Otwór

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...sposób udrażnia się otwór. Otwór międzyprzedsionkowy jest pozostałością krążenia płodowego. W prawidłowym, zdrowym sercu, otwór zamyka się tuż po urodzeniu ( zmiana gradientów ciśnień wynikająca z uruchomienia krążenia płucnego ). W niektórych wadach wrodzonych serca istnieje jednak..