Otwarta przestrzeń

Agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami)

.. ...tłumaczeniu jest to lęk przed otwartymi przestrzeniami. Jest to zjawisko bardzo złożone. Chory odczuwa lęk przed znajdowaniem się na otwartej przestrzeni, jeśli w pobliżu nie ma osoby, która mogłaby pomóc choremu. Agorafobia może być fazą nerwicy lękowej, może także występować u..