam sie z tym kilka razy na pogoptowie i do szpitala ale za kazdym razem jak mi robili ekg to w tym czasie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 7

.. ...Kardiologii w Aninie ostatnią miałem po koniec października. Nie warto sie bać każdy inaczej to przeżywa. chcecie wiedzieć coś wiecej to gg 8330129. Przede wszystkim z ortografią u CIebie cienko. druga sprawa podczas badania holterowskiego mozna pracowac przy komputerze, mozna uzywac..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...60 - 70. I właśnie tę ostatnią wartość lekarze uznają za bezpieczną dla zdrowia. Jeśli twoje serce bije w szybszym rytmie, przeczytaj, jakie mogą być tego zdrowotne skutki. Sprawdź też, co robić, by zwolniło. - - - * http://www.sanatoria.org/pl/artykul/gdy - serce - bije - za -..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...dawna, moze 10 lat, lecz ostatnio sie nasiliły, zwykle przechodziły mi jak poprostu usiadłem, potem niestety przyszła nwerwica i strasznie boje sie o moje zycie, każde wyjście na deske to strach przed tachykardią ;/kilka razy już było u mnie pogotowie, najczęsciej częstoskurcze napadały..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...Generalnie bardzo rzadko. Ostatnio we wrześniu 2007 a wcześniej chyba w 2004 roku : ) Nie często, ale przyznam, że doskonale wiem co wszyscy czują. I tak jak niektórzy tutaj już napisali zwykle zaczyna się od jakiegoś gwałtownego ruchu - np przy wychylaniu, siadaniu - jestem w 100 %..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...serce bije nierowno. Ostatnio wyladowalem w szpitalu poniewaz mialem cos w stylu palpitacji. to zanczy moje serce po prau uderzeniach stawalo na chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 4

.. ...kondycja fizyczna takze bo ostatnimi czasy moj tryb zycia nie byl zbyt aktywny. rzucilem palenie w rekordowym czasie heh 2 dni i po nalogu ;D palilem paczke lub wiecej na dzien ale interesuje sie m.in. psychika, psychologia i tematami pochodnymi ,rowniez nlp, wiec wiedzialem jak soba..

Echo serca - Str. 3

.. ...mam 16 lat, leżałam ostatnio w szpitalu na oddziale kardiologii z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego i pojawieniem się szmeru w sercu po przebytej anginie( na którą również leżałam w szpitalu ), pojawiły mi się bardzo odczuwalne zaburzenia rytmu serca, jednak nie wykryli nic..

Echo serca - Str. 4

.. ...wyleczyć te dolegliwość i ostatnie pytanie ile jest stopni niedomykalności bo nie wiem jak się ma IV stopień do innych stopni? Proszę o pomoc Pozdrawiam Uprzejmie proszę o ocenę mojego wyniku ECHA serca WYmiary jam serca w normie ( LP36,LK48/34,Ao34,PK37mm ) Przerost mięśnia lewej..

Echo serca - Str. 5

.. ...wyleczyć te dolegliwość i ostatnie pytanie ile jest stopni niedomykalności bo nie wiem jak się ma IV stopień do innych stopni? : : Proszę o pomoc : Pozdrawiam jak sie nie myle sa IV stopnie i na Twoim miejscu nie uprawialambym sportu - moze jakies delikatne cwieczenia pozdrawiam i zycze..

Echo serca - Str. 6

.. ...moze to byc skutkiem ostatniego leczenia? córkA brała dużo leków była w szpitalu dwa tygodnie na bakterię koli. bardzo przepraszam ze zawracam głowe. wizyte u kardiologa mam w czwartek ale do tego czasu cala wiecznosc Rozumiem ,zę E.coli wyhodowano z drog moczowych ,jesli tak to raczej..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...zdecydowanie mniej ;/ ostatnio lekarz ogolny ale powiedzial mi ze moge w nocy dostac czegos w stylu zapasci no i niby sie nie obudzic steierdzil ze rozrusznik by tu pomogl ale jak rozrusznik by mi liczyl ile krwi mam dostawac serce by mi calyczas kolatalo i znow by roslo roslo i znow..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...zjawisko, co u Was. Ostatnimi czasy mialam robionych wiele badan, i zadne z nich nie wykazalo nic niepokojacego w zwiazku z tymi dodatkowymi skurczami. Wedlug moich obserwacji bardzo rzadko wystepuja one podczas wysilku fizycznego. Tzn moze to byc w czasie powolnego spaceru, ale prawie..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...się normalnie. Aż do ostatniego razu. Serce biło mi bardzo szybko przez ponad 4 godz. i nie ustawało. Gdy trafiłam do szpitala okazało się że mam mój puls sięga 230. Porobiono mi wszystkie badania. Są wporządku, holter wykazał w ciągu doby tylko 3 skurcze nadkomorowe. Mam wrażenie że ich..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...duzo sie w moim zyciu ostatnio dzieje wiec moze skumulowaly mi sie nerwy i stad te problemy z sercem - zwariowało. Na sylwestra piłam pare łykow alkoholu bo bałam sie ale czułam sie dobrze. Jestem ciekawa ile trzeba brac taki lek zeby sie wykurowac bo jestem jeszcze młoda i chciałabym..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...osiedlowa aptekarka się mi ostatnio do nich przyznała. W kazdej encyklopedii zdrowia czy poradnikach dla sercowców przeczytacie że skurcze dodatkowe nie są niebezpieczne dla zycia - mimo że nieprzyjemnie odczuwane przez pacjenta. Ta przypadłosć czesto dopada nerwicowców - ostatecznie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...dwa zabiegi ablacji ostatni pół roku temu.Ostatnio zaczełam odczuwać dziwne potykania serca przy, których robi mi sie strasznie słabo.Zaczełam także odczuwac kołotania serca.zgłaszałam sie z tym kilka razy na pogoptowie i do szpitala ale za kazdym razem jak mi robili ekg to w tym czasie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...12 godzin jestem sam, Ostatnio byłem u kardiologa a naprawdę jest dobry to zapisał mi Metocard 200 mg i powiedział żebym brał te tabletki, kiedy je zażywam przez tydzień te skurcze dodatkowe mniej odczuwam nieraz do całkowitego zaniku, ale kiedy przestane je brać w miesiąc póżniej..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. ...Pozdrawiam. hej... no wiec ostatnio znalazlam swoja karte z wypisu z centrum zdrowia dziecka... no i jak mialam pierwszy atak to bicie serca wynosilo... 270/280 na minute...wiec w poprzednim wpisie pomylialam sie o jakies 100:| jesli chodzi o ta roczna przerwe... to po prostu mi kazali,..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 6

.. ...prywatnego lekarza. Ostatnio tydzień temu byłam na drugiej wizycie i przez przypadek rozmawiałam z dziewczyną,która miała to niedawno robione. Uspokoiła mi mówiąc,że teraz świetnie sie czuje i że blizny są w postaci małych pieprzyków a później znikają. Zgodziłam się na ten zabieg czyli..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 7

.. ...życia a mam lat 27, ale głównie ze względu na planowaną ciążę zalecono mi zabieg. Zastanawiam się też nad wyborem ośrodka, w którym wykonano by zabieg, co myślicie o Zabrzu? Proszę o pomoc, pozzdrawiam..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...albo zapytaj lekarza ). Ostatnio w pracy miałem straszny zajob, nerwowka i znowu odezwało mi się serducho ( skurcze dodatkowe, dokładnie te same które wpędziły mnie w nerwicę... ) i od razu poszedłem do kardiologa. Bardzo miła starsza Pani dała mi Biosotal na uspokojenie pikaweczki i..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...nerwice.Fakt ze zylem ostatnio w stresie choć w moim mniemaniu nie aż tak silnym.polecam zrobienie echo serca i podzielenie się tą wiedzą.Tylko pamiętajcie że często lekarz wam nawet nie powie że coś jest nie tak.Mi przy pierwszym echo serca napisali w normie.Nie mialem pojecia czym jest..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...dochodziłem bez problemu do ostatniego etapu i aparatura była wyłączana bo nie było już sensu męczyć mnie dalej... * Maratończykiem i tak już Pan nie będzie... * . Tym czasem zwykłe wyjście po chleb do piekarni 100m od domu trwało 30 minut bo wędrowałem skokami - od drzewa do drzewa,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...jestem Mobemidem, jednak ostatnio chyba przestał pomagać. Rezultat początkowy był zaskakująco dobry, a wręcz rewelacyjny. Teraz zawroty wróciły - niestety. Proszę o podpowiedź, jakimi sposobami walczyć z tym utrapieniem, to są poprostu dni wyjęte z życiorysu, a przecież mam rodzinę i..